Bene Lajos (szerk.): Magyar tanítók évkönyve 1940-41 (Budapest, 1940)

Magyarországi tanítók névjegyzéke

Domoukosné Titt Márta 6. NAGYKÁTA. Rom. kát.: Ritnovszkyné Med- gyesi Mária 11, Fiedler Margit 13, Kemenesy József c. ig. 32, Búzás Elemér 20, Barányi János ig. 16, dr. Szikorszkyné Unghváry Mária 11, Simonné Harsányi Margit 19, Mayer Olga 29, Bálindné Marschal Margit 23, Bálind Ignác c. ig. k. isk. felügy. 21, Lakos Géza 17, Katonáné Gu­lyás Erzsébet 16, Rithnovszky János 11, Kossuth Margit 22, Zankóné Kántor Józsa 11, Gyüre Anna h. Róm. kát. leány: Padányi Irma, Halász Hermina, Liebscher Piacidia, Miklós Ilona, Holczinger Adalberta, Lévai Szalome Klára szerz. Kült. Erekköz. Áll.: Szölgyénv Gábor h. Erdőszöllő. Róm. kát.: Jankó Károly 12, Gulyás László 4, Lepányi Katalin s. 1. Felsőegreskáta. Róm. kát.: Knáver László 17. Alsóegreskáta. Róm. kát.: Bodor Sándor 6. NAGYKOVÁCSI. Áll.: Them András 22, Szépné Pillér Katalin 16, Kocsárdiné Farkas Mária 9, Kovácsné Horváth Róza 13, Szép Ferenc Aladár ig. 21, Illyés Sarolta 14, Réthy Gizella 9, Kovács István 12, Hargita Péter s. 4, Perger Ferenc h., Hegedűs Rózsa s. NAGY- TARCSA. Ág. h. ev.: Halmy Valéria 6, Hernád Sándor 30, Blaskovits Oszkár 36. NAGYTÉTÉNY. All.: vitéz Barotányi Ferenc ig. 31, Jóbyné Fejér Katalin 16, özv. Szikszayné Hruska Aranka 23, özv. Tesselyné Bek- ker Mária 21, Zavagyák Cirill 20, Lórántné Szabady Anna, Pálosné Hu- sovszky Ilona h. Róm. kát. fiú: Pentz József 26, Horváth Károly 21, Pentz Ferenc ig. tan. 35. Kült. Baross Gábor-telep. All.: Györkőné Bakó Ilona 12, Czironyi Vilma 23, Szabóné Dobos Margit 7, Sütőné Nagy Etelka 24, Kántorné Weisz Mária 25, Kiss Erzsébet 32, Gergelyi Béla 23, Kántor Imre 23, Sernerné Ottinger Aliz s. 3, Janda Győző 10, NEMES- NÁDUDVAR. Róm. kát.: Czipfl Ignác 5, Ullmann Mária 31, Epres János 7, Bakonyi Aladár 11, Kopeller Margit h. Kült. Külbogyiszló. Róm. kát.: Vándor László s. 2. NYÁREGYHÁZA. All.: Győrvné Gaal Anna 22, Győry István ig. tan. 31, Ferenczv Sarolta 10, Palatinus András 12, Kovács Béla Lajos 16. Kült. Alsócsév. All.: Torma Emilia 5, Radies Béla s. Felsőcsév. Áll.: Székács Matild s. 5, Lojkovics János ig. tan. 33, Szűcs János 4. Felsőszöllő-telep. Áll.: Kovátsné Liska Zolna 35, Kováts Károly 21. Pót- haraszt. Közs.: Kovács Sándor Árpád 17. ÓCSA. Áll.: Nagy Ilona 18, Tánczosné Latkóczy Ilona 15, Szűts Jenő ig. 28, Thuróczy István 17, Bartha Géza 30, Szalkay Ilona h., Némethy Zoltánné 24, dr. Magosy Sándorné s. 2. Róm. kát.: Horváth Mária 30, Galambos János 17, Fülöpp István 12. Ref.: Darázsy János 19, dr. Gálné Hódi Lenke 36, Gógucz György 9. Kült. Felsőbabád-puszta. Áll.: Kovách Zsigmond Béla 6. AIsó- pakony. Urad. Róm. kát.: Pakonvi Kálmán 33. ORDAS. Ref.: Nagy Gvula 33, Taba Miklós 10. ÖREGCSERTÖ. Róm. kát.: Kegler Pál 32, Zsuborf Ist­ván 10, Bíró Mária Valéria 2. ÖRKÉNY. Áll.: Tamás Endre 5, Tamásné Sövény Mária 5, Szentpétery Béla 8, Witek Imre 12, Fehér Gyula 30, Pólyák Anna 23, Juricskay László h., Lőrincz Dezső 10, Tarkó János ig. 38, Besenyei Mihály 25, Varga Margit h., Cséka Zoltán h. Kült. Csurgay- major. Áll.: Mutsch Vilma h., Tábor. Áll.: Malyófalvi Ferenc 8, Sövény Ida h. Pálóczi Horváth-telep. Áll.: Kissné Gály Mária 20, Kiss Ferenc 20, Ilornyák Mária h., Schummer Róza. Várady-telep. Áll.: Sziráki Mária 7, Huszár Zoltán s. 6. ŐRSZENTMIKLÓS. Róm. kát.: Ragályi Endre 14. Ref.: Kobza Dániel 7, Simon József. PÁND. Áll.: Tilczerné Szabolcska Anna 2, Kovács Róza 6, Jezerniczky Dezső 23, Salamon Béla ig. 20, Sikné Tallósy Gizella 16, Csontos György 37, Szász József s. 3. Zomboryné Vadas Klára 4. PÁHI. Róm. kát.: Dömök József ig. 11. Czapáriné Goda Márta 13, ifj. Seress József 8. Ág. h. ev.: Pétermann Adámné Hoffmann Vilma 23. Kült. Páhi-Kaskantyú. Róm. kát.: Balog Kálmán s. 2. Kispáhi Róm. kát.: Domokos Anna kis. Kaskantyú. Ág. h. ev.: Marti Jenő 9. PÁTY. Róm. kát.: Haris István 8, Molnár Jenő 14. Ref.: Fodor Jolán 25, Valentini László 11, Nagy István ig. 35, Huszár Győző 6. PÉCEL. Róm. kát.: Horváth Ilona 15, Oslányi Ferenc 33, vitéz Csereg József ig. 33, özv. vitéz Maikoláné Zarahál Mária 15, Takács Béla 33, Szent Erzsébet róm. kát. leány: Hegyi Ilona Filoména irg. nőv. Ref.: Kapa Judit 33,

Next

/
Oldalképek
Tartalom