Esztergom-Komárom vármegye általános címtára (1936)

Rappai István, Reznicsek Antal, Steinbacher István, Lőwi Izidor, Stiaszni János, Schwei- czer József, Schweiczer Vilmos, Szabó Já­nos, .'Szilágyi János, Szűrövek György, Tarr Géza, Torma József, Valasek Kálmán, Weisz Mór. Fehérnemütisztitók. Drobni Ferenc és társa, Glavánovics Pálné, Tóth Kálmán. Fényképészek. Albrecht Ferenc, Martsa Alajos, Molnár Ernő, Róna Henrik, Sziklay Béla. Fogművesek. Budavári Lajos, Jelűnek Ignác, Király József, Marx Antal. Fűzőkészitők. Birkenhauerné Szalay Irma, Csámpai Vilmosné. Hangszerkészítő. Giegler Ferenc. Himzőiparosok. Jelűnek Katalin és Ilona. Husiparosok. Argyelán János, Balog János, Bátori Ist­ván, Braun Ferenc, Brieber János, Büchler Zsig- mond, Chlebovics Imre, Csákváry Mihály, Fied­ler Gusztáv és Fia, Fodróczki Kálmán, Gálicz József, Guzü Sándor, Hroba Lajos, Jákics Gusztáv, Király Lajos, Kolláth Pál, Kovács Sándor, Muzsik Árpád és fia, Nelhiebel Jó­zsef, Szabó Lajos, Szörszön János, Szalai János, Véber Géza, Videczki Béla, Znojek János. Kalaposok. Farkas Gyula, Németh G. Alajos. Kádárok. Hajdú Ferencné, Madarász Géza, Mayer Sándor, Muzslai Ferenc, Szatina László. Kályhások. Fenyvesi Sándor, Hercegprimási kályha­gyár, Nagy Gábor, Maschl János, Sztraka János. Kárpitosok. Eitler Villibald, özv. Müller Józsefné, Schveiczer János, Szupek Ferenc. Kávés. Strasser Bertalan. Kefekötők. Id. Hulla Antal, ifj. Hulla Antal, Hirsch­horn Nándor és fia, Imrei Mária. Kelmefestők. Bakács Tamásné, Farkas Jenő, Kántor József, vitéz Matus Gyula. Késes. Fandl János, Simcsák Albert. Kéményseprők. Schuller Pálné, özv. Tölgyessy Istvánné. Kovácsok. Anyistik Lajos, Császár Antal, Demény Géza, Dinnyés László, Fritz Ernő, Horváth Kál­mán, Jámbor István, Micheller Márton, Molnár András, Molnár István, Tóth Lajos, Vass Kálmán. Kosárfonók. Szalva József, Szecskár Józsefné. Kozmetikus. Németh Blanka. Kőfaragók. Czechner Antal, Fiedler Győző, Hock Ferenc, Vendler Kálmán. Köteles. Keresztes Józsefné. Könyvkötők. Laiszky Miklós, Rosta Andor. Kötőszövők. Dr. Katona Sándorné, Kovácsné Morva Margit, Ujjady Béla Kövező. Özv. Kneiszel Istvánné. Lakatosok, géplakatos, vízvezeték szerelők. Cziparek László, Éliás Gyula, özv. Havas Sándorné, Iványi Béla, Jóba Ferenc, Jóba Károly, Kapus Gyula, Kindl Gyula, Knorr János (vasöntő), Németh Lajos (mérlegké- szitő), Rangl Antal, Ipolyi Gyula, Till József

Next

/
Oldalképek
Tartalom