7. oldal, 387 találat (0,162 másodperc)

Találatok

121. 8. rész • Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1118. oldal)
[...] váczi krt 16 Nógrádi S Sándorné A TI Podmaniczky­utcza 39 Noriczka [...] Ferencz József rkpt 19 Novotny Sándorné Hl határ u 4 Nyári [...] VI felső erdősor 18 Perlmann Farkas VH király u 3 Lipót [...] 6 6 Biclili Anna n vitéz u 15 Bichterné Firtinger Lujza [...]
122. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (862. oldal)
[...] Czakó Sándor Csik u 10 Farkas József Dáni u 50 Fegó [...] Vékony Pál Bálint u 20 Vitéz Lajos Rákóczi u Zombori Gergely [...] Ilona Szegedi u 2 Hódi Sándorné Tükör u 17 Jenei Sándorné Búvár u 28 Kádár Sándorné Pálfly u 29 Kálmán János [...]
123. P (292. oldal)
[...] esászár út 2 380 129 Farkas Tibor posztó szövet és bélés [...] 3 427 524 Kiss Jenő Sándorné V Szent István tér 16 [...] tér 8 181 956 Mózes Sándorné VII Éva u 24 223 [...] 6 125 988 Ládi Imre vitéz posztó textilkeresk VH Dob u [...]
124. 1937-01-24 / 4. szám
[...] Nagy Géza plébános Bervvanger Fri­gyes vitéz Poleratzky Pál Schreker Ede 15 [...] Wolstadt Raimund dr vámosi Nagy Sándorné Sch il­lek Károly Kabay János [...] fi Edéné dr Krieger György Farkas Sán­dor Hild László Fodor Rezső [...] ház zárt udvarából a házőrző farkas kutya is Különös is­mertető jele [...]
125. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • II. kerület (Víziváros, Országút) (63. oldal)
[...] és b társai 10658 11 Vitéz Déry Ernő 10654 12 György [...] út Külterület 1 la b Farkas Ignác és neje 10950 4 [...] u 13 19 5 Varsa Sándorné és b társa 7478 2 [...] 9 Trencséni utca 21 7 Farkas Sándor és neje 9802 8 [...]
126. A budapesti távbeszélő-hálózat előfizetőinek névsora • L (247. oldal)
[...] 449 83 Lukáts Sándor dr vitéz ügyvéd V Wekerle 8 ándor [...] 13 Aut 263 47 Lukáts Sándorné etrekarcsai IX Üllöi üt 19 Aut 866 24 Lukáts Sándorné őzt különlegességi dohányárus VI Teréz [...] 37 Aut 138 39 Lustig Farkas füszerkeresk Nyilv á VI Bulcsu [...]
127. Szaknévsor • B (2_30. oldal)
[...] Bőrgyárak 11 Bőrhulladékok Bányavölgyi Miklósné vitéz 228 049 Braun Jenő vesz [...] Braun Jenő 424 945 Bujdosó Sándorné özv 162 455 Csák Sándor [...] 670 Kichner Kde 428 337 Farkas György 353 682 Fett Adolf [...] Ede­u 7 9 226 478 Farkas Gábor VI Paulay Ede u [...]
128. Budapest nullás díjövében levő m. kir. távbeszélőközpontoknak és ezek előfizetőinek névsora (1_386. oldal)
[...] major 10 Kékessy Lőrinc András vitéz m kir őrnagy 42 Kiss [...] telep vezetőség parcellázási irodája 10 Farkas Emma pénzügyminiszteri kezelőnő x 6 [...] L a bpesti előfizetők közt Farkas Gyula dr orvos 53 Ferentzy [...] textiláru nagy kereskedő 7 Haidekker Sándorné özv 22 Jalcs Ferenc fűszer [...]
129. 1896-05-17 / 20. szám
[...] életéről Majd a tanítók közül Farkas Irén Kerbler Lajos Vitéz József Pora Feri és Gröber [...] Gusztiba Nyirák Gabriella Koffler Camilla Farkas Marissá Horváth Gi­zella Szwierag Olga [...] Edina br VayHenrikné Rohonczyné Országh Sándorné Országh Margit lov Klee berg [...] Patrubány Ferenczné Czigány nők Jablonszky Sán­dorné Dr Csánky Dezsőné Miskey Béláné [...]
130. Szaknévsor • O (2_208. oldal)
[...] Propaganda Iroda elme ll Petőfi Vitéz Mihályné dr né 468 119 [...] István krt 13 118 915 Farkas Endre dr V Báthory n [...] útja 8 351 197 Dénes Sándorné őzv vitéz 855 677 Dőrge Frigyes bank [...] Zelma 311 471 Horváth János vitéz 222 288 Horváth Kálniánné 459 [...]
131. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_834. oldal)
[...] I Horthy M út 55 Farkas György IV váczi u 12 [...] I Horthy Miklós út 46 Sándorné II Ganz utcza 5 Sándorné VIII népszínház u 11 Fiiszár [...] VIII Tisza Kálmán tér 1 Sándorné II Lánchíd u 23 Sándorné VITI nagvfuvaros u S a [...]
132. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • X. kerület (Kőbánya és Tisztviselőtelep) (179. oldal)
[...] tsai 39020 12 Özv Sámson Sándorné és b társai 39006 13 [...] Mihály és neje 39473 35 Vitéz Csanádi Frigyes és neje 39473 38 Vitéz Szentkeresztesi Henrik és neje 39473 [...] János és neje 39475 24 Farkas János és neje 39475 25 [...]
133. Gyömrői járás (31. oldal)
[...] a háborúban Berta Gyula Kiss Sándorné özv Trenka Tiborné EGYESÜLETEK SZÖVETKEZETEK [...] Szabó Sándor BETÜSOROS CÍMTÁR Asztalos Farkas Jenő Ács Mázos Antal Borbély [...] a limanovai ütközetben is Bronz vitéz ségi érem és Károly csapatkereszt [...] testvérei is reszt­vettek a háborúban Farkas János Cséplőgéptulajdonosok gróf Pálffy Anna [...]
134. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1000. oldal)
[...] Gyula nagy pereczes uteza 750 Far­kas János alsó Pecze utcza 115 [...] utcza 38 a özv Pap Sándorné hat­tyú utcza 46 Palóczy Károly [...] Pál Nagy Vázsony Veszprém vm Farkas János Inkesz István Kovács József [...] Bars vm Gaj­dos István Nagy Vitéz u p Široka Sáros vm [...]
135. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1342. oldal)
[...] Petőfi Sándor ut 44 Fekete Sándorné Kálvária u 44 Fleischer Mariska [...] 3 Ezsiás András Rákóciföldek 65 Farkas Antal Földmíves u 31 l arkas Imre Liszt u 18 Farkas Imre Vám tér 3 Farkas István Földmives u 27 Farkas János Orgona u 3 a Farkas Vince Hattyú u 59 Fazekas [...]
136. 1909-04-05 / 7. szám
[...] terjedelmében közölt memo randumot melyet Farkas István bátyánk irt Palády László [...] án hirtelen elhunyt Mint a vitéz a csatatéren múlik el akként [...] Miksáné Brunovszky Józsefné K Bolkis Sándorné Bognár Sándorné Cidlik Józsefné Demetrovits Istvánné Dombauer [...] Huszár Andrásné Hoff­mann Józsefné Hedlicska Sándorné Illés Jánosné König Ferencné Landstoff [...]
137. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • H (855. oldal)
[...] Albert Pa 1383 31 Vári Sándorné III Révai u 11 22 [...] 323 4 549 40 Vincue Sándorné Ta 195 18 Virág István Gt 26 Vitéz Lajosné Pa 151 31 Vitézi [...] Ta 1551 16 özv Égető Sándorné Ta 1156 50 Farkas János Ta 1406 15 Fejes [...]
138. I. Nyilvános távbeszélő-állomások (10. oldal)
[...] út 37 J 452 49 Farkas Béláné győri nyug ezredes neje [...] 30 a J 376 28 Farkas Vilmosné özv tőzsdeiül Akácfa n [...] 21 J 378 62 Károlyi Sándorné dr né özv dohánytözsde Aréna [...] J 441 76 Kurucsai István vitéz dohánykisárus Peterdy u 39 J [...]
139. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1046. oldal)
[...] A G Kál­vin u 1 Vitéz Mihály nyomda Druk­kerei Wiébe 1 [...] Erdélyi Antal Batthyány u 23 Farkas Hermann Vásárhelyi u Fekete György [...] Széchenyi tér 1 xözv Leipnik Sándorné Hu­nyadi u Löwemstcin Ármin Deák [...] irdlei Lajos Tisiza u 18 Farkas Imre Zrínyi u 44 Farkas János Zrínyi u 44 Fazekas [...]
140. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (533. oldal)
[...] kovánszky Mária és János 620 Vitéz Sztankovánszky Pál 760 özv Tombi [...] gróf Degenfeld József 2667 id Farkas István 15 ifj Farkas István 28 Farkas János 30 Fejszés Já­nos 15 [...] 24 Seregély Péter 15 Seregély Sándorné 42 Somogyi Béla 15 Somogyi [...]