Napi Hírek, 1930. november/1

1930-11-01 [0238]

JSzófia, november U /Bolgár Távirati Iroda/ St&inov vasutügyi miniszter, aki elkísérte a^irályi párt Burgasból Szófiába való utaztában, nyilatkozott azokról : 'á hireszteléselírol, amelyek szerint ismeretlen egyenek az taton állitólag merényletet kiséreltek meg a ki­rály ellen. Stainov kijelentette, hogy nemcsak semmiféle merénylet nem történt az aralkodopár ellen, hanem a lakossá.g mindenütt önként sietett üdvözlésükre a Burgas-Plovdiv-Szófia közötti vasútvonal vala­mennyi állomásán. Minden állomáson, amelyen a vonat ' •• •. .. .áthaladtafcpt* viharos lelkesedéssel üdvözölték a királyi párt és egész éjjel szól^ tak a kürtök. /MTI/ . _ . §J á^o,november 3U & Stefánia Szövetság véoi fiókjának igazgatósága és választmánya Krakkor Kálmán dr. polgármester elnöklete alatt tartott ülésén elhatsrozt:., h~gy 1Q00 pengő költséggel kvarc­lámpáé dzetez be, amit e gyűlés után a Stefánia váci Aiíya ás ' Csecs<Éiő­védo Otthonában be is mutattak, hogy ezen a télen a szegény ás" beteg gyermekek gondozását min,ál eredményesebben végezhesse. Elhatározta az értekezlet, hegy a Stefánia szegényei részére eziden is rendez ka­rácsonyfaünnepélyt, ennek megrendezésére bizottságot küldött ki./MTI/ § G- y ö n k,. " november 1. A gyönki vármegyei leventeoktatói tanfolyam Dktóber 3l.-én véget árt. Titaze Oszkár vármegyei test­nevelési fölügyelő vizsgát tartott, este pedig záróünnep'ely volt az iparoskörben. A megnyitóbeszédet Pap Emil járási testnevelési vezető tartotta, azután Reich Oszkár főszolgabíró szólt az oktatókhoz as átadta a 40 végzett hallgatónak a bizonyítványokat. /MTI/ § Bicskei Bitskey Judit ifj. bicskei Bitskey Illés tápió­szelei főjegyző, tiszteletbeli főszolgabiró leánya és erdőhegyi Erdőhegyi Lajos dr. Szabolcs vármegye főispánja, földbirtokos, Tápió­szslén 1930 evi november 5.-én dólaett 11 órakor tartják: esküvőjüket. /MTI/ "§Dombóvár. november 2E» Pálfi Ádám bonyhádbörzsönyi földmivés- összeszólalkozutt nevelőanyjával, Tóth Györgynével, akit ugy összevert, hogy az asszonyt életveszélyes sérülésekkel körházba . kellett szállítani. Pálfi ellen súlyos testi sértés cimán az eljárás megindult. /MTI/ . ^Dombóvár, november 1. Bátaapáti községben a gyermekek köróbei . kanyarójárvány lépett .fel.. L járvány megakadályozására megtették az ovóintézkuáásefot./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom