Napi Hírek, 1933. október/2

1933-10-16 [0309]

/G/ § B Uk ipiit . október 16. /Magyar Távirati Iroda./ A kirá­lyi udvarhoz közelálló körök szerint Károly román király e hó 29.-én találkozik Boris bolgár királlyal a Dunán, kirándulás keretében. Erre a kirándulásra a két király a román király jachtján indul Giurgiuból. A hajóút Zwanceáig tart és mindössze három órát vesz igénybe. A két király ezt az utat megbeszélésre használja felt ' * * i'o/io /G/ § B u k a r e s t , október 16. /Magyar Távirati Iroda./ Tegnap este a kolozsvári nemet konzulátus épülete előtt - két hómp óta most mar harmadízben - tüntetik gyűltek össze és vörös rongyokba Burkolt kö­vekkel bezúzták az épület ablakait. A rendőrség három tüntetőt letartóz­tatott • To/To /&/ jBukcrast, október 16. /Mngyar Távirati Iroda./ A gura­ocnai kőolaj telepen az egyik kőola jsürito felrobbant. Az ott dolgozó munkások közül három meghalt, kettő pedig súlyosan megsebosült. To/To IH ,§B u k a r e s t . október 16, /Magyar Távirati Iroda./ Tegnap ostc a.bolgár határszélen fekvő Sever Rnduloscu telqpos községbon ko-^ mitácsik ujbol támadást intéztek a lakosság ollón. Behatoltak a román tolonosok vozotojénok házába,sott három személyt súlyosan mogsobositottok. To/To *' * ' ... | L o n d o n. október 13. Bombay két előkelő bankja,-a Central Bank of India és a Bank of India ellen betevői roham indult. A két bank e^y délelőtt 750.000 fontot fizetett ki készpénzben a nyugta­lankodó ügyreleknek, A rohamot a bankok üzletköréhez tartozó Currirabhoy szövőgyár cspport nehézségei idézték elő. Attól tartanak, hogy a cso­port kénytelen lesz 12 gyárát bezárni, ami által 20.000 alkalmazott veszítené kenyérét./MTI/ n/n Lond ónból jelentik: Dr. Elkin, az embertan ta­nára a áidneyi• egyeibemen.kimutatta, hogy az ember és a majom ujjlenyo­matainak hasonlósága kétségbevonhatatlanul bizonyitja a két fai közötti rokonságot és azt mutatja, hogy az ember és a majom közös őstől szár­mazik. A csimpánz ujjlenyomatai tö$életlenek és valamennyiük mintája többé-kevésbé azonos, ellenben az orángutáng ujjlenyomatai ép oly vál­tozatosak, mint az emberé, és ebből arra letet következtetni, hogy élet­tanilag az orángutáng áll az emberhez közelebb,/KTl/ Vi/Vi • . ' ' §Londonból jelentik: CL. tóitchell, a washingtoni időjelző hivatal igazgatója még régebben azt jósolta, hogy az idei eV az orkánkatasztrófak rekordéve lesz. A jóslat be tel iesedéséhez. közele­dik, mert eddig 15 pusztitó trópusi vihart jelentettek. Az eddigi re­kordot 1887. tartja 16 orkánkatasztrófával./MPI/ Vi/Vi OSSZA

Next

/
Oldalképek
Tartalom