Napi Hírek, 1931. április/2

1931-04-18 [0249]

§ A Magyar Távirati Iroda jelenti: A miniszterelnököt tíz­éves jubileuma alkalmából a következők keresték fel jókivánataikkal : Crszágos Katolikus Szö vetségBudapest, Ravasz László püsbök a dunamelléki egyházkerület nevében. •AbdulTLatir efendi a magyarországi mohamedánok nevében, Raffay Sándorne, Páy Aladárne, Gregersen Luja>a a ma­gyar protestáns nők országos szövetsége neveben, a magyarországi izraeli­ták országos irodája, Samarjay Lajos elnök a magyarkirályi államvasutak nevében. Kovács Alajos helyettes államtitkár a magvarcr szági központi sta­tisztikái hivatal nevében, báró Korányi Frigyes a Pénzintézeti Központ nevében. Karafiáth Jenő az országos testnevelési tanács neveben, dr. Hege_ düs Lóránt elnök, a takarékpénztárak es bankok egyesülete neveben, Sci­tovszky Tibor a magyar általános Hitelbank igazgatósága nevében, a Magyal Gyáriparosok Országos Szövetsége nevében, dr, Ugrón Gabör v.b.t.t, nyu­galmazott miniszter az országos iparosszövetség nevében, azor^zágos ke­reskedő- és iparos-szöyetésg nevében Ledermann mór elnök, Biró Pál a Pesti Hazai Első Takaró kp én zfi't nevében, a Boyal Exchange Assurance magyaror szági f ióktf^/Foncier általános biztosító társaág , M Magyar Altrlános Kőszénbá­nya 4*. t., a "Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége nevében Halász államtitkár, az országos szinészegyesülét és nyugdíjintézet, Usetty Béla országgyűlési képviselő a kereskteny kereskedelmi alkalmazottak és tiszt­viselők országos szövetsége nevében,, a magyar munkaadók központja nevében Chorin Ferenc elnök. Alany Viktor igazgató, Andrássy Sándcr elnök a királyi magyar automobilkluD nevében, a magyar kümivesmesterek országos szövetsége, Stulcz Ferenc elnök a budapesti kőmivesmesterek és kőfaragók ipartestülete nevében, a székely egveteifli és főiskolai hallgatók egyesülete nevében dr> vitéz Balázs Dániel elnök, a katolikus háziasszonyok országos szövetsége, a magyarországi vidéki lapok országos egyesülete nevében dr. Ugrón Gábor v.b.t.t,, nyugalmazott miniszter elnök, dr, Gál Endre elnök, Schandl Károly főszerkesztő, Trócsányi Zoltán feleílős szerkesztő Uj Brrázda, Sándor Jó­zsef elnök a magyarországi artistaegyesület névében, Rausch Aladár kormány­főtanácsos^: a Baross-szövetség nevében, Köllő Ignác a Hargita-váralja jel­képes székely község nevében, dr. Pözel István elnök, dr. Lator Géza alel­nök a magyar gyephocky szövetség nevében, Mihalik József elnök a magyar országos eszperantó egyesület nevében, Balkányi Pál a Haroldo de espe­rante nevében, a keresztényszocialista kémény seprő munkás ok országos szak­egyesülete, a pápai testvériség sport- és kultúregyesület Pápa ? Neuhcld Kornél kormány fő tanácsos a telefongyár r.t. nevében, A budapesti kocsmáros sok ipartesülte nevében Novetny eln^k, a budapesti társaskör revében dr, Heór-Tempis elnök, dr, Frivosis alelnök; Dövényi János a volt kolozsvári főposta es táviró tisztviselői nevében, a soproni Kereskedelmi és ipark&ma­ra nevében Spiegel elnök, Taizs főtitkár. Farkas Lajos főtitkár a fővárosi iparosdalárda hevében, Kobris Sámuelné elnök a MANSz hajdúböszörményi cso­portja nevében, K. Kamenszky Gyula dr. elnök az országos Szent Gellért-egye­sület nevében, Heegér Árpái mérnök a Deutscher Kriegerbund magyarországi képviselete nevében, Lázár Dezső dr, magyar királyi gazdasági iőtanácsc* hódmezé vásárhelyi gazdasági egyesület nevében, a debreceni egységespárt nevében dr, Ru^ftJ-Vargha Kálmán és dr, 'Magos 4 ,György, iKéesi Gyula központi elnök a magyar munkás ok pártja nevében, Kalmár Imre biró elnök az endródi /fel

Next

/
Oldalképek
Tartalom