Napi Hírek, 1934. november/2

1934-11-16 [0335]

u k a r e s t, november 16. /Magyar Távirati Iroda./ A trianoni roman-szerb határszélen fekvő temesmegyei Nagyzsám község­ben egy gepkcc sít a vasúti átjárónál az épen arra haladó vonat moz­donya elütött. A gépkocsiban ülő két verseci kereskedő - apa és fia ­meghalt. m —-—-'W;Í, /G/ § k a r e s t, november 16. /Mag var távirati Iroda/ Az or­szágos renderi portyázás során a rendőrség Besszarábiában elfogott két bolgárt, akiknél aranypénzeket és pisztolyokat találtak. Séma pénz, sem a fegyverek tekintetében nem tudtak felvilágosítást adni. Mindkettőt Bukarestbe szállítói tak kihallgatás végett. To/L ' Ifil § B U k a rest, november 16. /Magyar Távirati Iroda./ Tegnap érkezett meg Bukarestbe szovjetorosz útlevéllel az első szovietorosz utas: Garagm örmény érsek Ecimiadzin örménv városból. Az érsek romániai híveit látogatja meg. To/L / G A . I h v £ a . r e s t, november 16. /Magyar Távirati Iroda. / A Dimi­neata jelenti Craiovabol, hogy a rendőri portyázás során letartóztatott emberedet a rendőrség fogdájában súlyosan bántalmazták. A 1$ kéri a hatalmi tultengesben szenvedő rendőrök szigorú megfeszítését. á lap «asik cikkében hevesen ki kel "a rendőri portyázás ellen, amelynek semmi baszna nem volt és csak oknélküli zaklatásnak tette ki az ország lakosságát* /&/ § B u k a r e s t t november 16. "/Magyar Távirati Irooa./Goga Octayián körlevélben szólitotta fel pántjának vicékéi tagozatait, hogy a^Skoda-ügyben a néppel együtt állapítsák meg a politikusok bűnös fele­lősségét es egyben a kommunista veszedelemről is világosi tsá k f el a lakosságot. Felszójólitja továbbá a tagozatokat, hassanak oda, hogy erős mozgalom induljon meg az alkotmánymódosítás, a halálbüntetés ' ­bevezetése »>s a vagyonelkobzás érdekében, mely utóbbival azok su jtan­dók, akik az ország érdekei ellen doleoznak. Követeli továbbá a körle­vélben a szenátus feloszlatását és a Képviselők létszámának csökkenté­sét. . To/L

Next

/
Oldalképek
Tartalom