Napi Hírek, 1936. november/1

1936-11-01 [0381]

§ Vitéz nagybányai Horthy Miklc*sné nyomor enyhít * mozgalmára okttfber oO.-án a következő adományok érkeztek: _ . , Országos SZ/éeszértékesitő rt. 1000 Modiano Szivarka­papirgyár rt., Soproni Selyemipar rt Pannónia Baranybornemefc 1 tő és kereskedelmi rt., ^árc* Madarassy-Baok Marcel, Heinrich A. és^fiai rt. Munkásotthon Dorog 500-500 P, Sch*aroz Lajos 357.71 P, ar. - ber Antal, Run József 300-300 P, Jendrassik Györgyné és Schmahl Selysette együtt, Finály Irnc, Hubert Sigmund acél és femarugyar, Kisgy<ni~Ba­konyviáéki K* szénbánya rt., dr. Frigyesy József es félesége együtt. Mae var Lunántuli Vi lamosság i r t,. Phylaxia szérumtermelc rt. 2Q0-ZQQ P, Irgalma srend Központi perjele 150 P, Renyi Oszkár, ot ad ler Mihály vasgyár rt., özvegy Jendrassik ^rnőné, Fuchs Vilmos. Janina ^ígaret­tapapir rt., dr. heinrich Antal, Alfa Separator rt,, Majlath II., dr. Holitscher Pál, Rein Sándorné, Rötgers >uid<5, ar. Eilhalm Karoly, 100-100 "°, Ma tta/sovszky Miklfs 70 P, Ibér István, Rakovszky Eridre, gráf Ambrízy Lajos és Lajosné együtt, Szappanos Lajos, .Zeid Ír t., Folkusházy Lajos, dr, Horovitz,György, pestszentlőrinci Parkét tgyar rt., Szalay István, dr. Vajda Akos, báré Korányi Sánoor , Aoám/ároly, Bálint Zsigmond, vitéz Lipcsey Márton, Paul Pál, Förstner nővérek, Gla sner Miksa, Stahel és Lenner r 50-50 P, Rus so Illés 40 P, Józsa, Spiero Alfréd. Trejuttmann Ferenc, üellner Ilka, dr. Rehak Rudolf 30-30 P, dr. gyéresi Szász Sándor, dr. Sichermann Frigyes, Pásztor Miksa, Rejtő Ármin, Deák Károly, keresztes Fejeno 25-25 P, Polako­vits Mátyásné. Nádas Ignác, özv. dr. Vámossy ^rolyné, dr. Homonnay Tivadar, "Texíus", Budapesti evangélikus Gimnáziu^ tanárai, Moiret F. Cdön rt., Kőszén Fűtőanyag Kereskedelmi rt., Diai Telefon Keres­kedelem rt,, Hazai Mechanikai Palackgyár rt., ar. Varga Lajos, Orszá­f os 'Pirfi és Ügyészi egyesület, Forgács Jenő, . . ­r. Zámor Rezső, Abt Antal, dr. Dischka Győző, Fgisz rt., dr. Holl<5s Pál| Follért Károly, Preisich Kornélia , Flamm János és fia. Mende Gyula, dr. Schiller Ottó*. Svadlo* Ferencne,,3teiner ^rnő, Kontros Tiva­darné 20-20 P, Némethy Alfréd, Kecskeméti Árpád, dr. Némethy Géza 15-15, P. von Max Rosenstein, dr . Székely Zsigmond, Verő Sándor, Hor­váth Aladár, Beckmann és Fischer, Haas R^bertné, N.N.» Pajor Imre, Su­mi Károly. Magyar Tanit<? Rgypsületek ^gyetómee Szövetsége, Dünn Lász­ló, Angsralffy Sándor, dr. Vámossy Lóránt, Mutter és Foher ( Benkő Ar­túr, Petrovics Slek, dr. Dányi Gőti Fülöp, dr. Szmrecsányi Dénos, , Müvezet-k Országos Szövetsége, Majthényi Béla, RPX Bőrgyár, Jegyző ír­vaházi Kereskedelmi rt., Custodis Alfonz, Frittner János, Geszti György, báró* Kripp Jc*zsef, Fülöp András, Hoys Ferencné és társa, Förster Miklós és Pál együtt, Förster Miklós, Mérő Zoltán, írószer Kereskedelmi Kft, dr,« Friodmann Ignác és neje egy ütt, Jelinek Aurél, Mandl Ödön, Himzőipari kft, Jacob Gusztáv, Szem?re Andor, dr, Molnár Béla, Győry Sándorné. Auer elemér, Diakonissenhcim, dr . Miklay J^zxfné, "Rgy >nruLa­Sapkakészitő Kisiparosok ozöveékezete,. •'•'".•„' Ballá László, Schweiger Imre, dr. Szél Jenő, Delej László*, ar. Csépai N., dr. Pajpr szanatórium, Naumann Márton, Dicsőfiy Kálmán, curasser Vilmos, Németh Ferenc, dr. Palló* Imre, Krompecher tápszer és gyé'gyszflripsri Kft, dr. Rapoch N., Harramhof János és Károly. Bikfaly Bóla, dr• Bozsíky Nán­dor, ar. Berki Antal, Pogány Sándor, Grőr Adolf, Váci Piarista Diák­szövetség, Szauer Soma 10-10 P, üng:,r Géza, Sándor Sánüor 8-8 P, Süss Nándor 7:50 P, Paulovits István, tfarkó* Imre 6-6 P. Ezenkívül: 94 darab 5 P, 4 darab 4 P, 30 aarab 3 P, 115 darab 2 P, 1 darab 1.50 P, 107 darab 1 P, 12 darab 50 filléres. Természetbeni adományok: Magyar Kender- Len és Jutaipar rt. 726 m. flanell és len vászonáru, Wacha János kairgos mester 5 ferfikalap, 10 gyermekkalap./MTI./ o L/L. 30/^o.

Next

/
Oldalképek
Tartalom