Napi Hírek, 1927. december/2

1927-12-16 [0169]

§ A Dunántúli Dalosszövetség a bekövetkezett technikai aka­dályokra való tekintettel az általa kiirt o^lyáuat határidejét 1928. január 1.-ig meghosszabbította. X/-/ W a s h i n g t e n, december 15. /Havas/ Ma kilenc puróüai állam fizetett be az állami pénztárba részlettörlesztést részint a háborúban, részint a háború után vállalt kötelezettségek és adósságok alaoiániEzeknek a törlesztéseknek a teljes összege' 96,574.000 dollárt tesz ki. A légi összeg - 92,575.000 dollár ­Kagybritámlára esik; sorban következnek azután Csehország 1,500.000 • dollárral, Belgium 1125.000 dollárral, Lengyelország 1.0^ r ;.000 dollár­ral, maid Magyarország, Lettország, Finnország, Litvánia és Észt­ország kisebb összegekkel./MTI/ J^wJflM •' X/-/ Paris, december 15. /Havas/ A katolikus ujságiro­egyesületeK a napokban tanácskozásokat tartottak itt. A tanácskozá­sokon Belgium, Lengyelország,-Hollandia. Németország, Olaszország, Spanyolország, # "Bulgária. Kanada, stb. képviselői vettek részt. Az értekezlet céllá az volt, hogy a katolikus ujságirók számára nemzet­közeire lát létesitsenek; az iroda rendeltetése az lenne, hogy ta­nulmányozza az egész világon a katolikus ujságirók helyzetét és igye­kezzék megtalálni a viszonyok megjavítását cszkczeit ,/KTI/ R 6 ma, december 15. /Stefani/ i minisztertansc s jóváhagyta azt a törvény lavaslatot amelynek érteiméber. az egykori osztrák-magyar rendcrügyncköket ugyanolyan előléptetésben részesítik, mint az olasz rendőrügynököket./MTI/ , , , -'.'5 a.g d a d, december 15. /'olff/ Jeisal király ma vissza­tért Bagdadba. Csszesen négy hónapig volt távrl Európában, ahol több­fele tett tátfgatást. Utjának utolsó részét - Kairó és ^agdad között ­repülőgépen tát te meg a pusztán keresztül./MTI/ _ ':: L o n d o n, december 16,/lolff/ Llcyd Georgett ismét meg­választották a liberális parlamenti csoport elnökéül a parlament utolsó ülésszakának tartamára./MTI/ ::;Q u e b e c , december 16. / *lff/ Az árvaház tüzkatasz­tro fa. iában életüket vesztett áldozatok száma harmincháromra emelkedett. Az eltűntek száma huszonegy. A kárt megyedmillió dollárra becsülik. A tűzvész helyén a tűzoltóság tovább folytatja a kutatást, mert azt hi­*?MTl7 J a melék között még ujabb holttesteket fognak találni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom