Napi Hírek, 1927. december/2

1927-12-30 [0169]

§ A 49 .áilainsorsjáték ma megtartott húzásán a következő számú sorsjegyek nyerték a főbb nyereményeket: 30,000 pengőt nyert: 173663, 10,000 pengőt nyert: 181935, 5000 pengüt nyert: 191022, 2500 pengőt nyert: 4041*, 2000 pengőt nyert: 112: 168574, 100C pengőt nyertek: 20557, 81966, 500 pengőt nyertek: 83329, 83743, 917G6, 250 pengőt nyertek: 25935, 29776, *255, 25935, 29776, 132555, 132916, 109532, 151479, 151518, 191634, 199116, 200 pen­gőt nyertek: 9319, 3908,-13662, 19848, 33663, 35682, ,67471, 70886, ..'.93170, 96349, 128567, 175999,' 195503, 19*398, 199866, 150 pengőt nyertek; 2819, 14398 23262, 43371, 44269, 94827. * . 95951, 102097, 1031C0, 103259, 112227, 122853, 126150, 126326, 141868, 165014, 187C76, 191919, 107785, 111538, 198530, 100 pengőt nyertek: 3Q74, 7230, 9933, 15136, 21740, 33744, 38154, 574^9, 65475, 7*070, 91692, 93119, 125760, 127394, 1271RF , 129852, 14C904, 149094, 173569, 174071, 174537, 175082, 176686, 189 321,^19 0639, 198611, Ezen kivül kihúztak rnes számos ötven-, husz-és négy-pengős ny er emxnyeket. / Budapesti munkás biztositő orvosi kinevezések,^, folytatás/ fogász-szaksegédorvosi állásokra Pável Árpádot, Ambrózy Gyulát, Kricsanecz Károlyt éc^Perényi Elemért,fogászosztályvezető orvosokká Goboi Károlyt és Országh Nándort, gogást- szaksegédorvosokká Tolnai Gézát és Pollacsek Gyulát, fogász-segéáorvosokká Ferenczy Károlyt, Miha­licsek Péter Pált, Retteghy Béláné szül.Lányi Hedviget és .Tary Etelt, fogász osztályvezető orvosokká Korodai-Kiss Sándornét, f cgász-s-aaksegéd­orvosokká Rehák Lászlót és Baitrok Lászlót, fogász-segédorvosokká Frey Antalt, Gömbös Lajost,^ Herkély Gusztávot és -falaton Ferencet, az orto­pédiai osztályon osztályvezető orvossá vitéz Szilvágyi Bonárd Ágostont, az ortopédiai osztályon szaksegédorvosckká Farkas Sándort és-Sebestyén Dávidot, segédorvosokké tízabados Jánost és.Köllő Zoltánt, a röntgenosztályoi osztályvezető orvosokká Karácson Mihályt és Mészöly Pált, szaksegédorvosok­ká Bokor Györgyöt, Simonyi Bélát és Opra G-ábort , segédorvosokká Fürsl Emilt, Sz&ndányi Sándort és Dobák Gézát, nőgyógyász osztályvezető orvos­sá Avarffy Eleket, gyermekgyóágyász osztályvezető orvossá Pesthy Endrét, gyermekgyógyász segédorvossá Horovitz Bélát, urulógus osztályvezető^or­vossá Boytha Andrást, sebész osztályvezető orvossá Ertl Jánost, sebész szaksegédorvosokká Sohöller Károlytés Dax Albertet, sebész^segédorvosokká Szász Erzsébetet és Bródy Ilonát, belgyógyász osztályvezető orvossá Pilisy Kálmánt, belgyógyász szaksegédorvossá Sáray-Szabó Jánost^ belgyó­gyász segédorvossá Csujok Máriát, csecsemőgyógyász osztályvezető orvosság S'zláyik erencet, csecs emő gyógyász segédorvossá Radnay Magdát, szemgyógyász osztályvezető orvossá Petres Józsefet, szemgyógyász szaksegédorvosi állás­ra Szép Sándort, nőgyógyász osztályvezető orvossá I-antos Emilt^ /Folytatása következik/

Next

/
Oldalképek
Tartalom