Napi Hírek, 1928. május/1

1928-05-01 [0178]

§ A Nemzeti Szinház régebbi klasszikus repertoárjának egyik leg­nagyobb sikere volt Grillparzer Medeája, amelyet mcst pénteken illeszt be újból a szinház uj betanulásban és uj szereposztással a műsorába. A cim­szerepet Hettyey Aranka játsza, a tebbi főszerepben pedig Mátray Erzsi, S. Fáy Szeréna, Bakó László', Leh*tay, Harasztos, Pataki, Gábor Imre és Szabó Margit kaptak nagy feladatokat. § A Kéz kezet més sikere. Négy előadásnn szakadatlan kacagás és a közönség tapsai Tiizonyi Gották, hogy Herczeg Ferenc vigjátéka, a Kéz kezet mos; a háború előtti viszonyok e vidám szatirája frisseségével és eleven­ségével mélyen hat ma is és az uj siker állandó helyet biztosit ennek a Herczeg-dar rbnak is a szinház mustrán. Ezen a héten még csütörtökön, va­sárnap este és kedden kerül szinre a Kéz kezet mos a Nemzeti Szinházi be­mutató teljes szereposztásában. w mp HM § S t o c k h o 1 m, májúi 1. /Magyar Távirati Iroda./ A Svéd Ké­miai Társaság legutóbbi naggyülésén a stockholmi főiskola előadótermében dr. Kertész I. Zoltán, a bud apesti agrokémiai intézet gyakornoka érde­kes előadást tartott önálló fermentológiai kutatásairól. A nagyszámú hall­gr tő ság feszült figyelemmel kisérte a fiatal magyar kémikus fejtegetéseit. Kertész jelenleg a hirneves Euler professzor laboratóriumában dolgozik, mint a magyar közoktatásügyi kormány ösztöndijasa. — — § A földmivelésügyi miniszter értesitése szerint az esztergomi m. kir. erdőigazgatósági szakiskolába uj tanulók felvétele további ren­delkezésig szünetel. /MTI./ § A stproni Szent Imre kollégium alapkőletételi ünnepélye alkal­mából gróf Klebelsberg Kunó közoktatásügyi miniszter a következő sürgönyt kapta:': "A soproni Szent Imre kollégium alapköve mértföldkő a keresztény magyar kultúra országútján, amelynél megállva hódolattal köszöntjük a ma­gyar kultúra vezérét és arra kérjük, hogy a jövőben is szeretettel for­duljon a végvári szentimrés ifjúság felé. Glattfelder Gyula püspök, Simon Elemér főispán, Thurner Mihály polgármester." /MTI./ f A Magyar Távirati^Iroüa jelenti: f A Corvin Mátyás Társaság ünnepi üléséről Berzeviczy Albert és Du­rini gróf, olasz követ meleghangú táviratban üdvözölték Bethlen István gróf­miniszterelnököt. A távirati üdvözlésért a miniszterelnök egy Berze­vinay Alberthez és Durini grófhoz intézett hasonló meleghangú táviratban mondott köázönetet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom