Napi Hírek, 1934. november/2

1934-11-16 [0335]

r Shanghai, november 16. Az üzemvezetőséggel szemben fel­merült nézeteltérések miatt sztráikbalépett az ingol Dohány Társaság 3600 kinai munkásaa Az igazgatóságnak os a hatóságoknak a sztrájk békés elsimítá­sára irányuló kísérletei kudarcot vallottak. A sztrájkolok a kinai munkáso­kat bántalmazó több felügyelő eltávolítását követelik. A gyárépületek szigo­rú rendőri őrizet alatt állanak. /MTI/ Ke/Ke —— r Milánó, november 16. Berger-Waldenegg báró osztrák külügy­­miniszter, aki Schuschnigg dr. szövetségi kancellárt római útjára elkísérte* a Popolo d*Itáliában a romai látogatásról a következőket jelentette ki: Tekintettel a világhelyzetre hasznosnak és szükségesnek mutat­koznak az államférfiak gyakori személyes megbeszélései. A római látogatás során csak * az általános politikai helyzetről lesz szó, de tervbe van véve az Ausztriát és Olaszországot különö­sen érdeklő kérdések tárgyalása is. A két ország baráti viszonya alapján ter­mészetes, hogy a megbeszélések az olasz és osztrák üdvös együttműködést nem­csak politikai, hanem gazdasági téren is újból megerősítik, hogy kedvezően előmozdíthassák ennek a politikának a két fél által egyaránt célul kitűzött kiszélesítését. Az olasz-osztrák együttműködés az egész világ előtt nyíltan *wM P- ^ s a b ^ Ke szolgálatának eszméje hatja át. Európa gazdasági talpra­allitásának szükségességéből indul ki és kizárólag az újjáépítés céljait szolgaija. Nem kizárólagos jellegű és nyitvaáll minden joszandóku csatlakozás szamara. Ezek a tényleges európai együttműködés világos alapfeltételei* Olaszország és Ausztria példája megmutatja, hogy a bizalom segítségével po­/MTI/ alíozatok nólkül is iehet lépni a gazdasági együttnüködos utjara. UÍU r F u 1 d a , november 16. /Német Távirati Iro^a/ A Magas fihön er­deiben forgószélvihar okozott súlyos pusztításokat. Dahlherda közelében több mint 2000 köbméter bükkfa hever gyökerestől kitépve. Bbersberge körül is igen sok fa esett áldozatul a viharnak. /MTI/ Kp/Ke — f r wi i n § M A ?v? L£x*,» november 16. /Havas/ Morelos államban a fel­kelők, akik mar több héttel ezelőtt zendültek fel, lőszereik kifogyása kö­vetkeztében megadtak magukat a kormánycsapat oknak. A behódoltak száma ösz­szesen &oU» /Mii/ Té/Té -o-§ Székesfehé rvár, november 16. Az elmúlt éjjel ítéletidő vonult el Székesfehérvár és környéke felett. Este tíz órakor nagy dörgés és villámlás volt amit jéggel vegyes felhő­t szakadás követett. Azi.utcákat öt centiméter magasságban lepte el a jég, a viz behatolt a pince lakásokba, úgyhogy a tűzoltóknak kellett segélyt nyuitaniok. /MTI/ Vl/Vi K^ck'S 0 § Vitéz nagybányai Horthy Iwiklosné nyomor enyhítő moz­galmára a következő pénz és tormészotbeniiadományok érkeztek: Hubay Jenő, dr. Páthy Űrnő igazgató, Mutschcnbachor Emil dr. felsőházi tag, az- OkGE igazgatója 200-200 P, Sir Patrik Ramsay angol követ, dr. Farkas Géza 100-100 F, dr. Thuránszky József 50-50'P,'Bara- ' konyi Sándorné, Mohr Ileinhardt ny.gazdasági alezredes 10*10 P, P .Aranka, Polakovics József nyugalmazott tanító", Türk József 5-5 P. Természetbeni adományokat adtak: Urbán Szénk«rcskodolmi r.t. 5.000 kg hazai házi fű48 tejásszén Brück és Grósz 32L .különböző bélésáru, Kispesti Textilgyár r.t. 984 métdr divatflanell. /MTI/ [^xtuu Vi/Vi 0 §Esztorgom, november 16. Jakebek Jonő borbély­mester az esztergomi katolikus legényegylet világi elnöke 51 éVos korában Esztergomban meghalt. Temetése nagy részvét mellett ment vágbo, A temo- •* tési szertartást Mátéffy Viktor prépost, országgyűlési képviselő végezte. mu

Next

/
Oldalképek
Tartalom