Napi Hírek, 1931. április/2

1931-04-16 [0249]

G §Bukarest, április 16* /MagyariíTávirati Iroda/ A király éjszaka 57 tovább folytatta tanácskozásait a'pártvezérekkel. Ezt megelőzőleg este nyolc órakor Titulescut fogadta, aki kijelentette, hogy a liberálisok és a nemzeti parasztpárt hajlandó belépni a kon-" centrációs kormányba, a kisebb pártok azonban megtagadták az együtt­működést a liberálisokkal és a parasztpárttal, A király erre meg az éjszaka folyamán meghallgatta először Bratianu Györgyöt majd Lupu dr.-t és kihallgatásuk befejezése után folytatta tanácskozásait a többi part- . vezetőivel ># Ej jel 12 órakor újból Bratianu Györggyel tanácskozott Tituléscu jelenlétében, másfél órán keresztül, maid ismét Bratianu Györggyel Lupuval és Gogával, a kisebb politikai pártok ve­zetőivel folytatotx tanácskozást. Reggel öt órakor a tanácskozás ered­ményeképen, elhatározták, hogy a három kisebb párt nem lép be a kor­mányba hanem megmarad . 4 ellenzéki) . , Á határozatot ma délelőtt 11 órakor közlik Titulescuval. A' «Wv*í A Curentul mindezek ellenére ugy tudja, hogy Bratianu és Lupu mégis belép a kormányba, csupánst az Avarescu-párt marad ellen­zéki oldalon. Tituléscu az összes pártvezéreknek ma 4* -«.Ú:Í •/ délig adott gondolkozási időt, hogy bejelentsék, hajlandók-e belépni a kormányba, vagy sem. Vezető politikai körök ugy tudják, hogy a kormány még ma megalakul és__a miniszterek még ma leteszik az esküt, s ezután azonnal minisztertanács ül össze, k § V a r s ó, április 16. /Lengyel Távirati Iroda/ Á lengyel külkereskedelmi mérleg márciusban 38,3 millió zloty kiviteli többlettel zárult,/MTI/ § V á 0, április 16, Fakany József pilismaró ti gazdálkodó pincét vájt a régi rómaikori várfal alá s ott tartotta burgonyáját, répáját. Az idei nagyobb esőzések következtében a pince beszakadt s a gazda a pinoe alatt nagyobb bástyszerü épület üregére akadt, X t Méteres fa­lak kerültek ásás közben felszinre. Az üregben félzsáknyi megszenesedett búzát is talált./MTI/

Next

/
Oldalképek
Tartalom