Napi Hírek, 1928. május/1

1928-05-04 [0178]

Lille , május 4. /Havas/ Sarraut belügyminiszter az nono du Lord munkatársa előtt kijelentette hogy a választásik kimenete­le megtelel a kormány várakozásainak. A választások mindama pártok ve­reseget jelentik, amelyek demagógiában tul akartak tenni egymáson. Az or­szág a rend mellett munkát kivan. Az újonnan választett kamara elsősorban a szociális törvényhozás munkájának fogja szentelni idejét. A miniszter végül megcáfolta"azokat a híreszteléseket, mintha vissza akarna térni Indokinába./MTl/ § A Magyar Vöröskereszt segélyakciója révén a bolgár földrengés­káré sultak részere ujabban a következő adományok érkeztek:Járay Sándorné 5 P } Krén Margit és Gizi 10 P, Szépessy Emília 10 P, ifj.Vad Ferenc 10 P, Lukacs Jánrs 2 P, dr. Verzár Jenő 10 P, Keller Gyuláné 20 F, Tokody Ida 5 P, Pap Fndre 10 P, N.N. 10 P, Rudak Rezső 5 P Ardos József 10 P ; Cscpey László 10 P, Keresztes Károly 5 P-. Rcmhányi Sándor 5 P, Lukacs József 10 P, Mokri Imre 10 P, Dobai Kálmán és neje lOjP, dr. Hrrnyak 0. 2 P, # Ney Mór IC P, dr. Szovják Hugó 20 P. Varga Gyula 5 P, Dunnyes Károlyne 3 P. VIII. kerületi városi választmány 50 P , Farkas Gézáné 5 P, Szölössy Ferend 5 P, dr. Ráskay Alfcnz 10 T, Schuh József 10 P, báró Mrlnár Viktcrné 20 P, Marschalkó József 2 C P. Mach Antal 10 P, Lachmann ezredes 10 P, N.Szabados József 5 P, özv. Zsifcsak Jánrsné 5 P, Kwiek Ida 5 P, Bogdán Mihály 2 P, Kamccsay Gyuláné 4 P, Andrássy Lajcs 5 P, dr. Juhász Mihály 50 P, Föld­váry Rmma 20 P, Gönczi Béla 15 P, Zábráczky Irén 7 P, Feren Lajos 5 P, Szabó Ödönke 2 P, Rákosi Antal 3 P, Sárpi György 3 P, özv. Fehér Miklós­né 10 P. özv. Losrnczy Károlyné 2 P, Jankrvich Sándor 5 P, Krunner F. József 10 P, Staffer Ferenc 4 P. Ericson Gyár Villamossági r.t. 50 ?, Székely László '10 P Kárpáthy János 3 F, Heltay Imre 8 P, Ktlumban krá>h 10 P 8 fillér, Russégger Márta 10 P, Garadnai Zoltán és neje 3 P, Deák­né 20 P, Sgry Péter Fal 10 P,vitéz Csörgey Károly 25 P, Hirschl és Társa cég 25 r, Varjaspusztai rom. kath. elemi ídctla 10.P, Deitsch-féle Malá­txxxx tagyár r.t. 50 P. Demeter Mária 2 F, Miklós Árpád 3 P Kovalcsik 3 P, Nagybátonyi Szénbánya r.t. 10 P. özv. Balassa Gyuláné 2 P, Gellert Jenoné 3 F, B. 5P, Berthoty József 10 P, Szantkcvánszky Margit 20 P, Simontsits Flemérné 30 P, özv. gróf Keglevich Gábtrné 26 P, Pécsi püs­pöki Iroda 10 P, Csongár Jánosne 5 P, Rappai Mihály 3 P, Besenyői r«f. egy­ház 5 P, Mülier Sajndor 20 P. t ' F r o d o m o! S sorok közlését kéri a miniszterelnökség saj­tóosztálya.

Next

/
Oldalképek
Tartalom