19. oldal, 387 találat (0,175 másodperc)

Találatok

361. 1927-12-05 / 23. szám
[...] László József elnök és Csokonai Vitéz Mihály főtitkár aláírásával bőséges indokolást [...] írják Egy debreceni úriasszonynak Stiasny Sándorné szül bánffyhunyadi Hunyadi Erzsébetnek a [...] sarok kereskedői rezsi elejtésével árusítom FARKAS ALADÁR bortermelő 1
362. 1934-11-23 / 1180. szám
[...] kér buda lágymányosi cso­portjai Leleplezték vitéz Galánthay G 1 o c [...] I ivkudar tábornok mellszobrát és vitéz Ma rtsekén yi Imre arcképét [...] s olcsón sak rü n FARKAS GÉZA GUMNIVULKANlzALÓ ÜZEMÉBkN Mészáron n [...] les ha özv IKK VÉS SÁNDORNÉ HÖLGY és URIFODRBSZ üzletét látogatja [...]
363. 1895-05-26 / 21. szám
[...] azt a dicsőséget a melyet vitéz honvédeink 1849 május 21 én [...] Ez alkalommal az iinnpi megnyitót Farkas József egyl elnök fogja tartani [...] Előző nap a gróf Károlyi Sándorné által létesített Istvántelki meuedékházat és [...]
364. 2. rész - Tiszti czímtár • VII. Szakasz (68. oldal)
[...] a IH oszt vaskorona rend vitéze Harkányi Frigyes Igazgató Keleti Gusztáv [...] Veres­Beniczky Hermina Alelnök gr Teleki Sándorné Má­sodelnök Majthényi Alajosné Ellenőr Szathmáry [...] Alelnökök Nemes Nánd gr Deák Far­kas Titkár Nagy Gábor Pénztárnok Gidófalvi [...]
365. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (590. oldal)
[...] M és Társa özv Zagyva Sándorné Vendéglősök Gastwirte Balázs István Rozs [...] Nagytemplom u 87 Erdei Sámuel Farkas József Fried Gerzsonné Gróf Teleki [...] Márton 50 Bohus Pál 17 Vitéz Bóka Istvánné 45 Bolda György [...]
366. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • M (1_312. oldal)
[...] Messenger Központi Boy váll túl Farkas Zoltánná vy Rá­kócziit 64 0428 [...] 23 127 552 Mészáros József vitéz szíj­gyártó böröndös és bőrdíszműves VHI [...] u 16 337 473 Mészáros Sándorné özv XIV Amerikai ót 40 [...]
367. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VI. kerület (Terézváros) (135. oldal)
[...] Erzsébet királyné út 28 24 vitéz Dr Pesthy Já­nosné 29827 26 [...] István és neje 27615 6 Farkas Mihály és neje 27650 7 [...] Zsigmond 28075 8 özv Hartmann Sán­dorné 28102 9 Dr Kálmán Dezsőné [...]
368. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (211. oldal)
[...] a ül oszt vaskorona rend vitéze Igazgató Keleti Gusztáv Helyettes igazgató [...] Veres­Beniczky Hermina Alelnök gr Teleki Sándorné Má­sodelnök Majthényi Alajosné Ellenőr Szathmáry [...] Alelnökök Nemes Nánd gr Deák Far­kas Titkár Nagy Gábor Pénztárnok Gidófalvi [...]
369. 1936-12-10 / 1240. szám
[...] Rezsőné Lukács Eszter dr Liber Sándorné Lázár Ernőné dr Matolay Viktorné [...] célkitűzéseit és meleg szavakkal üdvözölte vitéz Simon Elemér m kir titkos [...] műsor kitünően összevá­logatott számait Márkus Sándorné hangulatos Mi­kulás jelenetét Túri Mária [...] elsőkként Híresek voltak a győri Farkas Miska 1830 körül a debreceni [...]
370. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • VI. kerület (Terézváros) (139. oldal)
[...] Budapest székesfőv 27796 89 B Farkas Mihály és neje 28094 91 [...] 22 Király u 86 23 vitéz Kubay Lajcsiié és b társa [...] Sándor u 19 31 Urbáry Sándorné és b táisa 29496 32 [...]
371. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • A (1__7. oldal)
[...] Állatorvosi rendelő kis állatok részére Farkas Dezső állatorvos XI Horthy Miklós [...] u 50 149 233 Almássy Sándorné özv ven­déglője Pestszéntlörinc Liszt Fe [...] kérje Mátyásföld 36 Altay Antal vitéz szeszgyárve zetÖ IX Ranolder u [...]
372. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (383. oldal)
[...] Deak boy vállalat özv Heiner Sándorné VII Kertész u 50 külföldi [...] Szigony u 12 Lakatkereskedések Schlosshandlungen Farkas és Társa VI Lehel u [...] ut 5 Bándy Balázs II Vitéz u 1 Bar István VII [...]
373. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (550. oldal)
[...] Váradi Lajosné 19 Vida kovics Sándorné szül Jerkovics Petronella 26 Vuity [...] József Schmidt Gyula Heinrich József Vitéz Fehérváry Dezső Bajai építőiparosok szövetkezete [...] Klein Emil Reich Antal és Farkas Pál Bajai posztó és takarógyár [...]
374. B (53. oldal)
[...] u 9 498 686 Bodnár Sándorné őzv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...] 329 281 Bodor Aladár dr vitéz ny áU gimnáziumi tanár XI [...]
375. A budapesti czím- és lakásjegyzék ház- és telekjegyzéke 1931. • Ház- és telekjegyzék • I. kerület (Vár, Tabán, Krisztinaváros) (23. oldal)
[...] b társai 10094 6 d Farkas Imre és neje 10095 6 [...] szfőv 4138 2 37 39 vitéz Diabella Györgyné és b társai [...] t 4011 71 Özv Száva Sándorné és b társai 4193
376. B (1_50. oldal)
[...] n 9 498 686 Bodnár Sándorné özv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...] 329 281 Bodor Aladár dr vitéz ny áll gimnáziumi tanár XI [...]
377. A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betürendes távbeszélő névsora • B (1_47. oldal)
[...] 17 0268 895 Bocz Endreköpeczi vitéz özvegye II Kandó Kálmán u [...] u 9 498 686 Bodnáf Sándorné özv nyug­díjas XII Városmajor u [...] u 9 123 042 Bodó Farkas dr m kir köz igazg [...]
378. L (213. oldal)
[...] út 4 299 708 Árvay Sándorné özv és Kornits Nán­dor Rákosszentmihály [...] u 14 16 293 485 Farkas Sándor Mátyásföld Kert­város XXXV u [...] 957 3 lakájosok Aknai Lajos vitéz Pestszenterzsébet Bzent Imre herceg n [...]
379. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • P (2_606. oldal)
[...] háztulajd Kispest Eggert u 101 Farkas tisztv Psztlőrincz áll telep 118 [...] VII dohány u 26 Pál vitéz ny altiszt I országház u [...] főerdőmérnök II Margit­kőrút 64 6 Sándorné özv nyugd VII verseny u [...]
380. 2. rész • A) Budapest székesfőváros lakosainak név- és lakásjegyzéke • Q • R (2_669. oldal)
[...] IX Márton u 22 Romacsek Sándorné özv áll nyugd Újpest Thököly [...] tisztviselő VI szív u 64 Farkas magánhivatalnok VII király u 11 [...] VI Vilmos császár­út 51 István vitéz csicseri ny vezérkari alezredes IV [...]