Váci Hirlap 1887-1942

Váczi Hírlap 1887-1945

Vácott az első hírlap az 1870-es évek első hónapjaiban megindult, bár ezt az akkori város politikai és gazdasági súlya alapján nem tételezhetnénk fel. A mégis elinduló lap köszönhető volt a város fejlődését szorgalmazó középpolgárságnak és a helyben működő Ambró Ferenc Ignác által alapított nyomdának. Ezt az évet követően szinte folyamatosan volt a városnak újsága, sőt volt olyan év, amikor egyszerre több hetilapot is kiadtak. Az egyik leghosszabb életű a Váczi Hírlap volt, melynek nyomdai munkálatait kezdetben Mayer Sándor majd a Pestvidéki Nyomda látta el. Az 1887-ben induló lap beköszöntőjében dr. Csányi János –a lap felelős szerkesztője és kiadója- a pártatlanság alapján álló közvélemény szolgálatát hangsúlyozza. Az 1879-től működő Váczi Közlöny nem éppen lelkendezve fogadja az induló Váczi Hírlapot, akiben jól látja a konkurenciát, s szót emel, hogy”ott, ahol a közvélemény kifejezői gyanánt két lap szerepel… bizonyos, hogy csakis az egyik lehet a közvélemény szava.”Az egyházi szerzők kivétel nélkül a Közlönyt támogatják. Az első párhuzamos évben, még előfordult, hogy helyi szerzők még itt és ott is megjelennek, nem beszélve a hírek párhuzamosságáról. A hírlap külleme annyiban tér el a laptársáétól a Váczi Közlönytől, hogy négy hasábra szedett. Előfizetése 6 forint évente, előfizetőinek száma kezdetben alacsony lehetett, alig néhány példány készült csak belőle. De folyamatosan fejlődött, és felfutott, módjában állt bizonyos városi információkat elzárni, hirdetési pénzeket megszerezni, magához vonzotta a Váczi Közlöny körüli írói csapatot. Végül, amikor már a városi testület megalakulásáról szólnak a hírek, a két lap, a városházi hatalomra törekvő két külön tábort szolgálja. A vesztes a Váczi Közlöny lesz, a tehetségesebb szerzők elhagyják a Közlönyt. A Váczi Hírlap 1888-tól a városháza lapja, szerkesztője 1898-tól Dercsényi Dezső, a város első főfoglalkozású szerkesztője, aki 1944-ig jegyzi a lapot. Munkáját az utolsó évben Papp Rezső veszi át. 1913-ban Vác és Vidéke c. lap beleolvadt a Hírlapba. A II. világháborúban, még ha veszteséggel is, de megjelent, a lakosság ezzel csak nyert, hiszen ebben az időben a legfőbb hírforrást jelentette.

Szabó László: Vác XX. századi sajtótörténete. Vác. Kucsák Könyvkötészet és Nyomda, 2002
Kenyéri Kornélia: A váci sajtó története 1870-1945. Váci Könyvek 6.Váci Nyomda, Vác, 1992