Katona Lajos Városi Könyvtár (Vác)

Vác város első közkönyvtárát 1904-ben alapították. Többszöri helyváltoztatás után 1980-ban költözött jelenlegi helyére, a város egyik legszebb műemléképületébe, az egykori Huszárlaktanyába. A könyvtár 1985 óta viseli Katona Lajos, váci születésű filológus, néprajztudós, irodalomtörténész nevét.

A könyvtár közkönyvtári feladatok lát el, melynek része a helyi igényekhez kapcsolódóan az 1980-ban megszülető helyismereti gyűjtemény, amit indulásakor még elsősorban passzív, befogadó tevékenység jellemez. A gyűjtemény beszerez minden olyan Vác városra vonatkozó dokumentumot, amely helyismereti szempontból érdemi információt tartalmaz, időbeli, nyelvi és formai megkötés nélkül. Ennek része valamennyi váci sajtótermék, Vácon, ill. a vonzáskörzetben született vagy tevékenykedett kiemelkedő személyiségek írásai, a velük foglalkozó irodalom, szakdolgozatok, hagyatékok stb. Idetartoznak továbbá a váci nyomda termékei, Vácot és a vonzáskörzet településeit ábrázoló képeslapok, plakátok. 1990-es években jelentkezik az igény a helyismereti gyűjteményt fejlesztésére, pl.: számítógépes feltárás, helyi és országos sajtó szemlézése. Ezen szolgáltatások megjelenésével párhuzamosan, nagyobb figyelmet kap az állomány védelme és megőrzése, hiszen e dokumentumok egy része egyedi, nehezen vagy egyáltalán nem pótolható. Az olvasók és a helytörténeti forrásokban kutatók igénylik a digitalizált tartalmakat. Cél a gyűjteményünk darabjait megkímélni az esetleges rongálódástól, és mélyebb, sokrétű kutatási lehetőséget kínálni az érdeklődőknek.