71 találat (0,044 másodperc)

Találatok

1. 1982-09-18 / 219. szám
[...] sokan közülük idősek betegek esetleg távoli tanyákon élnek Foglalkoz­tatásuk megoldott Minden tagiát [...] A közeljövő feladatai hogv a tá­voli falvakban tanyákon élő v koknak is szerezzenek [...]
2. 2008-10-11 / 239. szám
[...] TÖBB MINT EZREN ÉLNEK A TANYÁ­KON Domaszék környékén 2400 an élnek [...] fel Az idős a falutól távoli tanyákon élő emberek magány elleni orvossága [...]
3. 2007-11-29 / 278. szám
[...] laká­sukhoz és a gyógyszertárhoz A távoli tanyákon élők biztonság­érzetét elektromos jelzőrend­szerrel erősítik [...] és nagyjából ezren élnek közülük tanyákon A betelepülést azzal segítik hogy [...]
4. 1963-12-18 / 295. szám
[...] terven felül s Állj Szabálysértés Távoli tanyákon új településeken gyulladt ki a [...] Idén is jó néhány olyan távoli tanyában gyullad ki a fény [...]
5. 1991-10-14 / 241. szám
[...] dominánsan építenek korszerűsítenek bóvítenek a tanyákon A gazdasági és lakás funkciót [...] sem kizárólag egyedileg törekednek a tanyákon élők Nagy hiány a telefon tanyákon belterületen egyaránt Ha sor kerülhet [...] realitása Könnyen megeshet ez a távoli ködbeburkolózó jövendő Kis Újság Nem [...]
6. 1947-08-01 / 173. szám
[...] tetők Csordát csalogatnak kövér legelők Távoli tanyákon kigyullad a fény Megvalósul nünden [...]
7. 1968-02-11 / 35. szám
[...] ingben gatyában bocskorban még a távoli tanyákon is legföljebb 15 20 esztendővel [...]
8. 1952-12-25 / 302. szám
[...] olyan ártatlan nem Mórahalmon a távoli tanyákon nan irányítják az egész szektát [...]
9. 1927-08-30 / 197. szám
[...] Wföfcf s tíQdg ljon a tanyákon és hat szsmély­ f 6 [...] a tisztviselőnek akinek a városi tanyákon tehát a város területén van [...] céljaira jelölték ki még a távoli elődök A Petőfi Sándor sugáruti [...]
10. 1965-09-03 / 207. szám
[...] alakíttatott át Negy­ven most még távoli ta­nyákon élő ermek köl­tözik ide A [...]
11. 1951-02-01 / 26. szám
[...] a fa­lu igy jutnak hozzá távoli tanyá­kon is a terhes anyák és [...]
12. 1977-09-29 / 229. szám
[...] éve h ztík létre a távoli tanyákon élő gyer­mekek részére a diákott [...]
13. 1969-11-05 / 257. szám
[...] tsz­tagok vásárolták meg akik a távoli tanyákon laktak és a tsz majorjában [...]
14. 1920-05-28 / 121. szám
[...] változatlannl derűs égboltot szerdán délután távoli borulá­sok váltották fel melyek este [...] Btlenben a városon kivül a tanyákon annál bővebben zuhogott az áldásos [...] Alsótsnyáa Feketeszélea és más környékbeli tanyákon A jótékony áldá­sos eső épp [...]
15. 1995-11-30 / 281. szám
[...] szegedi köz­ségválasztmány elhatároz­za az alsóvárosi tanyákon 12 a felsővárosi tanyákon 8 külterületi iskola létesí­tését 1872 [...] különféle ügynökségek tá­vollátásra vagyis a távoli he­lyekről származó információk megszerzésére használták [...]
16. 1927-11-23 / 268. szám
[...] hőmér­séklettel és sok helyütt csapadékkal Távoli földrengést észleltek a budapesti egye­temen [...] kedden 1 őra 31 perckor távoli földrengést jeleztek a maximális kitérés [...] és megállapította hogy Perován a tanyákon valósággal üzletszerűen foglalkozott kuruzslással Perován [...]
17. 1978-09-01 / 206. szám
[...] alapszervezetek a községekkel és a tanyákon A Tiszatáj szeptemberi száma folyóirat­olvasó [...] helyzetben van­nak a kis falvakban ta­nyákon élő fiatalok a váro­siakkal szemben [...] datunkat hogy ki tudjuk olyan távoli a természetes mondani amit gondolunk [...]
18. 1969-02-21 / 43. szám
[...] könvvek Ism Verdi Nabucco Opera Távoli tanyákon Az operaközvetítés foly­tatása MAGYAR TELEVÍZIÓ [...]
19. 1994-11-21 / 273. szám
[...] három­százan jöttek el a messzi ta­nyákon élőket magányosokat vagy nehezen járó [...] Reményeink sze­rint ugyanis egy egy távoli vá­rossal vagy községgel való kapcsolatfelvétel [...] településekre Természe­tesen nem lehet célunk távoli nemzettársaink sorsának meg­változtatása segítségnyújtá­sunknak csupán [...]
20. 1937-03-06 / 53. szám
[...] a városi hatóság és a távoli tanyai lakosság közt hi­ányzik a [...] utján nincs is a szegedi ta­nyákon az elszakadási mozgalomnak még csi­rája [...]