Délmagyarország, 2007. november (97. évfolyam, 255-279. szám)

2007-11-29 / 278. szám

A Délmagyarország és a Délvilág házhoz jön! DM-grafika ^leeeewwesi IMEGYEJARQ HONFOGLALÓ MAGYAR ASSZONY Bordány neve nagy valószínűséggel a régi „Bordán" személynévből ered, de csak 1950. július l-jén lett a falu hivatalos neve. Ez a Kistemplom-tanya­központ elnevezést váltotta. A település ősidők óta lakott. Helyén gepida, vagyis jóval a honfoglalás előtti korból származó település nyomait tárták fel a régészek. Egyik különleges leletük, a „bordányi honfoglaló magyar asszony lószerszám-garnitúrája" nemzetközi hírnevet szerzett a falunak. Újkori büszkeségük az 1909-ben Szent István tiszteletére felszentelt templom. Idősgondozásra sok figyelmet fordít az önkormányzat. Bentla­kásos otthon nincsen, ám létre­hoztak egy „garzon lakóparkot": nyolc egyszobás otthont adnak bérbe olyan időseknek, akik csa­ládi házukat már nem tudják fenntartani. Működik a tanya­gondnoki és a házi segítői háló­zat, rendelkezésre áll védőnő, gyermek-, család- és fogorvos. A szakembereknek igényes közös rendelőt építettek, közel a laká­sukhoz és a gyógyszertárhoz. A távoli tanyákon élők biztonság­érzetét elektromos jelzőrend­szerrel erősítik. Tervek is vannak szép szám­mal, ám óvatosan tervez a faluve­zetés, dacára, hogy rendelkeznek tartalékokkal, elsősorban a telek­eladásokból. A közeli jövőben Ül­lés, illetve Szeged felé építenének bicikliutat, átépítenék az óvodát, korszerűsítenének ötven játszó­eszközt. Mindehhez pályázato­kon próbálnak pénzt szerezni­Csakúgy, mint a legnagyobb be­ruházásukhoz - közösen Üllés­sel, Forráskúttal és Zsombóval: néhány éven belül közös szenny­víztisztítót létesítenek. DOMBAI TÜNDE Ismerjük meg Csongrád megyét! jelszóval folytatjuk 52 részesre ter­vezett sorozatunkat, melynek során szűkebb pátriánk valameny­nyi községét meglátogatja a Délmagyarország és a Délvilág szerkesztőségi csapata. Egyrészt hogy találkozzunk az ott élő emberekkel, másrészt hogy meg­mutassuk másoknak is kistelepü­léseink életét, méltatlanul elfele­dett, vagy legtöbbször fel sem fedezett értékeit. «MEGYEI TÜKÖR« CSÜTÖRTÖK, 2007. NOVEMBER 29. A tanyákról a lakópark garzonjaiba költöznek az idősek Bordány egyre fiatalodik Kéz, boka, fenék - Mit nézünk meg először a nőkön Télen böjtölnek az építőmunkások Már hajnalban megérkezik a Délmagyarország Olvasóink szeretnek rejtvényt fejteni Megyejáró körutunkat kedden Bordányban folytattuk: olvasó­inkkal találkoztunk az igényes, új faluházban. Az újságkészítésről és a lapunk által szervezett programokról beszélgettünk, a jól sikerült este végén játszottunk is. Szeretnek rejtvényt fejteni és figyelik az újságban a helyi sikerekről, eseményekről szóló beszámolókat - hallottuk bordányi olvasóinktól a lapunk által szervezett megyejárón kedden délután. Úgy fogalmaz­tak: a Délmagyarország életük része, szinte „olvasásfüggőknek" érzi magukat. Ezért dicsérték meg terjesztő csapatunkat, különösen Ma­jor István helyi kézbesítőt, mert amikor hajnalban felébrednek, a lap már biztosan ott van a postaládájukban. Őrfi Ferenc főszerkesztő-helyettes a kiadó, majd a lap születését is­mertette, Pintér Melinda marketingmunkatárs akcióinkról és kiadvá­nyainkról beszélt, Győző-Molnár István, a kézbesítők régióvezetője pedig a folyószámláról történő befizetés előnyeiről szólt. Alaposan olvasnak a bordányiak, kérdéseinkre jól válaszoltak, figyelmüket ajándékokkal jutalmaztuk. Falubeli szerzőtársunkat is ismerik: Lajkó Lászlóné tavalyi szakácskönyvünkben szerepelt virslis-zölséges töltött burgonya receptjével. Idei második köte­tünket, amely hamarosan megjelenik, ismét gazdagította - bor­zas hússal. Őrfi Ferenc arról beszélt, hogyan születik az újság Kevesebb a gyerek, mégis óvo­dafelújításon és bölcsődeépíté­sen töri a fejét a bordányi fa­luvezetés. Miért? Egyre több a bevándorló család. Az idősekre is gondolnak - erős ellátórend­szert létesítettek. Bordány lakossága a hetve­nes-nyolcvanas években erőtel­jes fogyásnak indult, de néhány éve visszaáramlás figyelhető meg - magyarázta a Szegedtől húsz kilométerre lévő falu fiatalodásá­nak okát Balogh Ferenc polgár­mester (ké­pünkön). Visz­szatér, aki Bor­dányban gye­rekeskedett és jön az ötvenes generáció, amikor kertes ház után néz. A szegedi munka­helyek kocsival legfeljebb fél óra alatt elérhetők, ha valaki buszra száll, harmincnyolc járatból vá­laszthat. A fiatal családok a főút­hoz közeli tanyákat kedvelik leg­inkább. A község 3150-es lélekszáma évente megközelítőleg har­minc-negyven fővel gyarapszik, és nagyjából ezren élnek közülük tanyákon. A betelepülést azzal segítik, hogy pár év alatt hetven építési telket alakítottak ki. Meg­erősödtek a helyi szolgáltatások, működik egy harmincfős fólia­üzem. A magángazdálkodók el­sősorban fóliás paprikát, paradi­csomot, epret nevelnek a piacok­ra, valamint kitartanak ősziba­rack-termesztés mellett is. Min­den tizedik bordányi lakos mun­kanélküli, nekik az önkormány­zat közmunkát ad, a falu közte­reit gondozzák. A betelepülés ellenére is csök­ken a gyereklétszám. Bölcsőde még nincsen, pedig szükség van rá, ezért az óvoda épületében ter­vezik létrehozni. Nyolcvanhatan vannak az ovisok, ők - mert a szegedi iskolák színvonalával ve­tekszik a bordányié - szinte egy­től egyig helyben folytatják. Még­is egyre csökken az iskolások száma is, idén 225-en vannak, egyetlen első osztály indult. Mit néz meg először egy nőn? - kérdeztük rádióstól, divatfotóstól, sportolótól és épí­tőipari munkásoktól. Férfiaktól. A kiemelt testrészek mellett mindnyájan fontosnak tartották az összképet. Kérdésünkre Patkós Attila rádiós műsorveze­tő a „kéz, boka, fenék" hármasát említette. A Rádió 88 Mega című műsorában nap mint nap lehetősége van tesztelnie a Délmagyaror­szág internetes oldalának „Nap szépe" lánya­in. „Az ápolt kéz, a szép boka és a körte alakú fenék nálam nyerő, a fiaimnak is azt taní­tom, hogy ezeket nézzék meg először egy nőn. Rádiós vagyok, ezért fontosnak találom a kellemes hangot is. Előfordult azonban, hogy a lágy orgánum mellé szép külsőt páro­sítottam, de a személyes találkozásnál csa­lódtam" - mondta Pati, aki bár kérdésünkre bizonyos testrészeket emelt ki, bevallotta: fe­leségében - akivel tíz éve élnek boldog házas­ságban - mégis az összhatás fogta meg. Amelyik nő le akarja nyűgözni Vajda Atti­lát, annak mindenekelőtt legyen bájos arca. „Az igéző tekintet és az arc sok mindent el­árul egy nő személyiségéről, ezért először ezt nézem meg. Természetesen utána az összes többi testrészt is. Fontos, hogy arányos le­gyen és nőies" - mondta a világbajnok kenus, aki a legfontosabbnak szintén az összhatást tartotta. • Ugyanezt vallotta Bihari Gábor divatfo­tós is. Más szemmel tekint egy nőre, ha fo­tózza és másképp nézi, ha nem a szakmá­ját gyakorolja. - Nincs favorit testrész, amelyet mindig megnézek, de a szép, puha A szegedi joghallgató, Bodri Krisztina a vi­lágszépe-választásra készül. Rajta mit néz­nénk meg először...? Fotó: DMJfíV tapintású bőrt fontosnak találom. A moz­gásra is figyelek, hiszen ez sokat elárul egy nő lényéről - mondta. Fotósként viszont mindig a modell arcát nézi meg először. ­Az adott munkától függ, hogy mely test­rész kapja a képen a legfontosabb szerepet. Mivel legtöbbször portrét készítek, az arc és a tekintet számomra nagyon fontos ­magyarázta. Az építkezéseken dolgozó munkások nem­csak megnézik a nőket, tetszésüknek leg­többször hangot is adnak: fütyülnek, beszól­nak. Az egyik szegedi építkezésen tüsténkedő festők azt mondták, intelligencia kérdése, hogyan adják tudtára egy hölgynek, ha szép­nek találják. Ők általában egymás között be­szélik meg, kinek mi tetszik és nem zavarják a járókelőket hangos szóval. Elárulták: ked­venc testrészük a női mell, tapasztalataik szerint az állványokról, a magasból jobban látszik a feltűnő dekoltázs. A hideg hónapok­ban azonban böjtölnek. És viccelnek: azt me­sélték, a télikabátban sétáló hölgyeken elő­ször azt nézik meg, van-e az ujjukon karika­gyűrű. BOBKÓ ANNA ELSŐ PILLANTÁS ül Egy internetes felmérés szerint a gyengébbik nem képviselői először a férfiak szemét nézik meg. A megkérdezett nők 42 százaléka voksolt a „lélek tükrére". A következő érdeklődést keltő testrész a fenék, ezt 16 százalékuk választotta. Az ajkakat és a mellkast hét százalékuk méregeti először. A kézre és a hajra a megkérdezettek öt százaléka volt kíváncsi első blikkre, négy százalék a válla­kat, hat százalék pedig az egyéb testrészeket je­lölte az élre. Fotó: Miskolczi Róbert Bordány főutcája. A község évente 30-40 fővel gyarapszik MEGLEPETES A SEVERBEN A NIKE-TÓL Az első 900 vásárló, aki 2007. november 20. és december 10. között 15 000 Ft értékben Nike sportruházati terméket vásárol, 5000 Ft értékű Nike ajándékutalványt kap ajándékba. Érvényes: 2008. január 31-ig, bármilyen Nike termék vásárlása esetén. UIKF Beváltható: bármely Jtmf^ sever Center üzletben. A vásárlási utalvány egyéb kedvezménnyel össze nem vonható! Az áruház mögött 500 férőhelyes, ingyenes parkoló áll vásárlóink ren­delkezésére, Az áruház megközelíthető a 90-es, 13-as, 75-ös buszokkal, illetve az l-es villamossa!. SEVER QENTER: RUHÁZATI ÁRUHÁZ Cím: Vásárhelyi P. u. 3-5. • Tel.: 451-455, 451-457 Nyitva: h.-p.: 9.00-20.00 • szo.: 8.30-20.00 • vas.: 9.00-19.00

Next

/
Oldalképek
Tartalom