2. oldal, 78 találat (0,166 másodperc)

Találatok

21. 1910-04-03 / 14. szám (219. oldal)
[...] közt való kapcsolat megteremtése Kötse István a nevelésben és tanításban követendő [...] évfolyamra való fejlesztését kívánták Szöllősi István a tanárképzésben a szocziológiának első [...] szabadoktatás jelentőségét emelte ki Gerencsér István dr és Katona János dr [...] képesítéséről és továbbképzéséről 5 Letár­gyalta Bozóky Endre összefoglaló előterjesztése alapján az [...]
22. 1937-12-12 / 50. szám
[...] Csarmasz Ferenc és dr Né­meth István ügyvédek látták el az Emerikána [...] jubileumára a világ katolicizmusa Szent István földjén fog találkozni hogy az [...] erőt merítsünk Bemutatta ezután Szent Istvánt nem csak mint apostolt és [...] a nagy napokra Ezután pilismaröti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes beszélt [...]
23. 1945-07-29 / 14. szám
[...] őrm Pápa Jókai u Kocsis István t alhdgy Seregély Eszter gyors [...] 25 Antalics Jolán gépírónő Lakossy István ny c g alez Pápa [...] főtörm Pápa Árpád u 15 Bozóky Tasziló ny áll ezds Pápa [...] és Horváth Juliánná Meghaltak Molnár István 4 hónapos Magdics István állampénztári főtanácsos 53 éves Puchinger [...]
24. 1888-04-01 / 14. szám (443. oldal)
[...] a Szent László és Szent István egyesület működését s a főpapoknak [...] tesz közzé u m Gálszécsi István Énekes könyvének töredékét 1536 ból [...] János leveleit és be­szédeit ismerteti Bózóky Alajos a nagyváradi kir jog­akadémiai [...] könyvtárak statiszti­kájához Szádeczky Lajos Báthory István könyvésze­téhez Acsády Ignác egy nagyszombati [...]
25. 1897-07-11 / 28. szám (439. oldal)
[...] a lutránus papképzésről ír Schneller István dr Az unitáriusokról Kovács János [...] intézetek után következnek a jogakadémiák Bozóky Alajos és Horvát Ödöntől függelékképen [...] Külön kell azonban megemlékeznünk Schneller Ist­ván dr közleményeiről A munka célját [...]
26. Lapszámok • 1943-06-27 / 26. szám (134. oldal)
[...] Adrienne jelesen megfelelt Bakó Ilona Bozóky Éva Karikó Erzsébet Karner Ilona [...] Gosztonyi János Horváth László Mé­nesi István Nagy Tibor Schmidl Gyula és [...] József Váczi Béla és Lőrintz István Sándor József A Kálozhoz tartozó [...]
27. 1883-06-17 / 24. szám (771. oldal)
[...] Maróthy Györgyök Szőnyi Benjáminok Losonczi Istvánok stb ellépett a század végére [...] csak népének csináló nem és Bozóky Mi­hályig hogy innét vissza puskázhasson [...] miként volt szerencsém kimutatni Illyés István és a Cantus Catholici ismertetésekor [...]
28. 1931-06-27 / 26. szám
[...] Hogyan lesz valakiből tudós John Bozoky a magyar származású amerikai tudós [...] Andor államtitkárok Szobrot emelnek Tisza István grófnak és nagyatádi Szabó Istvánnak Tisza István szobrát a parlament és a [...] Zala György készíti Nagyatádi Szabó István szobrának elké­szítésére Sikló Ferenc kapott [...]
29. 1945-02-06 / 11. szám
[...] si Porkoláb György lőrincfalvi Panyik István mezőtúri Horváth István cemernicai Papp György nyárádfob­bágyfalvi és [...] vagy haladás című tanulmánya Farkas István külpolitikai cikke Kóréh Ferenc írásai [...] A gaz­dag irodalmi részében Eszterhás István elbe­szélése magaslik ki valamint Túrmezei [...] rovata érdekes A bevezető cikket Bozóky Lajos dr a lap főszerkesztője [...]
30. 1871-01-29 / 5. szám (155. oldal)
[...] Ignácné ivén 45 frt Bihary István békési igazgató tanár ivón 18 [...] eszközlött gyűjtése 51 frt Dr Bozóky Alajos jogakad igazgató ivével 23 [...]
31. 1881-10-09 / 41. szám (1307. oldal)
[...] nélküli algymnasium értesítője Igazgató Kovács István Tanulók sz 81 kik közül [...] dik évfolyam H igazgató Dr Bo­zóky Alajos Értekezések Történelmi visszatekintés A [...]
32. 1942-03-07 / 10. szám
[...] a kormányzó­helyettes vitéz nagybányai Horthy István Öfőméltóságát Ezután Antal képviselőnk tar­totta [...] pápai Levente Egyesület előadásában Horváth István szakavatott rendezésében került színre Farkas [...] gárdista fölvonulta­tása A főrendező Horváth István Simák pe­dellus és Briglevics Gyula [...] diákok akik ezúttal diáklányok voltak Bozóky Éva Csépány Kató Szügyi Viktória [...]
33. 1942-05-10 / 19. szám
[...] szerezhető be Kiadó Pápán Bocsor István u 46 alatt egy konyha [...] és magyar légyen minden Szent István szellemében Ezért szükségesnek látjuk hogy [...] Ferenc dr Sörös Béla Szil István Csekő Gyula Ferenc Ráth Jenő [...] Farkas Pál Dr Diósy Ferenc Bozöky Tasziló Keszey Ferenc Jilek Fe­rencié [...]
34. 1942-08-15 / 33. szám
[...] Endre tanító Kamondi József Domonkos István Gergyessy László pápai lakosok Utóbbi [...] képviselte Megjelentek Hamuth János polgármester Bozóky Tasziló ezredes honvéd állomásparancsnok továbbá [...] József theol akad és Rab István gimnáziumi igazgatók szerkesztésében A hatalmas [...] Mihály Ólé Sándor és Rab István tartottak Majd dr Pongrácz József [...]
35. 1944-10-15 / 42. szám
[...] frontról Pálfy András őrm Takács István örm Németh István őrm Szabó László őrm Varga [...] Katula Károly vitéz Far­kasházy Henrik Bozóky Taszilóné Galló Pálné Nagy Gabriella [...] Jónás Györgyné Köves Jánosné László István Molnár Dénes Polgár La­josné Lóránt [...] Kutassy Mária és Erzsébet Rab István Böröczky Ede dr Csoknyay János [...]
36. 1911-07-02
[...] Molnár Ferenc Heltai Jenő Szomaházi István Szini Gyula Abonyi Árpád Porzsolt [...] Alba Nevis Bokor Malvin Tömörkény István stb stb A Pesti Hírlap [...] Klattenhof Szemző Pál Versek P Bozóky Géza A versaillesi parkban Hangay [...] és neje Bakos Kozália Ha Ist­ván r k Horváth Mihály kőmives [...]
37. 1881-01-09 / 2. szám (47. oldal)
[...] a mienk Feltalálható pedig Illyés István esztergomi kano­nok s szertartási prépost [...] áll egymáshoz Ezen dallam föltalálható Bo­zóky Mihály Katholikus karbeli kótás enekesköny [...]
38. X. Pályázatok • Balatonkövesd lelkészi állásra (206. oldal)
[...] folyt le az Audi­tórium Maximumban Bozóky Géza egyetemi rektor meg­nyitója után [...] egyházmegye esperese pedig Alsóörsön Pőcz Istvánt alkalmazta segédlelkészül Énekesíély A tulsókomáromi [...]
39. 1937-12-12 / 50. szám
[...] tár­sadalmát a nagy napokról Szent István király érdemeiért kaptuk meg a Világkongresszust Kell tehát hogy Szent István lelke közöttünk legyen Olyan édesanyák [...] méreteiről adott szines beszámolót Pilismaróti Bozóky Gyula ny ve­zérkari ezredes itt [...]
40. 1897-12-26 / 52. szám (829. oldal)
[...] méltányos figyelembevétele iránt 7 Dr Bozóky Endre választmányi tag indítványa a [...] főgimn igazgató a tanárok Vietórisz István VIII o t pedig a [...]