20. oldal, 411 találat (0,148 másodperc)

Találatok

381. 1996-12-15 / 50. szám
[...] Karácsonyi képek énekek versek Mácz István Örülj velem meditá­ciók az örömről [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
382. 1989-12-24 / 52. szám
[...] a mai napig tartóan Seben István lelkész­szel járja a gyülekezeteket fáradhatat­lanul [...] Mindennek ellenére Mégis az örömé Bozóky Éva Csak egy refrén mégis [...] fiúk Martha Szépfalusi Wanner Szépfalusi Istvánná Wanner Márta fordításában megjelent né­met [...]
383. 1992-08-23 / 34. szám
[...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva II Torockó tér de [...] M tér de 10 Nagy István Újpest IV Leibstück Mária u [...] fasori találkozójukon sem Temetésén Gémes István lelkész hirdette az igét magyar [...]
384. 1996-08-25 / 34. szám
[...] úrv Madocsai Miklós du 7 Bozóky Éva n Modor u 6 [...] 73 nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] Deák téri templomban Orgonái DÁVID ISTVÁN Műsor Brahms Korálfeldolgozások Bach Passacaglia [...]
385. 1990-03-25 / 12. szám
[...] modern rendezésben vitte színpadra Eörsi István költői szépségű szöveghű fordítása a [...] temetni emléküket ápolni pedig kötelező Bozóky Éva Február 23 án a [...]
386. 1997-02-09 / 6. szám
[...] D Szebik Imre du 6 Bozóky Éva n Modort u 6 [...] 28 kistemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hő­sök tere de [...] gyülekezet Csekket kérni lehet Cser­ági István lelkész 9555 Kissomlyó Kossuth u [...]
387. 1989-04-02 / 14. szám
[...] úrv Mado­csai Miklós du 6 Bozóky Éva Torockó tér de fél [...] Budafok de 11 úrv Rőzse István Csillaghegy de fél 10 Donáth [...]
388. 1997-05-04 / 18. szám
[...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda ÜL Dévai Bíró [...] fel­világosítás a Hajdúszoboszlói konferen­ciákra Kábái István 4025 Debrecen Szív u 16 [...]
389. 1995-08-13 / 33. szám
[...] klr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...] vasárnap 15 35 kor Nemeskürthy Ist­ván szól Berzsenyi Dániel költészetének etikai [...] és Gárdonyi kórusművei Vezényel BALÁS ISTVÁN Közreműködnek orgonán a tanfolyam tanárai [...]
390. 1995-12-24 / 52-53. szám
[...] Kistemp lom de 10 Szabó István du 5 Veperdi Zoltán Rákosszentmihály [...] ki­áltja Nem volt elég Simon István Nem elég Elveszíthetünk valamit de [...] úrv Solymár Gábor Törökbálint Szent István út du 3 Solymár Gá­bor [...] klr u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda III Dévai B [...]
391. 1992-03-01 / 9. szám
[...] indíttatásokat Ugyanolyan jó ismerője Jánosy István a nemrég elhunyt Csanádi Imrének [...] a mai ma­gyar értelmiség mulasztásaira Bozóky Éva újságíró színház figyelője pedig [...]
392. 1996-10-20 / 42. szám
[...] kir u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda IU Dévai Bíró [...] du 5 órakor dr Kárászon István teoló­giai professzor tart előadást A [...] 5 órakor Igét hirdet Mészáros István református püspök Előadást tart D [...]
393. 1992-10-25 / 43. szám
[...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva II Torockó tér de [...] u 16 de 11 Rőzse István Budaörs Ref imaház de 9 Rőzse István SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 19 VASÁRNAPON [...]
394. 1997-04-13 / 15. szám
[...] hu­manitárius programok grozniji veze­tőjét Horváth Istvánt váltották fel Megérkezésüket követően bemu­tatkozó [...] úrv Balicza Iván du 6 Bozóky Éva Modori u 6 de [...] 73 Nagytemplom de 10 Szabó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere 11 [...]
395. 2003-04-20 / 16. szám
[...] élni akarsz ne lopj Bartha István BUDAPESTEN 2003 ÁPRILIS 18 I [...] u 12 de 10 úrv Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...]
396. 1996-12-22 / 51. szám
[...] kir u 31 du 2 Bozóky Éva Óbuda III Dévai Bíró [...] 28 kis­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XVI Hősök tere 11 [...]
397. 1995-11-12 / 46. szám
[...] családi Mesterházy Zsuzsa du 6 Bozóky Éva XII Szilágyi E fasor [...] 73 Nagy­templom de 10 Szabó István Rákosszent­mihály XIV Hősök tere de [...]
398. 1995-05-28 / 22. szám
[...] uta­zás stb hajdúszoboszlói konferenciák­ra KÁBÁI ISTVÁN 4025 Debrecen Szív u 16 [...] úrv Szebik Imre du 6 Bozóky Éva XD Szilágyi E fasor [...]
399. 1996-11-17 / 46. szám
[...] segédlelkész majd Ké tyen Gyalog István főesperes mel­lett aki meleg családias [...] Ur u 31 de 10 Bozóky Éva Óbuda Hl Dévai Bíró [...]
400. 1996-07-14 / 28. szám
[...] úrv Hafenschcr Károly du 6 Bozóky Éva II Modori u 6 [...] 73 nagytemplom de 10 Sza­bó István Rákosszentmihály XVI Hősök tere de [...]