2. oldal, 138 találat (0,266 másodperc)

Találatok

101. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (898. oldal)
[...] 21 Daróczi László 93 Daróczi Sándor 23 Décsei Józsefné 20 Dede [...] 36 Hegedűs Lajos 24 Hegedűs Sándor 16 Hunyadi Géza 22 ifj [...] 666 Karakas Zsigmond 94 Karsa Sándor 18 id Karsai Lajos 15 [...] 30 K Szabó Károly 19 Szániszló Gábor 100 Szász Márton 53 [...]
102. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (71. oldal)
[...] Szakcs lTolna vm Veisz Bernát Szaniszló Szatmár vm Kepecs Ignácz Szatmár [...] Vas vm Báder Ignácz Somogyi Sándor Wertheimer Fülöp Tapolczafö Veszprém vm [...] Kis Kun vm Bart Mór Sándor u 4 Kozák György fő [...] András Bogát Szabolcs vm Dibáczi Sándor Boldogasszony Moson vm Spielmann Henrik [...]
103. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_219. oldal)
[...] Neje Babos Mária Szüts I Sándor kovácsmester Varga János kőműves és [...] a szakmában működik MOGYORÓSBÁNYA Haladin Szaniszló asztalosmester Gróf Benedik u 112 [...] kiállítás alkalmával Sebők Mihály Szekeres Sándor és Tisler János kitüntetése révén [...]
104. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • J (883. oldal)
[...] Járvás M Jó­nás 16 Járvás Sándor 18 Jász János 16 özv [...] Pangó Ferenc Pangó Istvánné Pangó Sán­dor Jfthingó Veronika özv Pataki Lajosné [...] Károly Sipos Dávid Szalkari István Szaniszló Pál Szelényi Gyula ifj Szelényi [...] Locsr Miklós xLöwy Emil Prager Sándor Russvári Pál Tajti Sándor Géplakatosok Maschinenschlosser Ádám és Horváth [...]
105. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1614. oldal)
[...] István halász u 925 Szűcs Sándor téglavető u 955 özv Tóth [...] kiskút u 82 Vennes Mihály Szaniszló u 717 Wallerstein Salamon Gilányisor [...] Tolna vm Veisz Jónás Weisz Sándor Námesztó Árva vm Kakuk Johanna [...] Sajtos Kál Sopron vm Kremmer Sándor Nemes Militics Bács Bodrog vm [...]
106. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (67. oldal)
[...] Becse Bács Bodrog vm Rasofszki Sándor Seelenfried Ignácz Straszer Jakab Szinger [...] Kaizer Mór Keszler Ignácz Mautner Sándor Schlezinger Mór Steinbock Henrik Steiner [...] Bács Bodrog vm Éri Lajos Sándor Laj Pancsova t j v [...] Szolnok Doboka vm Tartsa Kristóf Szaniszló Szatmár vm j Hartstein Meyer [...]
107. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (627. oldal)
[...] Lipót Gsernovits u 243 Zárits Sándor Eötvös u 50 Zamkó Istv [...] Kis Küküllő vm Gerschl Adolf Szaniszló Szatmár vm Bek Jakab Böhm [...] Böck András Blum Lázár Dillmont Sándor Feigenbaum Vilmos Hotelemmel József Haimann [...] Mór Szécsény Nógrád vm Deutsch Sándor Donner Henrik Enberger Ödön Popovics [...]
108. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (1862. oldal)
[...] u 51 Liptay L főberczeg Sándor u 230 Littmann Józs Erzsébet [...] Alajos Klauzál u 20 Mayer Sándor Mayerfi Béla király u 99 [...] Ignácz hajó u 10 Mezey Sándor Erzsébet körút 42 Michelstädter Ármin [...] Miksa Gizella tér 1 Mihálszky Szaniszló százház u 36 Milos István [...]
109. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (57. oldal)
[...] Halasi János Halasi Péter Herneczki Szaniszló Kikirics Sándor Juhász János Kalmár András Kalmár [...] Bihari Károly Bordás Miklós Demeter Sándor Erdélyi János Gönczi András Harmata [...]
110. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (312. oldal)
[...] Szt Domonkos u 18 Baumgarten Sándor VII Hun­gária körút 184 Baumhorn [...] L Dopitz András VII Péterfy Sán­dor u 47 Fábián István VII [...] VII Thököly u 68 Lojkovits Szaniszló L Budafoki ut 81 Löűler [...] 4 Mikus Mihály VIII Főherceg Sándor u 36 Moldován Béla Sándor IV Veres Pálné u 27 [...]
111. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • II. Budapest (1963. oldal)
[...] Oroszy rostély u 4 Lénárd Szaniszló sziv u 28 Lengyel János [...] Jánosné Donáti u 71 Macskásy Sándor akáczfa u 11 Mayer József [...] János üllői út 81 Majsay Sándor szállás u 8624 Malartschik József [...] külső váczi út 1523 Mayer Sándor Erzsébet körút 5 Mayer Venczel [...]
112. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1504. oldal)
[...] Nagy Bánya Szatmár vm Barkóczi Sándor Béréi Ferencz Gerdenits János Göbölös János Grün Sándor Grünfeld Salamon Gyirászin György Herin [...] Torontál vm Adamkó Pál Albrecht Szaniszló Andrejovits György Baj er Mátyás [...]
113. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1080. oldal)
[...] István Palesó István Sipos János Szaniszló János Szűcs István Hentes Selcher [...] 25 Varga Péterné 24 Varga Sándor 22 Zsély Ist­ván 15 Cséplőgéptulajdoiiosok [...] Ko lozsváry Miklósné 207 Palkó Sándor 20 Pulay Gyula 73 Pulay [...] 71 Sipkovits La­jos 60 Sipkovits Sándor 29 Szalóky István 160 Szigethy [...]
114. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • NY (1173. oldal)
[...] István Pacsirta u 25 Hegedűs Sándor Kossuth tér Heimlich Dezső Zöldségtér [...] u 24 xLórencz Miklós Lorencz Szaniszló Ószőllő u 6 Ribiczki Lipót [...] u 11 Kefekötők Bürstenbinder Balogh Sándor Selyem u 25 Erdey István Kállay u 40 Erdey Sándor Közép u 11 Kelmefestők Stoffärber [...]
115. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1079. oldal)
[...] u 197 Varrógépkereskedő Nähmaschinenhändler Kalla Sándor Ujv XVIII 578 Varrónők Näherinnen [...] u 1890 Vaskereskedők Eisenhändler Báthory Sándor Zsinór u 204 Bordács István [...] Kossuth u 1572 M Nagy Sándor Rákóczi u 425 Polgár István [...] Balázs Lant u 167 Varga Szaniszló Süveges u 2239 Veres Lajosné [...]
116. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (364. oldal)
[...] V Berlini tér 5 xReismann Sándor VII Erzsébet körút 30 Reisz [...] VI Lehel u 33 Sebők Sándor X Kápolna u 10 xScemann [...] 2 Walitsch József VII Péterfy Sán­dor u 32 Warlicsek Mária IX [...] VIII Üllői ut 20 Berger Szaniszló VII Akácfa u 38 Bergmann [...]
117. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • K (901. oldal)
[...] Andrásné 29 Szaban András 13 Szaniszló József 16 özv Szathloczky Istvánná [...] Stáhl Ágostonná Gyógyszertár Apotheke Bánoczi Sándor Hentesek Selcher Csajka János Ebneth [...] Goldmann Dezső Goldmann Jó­zsef Goldmann Sándor Gold mann Verőn ifj Goldstein [...] Magda Mihály Novák József Orbán Sándor Polácsik Mór Rozenfeld Ar­min özv [...]
118. II. rész. Az iparos társadalom [Névjegyzék] (2_3. oldal)
[...] alelnöke Gaál Ferenc most elnöke Szaniszló Eszterrel kötött házasságából 8 gyermeke [...] kik közül Ferenc iparát folytatja Sándor hősi halált halt Gelcz Lipót [...]
119. Sz (494. oldal)
[...] Breslauer Josef vegy á kersk Szaniszló Szatmári törvényszék Kremer Ferencz vegy [...] SchwarczSarolta vegy kersk Czégv Schwabach Sándor Szár Szaár Szék es fehér [...]
120. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • SZ (1382. oldal)
[...] xLáng Róbert és ifj Wohl Sándor xNagl Ferenc xRogán Károly Wolf Róbert és Wolf Sándor Bornagykereskedők Weingross hdlr xR erz [...] Nemzeti óragyár Órások Uhrmacher Klein Sán­dor Széli Kálmán tér 14 Rubin [...] Lajos Segéd jegyző Vizenotör r Szaniszló Dezső Adóügyi jegyző Notar füri [...]
121. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (158. oldal)
[...] Király Szilágy vm ifj Végh Sándor Vése Somogyvm MadarászIstv MalinovszkyJán Veszele [...] p Siklós Baranya vm Baka Sándor Viszló u p Rakocza Borsod [...] Menszátor János Menszator András Svilka Szaniszló Víziváros u p Esztergom Esztergom [...]
122. II. rész.Társas cégek (303. oldal)
[...] Károly dr Bárczy István Fleissig Sándor Vezérig tisztv dr Márkus Jenő [...] Spórer Gyula Pap Lőrinc Kovách Sán­dor Horvátovich Ferenc Tisztv pp Vass [...] 12 Wágner Ármin 13 Zajacz Szaníszló budapesti lakósok üvegcsiszolóüzlettulajdcnosok Cégj a céget Burger Frigyes Hirschler Sándor Menczer Samu Geldner Reinhold Deutsch [...]
123. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1403. oldal)
[...] Nagy Magyar Pozsony vm Ehrenfeld Sándor Nagy Marton Sopron vm Brandi [...] Jakab Somorja Pozsony vm Kohn Sándor Neuwirth J Sopron sz k [...] Szolnok Doboka vm Fekete Miki Szaniszló Szatmár vm Bőhm Dávid Szeged [...]
124. I. rész. Egyéni cégek (115. oldal)
[...] tőzsdeügynök és bizományos Cégv Sachsel Sándor Főt Bd V Balaton utca [...] Cg 9708 21619 2 Kemény Sándor értékpapirkereskedő 1918 V 18 Cégb [...] 20701 Kéményseprőszámlákat ielülvizsgáló iroda Bargái Szaniszló 1913 11 22 Cégb u [...] Irt Cg 10661 22855 Kenyeres Sándor 1920 VI 9 Cégb u [...]
125. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • M (1036. oldal)
[...] Csizmadiák Tschismcnm Molnár Ferenc Nagy Sándor Gyógyszertár Apotheke Bara­nyai József Petőfi Sándor Korcsmárosok Wirte Lederer Samu Schappauer [...] Klis József Szabó Schneider Tóth Sándor Szülésznő Hebamme Farkas Má tyásné [...] 17 Weisz Miksa 16 Veszafi Szaniszló 16 ZakI Alajos 31 Asztalosak [...] u l ö übernotár Schlachta Sándor Segédjegyző Vizenotür Topercer György Földbirtok [...]
126. II. rész [Névjegyzék ] (2_171. oldal)
[...] tag Neje Orphanides Mária Penyigei Sándor kéményseprő üzlet­vezető Szaniszlón 1890 ben szül iparát Marosán [...]
127. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (871. oldal)
[...] Terény Nógrád vm Gelb Ármin Szaniszló Szatmár vm Háger János Weisz [...] Hermann József Kaiser János Kézmárki Sán­dor Kirscher József Regius János Rukziegl [...]
128. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • A (531. oldal)
[...] 58 Jarábik András 36 Kecskés Sándor 15 Komáromv Istvánné 30 Mády [...] Cipészek Schuhmacher Liska József Molnár Sándor Pa­pes János Gépész Maschinist Horváth [...] Kőművesek Maurer Bars János Batár Sándor Faragó Imre Lakatos Schlosser Molnár [...] Schlégl Mihály Mézeskalácsa Lebzelter Mende Szaniszló Mozgóképszínház Lichtbild thea­ter özv Neubauer [...]
129. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (434. oldal)
[...] János Látrány Somogy vm Benedek Sándor Gotlieb József Klein Mór Vitárus [...] p Nedozser Nyitra vm Durancsik Szaniszló Lazan u p Znió Váralja [...]
130. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1775. oldal)
[...] Klug Antal ifj Klug Antal Szaniszló Zsig d Szattyánosok Tvornicari safíjana [...] Fejérvár sz k v Egyed Sándor palotai u 15 Pákozdi György [...]
131. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (839. oldal)
[...] Mező Keresztes Bihar vm Oláh Sándor Mezö Királyfalva u p Mező [...] Izsák Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Máncz Mihály Mező [...]
132. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1826. oldal)
[...] Fein József Fein Lajos és Sándor Fein Lázár Klein Bernât Temmer [...] Mendel Mezö Petri u p Szaniszló Szatmar vm Fried mann Ignácz [...]
133. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1419. oldal)
[...] p Diósad Szilágy vm Goldberger Sándor Szamos Udvarhely u p Zsibó [...] Szanád Torontál vm Veidlinger Benő Szaniszló Szatmár vm Weisz Mózes Szánk [...]
134. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1211. oldal)
[...] szt király u 38 Szathmári Sándor kör u 41 Szent györgyi [...] Albert Mezö Petri u p Szaniszló Szatmár vm Veisz L Mezö [...]
135. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (1753. oldal)
[...] Moravicza Bács Bodrog vm Erdei Sándor Ó Palánka u p Német [...] Szolnok Doboka vm Búh László Szaniszló Szatmár vm Gnand József és [...]
136. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Vidék • B (585. oldal)
[...] Lajos 80 Potyesz István 25 Szaniszló József 30 Fiiltlbvrlök Grundnüchter Baweh [...] 33 Bognár János 33 Bognár Sán­dor 15 Csábli Mihály 32 Horváth [...] Ele­mentarschule Konsumgenossen­schaft Biró Richter Jakab Sándor Községi jegyző Gemeinde notür Szilágyi [...] 19 Gyuricza Jenő 17 Jakab Sándor 18 Marosan Demeter 35 Marosán [...]
137. Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke • I. Magyarország (136. oldal)
[...] fűzfa u 539 3 Hallabriny Szaniszló Valloner u 35 Hartmann Ede [...] Miklós u 172 3 Weissmann Sándor Ven­tur u 105 3 Weissmann [...]
138. B. Címjegyzék • Magyarország helységnévtára • Budapest (367. oldal)
[...] IX Sorok­sári ut 96 WVolsky Sándor Béla Wolsky Al­bert Fia VIII [...] VII Erzsébet körút 34 Dicker Sándor VII Csengery u 10 xEidlitz [...] Özv Devecis Gyuláné VIII Fő­herceg Sándor u 15 Devecis M VIII [...] x Kéményseprőszámlákat felülvizs­gáló iroda Bargár Szaniszló VII Akácfa u 38 xVizsolay [...]

 

  • 1
  • 2