Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - K

Jut — Kacorlak Mészárosok (Fleischer) : Földesi János — Kis Gyula. Szövetkezet (Genossenschaft) : xJut községi tejszövetkezet. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren­händler) : ’’Földesi János. JUTA. Kk. Somogy vm., kapos­vári j., 1000 lakos. Közs. jző, akv.: Hetes. Trvszék, (tkv.), járásbir., áll-pénzt. : Kaposvár. Cs. ö. : Hetes. te© Kaposfüred. (Ka­posvár—fonyódi vonal). ‘3©? Hetes. Tűzoltóság (köt.). JUTA. Kg Kom. Somogy. Bez. Kaposvár. 1000 Einw. Kreisnotár, Matrikelamt : Hetes. Ger. (Grund- buchsamt), Bezirksger., Staatsk. : Kaposvár. Gend. : Hetes. te© Kaposfüred. (Str. Kaposvár—Fo­nyód). Hetes. Feuerwehr (verpfl.). Földbi rt ok os ok ( Grundbe­sitzer) : Acs János (58) — Csima Gyula (17) — Csima József (25) — Cseh László (19) — Csonka Ferenc (24) — Csonka László (23) — Dien János (28) — Fülöp István (30) — Horváth István (30) — özv. Hor­váth Jánosné (21) — Horváth Jó­zsef (80) — Erkölcsi testület (20) Kis Kaponya László öreg (27) — Kis Kaponya Vendel Mi­hály (15) — Keczeli László (17) — Kis Kaponya László (53) — Koller Mihály (15) — Koller Pál (17) — Márkly Béla (752) — Pap János orbán (19) — Pap J. orbán (15) — Petri J. (22) Petri Pál (23) — Péter Pál (67) — Puskás Antal (27) — Szabó Ferenc (20) — Szabó István (28) — Szabó Pál (17) — Takács János jutái (36) — Varga Ferenc (19) — Volt úrbéresek (141) — Vörös György (45) — Vörös József (22) — Vörös Pál felső (19). Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer): Csima György Kerék József — Pap Ferenc. Korcsniárosok (Wirte) : Kiskapo- nya László — Takács János. Kovácsok (Schmiede) ; Marton Jó­zsef — Pap Ferenc. Malom (Mühle): Kerék József (gőz, Dampf). Szövetkezet (Genossenschaft) : * Ju­tái Hangya fogy. cs ért. szöv. Vegyeskereskedő (Gemischt waren- händler) : Baksa József. JUTÁS. Puszta. Veszprém vm. Veszprém rtv.-hoz tartozik. te© (Győr-ujdombovári, Jutas-alsó- őrsi és Székesfehérvár-celldö- mölki vonalak.) Főreáliskolai ne­velőintézet. JUTÁS. Puszta, Kom. Vesz­prém. Gehört zur Stadt Vesz­prém. te© (Str. Győr-Ujdombo- vár. Jutás-Alsóőrs und Székes- fehérvár-Celldömölk.) Oberreal­schule Erziehungsanstalt. Malmok (Mühlen) : Berzsák Dezső viz, Wasser) — özv. Kanczler Nándorné (viz, Wasser). KABA. Nk., Hajdú vm., hajdu- szoboszlói j. Kk.: Debrecen. 6797 lak. Főszolgabírói hiv.: Hajdú­szoboszló. Közs. jző, akv., ref., izr. te. Trvszék: Debrecen. Járás­bir., (tkv.), áll.-pénzt. : Hajdú­szoboszló. Cs. ö. te© (Püspökla- dány-debreceni vonal). "§~ Orvos, gyógyszertár, taka­rékpénztárak, mümalom és tár­ház, hitelszövetkezet, fogyasztási szövetkezet. Tűzoltóság (önk.). Orsz. vásár: febr. 14-ét, jun. 21-ét, szept. 8-át és nov. 5-ét magába foglaló hetében szerdán kirakó- és állatvásár. KABA. Gg., Kom. Hajdú, Bez. Hajdúszoboszló. HK. : Debrecen. 6797 Einw. Stuhlrichteramt: Haj­dúszoboszló. Gemeindenotar, Mat- rikelamt, ref., isr. te. Ger. : Debrecen. Bezirksger., (Grund­buchsamt). Staatsk.: Hajdúszo­boszló. Gend. te© (Sir. Püspök- ladány-Debrecen). . ~S" Arzt, Apotheke, Sparkassen, Kunstmühle und Lagerhaus, Kre­ditgenossenschaft, Konsumgenos­senschaft. Feuerwehr (Freiw.) Jahrmärkte: Am Mittwoch jener Woche, die auf den 14. Februar, 21. Juni, 8. Sept. und 5. Novem­ber fallen Kram- und Vieh- märkt. 898 Főbíró (Oberrichter) : Hege­dűs Károly. Községi jegyző (Gemein­denotar) : Tokaji Ernő. Adóügyi jegyző (Notar für Steuerangelegenheiten) : Ko­vács Lajos. Orvosok (Aerzte) : Bagi Gy. (kör, Kreis), Székely Jenő. Állal orvosok (Tierärzte): Vágó Gyula (községi, Gemeinde), Szeifried Gyula. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Asztalos Sándorné (27) — Bacska Márton (21) — Bagdáii Imre (41) — id. Bagdán Lajos (17) — Bagi István (62) — Bagi Károly (74) — Bagi Lajos (17) — Bagi László (30) — Bagi László (25) — Bagi Mihályné (32) — Bálint I. (24) — ifj. Bálint K. (25) — Bálint Lajosné (22) — Bálint László (21) — Bálint Már­ton (21) — Balogh Józsefné. (23) Balogh Mártonná (37) — Bartha András (15) — Bartha Bálint (27) Bartha L. (24) — özv. Bartha La­josné (110) — Bartha Mihály (40) Benjamin Adolf (29) — Blum Ja­kab (53) — Boda Ferenc (23) — Bőr Jánosné (15) — Bőr Károly (23) — Borbély Ambrus (25) — Borbély László (34) — id. Bor­bély Lászlóné (17) — kk. Csálré Lajos (32) — Csávás Lajos (17) Cseke Antal (19) — Csudor Sán­dorné (20) — Csukás János (18) Csukás László (21) — Cseke Samu (19) — Csutkás Lajos (33) — Dabóczi Lajos (22) — Daróczi Gáspár (67) — id. Daróczi Lajos (21) — Daróczi László (93) — Daróczi Sándor (23) — Décsei Józsefné (20) — Dede Gáborné (45) — Erdei Ferenc (22) — Far­kas Kálmánná (20) — Farkas Márton (21) — Fazekas János (24) — Forray József (144) — Feldmann József (142) — Gara Imre (43) — Gara János (15) — Gere Ambrus (26) — id. Gere Ambrus (23) — ifj. Gere Ambrus (21) — Gere Ferenc (28) — Gere Gyula (42) — Gere Jánosné (26) Gere Károly (48) — Gere Lajos (16) — özv. Gere Lajosné (101) Gere Márton (27) — Gere Máté (77) — Haraszti Lajos (20) — Hegedűs Károly (36) — Hegedűs Lajos (24) — Hegedűs Sándor (16) — Hunyadi Géza (22) — ifj. Hunyadi Imre (26) — Hu­nyadi Mátyás (45) — Ilyés Já­nos (18) — Imre M. (32) — id. Imre Mihály (54) — Juhász Ignác (98) — Juhász Miklós (20) Kaba község (478) — Kábái közös legelőbirtok (1188) — Kábái ref. egyház (226) — Kábái vásárolt legelőbirtok (666) — Karakas Zsigmond (94) — Karsa Sándor (18) — id. Karsai Lajos (15) — Kegel Árpád (112) — Kereki Gyu- láné (16) — Kereki József (24) — Kereki Lajos (20) — Kereki Terézia (23) — Keskeny Lajos (18) — Kis János (21) — Kis J. Lajos (17) — Kovács Áron (17) Kovács Gyula (36) — Kovács Ká­roly (37) — Kovács Máté (18) — Kovács Mihály (15) — Kupás Sándor (19) — Lukács Zsig­mondné (38) — Mandok László (2l) — Molnár Károly (26) — Molnár Márton (17) — Morén Lajos (24) — K. Nagy Andor (2l) — K. Nagy Ambrus (17) — Nagy M. János (36) — Nagy P. József (18) — S. Nagy Károly (29) — Nagy K.-né (15) — Nagy M. Lajos (15) — ifj. Nagy Lajos é 16) — Nagy Lajosné (26) — Nagy Márton (25) — Natáros Márton (17) — Nyilas Károly (24) — Nyilas Lajos (32) — Nyilas László (16) — Nyilas Márton (18) Pap Károlyné (105) — Pap László (48) — id. Pásalaki Lajos (21) — Pásalaki László (26) — Pércsi Jenő (53) — Rácz Já­nosné (16) — Rácz Károly (19) — Rázsó Károly (20) — Rosenfeld Ferenc (26) — Rosenfeld Herman (l84) — Sári Gyula (20) — Sári János (23) — Sári József (15) — Sári Kálmán (17) — Sári Má- tyásné (39) —^ Sári Mihály (15) Sipos Juliska (32) — Sipos La­jos (15) — Siposs Mártonná (18) Stern Jakab (2693) — K. Szabó István (30) — K. Szabó Józsefné (30) — K. Szabó Károly (19) — Szániszló Gábor (100) — Szász Márton (53) — Szatmári Lászlóné (16) — Szilágyi János (15) — Szilágyi József (l9) — Szilágyi Lajosné (53) — Szűcs Ferenc (17) Tenyér József (17) — Tőzsér Ambrus (114) — Tőzsér Ambrus (20) — Tőzsér Ferenc (19) — Vágó Márton (17) — Varga Antal (15) — Vass Lajos (54). Szőlőbirtokos (Weingarten­besitzer) : Szilágyi János. Ácsok (Zimmermeister) ; Csukás József — Ozsváth Károly. Állutkcreskedök (Viehhdlr.) : Bor­bély Lajos — Borbély Márton Fekete László — Papp József — Pásalaki Bertalan — Steinber- ger Sándor — Takács Antal. Áruforgalmi társaság (Warenver­kehrsgesellschaft) : xKörösvidéki ipari és áruforgalmi rt. Asztalosok (Tischler) : Csukás An­tal — Hunyadi Kálmán — Ko­vács Andor — Kovács István — Pálfy Károly — Szilágyi László. Bádogosok (Spengler) : Kerék­gyártó Sándor. Baroinfikereskedők (Geflügelhdlr.) : Boda Mihályné — Borbély Zsu- zsánna — Fazekas András — Kór­sai Józsefné — Kiss J. Bálintné özv. Kovács Lajosné — Krausz Ferenc — Krausz Sándor — Mol­nár Lajosné — Nagy Lászlóné — Nagy Sándorné — Ornstein Sán­dorné — Orosz János — Prümer Jánosné — Schwarz József — Steinberger Náthán — Tuzsér Simonné Wejszberger Sala­monná. Bizományos (Kommissionär) : Fü- zesséry Barna. Borbélyok (Barbiere) : Bánszky János — Gara Kálmán — Kusz- mann Antal — Nyilas Antal. Borkereskedők (Weinhdlr.) : Ben­jamin Adolf — Szilágyi Mártonná., Borkereskedők (Lederhdlr.) : Grosz Bernát — Klein Izidor — Korn- blum Gyula. Burgonyakereskedők (Kartoffel­händler) : Molnár Lajosné — Stern Leó. Cipészek (Schuhmacher) : Bagi Márton — Bállá Zoltán — Barcsa András — Batiz Gyula — Erdei Imre — Gonda J. — Csőrbe Gy. — Haja István — Juhász Viktor — Kovács L. — Lovas Sándor — Noehndil Jánosné — Oláh Lajos Pálfy István — Stern Sándor — Szaudt Gyula — Tóth Lajos. Cipőkereskedő (Schuhhdlr.); Stern Hermann. Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Benke La­jos — Blum Lajos — Bogi István Csukás Antal — Csukás János Farkas Béla — Kálmán Gergely Klein Béni — Rosenfeld Gyula — Turil András. Csizmadia (Tschismenm.) : Szabó Gábor. Fakereskedők (Holzhdlr.) : xFake- reskedelmi és gazdasági rt. — Rosenfeld Tóbiás — Kurucz And­rás — Singer Miksa — Steinber- ger Sándor. Fényképész (Photograh) : Füzes- séry Barna. Fogtechnikusok (Zahntechn.): Major Mihály — Masa G. Tihamér. Fürdő (Bad) : Kun János. Füszerkereskedök (Spezereiwaren­händler) : Borbély Ferenc — Ku­pás János — Kurucz András. Gyógyszertár (Apotheke) : Boros Illés. Gyiiinölcskereskedők (Obsthdlr.) : Gáli Lajosné — Molnár Lajosné Szabó Mihályné. Kerékgyártók (Wagner) : Elek István — Rác Márton — Sándor Lajos — id. Szívós Lajos — ifj. Szívós. Lajos. Korcsmárosok (Wirte) : Benjámin Adolf — Feldmann József — Hirschberg Mór — Klein Izidor Kohn Dávid — Kim János — Li- szauer Hermina — Lövinger Sá­muel — Porecsin László — Ro­senfeld Abrahám — Somoevi Imre Stern Leó — Vértesi Gábor — Vlajk László. Kovácsok (Schmiede) : Kis Lajos Kolck Miklós — Mik Kálmán — Porcsin Mihály — Reszler Antal id. Sári Gyula — Tőzsér Ferenc. Kőművesek (Maurer) : Csukás Jó­zsef — Ozsváth Károly — Váradi Mihály. Kötélgyártó (Seiler) : Weisz József. Kútfúró (Brunnenbauer) : Klein B. Lakatosok (Schlosser) : Barta Fe­renc — Fekete Kálmán — Kálmán Gergely — Klein Benő — Nagy Lajos — Rác Sándor — Rázsó András — Túri András. Malmok (Mühlen) : *Bagi és Tsa gépgyára és hengermalma — xKabai mümalom és tárház rt. — özv. Kohn Jakabné — *Rosen- feld Hermann és Samu. Mészárosok (Fleischer) : Boda Fe­renc — Borbély Lajos — Boros Gusztáv — Imre Mihály — Szi­lágyi Márton. Mézkereskedő (Honighdlr.) : Stein- berger Sándor. Nyersbőrkereskedők (Rohhäute­händler) : Krausz Ferenc — Stei­ner Jakab. Nyomda (Druckerei) : Márton J. Órások (Uhrmacher) : Major N. — Tömök János. Rőt'öskereskedők (Schnittwaren­händler) : Benjámin Adolf — Fü­redi József — Ornstein Sándor Stern Hermann. Sertéskereskedők (Schweinchdlr.) : ifj. Asztalos Károly — Cseke Fe­renc — Erdei Lajos — Farkas László — Farkas Márton — Ha­lász Balázs — Huszi Gyula. Szabók (Schneider) : Csillag Géza Dede Márton — Fazekas Kálmán Forrás Károly — Juhász Ambrus Posalaki László — Sári Gusztáv Sári Viktor — Vajk László. Szállloda (Hotel) : Kun János. Szatócs (Krämer) : Robicsek M. Szíjgyártó (Riemer) : Ozsváth L. Szikvizgyár (Sodawasserfabrik) : Boda é,s Nyilas. Szobafestő (Zimmermaler) : Wal­ter János. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xIIajduszoboszlói járási evümölcs- értékesitő és közp. szeszf. szöv. xKabai fogyasztási és értékesítő szövetkezet — xKabai hitelszöv. (OKH.) — xKabai takarékpénzt, rt.-gal egyesült önsegélyző szöv. Takarékpénztárak (Spark.) : xBal- mazujvárosi takarékpénztár kábái képviselősége — xIIajdumegyei takarékpénztár (Hajdúszoboszló) kábái fiókja — xKabai takarék- pénztár rt. Tejtermékkereskedő (Milchproduk- tenhándler) : Vince Józsefné. Temetkezési vállalkozó (Beerdi­gungsunternehmer) : Kovács M. Terménykereskedők (Landesproduk- tenhändler) : Benjámin Adolf — Blum Mária — Cinné József — Feldmann József — Füredi Jó­zsef — xHunyadi és Társai — Katz Lipót — xKohn Dávid — >:Mandl Dezső — Rosenfeld Gyula — Stern Hermann — Stern József. Tojáskereskedők (Eierhdlr.) : Rei­senfeld Benőné — Kovács Lajosné. Tolikereskedők (Federnhdlr.): Bakó Mária — Fuchs Márton — Grosz Bernát — Klein Izidor — Krausz Ferenc — Morgenbetter Lajos — Steiner Jakab. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- hándler) : Benjámin Adolf — Hirschberg Mór — xKlein Miksa Kornblum Gyula — Kovács Ist­ván — Lichtmann Dávid — Lö- winger Sámuel — Matinger Fe­renc — xRosenfeld Ignác — xStern R. — Szilágyi János. Vendéglősök (Gastwirte): özv. Bar­csa Gáborné — Szentesi Mihály Lichtmann Sz. — Lisbauer H. — Rosenfeld Ábris. KABÓKPUSZTA. Puszta. Veszprém vm., enyingi j. Enying nk.-hez tartozik, te©** Győr- ujdombovári vonal). "§~ Enying. KABÓKPUSZTA. Puszta, Kom. Veszprém, Bez. Enving. Gehört zur Gg. Enying. te©** (Str. Győr—Ujdombovár). Enying. KACORLAK. Kk.. Zala vm., nagykanizsai j. 500 lak. Kjző, akv. : Zalaszentbalázs. Trvszék, (tkv.), járásbir., áll.-pénzt.: Nagykanizsa. Cs. ö. : Gelse, te© Gelse. (Nagykanizsa-szombat- helyi vonal). Zalaszentbalázs. KACORLAK. Kg., Kom. Zala. Bez. Nagykanizsa. 500 Einw. Kreisnotár, Matrikelamt: Zala­szentbalázs. Ger., (Grundbuchs­amt)., Bezirksger.. Staatsk.: Nagykanizsa. Gend. : Gelse, te© ~Sr Gelse. (Str. Nagykanizsa- Szombathely). 'W Zalaszent­balázs. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Egyed Kálmán (30) — Petrus József (25) — Petrus La­jos (25).

Next

/
Oldalképek
Tartalom