Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

Kávéház- és nagykiívéméréstula.jilonosok — Kávém érések 364 Ligeti Vilmos, VII, Rottenbiller u. 10 Lingli István, VII., Thököly u. 8. Lissauer Gyula, VIII., Dobozi u. 21. Lócsy István, VIII., Madách u. 29. Losonczi Gusztáv, IV., Kossuth La­jos u. 18. I.öwinger József, VIII., József kör­út 8. özv. Lusztig Mórné, X., Hungária körút 289. xMandl Laura és Társa, VII., Ki­rály u. 39. Özv. Mandl Sámuelné, VI., Mun­kácsy u. 35. Márk Károly, I., Döbrentei tér 6.< Márkus Samu, VII., Erzsébet kör­út 49. *Marosi és Sohr, VIII., Rákóczi ut 9. Marosi Jakab, VIII., Szeszgyár u. 5. Mayer Dávidné, VIII., Teleki tér 1—2. Meíxner Gusztáv, IV., Muzeum körút 13. Melczer Sámuel, X., Ceglédi ut 20. ’’‘Mészáros Győző, Budapest, IV., Egyetem u. 1. Meutsel Lajos, IX., Ráday u. 7. xMillet és Stern, VII., Dob u. 20. Mitermayer József, VI, Király u. 98. Mittler Ignác, VII, Damjanich u. 51. Özv. Mocsniit Rezsőné, VI., Kar­tács u. 9. Móritz Károly, Ili. Szentendrei ut 49 Mózes Samu, VIII., József u. 60. Müller Irma, VIII., Orczy ut 26. Nagy Béláné, VI., Izabella u. 52. és VI., Csengery u. 78. Özv. Nagy lmréné. IX, Ráday u. 59. Nagy Kálmán, VI., Podmaniczky u. 81., VI., Gömb u. 19. Özv. Németh Károíyné, VI., Sza­bolcs u. 22. Neufeld Béla, VI., Bajnok u. 19. Neumann Henrik, VIII., Vas u. 3. Neumann Ignác, és Neumann La­jos, VII., Garay tér 16. Neumann Lipót, VI., Mohács u. 10. Neumann Mór, VIII., Gyulai Pál u. 7. Neumann Vilma, VI., Csángó u. 4. New-York-kávéház részvénytársa­ság, VII., Erzsébet körút 9. Özv. Nicodem Gyuláné, VI., An­gyalföldi ut 17. Obal Lujza, VI., Izabella u. 82. Ofner Vilmos, VII., Aréna ut 78. Opva János, VI., Váci ut 165. Orován Arminné, VI., Hajós u. 19. Ottó Dezső, VIII., József körút 87. Pach Béláné, VI, Bulyovszky u. 37. Paganó Rómeó, Fővámtér 2. Palai Miksa, VI., Andrássy ut 12. Pandum András, IX., Ráday u. 63. xPáris Vilmos és Társa, IV., Vá­rosház u. 10. Pásztori Kamil, VI., Ferdinánd tér tér 29. Patai Józsefné, X., Százados ut 65. Özv. Paulik Józsefné, VI., Bajnok u. 10. Pekarik Józsefné, VI., Ferdinánd u. 29. Perger Györgyné, VI., Váci ut 53. xPető György, VIII., József körút 8. Petőfi Lajosné, VI., Gömb u. 19. Pintér Julia, IX., Gyep u. 42. Pluhár Konrád, VIII., Práter u. 46. xPollák S., VII., Erzsébet körút 8. Pollák Sámuel, VIII., József kör­út 4. I’oós János, IX., Bakács tér 3. Popper Márton, VI., Andrássy ut 81 Pozsgai Endre, VIII, Baross u. 118. Prückler Károly, VIII., József kör­út 85. Quitt és Schwarcz, I, Szarvas tér 1 Ráskó Aladár és Társa, VI., An­drássy ut 45. Reich Bernát, VI., Teréz körút 17. xReich és Sachs, VI., Andrássy ut 47. Reich Samu, VII., Kerepesi ut 54. Reichenberg Ignác, VI., Vasváry Pál u. 7. Reiner Mór, V., Berlini tér 5. xReismann Sándor, VII., Erzsébet körút 30. Reisz János VIIL, Déry u. 16. Özv. Rékási Dezsőné, VI., Lehel u. 5._ Rényí Jenő H., VII, Damjanich u. 51 Özv. Révész Józsefné, VIII., Nagy­fuvaros u. 24. Rizmayer Lipót, X., Kerepesi ut 88. xRóna Jenő és Rothmüller Lajos, VII., Erzsébet körút 45. xRónai Adolf. IV., Eskü ut 5. Rosemann Henrik. IX., Ráday u. 26. Rosenthal Lipót, VI., Mutatványos tér 16. Róth Jakab, VI.. Szabolcs u. 2. xSalzberger és Reisz, VI., And­rássy ut 64. xSaIzer Mór, V., Ferenc József tér 5-—6. Salzer Sigfried, II., Széna tér 7. Schönberg Mózesné, VI., Aréna ut 2. Schvarcz Amália, VI., Révai u. 14. Schwarcz Emil, VIII., Kisfaludy u. 13. Schwarcz Jenő, I., Szarvas tér 6. xSchwarz S. és Társa, VI., Király u. 10. Sebes Dezsőné, VI., Lehel u. 33. Sebők Sándor, X., Kápolna u. 10. xScemann Károly, V., Vilmos csá­szár ut 70. Seidler Miksa, VI., Váci ut 29. özv. Siklós Józsefné, VI., Sza­bolcs u. 8. Silberschütz Aadolf, VII, Dob u. 31. xSimon Pál, VI., Vilmos császár ut 25. Singer Jenő, VI., Tar u. 8. Özv. Singer Józsefné, VI., Andrássy ut 76. özv. Sketta Józsefné, V., Csáklya u. 4. Sohr Kornél, VIII., Rákóczi ut 4L Spanner Arnold, VIII., Bérkocsis u, 30. Spatz József, III.. Kórház u. 24. Spiegel Sándor, VI.. Rózsa u. 64. Spitzer Józsefné, VIIL, József kör- ut 29. özv. Sprung Mihályné, VIII., Jó­zsef u. nl. Stancer Zsigmond, VII., Akácfa u. 51. Steiner Dezső, VIII., Tisza Kál­mán tér 1. Steiner János, VI., Bulcsu u. 14. és VI., Andrássy ut 24. Steiner József, Vili., Kálvária tér 18 Steiner Marcel, VI., Andrássy ut 49 Steiner Miksa, VII. "Wesselényi u. 13 xStern és Adám, VII., Erzsébet körút 53. xStern és Gyúró. VII, Baross tér 14 x(Unio kávéház). Stern Zsigmond, V., Szabadság tér 17. xSteuer Gyula, VI., Andrássy ut 49 Stillfried Samuné. VI.. Szondy u. 50 Stössel József, VIII., Népszínház u. 31. Strasser Béla, VII., Károly körút 17 Strausz Henrikné, VI., Hungária körút 91. Strausz Miksa, V.. Aulich u. 8. Stromer Nándor. VII. Rákóczi ut 36. Sugár Gyula, VII., Dohány u. 40. Sümeghy Malvin, VI., Váci ut 33. Szabó Ferenc, I., Krisztina körút 81. Szabó János, II.. Iskola u. 40. Szabó József, VI., Liszt Ferenc tér 11. Szarnék Mór, VIII, Népszínház u. 29 Szántó Béla, VI., Andrássy ut 66. Szántó Sándor, V, Lipót körút 5. Szanvi Mihályné, VI., Petneliázy u. 23. Szanyit Adolfné, VIII, Baross u. 122. Szauer Zsigmond, VII., Akácfa u. 54. Szávav Sándor, VIII., Népszínház u. 17. Szay Géza, VIII., Rákóczi ut 43. Szecsányi Amália, VI, Izabella u. 74. Szecsei György, Vili., Futó u. 19. x(Beniczky utcai kávéház), Szécsén Márk és Szécsén Márkné, VIII., Baross u. 87. Szécsi Kálmán, III., Szentlélek tér 4. Szeiffert Antal, II, Margit körút 5a. özv. Szeitgeb Józsefné, VIII., Ba­ross u. 86. Szekrényi József, VI., Ferdinánd u. 33. xSzilárd Kálmán és Klein Kál­mánná, VII., Erzsébet körút 44. özv. Szlávik Józsefné, III., Vörös- kereszt u. 28. Szvoboda József, IX., Szvetanay u. 32. Tagverksholler Antal, I., Mészá­ros u. 10. Özv. Takács Ferencné, VII., Thő­kölj ut 15. Tarr József, VII., Telep u. 10. Tauber Samu, VIII, Kálvária tér 13. Tersch Róza, VI., Gyár u. 14. özv. Thaser Istvánná, VI., Lehel u. 30. xTihanyi József, VIII, Rákóczi ut 17. Tímár Antalné, VI., Üteg u. 18. Tischler Adolf, VIII., Mátyás tér 4. Tóth Kálmán, VI., Hunyadi tér 10. Tóth Károly, VI., Erzsébet körút 65 Török Géza, VIIL, Teleky tér 21. özv. Töttösy Istvánná, VI., Váci ut 43. özv. Tucker Samuné, III. Lajos u. 91 Uhlmann Viktorné, IV., Piarista u. 14. Unger B.,né VI., Fóthi ut 14. Unger Mór, VI., Izabella u. 66. Ungerleider Manóné, VI., Mutat­ványos tér 14. Ungerleider Mór, VI., Mutatványos tér 19—20. Özv. Vass Jánosné, VI., Teréz kör­út 56. Vass A. Lajos, II., Pállfy tér 5. Vazula István, VI., Kerekes u. 13. Viskovits Józsefné, I., Hidegkúti ut 2. Walitsch József, VII., Péterfy Sán­dor u. 32. Warlicsek Mária, IX., Bakács tér 2. xWassermann Mór, VII., Erzsébet körút 2. Wéber Rudolf, VIII., Tisza Kál­mán tér 1. Weinberger Ignác, VI., Teréz kör­út 24. Weinfeld Mór, III., Kolosy tér 2. xWeingruber Ignátz, VI., Teréz körút 24/a. Weisz Ábris, VIII., Főherceg Sán­dor tér 4. Weisz Borbála,VI, Nagymező u. 27. xWeisz József és Társa, VIIL, Nép­színház u. 33. Weisz Zoltán, VI., Csengery u. 45. özv. Wellisz Erzsébet, X., Hun- gári körút 289. Özv. Werner Józsefné, X., Kere­pesi ut 140. Wigh János, IX., Ranolder u. 14. Wingerth Miklós, X., Belső Jász­berényi ut 13. xWolf Fleischman József. VI., Nagymező u. 36. Zilahy lmréné, VIIL, Nagvfuvaros u. 34. Kávékereskedések Kaffee handln nejen lásd fűszer-, auarmatáru- és ve- Cineskereskedők alatt is ’•Meinl Gyula, kávébehozatali rész­vénytársaság, naponta friss pör­költkávé összes fióküzleteinkben. Mágnáskeverék és pörköltkávé- keverék és Különlegességeink. Köz­pont : IX., Dandár u. 15. Kávémérések Kaffeeschänke Alexander Józsefné. VIII., Orczy ut 24. Alföldi Mihályné VII, Hernád u. 40. és VII., Elemér u. 18. Antalovics Novák József, VII., Do­hány u. 28., Auerbach Józsefné, II., FŐ u. 14. Özv. Auguszt Istvánná, VIII., Gó­lya u. 44. Baader Edéné, II., Markovich Ist­ván u. 4. Bach Flóriánná, VII., István ut 20. Özv. Bafy Antalné, VIII., Tisza Kálmán tér 3. Baka Mártonná VII, Rózsa u. 40/b. Balassa Károly, VII., Hajtsár ut 123. Balázs Károly, IV, Semmelweis u. 11 Balló Sándor, VIII., Örömvölgy u. 9;'b. Balog Nándor VI, Visegrádi u. 22. özv. Bandi Jánosné, VIIL, Gólva u. 44. Bánfy Györgyné, VIII., Nagyfuva­ros u. 18. Özv. Bárfy Józsefné, VIII., Rökk Szilárd u. 23. Barta Gáborné, VIII. Losonczi u. 2a. Bartalos Miklósné, IX., Ranolder u. 10. Bauer Józsefné, IX., üllői ut 91. Baum,steiner Pálné, VIIL, József körút 64. Bayer János, VII., Dohány u. 96., Bedöcs Jánosné, IX., Telepi u. 6. Beledy József, VII., Elemér u. 33. Beniczky Henrikné, V., Csáky u. 11. Benkovits Tódé Gyuláné, VII., Verseny u. 18-. Benkő Antal, VIIL, Nap u. 9. Benkő Jánosné, X., Belső Jászbe­rényi ut 47. Berecz Károly, II., Lövőház u. 3. Berecz Sándor, IX., Márton u. 5. Berger Antal, VIII.. Teleki tér 1—3. Berger Dávid, VII., Garay tér 14. Berger Géza, VIII., Üllői ut 20. Berger Szaniszló, VII., Akácfa u. 38. Bergmann Manó, IX., Haller u. 88. Berkes Józsefné, VIII., Óriás u. 12. Berketz Ida, VIII., Népszínház u. 47. Berliner Berta, VI., Hungária kör­út 57. Berzay Ferenc, I., Pauler u. 7. Besentzky Kálmán, IX., Pipa u. 2. Özv. Bihari Ferencné, I., Virág Benedek u. 10. Binder Mátyás VIII, Losonczi u. 11. Biró Istvánná VI, Országbíró u. 13. Biró Jakab, VI., Kazinczy u. 11. özv. Bittesszer Józsefné, VIIL, Fő­herceg Sándor u. 22. özv. Blásints Sebestyénné, IX., Ül­lői ut 107. Boday Istvánná, I., Várfok u. 8. Bodorkos Mihályné, IX., Lónyay u. 22. Bondy Miksa, V., Akadémia u. 7. Özv. Bónis Elekné, VIIL, Rökk Szilárd u. 14. Borbély Györgyné VIII, Kőris u. 7. Botor Jánosné, IX., Ferenc tér 1. Böhm Józsefné, VIII., Szigetvári u. 15. Böjthi István, VIII., Conti u. 29. Brand Jánosné, VII., István ut 16. Braun Herman, VII., Elemér u. 32. Braun Somóné, VIIL, Dobozi u. 15. Bregant Jánosné, I., Átlós ut 99. Bresztyák Imre, VII, Nefelejts u. 43 Breuer József, VII., Gizella u. 46. özvegy Brezina Józsefné, VIIL, Fecske u. 25. Brunner Sándor, VIII., Bérkocsis u. 23. Brück Jenő, VII., Akácfa u. 64. Bulland Gizella, I., Krisztina kör­út 99. özv. Búzás Lászlóné, VIIL, Ma­dách ii. 18. özv. Bük Józsefné, X., Gyömrői ut 12. özv. Cherny Istvánná, I., Mészá­ros u. 64. Chlebánya Márton III, Lukács u. 6. Cigaj Lipótné, VIIL, Illés u. 4. C.inczár Sándor, I., Lenkeuti ál­lami telep. Citrom Lajosné, VIIL, Nagytemp­lom u. 32. Colangels Kamilláné, IX., Mihal- kovich u. 16. Csada Ferencné, VII , Dembinszky u 21. Csadi József, VIIL, Kőris u. 15. özv. Cserba Jánosné, V., Párkány u. 1429. Csór Anna, IV., Váci u. 71. Csorba Gyula, VIII.. Nagyfuvaros u. 10. özv. Czéder lmréné, X., Martino- vits tér 7. Czeiner Mária. VII., Grassalko- vich u. 1. Czeizel Antal, II., Margit körút 9. Czeizler Éliás, VII., Dohány u. 56. Czére Béla, VIII., Madách u. 21. Czikkel Vince, VII., Kerepesi ut 58. özv. Dainlesz Ernőné, VIII., Bé­kés u. 3. Davcsik János VII, Nagydiófa u. 19. Dcrnkó Jánosné, VII., Erzsébet körút 28. Diószegire Istvánná, VIIL, József körút 22-24. Dobos István VIII, Mátyás tér 5 b. Dobrotzi Ágoston IX, Mester u. 18. Dobrovka Jánosné VIII, Futó u. 28. Doca Ferencné szül. Mály Mária, VII., István ut 42. Dorka Istvánná, VII., Bérkocsis u. 23/b. Dorogi Árpád, VII., Rottenbiller u. 4/b. Dózsa Izsóné VIII, József körút 38. Draschitz Borbála, I., Horthy Mik­lós ut 6. Eckstein Ármin, VII., Rózsa u. 29. Eckstein Zsigmond, VIII., Kender u. 3. Egressy Károíyné, II., Margit kör­út 36. özv. Ehrenfeld Adolfné, VII., Ke­repesi ut 30. Ehrenreich Ferenc, VIIL, Baross tér 3. Eisenbal Anna, VIIL, Illés a. 13. Elek Emil, VIIL, Főherceg Sán­dor u. 30/b. Engel Mátyásné, I., Hegyalja u. 8. Engel Róza, VII., Kerepesi ut 40. Üzv. Engelmayer Károíyné, L, Mé­szöly u. 19/h. Engleitner András III, Kerék u. 56. Erős Gyuláné, IX., Üllői ut 103. Farkas Sándorné, VI., Garam u. 23 Fazekas Mária, VIIL, József kör­út 7. özv. Fehér Jánosné IV, Váci u. 62. Fehér Katalin, II., Török u. 2. Fehér Péter, L, Attila körút 2. Feichtinger Rezsőné, VIII.. Ke­mény Zsigmond u. 11. Fejér Józsefné, L, Attila körút 46.

Next

/
Oldalképek
Tartalom