Czégek kézikönyve Budapest, 1887)

Sz

Szamos-Újvár — Szarvas Perint és Fáráo. Közk. társ. ; Tagok: Perint Jakab és Fáráo József, vegy. kersk. A társulat képviseletére egyformán jogosultak. Rittich Bernát, bádogos üz- lettulajd. Szamos-ujvári görög-katho- likus Egyházmegye nyom­dája, czégb. a szamos-ujvári görög - katholikus egyház­megye, czégv. Demetriu Co- rianu nyomdaigazgató. Szamosujvári kisegítő taka­rékpénztár. Tartama: 1867 — 1897. Alaptőkéje: 172 drb 40 írtjával befizetett törzs­betétből bejött 6880 frt. Gopcsa Joachim igazg., Gov- rik Tivadar igazg. helyettes. Placsintár Dávid, Gajzágó Ferencz, Bárány Lukács, id. Szappanyos Miklós, Nyeg- rucz Kristóf és Voith Miklós, igazg. tagok. A czégjegyzés Gopcsa Joachim vagy Gov- rik Tivadar, Placsintár Dá­vid igazg. tag ellenjegyzése mellett történik. Szongott Jakabné, szül. Alexa Katalin, bőr- és füszerkersk., czégv. Szongott Jakab. Todorán Endre «Aurora» köny vny omdáj a. Todorovits Jakab.vegy. kersk. Túrosa Jenő, vegy. kersk. Zabulikné D. Rebeka, divat- árusnő Zachariás József ifj., szövet- kersk. Zászlóffy Gáborné, czégb. Zászlófify Gáborné , szül. Zacharias Mária, vegy. kersk. Czégv. Zászlóffy Gábor. Szanád. Nagykikindai törvényszék. Fischer J., vagy J. Fischer, czégb. Fischer Ida, szatócs, czégv. Fischer József Miksa. Szanádi népbank mint szö­vetkezet. Tartama: 1877— 1887. A szövetkezet köte­lezettségeiért korlátolt fele­lősséget vállal, a társaság pedig mások irányában ösz- szes tőkéjével és vagyonával felelős. Czégjegyzési joggal fel ruházott igazg. tagok: Mihaj lov Gyurka, Korek 494 József. Naftan Mila, Hufnusz Fidel, Szavin Száva, Ernster Stefán, Kolescher Gyula. A ezég két czégvezető együt­tes aláírásával jegyeztetik. Weiss. Fani, vegy. á. kersk., czégv. p. p. Weiss Jacob. Weisz R., czégb. Weisz Roza­lia, vegy. kersk., czégv. Pol- lák Izidor. Szancsal. Erzsébetvárosi törvényszék. Breslauer, Josef, vegy. á. kersk. Szaniszló. Szatmári törvényszék. Kremer Ferencz, vegy. kersk. Pollák. Leopold, vegy. kersk. Spitz Jakob, vegy. kersk. Szántó. Ipolysági törvényszék. Toldy Z., czégb, Toldy Zsig- mond,savanyu viz üzlet kersk. Szántó. Szegzárdi törvényszék. Hirsch Mátyás, vegy. kersk. Szántód. Kaposvári törvényszék. Löwentritt S. és fia. vagy S. Löwentritt & Sohn. Tagok : Löwentritt Samu és Lőwen- tritt Gyula, termény , épü­letfa-, deszka-, szállítási és bizományi kersk. A társulat képviseletére és a czégalá- irásra egyformán jogosultak. Szántóvá. Szabadkai törvényszék. Perlesz, Josef, vegy. kersk. Roth Simon, szatócs. Zilzer, Simon, vegy. kersk. Szany. Soproni törvényszék. Gestetner L., vagy L. Gestet­ner, czégb. Gestetner Lipót vegy. kersk. Szapáryfalva Lugosi törvényszék. Dolnics Károly, vegy. kersk. Szaporcza. Pécsi törvényszék. SchwarczSarolta.vegy. kersk. Czégv. Schwabach Sándor. Szár (Szaár). Szék es fehér vári t örvény szék. Ballog Mór, vagy Moritz Ballog, vegy. kersk. Fleischmann Mór, vagy Mo­ritz Fleischmann, vegy. kersk. Nobl Móric, vagy Moriz Nobl, vegy. kersk. Weisz Mór, vagyMoriz Weiss, vegy. kersk. Wurmser Mór, vagy Moritz Wurmser, vegy. kersk. Szár afalva (Szaravola). Nagykikindai törvényszék. Jung. Anton, vegy. kersk. Tachauer, Wilhelm, vegy. á. kersk. Tauber, Mór., vegy. á. kersk. Weisz. Bernat, vegy. á. kersk. Weisz szül. Sehatelles Jo­hanna javára és pedig ho­zomány és hitbére fejében 1820 frt bekebeleztetett. Szárazd. Szeg zárdi törvén yszék. Klein Jakab, vagy Jakob Klein, vegy. kersk. Szárföld. Soproni törvényszék. Herzfeld Ignátz, vagy Ignatz Herzfeld, vegy. kersk. Szárcsa. Nayybecskereki törvényszék. Neuhausz, Ludwig, szatócs. Szárcsái takarék és előleg egylet,vagySzárcsaer Spar u.VorschussVerein.Tartama 1888—. Eddig 890 üzletrész létezik, melyek egyenként 32 frt 85 krt,s igy összesen 29499 frt 30 kr. tőkét képviselnek. Igazg. tagjai: Hesz N., St. Kaufmann, Jäger János, Rel- linger János, Schág János, Loch Jakab, Riesz Miklós, Lutsch Jakab, Most Antal, Várady Tamás, Vinne Fe­rencz, Dicsér Lőrincz, Gla­ser Ferencz és Weinmann Miklós. A czégjegyzés két igazg. tag együttes aláírá­sával történik. Tanfi Károly, vagy C. Tanfi, gyógyszerész. Szárszó. Kaposvári törvényszék. Krausz Dávid, vagy Dávid Krausz, vegy. kersk. Szarvas. Békésgyulai törvényszék. Arnstein Lipót, kiskersk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom