Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari 136 (Tischler — Menuisiers) Pomáz (Pest-Piüs-Solt-Kis-Kun vm.): Fehér Ven­del, Henzler János, Kozek János, Kozek József, Steiner Adolf, Zurmühl György. Pomogy (Moson vm.): Göpfrich József, Steeg Feren. Pónik (Zólyom vm.): Knyazoviczky József. Pónik-Kohó, u. p. Pónik (Zólyom vm.): Matuska Mik. Popláka, u.p. Nagy-Szeben (Szeb. vm.): Dragiciu Mik. Poprád (Szepes vm.): Gánóczy János, Hierth Já­nos, Kotlar György, Mitterman Károly, Oldal Károly, Tinschmied Pál. Pór-Ládony, u. p. Sajtos-Kál (Sopron vm.): Németh Ferencz, Németh János. Pór-Magasi, u. p. Nemes-Magasi (Vas vm.): Mes- terházy Ignácz. Pór-Porpácz, u.p. Vép (Vas vip.): Gerencsér Ferencz. Porács, u. p. Kotterbach (Szepes vm.): Tifük János. Porcsesd, u. p. Boicza-Talmács (Szeben vm.): Gli- gore János. Pornó (Vas vm.): Eder István, Reinhard Antal. Poroszló (Heves vm.): Bakos József, Sikur Károly, Stricz Istv., Stricz József, Szász Géza,Tuzséri Imre. Porrog (Somogy vm.): Gidlér János. Po rva, u. p. Borzavár (Veszprém vm.): Tremel Mih. Póssa, u. p. Alsó-Hrabócz (Zempl. vm.): Mascin Mih. Potony, u.p. Lakócsa (Somogy vm.): Gorjánácz Vin. Pózba, u. p. Besse (Bars vm.): Kovács Dávid. Pozsony (sz. k. v.) : Adler Izsák, várút 1B7 80, Ammer Gusztáv, szárazvámkapu-u. 175/6, Bab- scho Pál, kapás-u. 67/22, Bencsik Mihály, káp- talan-u. 123 13, Biermann Frigyes, széplak-u. 189/21, Bojory József, magas-út 140/46, Eckhart Simon, Jusztisor 89/7, bider Teréz, kórház-u. 304/22, Ehman Nándor, fő-út 19 110, Ellér Gyula, hosszú-u. 100/30, Fabik József, szép­lak-u. 190/23, Fritsch Ferencz, Duna-u. 132/2, Griessel Antal, apáczapálya-u. 48 2, Grundig Gusztáv, Duna-utcza 211/29, Matfeld Gusztáv, magas-u. 157 12, Guttmann János, Mária Terézia- utcza 342 39, Haberler Lipót, fűzfa-u. 539 3, Hallabriny Szaniszló, Valloner-u. 35, Hartmann Ede, Kisfaludy-u. 29 370 29, Hausier János, várút 133/72, Hegyi Samu, barát-u. 37 3, Helle Ernő, Eötvös-u. 199/8, Hernchowits Ferencz, Klaussák- utcza 130/11, HÍavaty Imre, Esterházv-tér 171 19, Hoffmann Sebestyén, Erzsébet-u. 363Hl, Höcher János, királymező-u. 246 4, Jabornyik János, Gröszling-u. 114 14, Jámriska Márton, széplak-u. 226/46, Jaworszky Károly, vártelek-u. 204'3, Kal- mer Kristóf, Klarissak-u. 130/11, Kmaner Lajos, lakatos-u. 34 11, Kovalek Lajos, Donner-u. 31/6, Kucher Károly, vásár-tér 254/11, Lichtnecker János, széplak-u. 225'48, Meixner Albert, virág- völgy-u. 390 a/lü, Metzger Károly, IClarissák-u. 131/20, Müller József, Duna-u. 137 12, Novák János, Erzsébet-u. 286/8, Oberländer Nátán, vár- telek-u. 139/59, Péterzsalka János, vadászsor 81/8, Pílügel Tivadar, András-u. 62 12, Rosen- zweig Náthán, vártelek 271 6, Seifert Nándor, széplak-u. 345 28, Spannraft Károly, Stefánia-út 13/39, Stanislav Nándor, virágvölgy-u. 394 1 '2, Stieglbauer Antal, hosszú-u. 99/39, Stöhr Antal, marhavásártér 13, Svoboda József, virágvölgy-u. 394/2, Schiffner Ferencz, vártelek 204/3, Szabó István, Széplak-u. 206/55, Teda Károly, hosszú-u. 92/25, Tillifey Antal, hajó-u. 25/8, Uradnicsek Pál, Miklós-u. 172 3, Weissmann Sándor, Ven­tur-u. 105/3, Weissmann József, Ventur-u. 105 3. Weissmann Lajos, Krisztina-u. 15/5, Zortsch Nándor, Gröszling-u. 122/28. Pölöske, u. p. Magyar-Szék (Baranya vm.): Eck­hart György. Pördeföld, u. p. Páka (Zala vm.): Horváth Ferencz. Pörgölin (Vas vm.): Schermann József, Schlögl Fer. Pöstyén (Nyitra vm.): Bartoss Gyula, Bartovicz József, Boleman Ferencz. Danisz József, Holla József, Illek Károly, Illek Mihály, Javorszky Vincze, Javorszky József, Milecz György, Navra- til Henrik, Parobek Gergely, Spalovszky Alajos, Trnka István, Trnka József. Pöszöny, u. p. Gyepü-Füzes (Vas vm.) : Krauszl Józs. Prasicz (Nyitra vm.) : Laczika Máté, Neumann Fér. Prázsmár (Brassó vm.): Hermann János, Kocsta Istv. Precsin (Trencsén vm.): Zbinyovszky Rezső. Precsin-Lehota, u. p. Lednicz-Rovnye (Trencsén vm.): Molik Károly. Predmér (Trencsén vm.): Baranek János, Gsajda István, Krupa Ádám, Lovisek János. Pribilina (Liptó vm.): Blistan József, Huszka Má­tyás, Sztupka János, ifj. Sztupka János, Sztupka Pál, Sztupka Mátyás. Pribócz (Turócz vm.): Zsiak János. Priglevicza-Szent-lván (Bács-Bodrog vm.): Ádám János, Backer István, Beitz János, Mahr Fe­rencz, Pardon János. Pardon József, Pardon Mihály, Stegmajer Fülöp, Wéber Péter. Prigor (Krassó-Szörény vm.): Muntian Miklós. Prilipecz, u. p. Bozovics (Kassó-Szörény vm.): Haring József. Privigye (Nyitra vm.): Herodek János, Hladics György, Mellus Mihály, Pakos József, Pék Já­nos, Rusz József, Sztehlinszky Károly. Prosznyákfa (Vas vm.): Prelog János. Pruszka (Trencsén vm.): Grün Dávid, Kebisz Endre, Winkler Manó. Pthrügy (Szabolcs vm.): Gronai Antal. Ptruksa, u. p. Szürthe (Ung vm.): Tóth István, Tóth Péter. Puchd (Trencsén vm.): Kalinay József, Kukicska Nándor, Moze János, Presneider Pál. Pudmericz (Pozsony vm.): Friczmann Mihály. Puj (Hunyad vm.): Nizi Jakab. Pula, u. p. Nagv-Vázsony (Zala vm.): Jager János. Punicz, u. p. Német-Újvár (Vas vm.): Kollár József. Puszta-Darócz, u. p. Szatmár (Szatmár vm.): Bende Mihály. Puszta-Földvár, u.p. Orosháza (Békés vili.) : Baki Istv. Puszta-Keresztúr, u. p. Ó-Béba (Torontál vm.): Juszt Jakab. Puszta-Kovácsi (Somogy vm.): Kutnyánszki Lajos. Puszta-Magyarod (Zala vm.): Fehér Péter. Puszta-Szent-Mihály, u. p. Hidalmás (Kolozs vm.): Nyitrai János. Puszta-Szent-Mihály (Vas vm.): Henzl Alajos. Putka-Helmecz, u. p. Ungvár (Ung vm.): Hak József. Putnok (Gömör vm.): Bodnár Nándor, Fiser János, Grego István, Hacsi Lajos, Hodiczius István, Izsó András, Podsatzki Ferencz, Pób József, Pósa János, Spuriusz István, Szolga István, Tomázi Károly. Pürkerecz, u. p. Zajzon (Brassó vm.): Baczoni Zsigmond, Fejér Samu, Simon Pál. Püski (Moson vm.): Surányi József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom