Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Asztalosok — Stolari (l'ischler — Menuisiers) 158 Verespatak (Alsó-Fehér vra.) : Hámorszky József, Kovács József, Loy Tóbiás. Veröcze (Nógrád vm.) : Janák István, Kment Pál, Poldauf József, id. Ruthart Fer., Valentin György. Verpelét (Heves vm.) : Jakab Pál, Melcher János. Versecz (t. j. v.) : Avramov Jacza, temető-u. 1961, Boschkovits Ziva, szerb templomudvar-u. 1884, Daburck Károly, rét-u. 2918, Damjanovié Pera, Atkari-u. 3348, Ehn György, új-u. 236, Fertig Jakab, selyemgyár-u. 1263, Jovanor Jósa, árok-u. 1370, Gotai József, rét-u. 2920, Grün- wald Antal, kudriczi-u. 3222, Fritz Gusztáv, temesvári-u. 2812, Hartig János, öreg posta-u. 1537, Jugovics Mita. radakamala-u. 2300, Kesansky Jócza, pancsovai-u. 1787, Kiss Lajos, huszár-u. 1412, Mahlu Miklós, zsidó-u. 2831, Marits Mita, János-u. 2976, Miloschevits Vaza, Alexi-tér 1653, Mingesz János, fonó-u. 2273, Morgo János, fonó-u. 2286, Müller Miksa, selyem­gyár-u. 1136, Nikaschmovits Paja, árok-u. 1384, Panties György, Atkary-u. 2311, Part Wenzel, Ostheimer-u. 606, Brkits Péter, marhavásár­tér 3328, Petkovics Péter, huszár-u. 1398, Redics Jocza, pancsovai-u. 1675, Retezan Svetozar, Zlatna greda-u. 2067, Riedl Antal, Osztheimer-u. 504/5, Savits Nika, János-u. 2979, Schütlich Lajos, három futár-u. 420, Seemayer József, Ostheimer-u. 3487, Senne János, por-u. 30, Sladek István, három futár-u. 3576, Sladek János, uri-u. 970, Schorm Péter, fehértemplomi-u. 713, Stankovits Lázár, árok-u. 1386, Szabó János, zsidó-u. 2852, Szabó Márton, árok-u. 1390, Szeida Miklós, laktanya-u. 3813/1284, Szénnek János, por-u. 30, Smetena Ferencz, Urbán-u. 360, Weidringer Lőrincz, kudriczi-út 981, Welebny Károly, temesvári-u. 2685, Wilsbach Ferencz, Zircher Hugó, uri-u. 967, Zircher József, uri-u. 839, Zivanovits Svetozár, esztergályos-u. 1885. Versend (Baranya vm.) : Becker János, Hocz Mátyás. Vértes (Bihar vm.) : Aranyos József. Vértes-Boglár (Fejér vm.) : Leitgib József, Mayer Ferencz, id. Mayer Ferencz, Szepp Ferencz. Vértes-Somié (Komárom vm.) : Bauer Nándor. Vérvölgy, u. p. Szilágy-Szent-Király (Szilágy vm.) : ifj. Végh Sándor. Vése(Somogyvm.): MadarászIstv., MalinovszkyJán. Veszele (Árva vm.) : Romanyek Pál. Veszele,u.p.Rakovicz (Nyitravm.) : Formanek Istv. Veszprém (Veszprém vm.j : Bakovits József, Beke Péter, Belovszki József, Besenyei János, Binis Vincze, Biró Antal, Braun Herman, Csonka István, Hajagos Imre, Kamarell József, Kremi- cser Mihály, Kiss Lajos, Kurtz Rudolf, László József, Osvald Imre, Pálfv János, Popládek József, Pettrikovicz Sámuel, Rozs Mihály, Simon József, Szigethv Ferencz, Tallér István, Trum Antal, Zágráb Gergely. Vésztő (Békés vm.) : Bán Imre, Bátori Antal, Faragó Lajos, Haboczkv Antal, Pap József, Svartz Ign. Vetés, u. p. Szatmár (Szatmár vm.) : Csepei László, Csűri Albert. Véza, u. p. Balázsfalva (Alsó-Fehér vm.) : Izsák Ján. Vezend, u. p. Portelek (Szatm. vm.) : Vajtovicz Ján. Vezekény, u. p. Szárföld (Sopron vm.) : Hess Viktor. Vichodna (Liptó vm.) : Lyeszkovszky József, Neu- pauer Gyula. Vicsáp-Apáti, u. p. Suránka (Nyitra vm.) : Prázraa Gyula, Vasicsek Károly. Vid,u.p.Nagy-Alásony(Veszprém vm.):CzupponAnt. Vidernik, u. p. Káposztafalu (Szepes vm.) : Szlav- kovszky János. Vidombák (Brassó vm.) : Dück Péter, Geargias János, Rusu József, Preiss Markus. Vieszka,u.p. Kocsócz (Trencsén vm.) : PoszpisilAnt. Vihnye-Peszerény (Bai-s vm.) : Herolt János, Ková- csik Antal. Villány (Baranya vm.) : Linke Ferencz, Linke Jó­zsef, Linke Kajetan, Moll Károly, Moll Péter, Müller János, Stercz Antal, Zirnstein József. Vilonya, u. p. Papkeszi (Veszprém vm.) : Pap József. Vily (Zemplén vm.) : Pákh János. Vimpácz (Sopron vm.) : Weisz János. Vinga (Temes vm.) : Bernhardt Balázs, Kománcsek Tóbiás, Rabong János, Rankov Antal. Vingárd (Alsó-Fehér vm.j: Kraus Mihály. Vinna-Banka (Ung vm.) : Ivánszki János, Mezela György. Virágos, u. p. Villány tBaranya vm.) : Schnidt Józs. Visegrád (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunvm.) : Friedl Gyula, Hajer Mihály, Niedermüller Antal, Schisterl Mih. Visk (Máramaros vm.) : Ambrus Ferencz, Botos Bálint, Györgyös János, Kádár Ferencz, Land- grof Albert, Nagy Fér., Rohai József, Veber Józs. Visnyó, u. p. Dédes (Borsod vm.) : Kapny Lajos. Visonta, u. p. Saár (Heves vm.) : Forgács Gergely. Visonta, u. p. Csokonya (Somogy vm.): Kovács Imre. Vis8, u. p. Szabolcs (Szabolcs vm.) : Fazekas György. Viszák (Vas vm.) : Schrettner Ferencz. Viszló, u. p. Siklós (Baranya vm.) : Baka Sándor. Viszló, u. p. Rakocza (Borsod vm.) : Hamrák József. Visznek (Heves vm.) : Takácsi István. Vitka, u. p. Nagy-Dobos (Szatmár vm.): Dudics István, Nagy Károly. Vittanova, u. p. Csimhova (Árva vm.) : Sprlágh Ján. Vittencz (Nyitra vm.) : Batnak Ferencz, Hink Jó­zsef. Pauschek Vincze, Sztrasser Ferencz. Vittnyéd (Sopron vm.) : Németh Lajos. Viz-Lendva, u. p. Szarvasiak (Vas vm.) : Bocskay Ferencz, Sober Ignácz. Vízakna (Álsó-Fehér vm.) : Izsák József, Kurtéán János, Márk József, ifj. Reithoffer Alajos, To- manics Nándor. Vizesrét, u. p. Nagy-Rőcze (Görnör vm.) : Menszátor János , Menszator András, Svilka Szaniszló. Víziváros, u.p. Esztergom (Esztergom vm.): MatusKár. Vizkelet (Pozsony vm.) : Kubecsa Ignácz. Vízvár (Somogy vm.) : Bauer István. Vizsoly (Abauj-Torna vm.) : Karnizs Gáb., Sterk Samu. Vojtek (Temes vm.) : Fraunhoffer József, Fraun- hoffer Mihály. Vokány (Baranya vm.) : Emaser Antal, Hürkey Mátyás, Kravacsek Ferencz, Schmied József. Voldorf, u. p. Lemnek (Nagy-Küküllő vm.) : Sipos Albert. Volkány, u. p. Feketehalom (Brassó vm.) : Gross György, Gross Péter, Lang György. Voloszánka, u. p. Uzsok (Uiig vm.j: Leskóvszki Józs. Vorcza, u. p. Maros-Hlye (Huny. vm.) : Moiszaszk János. Vorhota, u. p. Zala-Egerszeg (Zala vm.) : Barbaris György.

Next

/
Oldalképek
Tartalom