Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Szatócsok — Sitničari 1614 (Greisler — Boutiquiers) Pecze-u. 151, Roth Ignácz, széna-u. 62, Roth Mór, kis-Pecze-u. 162, özv. Rottenberg Mónié, kolozsvári-u. 53, Sápi Mária, kismagyar-u. 306, Schlesinger Regina, kőfaragó-u. 828, Schön S., halász-u. 922, Schönberger Etelka, uri-u. 685, Schönberger József, kolozsvári-u. 34, Schvarcz Farkas, Pál-u. 183, Schwarz Ignácz, pereczes- u. 739, Schwarz József, czigány-u. 212, Schwarz Viktor, Sonnenwirth Henrik, bányasor 8, Siovits Salamon, töltés-sor 90, özv. Spetke Jozefa, ko­lozsvári-u. 40, Spicz Dávid, nagymalom-u. 199, özv. Spitz Janka, kapu-u. 66, özv. Spitz M.-né, Erzsébet-u. 227, Spitz Mihály, nagypiacztér 74, Szeny Adolf, kismalom-u. 252, Steinberger Józs., kiskút-u. 32, Stern Jakab, úri-u. 691, Sternberg Manó, bányasor 5, Sternberg Salamon, bá­nyasor 19, Svarcz Miksa, nagymagyar-u. 342, Szabó Sámuel, fecske-u. 24, Széplaky István, halász-u. 925, Szűcs Sándor, téglavető-u. 955, özv. Tóth Benedekné, nagytemető-u. 655, özv. Vad Istvánná, kiskut-u. 105, Valdman József, Erzsébet-u. 228, Valdner Ármin, kolozsvári-u. 10, özv. Vargha Terézia, lakatos-u. 205, Végh Ede, Szent-János-u. 420, Végner Pál, kolozsvári-u. 67, Weinberger Jakab, tilinkó-u, 224, Veisz Mór, kiskút-u. 82, Vennes Mihály, Szaniszló-u. 717, Wallerstein Salamon, Gilányisor 127, Veisz lg., nagykút-u. 146, Weiss Lipót, bagoly-u. 25, özv. Weisz Sarolta, kert-u. 113, Weisz Mór, kolozsvári- u. 91, Weisz Nátán, rét-u. 914, Weisz Salam., töltésszél 171, Weisz Sámuel, kolozsvári-u. 51, Weisz Sámuel, kismagyar-u. 321, Weintraub M., nagyteleki-u. 520, Weiszgláz M., váralja, 303, Zauberer Áron, varju-u. 154, Zonda György, lovas-u. 644, Zucker József, nagypereczes-u. 737. Nagy-Varjas és Kis-Varjas, u. p. Tornya (Arad vm.) : Stern Gáspár. Nagy-Varsány, u. p. Gyüre (Szabolcs vm.) : Fren­kel Lajos, Frenkel Márton, Frenkel Sámuel. Nagy-Vázsony (Veszprém vm.) : Gratter Jakab, HerczfeldÁbrahám,Némethi Henrik,özv. OblatR. Nagy-Veszverés, u. p. Betlér (Gömör vm.) : Trilecz János. Nagy-Vezekény, u. p. Nemcsény (Bars vm.) : Műnk Lipót, Schrek Jakab. Nagy-Zalacska, u. p. Nagy-Mihály (Ung vm.) : Jakabovits Lázár. Nagy-Zellő, u. p. Szakái (Nógrád vm.) : Blumen- thál Jakab, Schneller Bertalan, Zimer Mór. Nagyfalu (Árva vm.) : Braun Jakab, Heller Mihály, Neumann Márk. Nagyfalu, u. p. Ivánka (Nyitra vm.) : Berger Sim. Nagyfalu, u.p. Rakamaz (Szabolcs vm.) : Golstan B. Nagyfalu, u. p. Székeséit (Ternes vm.): Klauber Samu, Niklos János. Nagyfáivá (Vas vm.) : Hoffmann Manó. Nagylak, u. p. Maros-Újvár (Alsó-Fehér vm.) : Farkas József. Nagyod, u. p. Alsó-Várad (Bars vm.) : Deutsch G. Nahács, u. p. Dejte (Pozsony vm.) : Sonnenfeld Jakab, Szeidner Jakab. Nájdas, u. p. Fehértemplom (Krassó-Szörény vm.) : Muntyán Miklós. Nak (Tolna vm.): Veisz Jónás, Weisz Sándor. Námesztó (Árva vm.) : Kakuk Johanna, Schein Ferencz, Tomischof Márk. Nána, u. p. Esztergom-Nána (Esztergom vm.): Fried János, Weisz J zsef. Nándor, u. p. Mohora (Nógrád vm.) : Markusz J. Nándorhegy (Krassó-Szörény vm.) : Imling János. Nánfalu, u. p. Szurdok (Máramaros vm.) : Rozen- berg Márkus. Nántü, u. p. Alsó-Szopor (Szatmár vm.) : Licht- mann Mayer, Lichtmann Sámuel, S/incsár Lip. Napkor (Szabolcs vm.) : Miklós Péter, Schwarcz- kopf József, Schvarczkopf Márton. Náprád, u. p. Zsibó (Szilágy vm.) : Rosenfeld Dáv., Szalavecz Mózes. Naprágy, u. p. Kelemér (Gömör vm.) : Rajnicz József, Ungár Jakab. Naszály, u. p. Füzitő (Komárom vm.) : Franklin Adolf, Frankli Mihály, Szőlősi János. Naszód (Besztercze-Naszód vm.) : Berger Efraim, Gevürtz Gedeon, Noie Ármin. Naszvad (Komárom vm.) : Bacsovics István, Bi- netter Márk, Csengéi Mihály, özv. Fuchs Ka­talin, Holländer Jakab, Mandl Vilmos, Neu Henrik, özv. Veisz Eliz, Weisz Lipót. Nátafalva (Zemplén vm.) : Berkovics Ábrahám, Fried Mór, Händler Ármin, Pollák Adolf. Nebojsza, u. p. Galánta (Pozsony vm.) : Sönfeld J. Neczpáli (Turócz vm.) : Zurian János. Nedanócz, u. p. Nagy Bossány (Nyitra vm.): Lövi Á. Nedasócz, u. p. Nyitra-Zsámbokrét (Nyitra vm..) : Prajzik Simon. Négerfalva, u. p. Csicsó-Győrgyfalva (Szóin ok- Doboka vm.) : Doppelt Ármin. Negyed (Nyitra vm.) : Izráel Mór. Nekézseny, u. p. Sáta (Borsod vm.) : Blau Ármin. Nemecske, u. p. Prasicz (Nyitra vm.) : Ponger S. Némedi (Tolna vm.) : özv. Berger Sámuelné, Kohn Simon. Nemes. u. p. Muzsna (Nagy-Küküllő vm.) : Binder S. Nemes-Apáti (Zala vm.) : Hirsler József. Nemes-Csó (Vas vm.) : özv. Kocsis Juh, Pathy Észt. Nemes-Dömölk, u. p. Kis-Czell (Vas vm.) : Gold­schmied Ignácz, özv. Rosenberg Rozália. Nemes-Kér, u. p. Lövő (Sopron vm.) : özv. Bakk Lidia, Czollschán Károly, Frühvérth István. Nemes-Ládony, u. p. Sajtos-Kál (Sopron vm.) : Kremmer Sándor. Nemes-Militics (Bács-Bodrog vm.) : Andrekovich Alajos, Ernsz Sámuel, Kocsis Márt., Mándich L. Nemes-Oroszi (Bars vm.) : özv. Adler Rozália, Grün- feld Ignácz. Nemes-Pann, u. p. Nagy-Czétény (Nyitra vm.) : Rittersporn Sámuel, Vider Ármin, Weil Bernât. Nemes-Pécsely, u. p. Aszófő (Zala vm.) : Schif M. Nemes-Súr, u. p. Nagy-Súr (Pozsony vm.) : Lőbl Alajos, Ringvald Wild Julia, Weisz Adolf. Nemes-Szalók, u. p. Vinár (Veszprém vm.) : Alt­städter Ignácz, Breuer Ármin. Veber Jakab. Nemes-Vid (Somogy vm.) : özv. Rozenspitz Janka. Nemes-Vita, u. p. Balaton Ederics (Zala vm ) : Kornfein Jakab, Pfeifer Ádám. Nemesszer, u. p. Szent-Péterúr (Zala vm.) : Ro- zenberg Mózes. Nemesvölgy, u. p. Köpcsény (Moson vm.) : Reiss Zs. Német, u. p. Gyertyámos (Torontál vm.) : Klein Miksa, Honig Bernât. Német-Bencsek (Temes vm.) : Geisz Péter, Himels-

Next

/
Oldalképek
Tartalom