Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - II. Budapest

Vendéglősök — Gostioničari 1963 (Restaurateure — Restaurateurs et aubergistes) Leierer Róbert, Petőfi-tér 1. özv. Leikam Anna, Leikam Ármin, Széchenyi-sétatér. Leikam Gusztáv, ország-út 57. Leimeter Mihály, losonczi-u. 9. Leimetter János, tőmő-u. 23. özv. Leirer Kat., budakeszi-út 67. Leitinger Alajos, külső váczi-út 1339. Leitner Henrik, akáczfa-u. 59. Leitner és Oroszy, rostély-u. 4. Lénárd Szaniszló, sziv-u. 28. Lengyel János, köztemető-út 75. Lentner Alajos,Gellért-rakpart 26. Lettinger Józsefné, kárpát-u. 15. Leyrer Ignácz, Károly-körút 16. Liber László, Erzsébet királyné útja 5. Lichter Lajos, verseny-u. 26. Lichtner Miklós, felső rakpart 14. Liebald Antal, Lipót-körut 21. Liebald József, újvilág-u. 7. özv. Liebenberg Antalné, külső váczi-út 1726. Liedl Antal és Jakab, remete-u. 10. Liedl József, Gizella-út 31. Liesievitz Miki. Sánd„ hold-.u. 11. Ligeti Imre, József-körút 68. Lillin Lajos, váczi-út 13. Linczenpolzer Ferencz, 97. Lindmayer Fér., csalogány-u. 51. Lindmayer János, kórház-u. 21. Lindmayer Mihály, anyal-u. 2. Lippert Lajos, Erzsébet-körút 13. Lippl Mátyás, gyep-u. 29-31. LobmayerM.K., muzeum-körút 11. Lobmayer Fér., Károly-körút 18. Loidl József, Gizella-út 2602. Loidl Károly, Lajos-u. 60. Lojka Adolf, sárkány-u. 16. Losoncy Károly, József-körút 55. Loyal Károly, Lajos-u. 60. Lőb János, sz^pvölgy-u. 34. Löbl Izidor, hajós-u, 27. Löbl K., Vasváry Pál-u. 4. Löbl Mór, Laudon-u. 5. Löblovits Ignácz, Kazinczy-u. 43. Löffelmann Jenő, Andrássy-út 24. Löffelmann Vilmos, Mária Vale- ria-u. 10. Löhnert József, losonczi-u. 1. Lövinger N., kerepesi-út 10. Löw Wolf, Rombach-u. 11. Löwenstein Laj. L, Teréz-körút 33. Löwinger Adolf, váczi-körút 23. Lubbach Henrik, hajógyár-n. 6, Ludvig Albert és József liliom-u. 10. ö^v. Luip Józsefné, népszinház- utcza 43. Lukáts Ignácz, külső soroksári-út. Lukschander Ignácz, törökvész- utcza 6062. özv. Lumpe Henrikné, nagy mező- utcza 4. Lurja Ignáczné, dob-u. 10. Lustig Károly, Márton-u. 19. özv. Lustig Rozália, üllői-út 117. Lustig Vilmos, üllői-út honvéd- huszár-laktanya. Lusztig Vilmos, tisztviselőtelep. Luttky Krisztián, Rökk Szilárd- utcza 17. Lutz József, kis korona.-u. 19. Lutzky János, gyep-u. 31. Lux Ferencz. Mátyás-tér 5. özv. Lux Jánosné, Donáti-u. 71. Macskásy Sándor, akáczfa-u. 11. Mayer József, soroksári-u. 16. Mágosy Ágoston, bálvány-u. 16. Magyar János, üllői-út 81. Majsay Sándor, szállás-u. 8624. Malartschik József, Dorottya-u. 13. özv. Malkó Andrásné, Lehel-u. 8. Mailár Lajos, szerb-u. 1. Mailár Miksa, pannonia-u. 12. Maloschik A.W., népszinház-u. 15. özv. Maloschik Ferenczné, nép­szinház-u. 15. Maloschik János, szervita-tér 8. Maloschik József, dob-u. 78. Mandl Tamás, közvágóhid-u. 6. Mándy Károly, vágóhid-u. 10. Mannaberg Manó, Erzsébet-kör­út 16. Mannert Alajos, iskola.-u. 46. Manyák Zsigm., maglódi-út 8333. Marada György, alsóhegy-u. 50. Marcinger Antal, Zsigmond-u. 4. Marczinka Ferencz, fő-u. 8. Markardt András, Teréz-körút 4. Marks Francziska. szabolcs-u. 10. Marschall Antal, remete-u. 9. Martinat János, Lehel-u. 17. Máthé József, városház-tér 2. Matkovits János, Csányi-u. 5. Matti Román, szabolcs-u. 32. Mautner Samu, soroksári-u. 62. May Ede, nádor-u. 36. May Gyula, nádor-u. 26. Mayer Ferencz, Arany János-u. 8. Mayer János, bánya-tér 8452. Mayer János, régi posta-u. 11. özv. Mayer Jánosné, angyal-u. 12. Mayer József, soroksári-u. 27. Mayer Márt., külső váczi-út 1523. Mayer Sándor, Erzsébet-körút 5. Mayer Venczel, Géza-u. 2. Mayerberg Ignácz, németvölgy. Meder György, király-u. 11. Meditz János, jégverem-u. 2. Mehringer Rezső, Magdolna u. 10. Meittner Ferencz, Attíla-u. 143. Melcser Kár., Rökk Szilárd-u. 28. Melcher Tivadar, népszinház-u. 47. Meleghi Pál, Lónyay-u. 38. Menich István, nagy fuvaros-u. 4. Ment András, Deák-tér. Ment András, Erzsébet-tér 10. Ments Pál, Erzsébet-körút 62. Mersch Konrád. kerepesi-út 80. Mertl István, üllői-út 81. Merksz József, tüzoltó-u. 61. Mesterházi Pál, Mészáros Gyula, Frzsébet királyné- útja 10596 57. Mészáros Károlyné, külső kere­pesi-út 7. Mészáros Sámuel, népszinház-u. 7. Metzner Ferencz, Damjanich-u. 1. Meyer János, régi posta-u. 11. Miakits Mihály, kerepesi-út 10. Micsko László, óriás-u. 9. Migliczer Samu, külső váczi-út. Miháli Józset, szőlőkert-u. 14. Mihan János, Jánoshegv. Mikulásik Ferencz, Rudolf-rak— part 11. Millisits Ignácz, hold-u. 13. özv. Mindek Péterné, ó-budai rak­part 119/a. Mindler István, Istenhegy 19. Miske József, Bajza-u. 11. Miskei Lajos, csömöri-út 16/a. Mitschke János, Tompa-u. 34. Mittel István, Deák-tér. özv. Mittersager Andrásné, zöld- fa-u. 2. özv. Moldanszky Antalné, Rudas­fürdő-tér 3. Molenda Ede, ország-út 57. Molnár Endre, vig.u. 16. Molnár Ferencz, Zsigmond-u. 74. Molnár János, aranykakas-u. 25. Mondschein Mária, üllői-út 47. Monnpart Ign., külső váczi-út 42. Morbitzer Lőr., tavaszmező-u. 7. Möser István, Lipót-körút 17. Móser József, Podmaniczky-u. 31. Möszner Fér., kőbányai-út 8576. Mottl Román, szabolcs-u. 32. Muchenbacher Antal, József-u. 85. Muhr György, Lipót-körút 11. Műnk Ignáczné, gyár-u. 2. Murlasits János, nagy-mező-u. 43. Mutzl János, Zrinyi-u. 3. Muzsik Mihály, szerb-u. 15. Müllbacher István, hajtsár-út 7306. Müller Ferencz, dohány-u. 81. Müller József, soroksári-út 34. Müller Károly, török-u. 3. Müller Lipót, kereszt-tér 17. özv. Müller Lipótné,szerecsen-u. 21. Müller Mihály, ó-u. 47. Müllner Erzsébet, tárnok-u. 20. Miillner Ferencz, mozsár-u. 2. özv. Münch Miklósné, k. váczi-út. Nacher Lipót, dohány-u. 96. Nagy Bálintné, üllői-út 14. Nagy István, gyapju-u. 6. özv. Neisar Károlyné, Rökk Szi­lárd-u. 16. Németh István és János, magyar- u. 12. Németh János, Magdolna-u. 38. Németh József, alsó-erdősor 14. özv.Németh Józsefné,csömöri-út 17^ Németh Lajos, Albreoht-út 21. Nethhng Emilia, szerb-u. 1. 246*

Next

/
Oldalképek
Tartalom