Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Mózes, Barna János, Benkó Antal, Boros Pál, Gsernak Péter, Égi György, Erős György, Erős Gergely, Halasi Albert, Halasi János, Halasi Péter, Herneczki Szaniszló, Kikirics Sándor, Juhász János, Kalmár András, Kalmár Ernő, Kalmár Simon, Nagyabonyi András, Ökrös Pé­ter, Rigyicsky Tósó, Rúzsa István, Spekla Ist­ván, Szabó Mihály, Szikora György, Sztepen- csev István, Vukority Dániel. Zentelke, u. p. Bánffy-Hunyad (Kolozs vm.): Má­tét! János. Zernest (Fogaras vm.): Dardacéea Miklós. Zichyfalva (Torontál vm.): Kaiser Péter, Mayer Mihály, Niedermayer József, Niedermayer Péter, Niedermayer Simon, Pavle János. Zics, u. p. Tab (Somogy vm.): Fris Jeromos. Zilah (Szilágy vm.) : Bihari Károly, Bordás Miklós, Demeter Sándor, Erdélyi János, Gönczi András, Harmata András, Janka Samu, Mezei Károly, Molnár József, Sütő János, Turi Zsigmond, Vrano vies Albert. Zircz (Veszprém vm.): Birher György, Pollák Já­nos, Szemelweisz Mihály, Szirbek József, Wirth Pál, Wolf János. Zlatnik, u. p. Sissó (Nyitra vm.) : Kubritzky Tamás. Znió-Váralja(Turócz vm.): Simo Mátyás,Zachar Ján. Zohor (Pozsony vm.): Valent Tamás. Zólyom (Zólyom vm.): Almásy Gáspár, Litva István. Zólyom-Lipcse (Zólyom vm.): Král István. Zomba (Tolna vm.): Bröckner Ján., Kinszfoge Fülöp. Zombor (sz. k. v.): Bogisits Antal, takáts-u. 220, Édl Károly, szontai-u. 189, Lajos János, apa- tini-u. 670, Martinovits Mata, hársfa-u. 295, Morvái János, kalap-u. 586, Ulrich Vincze. Apolló­in 42, Veliczky József, borz-u. 162, Veliczky Sztipan, zöldkert-u. 480. Zovány (Szilágy vm.): Kovács B. Ferencz. Zurány (Moson vm.): Pekar Bertalan, Roszner István, Schneemayer János. Zsabinecz, u. p. Trencsén (Trencsén vm.): Szlo- bodnik István. ZsablyaíBács-Bodrogvm.) : Gerhard Károly, Kecske­méti Mátyás, Londovics Istv., Ringeisz Sebestyén. Zsadány (Abauj-Torna vm.): Veréb Istv., Veréb Ián. Zsadány, u. p. Ugra (Bihar vm.): Tar János. Zsáka (Bihar vm.): Bagdány Gáspár, Sárosi Gábor. Zsámbék (Pest-P.-S.-Kis-Kun vm.): Andresz János, Elbert János, Elbert József, Elbert Mihály, El­bert Miksa, Hoffer József, Utz Fér. Zsámbokrét, u. p. Neczpál (Turócz vm.): Malik Józs., Malyik György, Mandik Soma, Polonecz András. Zsarnócza(Bars vm.): Samcsik Antal, Surka György. Zsebely (Temes vm.): Anton Ferencz. Zselicz-Kislak, u. p. Simonfa (Somogy vm.): Feczer Ferencz, Feczer József, Síit Fülöp. Zsély, u. p. Szklabonya (Nógrád vm.): Balás Ján. Zsiberk, u. p. Kőhalom (Nagy-Küküllő vm.): Dum- brava József. Zsibó (Szilágy vm.): Gyurkán Simon, Linpán György, Szép Mihály, Tóth György. Zsidóvár, u. p. Kricsova (Krassó-Szörény vm.): Negru Gergely. Zsidve (Kis-Küküllő vm.): Barth Márton. Zsir,u.p. Herlány (Abauj-Torna vm.): Tornári Andr. Zsittin (Krassó-Szörény vm.): Ambrus Flórián. Zsitva-Gyarmat (Bars vm.): Szibilla Gyula. Zsitva-Kenéz, u. p. Aranyos-Maróth (Bars vm.): Szekan Mihály. Zslkócz, u. p. Lipótvár (Nyitra vm.): Adamka Má­tyás, Gazovics János, Kacsinecz János. Zsolna (Trencsén vm.): Czesznek János, Prásek János, Prielozsny Józs., Vizrael Mátyás, Zuzik Ign. Zsolnafalu, u. p. Csejte (Nyitra vm.): Ábel István, Sztresku András. Zsombolya (Torontál vm.) : Anton Mátyás, Auer György, Áuer József, Bacli János, Bäcker Mátyás, Bell Vilmos, Blum Mihály, Feistl Miklós, Fiedler Károly, Fürst József, Hirsch Ferencz, Horváth Gottlieb, Horváth Károly, Jordán Márton, Jung Mihály, Neuner Pál, Rolliuger Henrik, Sper János, Wechselberger Mátyás. Zsúppá, u. p. Karánsebes (Krassó-Szörény vm.): Müler János. Aczélmíi-gyárak. — Tvornice umjetnog-, ocula. (Kunststahl-Fabi'iken. Fabriques de ferron- nerie d’art.) Diós-Györ (Borsod vm.): Diósgyőri m. kir. vas- és aezélgyár, Rimamurány-Salgótarjáni vasmű egy­let aczélgyára. (Igazgató : Borbély Lajos Salgó- Tarjánban.) Pelsöcz (Gömör vm.): Miklóssy József. Agyag- és kőagyagárií-gyárosok és gyártók. — Tvornicari i proizvoditelji glinene i kameno-glinene robe. (Thon- und Steinthon- waaren-Fabriken und Erzeuger. Fabricants de po- terie et de fayence.) Arad (Arad vm.): Aradi és Csanádi egyes, vasutak. Brassó (Brassó vm.) : Schmidt Rudolf és társa. Csorvás (Bék^svm.): SzikovaSánd.és DeutschÁdám. Debreczen (Hajdú vm.): Balogh Mihály. Keresztényfalva (Brassó vm.): Keresztényfalvi agyagárú-gyár részvénytársaság. Losoncz (Nógrád vm.): Deutsch Bertalan. Magyar-Hermány,u. p.Nagy-Baczon(Udvarhely vm.): Bálint András, Gsoy András, Csoy Józsiás, Gsoy Mózes, Molnár József. Poltár (Nógrád vm.) : Krausz Péter. Ungvár (Ung vm.): Ungvári porczellán- és agyag- ipar-részvénytársaság (azelőtt Petrides és Illés). Veröcze (Nógrád vm.) : Bérezel Lipót. Világos (Arad vm.) : Gábor Pál. Zsolna (Trencsén vm.): Schlesinger Ede. Agyag- és kőagyagcső-gyárosok. — Tvornicari glinenih i kameno-glinmih cievih. (Thon- und Steinthonröhren-Fabriken. Fabricants de tuyaux d’argile.) Ácsa (Fejér vm.): József főherczeg alcsutlii ura- ■ dalma mezőgazdasági és egyéb czélokra. Élesd (Bihar vm.) : Schvartz Jakab. Kálnó, u. p. Losoncz (Nógrád vm.): Deutsch Ber­talan és Krausz Péter. Kálnó-Garáb, u.p.Losoncz (Nógrád vm.): Krausz Pét. Léva (Bars vm.): Lévai uradalom főbérnöksége. Margittá (Bihar vm.) : Mölki apátság. Ácsmesterek — Tesari (Zimmerleute — Charpentiers) Agyag- és kőagyagcső-gyárosok — Tvorničari 57 (Thon- und Steinthonröhren-Fabriken glinenih i kamenoh-glinenih cievih Fabricants de tuyaux đ'argile) 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom