Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - NY

Nyíregyháza 1173 Gyógyfürdő Heilbad Sóstógyógyfürdő (városi). Gyógynövénykereskedők Heilpflanzenhändler Arnstein Lajos, Sip u. 22. Bruchstein József, Rákóczi ut 20. xFischer Márton. ^Földes Márton gyógyáru, keres­kedelmi és vegyipari részvény- társaság. xKarba József. Gyógyszertárak Apotheken Farkas Jenő, Rákóczi ut 14. Gergelyfly György (Vaskereszt). Gonda József, Rákóczi u. 1. Heisinger Viktor, Széchenyi u. 10. Lányi és Gonda, Luther u. 1. xNagy Kálmán. Osgyáni József (Korányi). Dr. Sropkó Dezső, Vay Ádám u. 3. Török Gyula örök. (Aranykereszt). Gyümöleskereskedők Obsthändler özv. Ács Jánosné, Nyirfa u. 24. Asztalos Sándorné, Ujszőllő u. 39. Babuczky Mihály, Kotaji u. 92. Goldstein Hermann, L, Holló u. 7. Káté Imre, I., Holló u. 40. Káté Józsefné, Szentmihályi ut 9. Leinzider Jakab, Zöldség tér 10. Liber Lázár, Zöldség tér 10. Neuwirth Náthán, Luther u. 25. Rottmann Ignác, I., Holló u. 49/b. Silber Sámuel, Szarvas u. 33. Weiszhausz Ignátz, I., Hoüó u. 7. Zeigenbaum Ignác, Keskeny u. 11. Halkereskedő Fischhändler Katz Lajos, Rákóczi u. 8. Hangszerek Musikinstrumente Rakovszki István, Kert u. 10. xStern Herman. Nagy Mihály, Epreskert u. 40. Okler Béla, I., Dohány u. 17. Ováry József, Ószőllő u. 28. Palicz András, Kotaji u. Palicz József, Debreceni u. 43. Palicz Mihály, Honvéd u. 63. Ifj. Palicz Pál, Luther u. 6. Id. Palicz Pálné, Honvéd u. Pásztor József. Fráviczki András, Hatzel tér. Rácz József, Belső körút 27. Renka Imre, Kotaji u. 70. Schatz István, Rákóczi ut 17. Schwarcz Benjám, Zöldség tér 2. Semsey László, Eötvös u. 21. Simkó Lajos, Selyem u. 18. Simkovics Zsigmond, Kállaiy u. 2. Snopper Gábor, Selyem u. 20. Springer Izrael, Bethlen u. 36. Szabó Kálmán, Bethlen u. 50. Szatmáry Dániel, Vécsey u. 6. Ifj. Szűcs Mihály, Árok u. Tamási János, Sarkantyú u. 37. Tóth Gyula, Zöldség tér 4. Vancsisin József, Kotaji u. 22. Vas András, Belső körút 25. Hirdetési vállalat Annoncenbureau Városi hirdetési vállalat. Hirlapok Zeitungen Görögkatholikus Tudósitó (heten­ként egyszer). Nyír vidék. Szabolcsi Tanitó (havonta egy­szer). Hitelszö vetkezetek Kreditgenossenschaften xNyiregyházai gazdasági hitelszö­vetkezet (O. K. H.). xNyiregyházai ipartestületi hitel- szövetkezet. xNyiregyházai kölcsönös segélyző- egvlet mint szövetkezet (O. K. H.). xNyiregyháza községi hitelszövet­kezet (O. K. H.). xSzabolcsmegyei népbank m. sz. Harisnyakötő iparosok Strumpfwirker Katz Helén, Körte u. 3. xWohl Ármin, Bethlen u. 5. Házi és gazdasági faeszközök Haus- u. Ldw. Holzgeräte xBergstein Lajos. Hentesek Selcher Asztalos Mátyás, Honvéd u. 3. Auspitz József, Rákóczi u. 22. Auspitz Márton, Zöldség tér. xIfj. Balczár Lajos. Bankó András, Bocskay u. 37. Barth Antal, Vay Ádám u. 7. Behka Imre, Kotaji u. 45. Bodrog András, Luther u. 8. Buzskó János, Ószőllő u. Csesznák András, Eötvös u. 25. Drenyoszki Károly, Kossuth u. 34. Ferkó József, Búza u. 5. F’riedmann Ábrahám, Viz u. 23. Gróf István, Vécsey u. 5. Grossz Gábor, Kossuth u. 31. Grüner Sámuel, Kotaji u. 11. Flavanyecz János, Kert u. 14. Hegedűs András, Árok u. 43. Id. Hegedűs András, Kossuth tér. Hegedűs István, Pacsirta u. 25. Hegedűs Sándor, Kossuth tér. Heimlich Dezső, Zöldségtér. Hősek Károly, Zöldségtér. Hraboszki Lajos, Széchenyi tér. Hrenka Imre, Körte u. 2. Hurray János, Rákóczi ut 10. Ifj. Huray János, Bessenyei tér 13. Katz Adolf, Epreskert u. 26. Királyfalvi és Friedmann, Szé­chenyi tér. Kirtyán Samu, Debreceni u. 12. Kis Sámuel, Búza tér 14. Kohn Juda, Bujtos u. 4. Kovalik Mihály, Szarvas u. 73. Kozák Ernő, Rózsa u. 11. Kozsár László, Szarvas u. 32. Kulcsár Kálmán, Forgó u. 10. xLengyel János. Ifj. Levicki Béla. Maza Istvánná, Debreceni u. 54. Marcsek János, Kossuth u. 43. Matolcsi Géza, Rákóczi u. 23. Melich József, Kotaji ut 1. Melich Mihály, Himes u. 1. özv. Mészáros A.-né, Kállay u. 15. Mihály József, Hunyadi u. 53. Mikó Ferenc, Kotaji u. 24. Nagy István, Bessenyei tér. Hordógyár Fassfabrik xPollák Dezső. lllatszerkcreskedők Parfümerien xDivina illatszertár. Römer Ignátz, Rákóczi ut 4. xRömer Ttest'vérek. Import-export Import-Export xSzabolcsmegyei nyugállományú katonatisztek import-export. Ingatlanforgalmi irodák Immobilienverkehrsbureaus Farkas Henrik, Nádor u. 27. xGábor és Grünwald. Lengyel József, Zöldség tér 9. xLichtblau Jenő. Nagy Imre. xScháchter Aladár. Jéggyár Eisfabrik Városi jéggyár. Kádárok Böttcher Czvie Imre, Ér u. 47. Barata Demeter, Virág u. 26. Gazdasági Hitelszövetkezet, Sip u. Hubert József, Holló u. 32. Majoros János, Sip u. 26. Pollák Dezső, Zöldség tér. Vaskó Mihály, Eötvös u. 12. Kalaposok Hutmacher Benya Péter, Selyem u. Kapczi József, Hunyadi u. 11. Onody Géza, Zöldség tér. Papp Dénes, Luther u. 6. Pásztor Gyula, Kígyó u. 6. Reismann Andor, Rákóczi ut 26. xRózsa Endre. xSchwarcz Mór. Veress József, Kossuth tér. xZelkovics Mór. Kályhások Ofensetzer Bartha Liviusz, Kotaj u. 55. Elek József, I., Dohány u. 14. Homicska János, Szentmihályi ut Koleszár László, Erdős u. 8. Komisch Gusztáv, Incédi sor 8. Lacó András, Viz u. 24. xLórencz Miklós. Lorencz Szaniszló, Ószőllő u. 6. Ribiczki Lipót, Viz u. Schirmann Antal, Vay Ádám u. 60. Zajácz Miklós, Kotáji u. 30. Kaptafakészitő Schuhleistenmacher Palombi Gábor, Virág u. 47. Kárpitosok Tapezierer Donáth Lipót, Kállay u. 8. Gréli János, Kisteleki u. 18. Holfmann Artur, Zrínyi Ilona u. 2. Kardos Zoltán, Zöldség tér. Kisseli Miklós, Ér u. 5. Kovács János, Búza u. 14. Lefkovics Zsigmond, Kossuth tér. Magéra Mihály, Szekfü u. 4. Nagy Mihály, Epreskert u. 44. Riszula András, Ószőllő u. Schwartz Sámuel, Selyem u. 22. Suhanecz József, Szarvas u. Varga István, Belső körút 11. Kávéházak Kaffeehäuser Fixier örökösök (Abbázia). Klein Jakab (Hazám). Friedmann Ármin (Széchenyi). Kávémérés Kaffeeschank Waldmann Hermina, Bethlen u. 11 Kefekötők Bürstenbinder Balogh Sándor, Selyem u. 25. Erdey István, Kállay u. 40. Erdey Sándor, Közép u. 11. Kelmefestők Stoffärber Batta József, László u. 2. Frisch Juda, Damjanich u. 7. özv. Gabula Mihályné, Véső u. 3. Gutyán János, Ószőllő u. 4. Papp László, Rákóczi u. 30. Papp László, Széchenyi u. 2. Kéményseprők Schornsteinfeger Gaszper József, Róka u. 11. Heiling Pálné, Kereszt u. 8. Kazár Ferenc, Forgó u. 5. Nácsik Sámuel, Broza u. 18. Varró Béla, Honvéd u. Kendergyár Hanffabrik xHerceg Odestíhalchi rétközi ken­dergyár. Kerámiái üzem Keramisches Werk Városi kerámiai üzem és kályha­gyár. Kereskedelmi társaságok Handelsgesellschaften xAgrária mezőgazdasági és keres­kedelmi r.-t. Zrínyi I. u. 11. xAlföldi kereskedelmi és mező- gazdasági r.-t. (Debrecen) nyír­egyházi fiók, Zrínyi I. u. 9. xGabona- és árukereskedelmi r.-t (Bpest) nyíregyházai fiókja. xGazdasági és kereskedelmi r.-t. xKende Sándor kereskedelmi r.-t. xNyir egyházai gabonakereskedelmi részvénytársaság. xNyiregyházai kereskedelmi r.-t Nyírség mezőgazdasági és ipari részvénytársaság. ’'Nyírvidéki mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi r.-t. x01asz kereskedelmi rt. (fiók). xSóstói kereskedelmi r.-t. xSzabolcsi gazdasági és kereske­delmi r.-t. xSzabolcsvármegyei gazd. egyesü­let kereskedelmi irodája. xViktuália kereskedelmi r.-t. Kereskedelmi ügynökök Handelsagenten xFeldmesser Sándor. xFried Andor. xGansl L. és Fia. Heller Dániel, Egyház u. 20. xKlein Jenő. xLichtblau Jenő. xRozsnyay Elek. xSimon Kálmán. xSpitz Ignác. xVajda Kálmán. Kertészek Gärtner Doránt Ferenc, Kállai u. 59. Gyergyovics Tivadar, Ószőlő u. Hősek Győző, Szegfű u. 5. Pap Sándor, Virág u. 74. Poszpihák Károly, Kert u. 40. Vadász Sándor, Kert u. 34. Városi kertgazdaság. Kézimunkák Handarbeiten Bleier Herman, Zrínyi I. u. 9. Stern Lipót, Vay Ádám u. 2. Kézműárukereskedő Manufaktur warenhändler Vajda Jenő, Kossuth tér 12. Keztyüsök Handschuhmacher xBlumberg József. Kisvasutak Kleinbahnen xNyiregyházavidéki kisvasutak r.-t. Kocsifényezők Wagenlackierer Gyurkovits Zoltán, Tompa M. u. Huszár Pál, Vay Ádám u. 35. Kojáti András, Rákóczi u. 46. Nagy Lajos. Sarkantyú u. 19. Tarczali József, Hunyadi u. 48. Kocsigyártás Wagenbau Antal János, Rákóczy ut 13. Ifj. Antal Lajos, Kotaji u. 4. Id. Antal Lajos, Kotaji u. 6. Balogh József, Vay Ádám u. 35. Grusz János, Vay Ádám u. 47. Huszár Pál, Ér ut 43. Mihalecz Lajos, Kállai u. 22. Pivnyik András, Vay Ádám u. 35. Szőlősy Endre, Vay Ádám u. 42. Konzervgyár Konservenfabrik xSzabolcsvármegyei konzervgyár részvénytársaság. Konyhafelszerelések Küchengeräte özv. Gellért Vilmosné, Vay Á. u. Korcsmárosok W irte Amsei Bertalan, Keskeny u. 21. özv. Balczai L.-né, Kállai u. 4. Fejes István, Debreceni u. 9. Fejes Istvánná, Katona u. 4. Figeczky Lajosné, Bethlen u. 51. Fisch Ede, Bocskay u. 7. Fischer Vilmos, Mező u. 2. Fischer Zoltán, Bethlen u. 55. Frankel Józsefné, Virág u. 37. Friedmann Dávid, Bethlen u. 62. Friedmann Dávid, Bethlen u. 62. Friedmann Etel, I. Dohány u. 16. Friedmann Róza, Kotaji u. 65. özv. Gebei Józsefné, Deák F. ut. Grúcsi Lászlóné, Szarvas u. 48. Grünfeld Mórné, Erdősor 2. özv. Gutman E.-né, Zöldség tér 19. Herschkovics Ignác, Sarkantyú u. Jermbeih Jenő, Laktanya u. 1. Kelemen Mihályné, Zöldség tér 6. Klein Emanuel, Kállai u. 50. özv. Klein Mórné, Epreskert u. 17. Kovács Zsigmond, Iskola u. 6. özv. Lederer L.-né, Szarvas u. özv. Lefkovics M.-né, Széchenyi u. Löwy Lipót, Debreceni u. 2. Matolcsi Péterné, Liliom u. 4. Melich János, Kotáji ut 1. Melich János, Himes u. 1. Nagy Mihály, Sarkantyú u. 19. Pokoreczky Pálné, Kotáji u. 82. Reich Ignác, Búza tér 4. Róth Teréz, Rákóczi u. 38. özv. Rottmann J.-né, Búza tér 7. Schrerer N., Laktanya u. 14. Schönfeld Adolf, Vay Á. u. 33. Ungár József, Szarvas u. 52. Vajda Kálmán, Epreskert u. 4. Weisz Pál, Vécsey u. 20. Weisz Sámuelné, Szilfa u. 1. özv. Weisz S.-né, Debreceni u. 62. Wiesner Adolf, Rákóczi ut 22. özv. Wiesner A.-né, Buzatér 19. Kosárárukereskedés Korbwarenhandlung xCziegler János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom