Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Ló- — -za konje. Marha------za marvu. 71 (Pferde- — Chevaux.) (Hornvieh — Bétes á come.) Lekér (Bars vm.): Tännenbaum Lajos. Lelesz (Zemplén vm.): Klein Manó. Léva (Bars vm.): Hecksch Áron. Lucsivna (Szepes vm.): Schwarcz Adolf. Micske (Bihar vm.): Tennenbaum Ignácz. Mike (Somogy vm.): Kohn Jakab. Miklósfalu (Moson vm.): Stürzinger József, Stür- zinger János, Stürzinger Mátyás. Moson I Moson vm.): Kohn Móricz, Reindler Ignácz. Mura-Szombat (Vas vm.): Schwarcz Antal. Nagy-Becskerek (Torontál vm.): Glauber (Dávid. Nagy-Kanizsa (Zala vm.): Politzer Jakab. Nagy-Károly (Szatmár vm.): Fried József, Kohn Gyula, Rosenfeld József. Nagy-Kikinda (Torontál vm.): Lobi Jakab, LöbelSam. Nagy-Magyar (Pozsony vm.): Braun Dávid, Ehren­thal Simon, Lampi Zsigmond. Nagy-Palád (Szatmár vm.): Schwarcz Dávid. Nagy-Szeben (Szeben vm.): Pfmgstgraeff Emil Frigy. Nagyvárad (t. j. v.): Balog Adolf, alsó pecze-u. 21 2. Nemes-Déd (Somogy vm.): Boti János. Német-Járfalu (Moson vm.): Gumbrecht József. Német-Nagy-Szent-Miklós (Torontál vm.): Kirsch Ján. Nyitra iNyitra vm.): Ehrenthal Jakab, Hoff Miksa, Reich Adolf, Weinberger Gusztáv. Ó-Gyalla (Komárom vm.): Löwinger Vilmos. Paks (Tolna vm.): Klein Mihály. Pápa (Veszprém vm.): Deutsch Jakab, Deutsch Sámuel, Farkas Jakab, Fischer Lipót, Gold Vil­mos, Kleinlgnácz, Lusztig József, Marton József, Reclinitzer Adolf, Rosenberger Samu, Spitzer Hen., Spitzer Ign., Weisz Zsig., Weiszman Mór. Pécs (sz. k. v.): Horváth János, Árpád-u. 17. Péczel (Pest-P.-Solt-Kis-Kún vm.): Vertheimer Ign. Pér (Győr vm.): Kohn Dániel. Pilis (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Feuer Salamon. Pitvaros (Gsanád vm.): Csánvi Mihály. Pozsony (sz. k. v.): Hauser Móricz, vártelek-u. 1B8 71, Porjesz Mór, kereszt-u. 443/81. Weisz Mihály, Duna-u. 211/29. Puszta-Šomorja (Moson vm.): Stirczinger György. Rába-Csanak, u. p. Szili-Sárkány (Sopron vm.): Benedek Lázár. Rácz-Kozár (Baranya vm.): Tencz Miksa. Révfalu-Pataház (Győr vm.): Kohn Samu. Rima-Szombat (Gömör vm.): Tepper Mór. Selmeczbánya és Bélabánya (sz. k. v.): Silbermann Lipót, bélabányai-út 89. Somorja (Pozsony vm.): Schwarcz Adolf. Sopron (Sopron vm.): Greilinger Kristóf, Balfi-u. 12, Kern Gottlieb, szinház-u. 4. Szabadka (sz. k. v.): Balogh Kömpöcs János, lovas-u. 563, Biró Lajos, zimonyi-u. 154/a, Budanovics János, József-u. 412, Horák István, 5. kör 678, Jurkovits Balázs, zimonyi-u. 734, Kovács István, magyar-u. 104, Svimmer József, Lajos-u. 545, Vidákovics Pál, asztalos-u. 303, Vizin Ferencz, zimonyi-u. 735, Vizin Lukács, liliom-u. 49. Szakcs lTolna vm.): Veisz Bernát. Szaniszló (Szatmár vm.): Kepecs Ignácz. Szatmár-Németilsz. k. v.):Spitzer Józs.,Kölcsey-u. 16. Szécsény (Nógrád vm.): Krausz Márk. Szempcz (Pozsony vm.): Fürst Vida, Lampi Lajos, Neufeld Mór, Reis Alajos, Siđon Mór. Szent-János (Moson vm.): Ujváry Ferencz. Szent-Tamás, u. p. Esztergom (Esztergom vm.): Ehrenvart Bernát. Szentes (Csongrád vm.): Biró Ferencz. Szered (Pozsony vm.): Feiner Dávid, Kolimann Jakab, Messinger Fülöp, Sonnenschein Náthán. Szigetvár (Somogy vm.): Kárász János, Kohn Ádám, Kohn Lipót. Szil (Sopron vm.): Neibauer Samu, Reiner Ignácz. Szili (Somogy vm.): Singer Simon. Szombathely (Vas vm.): Báder Ignácz, Somogyi Sándor Wertheimer Fülöp. Tapolczafö (Veszprém vm.): Veizenberg József. Tarczal (Zemplén vm.): Sternberg Mór, Weisz Manó, Weisz Samu. Teleki, u. p. Kis-Bér (Veszprém vm.): Kohn Jakab. Temesvár (sz. k. v.): Fischer Mihály, Gorove-u. 17, Politzer Vilmos Éliás, Merczy-u. 56/1, Sicher- man S., vasútsor 10. Tét-Szentkut (Győr vm.): Weisz Gáspár. Tinnye (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunvm.): Weiner Bernát. Trencsén (Trencsén vm.): Julesz Mór. Udvard (Komárom vm.): Kaiser Sámuel, Stern Ignácz, Vilheim Mózes. Uj-Fehértó (Szabolcs vm.): Weinberger Lipót. Újpest (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.) : Bart Mór, Sándor-u. 4, Kozák György, fő-út 133, Sztojka István, főút 133, Veisz Ferencz, Andrássy-u. 13, Weiszmann Izidor, főút 20. Vajka (Pozsony vm.): Deucs Árpád, Deutsch Márk. Váralja (Tolna vm.) : Vaszog István. Vásárút (Pozsony vm.): Kohn Ádám, Kohn Mátyás. Verbó (Nyitra vm.): Slenger Jakab. Veszprém (Veszprém): Wellner Ede. Zákány (Somogy vm.): Gorszky Nándor, Kovács József, Selinkó Mór. Zsámbék (Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vm.): Bauer Már­ton, Reinhard Lajos. y) Marha. — -za marvu. (Hornvieh. Bétes á corne.) Abauj-Szántó (Ab.-Torna vm.): Grünberger Ignácz. Alsó-Bük, u. p. Bük (Sopron vm.): Later János. Alsó-Derna, u. p. Micske (Bihar vm.): Grósz József. Alsó-Köröskény, ü. p. Ivánka (Nyitra vm.): Stein- hibel Márkus. Alsó-Pél (Bars vm.): Löwinger József. Apostag (Pest-P.-S.-Kiskun vm.): Deutsch Lázár. Arad Jsz. k. v.): Biber Ignácz, főút 33, Glük Dávid, Damjanics-u. 9. Aszód (Pest-P.-Solt-Kiskun vm.) : Horváth István. Bácsfa (Pozsony vm.): Schubert Adolf. Bagos, u. p. Szilágy-Nagyfalu (Szilágy vm.): Prisz- ker Gábor. Bánffy-Hunyad (Kolozs vm.) : Búzás István. Bazin (Pozsony vm.): Leer Mór. Békató, u. p. Vas-Dobra (Vas vm.): Schárd János. Beregszász (Bereg vm.): Grünfeld Farkas József. Bia (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.) : Huber András. Bogát (Szabolcs vm.): Dibáczi Sándor. Boldogasszony (Moson vm.): Spielmann Henrik. Budakesz (P.-P.-S.-Kiskun vm.): Szautner Vilma. 'Csaba (Borsod vm.): Éles Lipót, Slézinger Sámuel. Csápor, u. p. Gzabaj (Nyitra vm.) : Veisz Salamon. Csongrád (Csongr. vm.): Gulicska Ján., Szivák Mih. i Csököly (Somogy vm.): Rozenberg Ignácz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom