Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - I. Magyarország

Fűszer- és gyarmatárú-kereskedök — Trgovci mirodijah prekomorske robe 627 (Spezerei- und Colonialwaaren-Händler — Marchands d’épiceries et de denrées coloniales) Inotai Béla, Katona-u. 424-, Joó Gusztáv, Tompa utcza 107, özv. Kellner Johanna, Kohn Sámuel, torma-utcza 616, Lihtnekert József, Petőfi- utcza 81, Linczer András, Eötvös-u. 118, Ma- muzsich Antal, halasi-út 68, Markovics Félix, király-u. 824, özv. Maurer Czeczilia, Kölcsey- utcza 243, Maurer Dénes, Bercsényi-u. 11, Metsz Mihály, magyar-u. 643, Meznerits Dénes, Ber- csényi-u. 11, Odry Márk, magyar-u. 92, Paskai Ernő, torma-u. 374, Pénzes Pál, Kölcsey-u. 368, Putzecz Kálmán, király-u, 173, Reich Bertalan, Eötvös-u. 115, Reitter Károly, Wesselényi-u. 43, Reisner Zsigmond, Damjanich-u. 60, Ronnies József, hosszú-u. 42, Roth Nándor, Szalay László-u. 32. Roznofszky József, Damjanich-u. 30, Singer Adolf, Rudich-u. 2, Singer Ignácz, Má- ria-u. 284, özv. Spitzer Fülöpné, hosszú-u. 649, Sugár Manó, Sztojkovits Döme örökösei, Szent- István-tér 6, Szremcsevics Bogeszláv, Cserno- vits-u. 235, özv. Tomarety Rozália, zombori-u. 22, Verbőczi Vincze, zombori-út 114, Weizenfeld Adolf, I. kör 32, Wiener Lipót. Gsernovits-u. 243, Zárits Sándor, Eötvös-u. 50, Zamkó Istv., Vörös- marty-u. 35. Szabar, u. p. Himesháza (Baranya vm.) : Schvarz Samu. Szabolcs (Baranya vm.) : Léja István, Zengey Fér. Szabolcs (Szabolcs vm.) : özv. Grosz Bernátné. Szakadát, u. p. Hortobágyfalva (Szeben vm.) : Grutiu Miklós. Szakadát, u. p. Gyönk (Tolna vm.) : Adler Arm. Szakái (Bihar vm.) : Weisz Jónás. Szakálháza (Temes vm.): Besch János, Götz Péter, Ortinan Péter, Wiener Ferencz. Szakály (Tolna vm.) : Fischer Lázár. Szakolcza (Nyitra vm.): Brück Ignácz, Horák Tivadar, Oberländer Miksa, Schefránek Gusztáv, özv. Zemanek Róza. Szalacs (Bihar vm.) : Ehrnfeld Jakab, Henger Ferencz és János, Sonnenschein Zsigmond. Szalakusz (Nyitra vm.) : Beck József, Adler Ede. Szalka, u. p. Letkés (Hont vm.) : Csepreghy Gyula. Száltelek, u. p. Mező-Bánd (Maros-Torda vm.) : Junger Ábrahám. Szamos-Nagy-Goroszló, u. p. Diósad (Szilágy vm.): Becse János. Szamos-Ujvár (Szolnok-Doboka vm.): Belcsug Gerő, Csausz János, Csausz Dániel, Dobos Joachim, Fugulyán Julia, Kespit Kristóf, Kincses D. Mih., László Márton, özv. Lengyel Mária, Nuridzsán János, Páll Jakab és Kristóf, Pekulár Antal. Szancsal, u. p. Balázsfalva (Kis-Küküllő vm.) : Gerschl Adolf. Szaniszló (Szatmár vm.) : Bek Jakab, Böhm Dávid, Klein Mihály, Krémer Mihály, Krémer Sámuel. Szántó (Hont vm.) : Veczler Simon. Szaránd, u. p. Mező-Telegd (Bihar vm.) : Csáki Laj. Szarvas (Békés vm.) : Arnstein Lipót, Benczúr Gyula, Deutschenschmidt János, Fuchs Henrik, Grünvald Bernât, Hajas István, Hajnal József, Kohn Ignácz, Komlóvszky János, Krámer Fáni, Lövenfeld Soma, Marsai Soma, Pól Gyula, jfj- Pohl testvérek, RéthySándor,Schlesinger Mór, Tajber Gusztáv, Veismeier Antal, özv. Züsz Róza. Szarvkö (Sopron vm.) : Hirschenhuber Lipót és Kellner Ferencz. özv. Zehofer Ágnes. Szász-Buda, u. p. Szász-Keresztur (Nagy-Küküllő vm.) : Hillenbrandt János. Szász-Fenes (Kolozs vm.): Gyermánn Miklós, Rosenberger Lajos, Székely József. Szász-Kézd (Na' y-Küküllő vm.) : özv. Schmidt Jusztina, Szerafin Gusztáv. Szász-Régen (Maros-Torda vm.): Böck András, Blum Lázár Dillmont Sándor, Feigenbaum Vilmos, Hotelemmel József, Haimann Arnold, Neumann Kisszel, Lutsch János, Lutsch Arnold, Pittlich Gyula, Röszler Gusztáv Adolf, Sámuel Mór, Schebesch Károly, Schuller Mihály, Wach- ner Traugott, Wachner Frigyes, Wráts György. Szász-Sebes (Szeben vm.): Baumann József, Bonnel József, Conrad Henrik, Geisberger Károly, Gross T. János, Huming Károly, Masteiu Munithiu, Ohnitz János, Üveges János, Wagner József. Szászfalu, u. p. Fekete-Ardó (Ugocsa vm.) : Spitcz Sámuel, Gotteszmon Mór Szászkabánya (Krassó-Szörény. vm.) : Lang János, Kübler Nándor, Lichtfuss Ferenci. Szászváros (Hunyad vm.) : Czitron Dávid, Gross Emil, Németh János, Németh Vilmos, Schelker Gusztáv, Zobel Mihály Gottfried. Szatmár-Németi (sz. k. v.) : Berky István, Ver- bőczi-u. 1, Berger Béla, Batthyány-u. 27. Biró Vilma, Bocskay-köz 3, özv. Breuer Károlyné, Kazinczy-u. 20, Csérnél Antal, István-tér 12, Freund Márkus, Kazinczy-u. 11, Göbl Jakab, Deák-tér 28, Gulden Ignácz, Széchenyi-u. 12, Guttman Salamon, Vörösmartv-u. 42, Győry József, Csokonai-u. 8, Hénel Lajos, Batthyány- utcza 14, Kaufmán Dávid, Batthyány-u. 4, Kis- haJmy M. Lajos, Kazinczy-u. 12, Koos Kálmán, Vörösmarty-u. 40, Kramer Lipót, hid-u. 24, Kugler György, váradi-u. 1, Morgenthal Mihály, Attila-u. 1, Losonczi József, Deák-tér 20, Rezu- csek Antal, Kölcsey-u. 13, Róóz Szilárd, Petőfi- utcza 1, Ruprecht József, Szirmay-u. 2, Schvarcz Albert, Petőfi-u. 4, Schvarcz Dávid, várdomb- utcza 17, Sichermann Ferencz, Zrinyi-u. 18, Toldy István, Deák-u. 3, Tóth József, István- tér 10, Wallon Lajos, Kazinczy-u. 2, Wein­berger Jakab, Kinizsy-u. 21, Weisz Gáspár, Zommer Károly, Árpád-u. 24. Szebény, u. p. Bozsok (Baranya vm.) : Kohn Sánd. Széchényfalva, u. p. Vas-Hidegkut (Vas vm.): Trautman Mór. Szécsény (Nógrád vm.) : Deutsch Sándor, Donner Henrik, Enberger Ödön, Popovics János. Szécsény, u. p. Nagy-Kajd (Vas vm.) : Frisch- mán Márton. Szeged (sz. k. v.) : id. Aigner József, Széchényi- tér 16, Aigner Nándor, kigyó-u._ 8, Beregi La­jos, Deák Ferencz-u. 5, Aigner Ödön, Somogyi- utcza 22, Aigner Ödön, fekete sas-uteza 16, Birstinger Rezső, szabadkai-út 33, özv. Block Fáni, Tisza Lajos-utcza 53, Czvécs Bogdán, vedres-uteza 7, Deutsch Lajos, Tisza Lajos- körút 77, Donner János, Tisza Lajos-körút 12, Dömötör Márk, budapesti sugár-út 6, Fürdők Károly, római-uteza 33, Gáspár Károly, báró Jósika-utcza 32, Gruits Péter, Széchényi-tér 9, Grünberger Fülöp, templom-tér 3, Gubriczki József, Szent-Háromság-u. 68, Hacker Manó, takaréktár-u. 8, Haris János, Maros-u. 16, Her­79*

Next

/
Oldalképek
Tartalom