Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - K

Kakucs — Kallóst! Tejcsarn. (Müchhallen) : Aschen- branner József — Harasin János ifj. Presnicski Pál — Szabó Fe­renc — Ulicska István. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren­händler) : Balog Dezső — Blau Mór — Steiner Béla. KÁL. Nk., Heves vm., egri j., Kk. Miskolc. 4101 lak. Közs. jző, akv., rk. te- Trvszék, (tkv.), já- rásbir., áll.-pénzt., p. ü. bizt. : Eger. P. ü. szajc. : Verpelét. Cs. ö.,: Kápolna, #5© Kál—Kápolna < Budapest—miskolci és Kistere- •nye—kisújszállási vonalak). '■AcjZ Jsgb. Rk. elemi iskola, orvos, gyógyszertár, fogy.-szöv., gazda­kor, gőzmalom. Tűzoltóság ''köt.) Orsz. vásár : Március 5. és szep­tember 19-én, ha nem hétfői napra esnek, a megelőző hétfőn. KÁL. Gg., Kom. Heves, Bezirk Eger. HK. Miskolc. 4101 Einw. G< mei denotär, Matákelamt, rk. te- Ger., (Grundbuchsamt), Be- zirksger., Staatsk., Finanzkommis­sariat : Eger. Finanzabt. : Ver­pelét. Gend. : Kápolna. ßPS© Kál— Kápolna (Strecken Budapest—Mis­kolc und Kisterenye—Kisújszállás) Rk. Elementarschule. Arzt, Apotheke, Konsumgenossen­schaft, Landwirteverein, Dampf­mühle. Feuerwehr (verpfl.) Jahr­märkte : Am 5. März und 19. ‘September, fallen diese beiden Tage nicht auf einen Montag, so werden die Märkte am vorange­henden Montag abgehalten. Biró (Richter) : Káli Kelemen. Főjegyző (Obernotär) : Dut- kay Béla. S eg éti j egyzö ( Vizenotar): Vöröss Aladár. Földbirtokosok, (Grundbe­sitzer) : Antal János (IÓV2) — Antal Mátyás (ifi) — Aut János (13) — Aux István (22) — id. Aux János (13) — özv. Balács Ardrásné (13 Vs) — özv. Balács György né (201/2> — Birinyi An­drás (12) — Boksán György örök. (23) - özv. Bolsán Istvánná (16) Bolsán Józsefné (23) — Dutkay Béla (24) — Dutkay Lajos (15) Ebneth Farkas (53) — Ébneth János (62) — Ébneth Vilmos 455 */s) — Farkas István (19) — Farkas József (15) — Farkas Jó­zsefné (32) — Fehér Géza (15) — Fehér Kálmán (13) — Fehér Mi­hály (13) — Ficsor György (77) íd. Ficsor György (18) — Ficsor Mátyás (65) — Ficsor Mátyás örök. (2l) — Hajnig Mária (59) Hajnig Mihály (20) — Jobbik Miklós (47) — Kali István (17) — Kali Kelemen (21) — Káló János (33) — özv. Káló Jánosné (17) — Káló Károly (13) — Kelemen Já­nos (14*/a) — Kelemen József (42) Kelemen Mihály (13) — Kis An­drás (56) — Kiss György (56) — özv. Kiss Jánosné (18*/a) — Kiss Mátyás (12) — id. Kiss Mihály (49V2) — ifj. Kiss Mihály (54) Kocsis István (17) — özv. Kocsis Mihályné (15) — Kozma András (16) — Kozma István (14 */2) — özv. Kozma Jánosné (42) — özv. Kozma Józsefné (22) — Kozma Károly (12) — Makula István (16) Mezei Illés (244/2) — Molnár Já­nos (21) — Molnár János b. (15) Molnár József (I3V2) — Morvái György (15) — Morvái István (15) Morvái János (15) — Nagy János (15) — Novak Gábor (13) — No- vák István (19) — Novak József (12) — Radics János (I6V2) — Radies József (16V2) — Radics Mátyás (16%) — Radics Mátyás hugi (18) - Rág Mihály (22) - Sármássy József (13) — özv. Seres Istvánná (43) — özv. Seres János­né (12) — Simon Jánosné (12) — ■Simon József (14%) — özv. So­mogyi Andrásné (29) — Szaban András (13) — Szaniszló József (16) — özv. Szathloczky Istvánná (13) — Taig Pál (14%) — Tonvra András (16) — Tóth János (22) •özv. Varga Andrásné (18%) — Varga János (34) — Varga József (39) — Várkony Gvörgy (25) — Varkonyi József (14%) — Várko- nyi Mátyás (15%) — Várkonyi Mihályné (15) — Veres Mátyás (15) Meres Mihály (17). Ácsok (Zimmermeister): Czékmány Gyula — Kdetán Mihály. Asztalosok (Tischler) : Domány B. Far esek Ferenc — Jarosek Zol­tán Kiszel János — Mitnó I. Bádogos (Spengler) : Polgár Lajos. Borbély (Barbier) : Maru József. Bőrkereskedő (Lederhdlr.) : Szabó Ferenc. Cipészek (Schuhmacher) : Antal Mihály — Bencsik János — Ber- tók Péter — Bognár János — Domán József — Fabók Mihály Ficsor István — Fuchs József — Kozma Mátyás — Ludányi János Papp József — Piliczer Armin. Cipőfelsőrészkészitök (Schuhober­teilzuschneider) : Ficsor Józsefné. Csfplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Rapi József Stadler Mihály — özv. Stáhl Ágostonná. Gyógyszertár (Apotheke) : Bánoczi Sándor. Hentesek (Selcher) : Csajka János Ebneth György — Ebneth Vilmos Weisz József. Kerékgyártók (Wagner) : Csordás János — Farkas Ignác. Korcsmárosok (Wirte) : özv. Fa­bók Mátyásné — Farkas Ignác — Morvái Mátyás — Sentényi Já­nos — özv. Vizer Ferencné. Koszorúk (Kränze) : Fehér Gábor. Kovácsok (Schmiede) : Bodó Má­tyás — Korái József — Nagy Já­nos — id. Szabó Lajos — Szarvas Lajos. Kőművesek (Maurer) : Pusoma L. Malmok (Mühlen) : Horpáczy La­jos (gőz, Dampf) — Magyar íöld rt, (gőz, Dampf). Szabók (Schneider) : Csajka Andor Kis Miklós — Klein Dezső — ifj. Somogyi János — Tóth József. Szíjgyártó (Riemer) : Anlich A. Szikvizgyár (Sodaw.-Fabr.): Tren- csényi Mátyás. Szobafestő (Zimmermaler) : Ficsor József. Szövetkezet (Genossenschaft) : xIvál község fogy. és ért. szöv. Szülésznő (Hebamme) : Májer Jó­zsefné. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Balog Sandorné — Bleier Adolf — Fuvaros Imre — Gáspár F. — Gáspár Vilmosáé Goldmann Dezső — Goldmann Jó­zsef — Goldmann Sándor — Gold- mann Verőn — ifj. Goldstein J. id. Goldstein Jenő — özv. Kele­men Istvánná — Magda Mihály — Novák József — Orbán Sándor — Polácsik Mór — Rozenfeld Ar­min — özv. Rozenfeld Lipótné — Rozenfeld Sándor — Steiner Ist­ván — Szabó Ferenc — Vermes Antal — özv. Vermes Lászlóné. KALAZNÓ. Nk., Tolna vm., simontornyai j. Kk. Pécs. 900 lak. Közs. jző, akv. ev. te- Trvszék : Szekszárd. Járásbir. (tkv.), áll.- pénzt., cs. ö. : Gyönk. 1)5© Sza­bály—Hőgyész (Budapest—ujdom- bovári vonal). Hőgyész. Tűzoltóság (köt.) KALAZNÓ. Gg., Kom Tolna, Bez. Simontornya. IiK. Pécs. 900 Einw. Gemeindenotär, Matrikel­amt, ev. te. Ger. : Szekszárd. Bc- zirksger. (Grundb-.Amt), Staatsk., Gend. : Gyönk. 5Ü© Szakály—Hő­gyész (Str. Budapest—Ujdombo- vár). ~§T Högyész. Feuer­wehr (verpfl.) Községi jegyző (Gemeinde­notär) : Halmai Emil. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Gróf Apponyi Géza (827) Bárs Gyula (30) — Dächert Hen­rik (18) — Dächert Henrik (19) Dächert Henrik (31) — Dächert Illés (29) — Dächert Illés (19) — Dächert János (22) — Dächert János (18) — Dächert Konrád (19) özv. Disberger Gáspárné (19) — Evang. egyház (23) — Fuehs Ja­kab (23) — Gröbel János (19) — Hackmeier János (16, b. 4) — Heppenheimer Henrik (33) — Ileppenheimer János (19) — Hirs- leger Jánosné (15) — Höning Konrád (48) — Joszt Henrik (35) Kalaznó község (97) — Koch Henrik (20) — Krawsz Henrik (19) — özv. Lindheimer Henrik- né (20) — ifj. Lin.dheimer Illés (25) — Lindheimer János (19) — özv. Lindheisner Mihályné (22) Marburger Henrik (17) — özv. Rausch Jánosné (19) — Schaffer Jakab (26) - Schlitt Miklós (29) özv. Szibel Jánosné (21) — Telkes gazdák (245) — Till János (36) — Velches János (16) — Wachs György (46) — Wachs György (21) — Wachs János (34) — Wei­tzel Illés (30) — Weitzel János (17) — Weitzel János (26) — Wi­gand Péter (19) — Wikkert Péter (51). Ácsok (Zimmermeister) : Dächert János — Hubert György — Kei­fer György — Keil Henrik — Märcz György — Ruppert Konr. Asztalosok (Tischler) : Dächert Henrik — Krausz János. Bognár (Wagner) : Koch Henrik. Borbélyok (Barbiere) : Fleisch Já­nos — Lang János. Cipész (Schuhmacher) : Lene 1L Cséplőgéptulajdonosok (Dreschma­schineneigentümer) : Dächert Illés Göbel Illés — id. Koch Henrik — ifj. Koch Henrik — Martin János Menc János — Ochs Jakab — Trautmann János. Éleliniszerkereskedő (Lebensmittel­händler) : Lindheimer Margit. Korcsmárosok (Wirte) : Schrott J, Till János. Kovácsok (Schmiede) : Mencz Hen­rik — Mencz János. Kőművesek (Maurer) : Abel Illés Blum Konrád — Bóth Péter — Marburger Henrik — Hunch H. - Till Illés. Lókereskedő (Pferdehdlr.) : Ochs György. Malmok (Mühlen) : Martai János (Benzin) — Ochs Jakab (Benzin) Trapp János (viz, Wasser). Méhészet (Imkerei) : id. Koch H. Pálinkafőzőé (Branntweinbrenn.) : Ochs György és Társai. Szabók (Schneider) : Lindheimer Illés — Neuhauszler János. Szeszfőző (Spiritusbrenn.) : xLind- heimer Illés. Szövetkezetek (Genossenschaften) : TIangya fogy. és ért. szöv. — xKalaznói hitelszövetkezet (OKH). Szülésznő (Hebamme) : Munch Illésné. Takácsok (Weber) : Guntermann I. Guntermann János — Kaiser J. Keifer Péter — Märcz János — Riegler Plenrik — Ruppert János Winecker János. Vegyeskereskedő (Gemischtwaren­händler) : Eibeck István. KÁLD. Nk., Vas vm., sárvári j. Kk. Sopron. 1650 lak. Községi jegyző, akv., rk. fe, Trvszék : Szombathely. Járásbir. (tkv.), áll - pénzt. : Sárvár, Cs. ö. §§© (Kő­szeg-zalaegerszegi vonal). Tűzoltóság (önk.) KÁLD. Gg., Kom. Vas, Bezirk Sárvár. HK. Sopron. 1650 Einw Gemeindenotär, Matrikelamt, rk. te- Ger. : Szombathely. Bezirks- ger, (Grundbuchsamt), Staatsk. : Sárvár. Gend. ZÜ© (Str. Kőszeg— Zalaegerszeg). ‘3©? Feuerwehr (freiw.) Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : Ferenc bajor kir. herceg (3254) — Horváth János (50). — Jócán József (21) — Káldi Bálint (22) — Komáromi János (21) — Komáromi Mihályné (30) — dr. Maróthv János (1438) — Péter József (20) — Samu Ferenc (24) Szabó Antal (15) — Tóth Károly (20) - Tóth Lajos (15) - Virág Miklós plb. (58) — özv. Zseli György né (16). Asztalosok (Tischler) : Farkas Já­nos — Markó János — Szabó S. Bognárok (Wagner) : Molnár Ist­ván — Tesler István — Tóth J. Cipészek (Schuhmacher) : Bognár János — Farkas Ármin — Gőcze László — Gőcze Sándor — Gőcze József — Joós József — Kovács István — Tausz Lipót. Cséplögéptulajdonos (Dreschmaschi­neneigentümer) : Ponyhond Imre. Hentes (Selcher) : Makk József. Korcsmárosok (Wirte) : Komáromi Pál — Makk József — Nagy S. Kovácsok (Schmiede) : Hőbe Kál­mán — Mészáros János — Pony- hárdi Imre — Tóth István — Zsoldos György. Kőművesek (Maurer): Horváth Pál Komáromi Pál. Malmok (Mühlen) : Mária Terézia bajor királyné uradalma (Benzin). Tejgazdasági m. kir. szakiskola (gőz, Dampf). Marhakereskedő (Viehhändler) : Ipsics József, Rőfösárukereskedők (Schnittwaren­händler) : Benedek Sándor — Horváth Márton. Szabók (Schneider) : Goczán Fe­renc — Illés Sándor — Németh Károly. Szíjgyártó (Riemer) : Németh Pál. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xKáld és vidéke Hangya fogy. és ért szöv. — xKáldi tejszövetkezet. Szülésznő (Hebamme) : özv. Csá­szár Józsefné. Takács (Weber) : Németh Ferenc. Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Benedek Sándor — Horváth Márton — Németh Férj* KÁL KÁPOLNA. «© Heves vm., egri j. Kál és Kápolna nk.-ek közös vasútállomása a Budapest— miskolci és Kisterenye—kisújszál­lási vonalakon. KÁL-KÁPOLNA. im Kom. Heves, Bez. Eger. Eisenbahnsta­tion der Gg. Kál und Kápolna, an den Strecken Budapest—Mis­kolc und Kisterenye—Kisújszállás. KÁLLÓ. Kk., Nógrád-Hont köz- igazg. egyelőre egyesitett várni., sziráki j., 2300 lak. Kjző, akv., rk. te- Trvszék : Balassagyarmat. Járásbir. (tkv.), áll.-pénzt., cs. ö. §í§ ■$" Aszód (Budapest—hatvani vonal). “3©?. KÁLLÓ. Kg., Nógrád-Hont ad­min. prov. vereinigte Komitate, Bez. Szirák, 2300 Einw. Kreisno- tär, Matrikelamt, rk. te. Gericht : Balassagyarmat. Bezirksgericht, (Grundbuchsamt). Staatsk., Gend. .§§© "Őr Aszód (Str. Budapest— Hatvan). Körjegyző (Kreisnotär): Zor- kóczy Béla. Orvos (Arzt): Gyárfás Ferenc. F öld b irt okosok ( Grundbe­sitzer) : Augisztinv János (15) — Csendes István (19) — Csordás István (12) — gróf Dégenfeld La- josné (18) — ifj. Dobrócsi János (15) — Dobrócsi János vig (15) Dóra Mihály doktor (30) — Dóra Zs. János domaj (16) — Dulai István (18) — Heszki Lajos (50) Kohn Albert (39) — Komár István (16) — Koncz Ferenc István (18) Koncz János (32) — Kónez János lujtó (44) — Korbély Gábor (15) Korbély István (30) — Korbély István (15) — Korbély F. József (41) — Község (216) — Majzik Gyula (30) — Nagy István fuva­ros (16) — Népesi Béláné (12) — id. Otychel István (23) — Rk. is­kola (21) — Széles József (16) — Szokoly István (17) — Tóth György és neje (44) — Tóth Gy. János alsó (19) — Unghi Pál (18) - Váci püspöki urad. (3368) — gróf Wilczek Frigyesné (235). Ácsok (Zimmermeister) : Tusán István — ifj. Tusák János. Asztalosok (Tischler) : Ignác Ká­roly — Népessy József — Széles János. Bognár (Wagner) : Dobrozi Lajos. Cipészek (Schuhmacher) : Faragó István — ifj. Hegedűs János — Plachy Gyula — Vajda István — Varga József. Gyógyszertár (Apotheke) : Weber Flóris (Isteni gondviselés). Harisnyakötő iparos (Strumpfwir­ker) : ifj. Széles István. Kovácsok (Schmiede) : Gönczól G. Kovács Pál — Kurucz Gábor. Kőművesek (Maurer) : Biliinger J. Fucskó János — ifj. Sándor Pál Vig József. Malom (Mühle) : Lehocki Pál (gőz, Dampf). Mészáros (Fleischer) : Bram Ber­talan. Szabó (Schneider) : ifj. Dóra Gerg. Szövetkezetek (Genossenschaften) : xKállói Hangya fogy. és ért. szöv. xNógrádkállói hitelszöv. (OKH). Vegyeskereskedők (Gemischtwaren- händler) : Grünbaum Ignác i—- Heszki Lajos — Kohn Albert — Mencelesz Abrahám — Pflug Ign. KALLÓSD. Kk., Zala vm., za- laszentgróti j., 450 lak. Kjző, akv.: Zalakoppány. Trvszék, (tkv.), já­rásbir. : Zalaegerszeg. All.-pénzt.: Sümeg. Cs. ö. : Zalacsány. Kehida—Kustány (Tűrje—balaton­szentgyörgyi vonal). Kehida. 901

Next

/
Oldalképek
Tartalom