Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Budapest

312 Építési vállalkozók — Építő- és ingatlantársaságok * Weiss Károly, II., Bimbó u. 15. Weszerle Adám, III., Kiskorona ii. 33. xZaynius és Lukács, V., Tátra u. 8. "Zsigmondy Béla, IX., Imre u. 4. Építési vasmunkák készáru­raktára* Eisenwarenlager für Bau­zwecke "F'arkas Péter, V.. Váci ut 36. Építészek Architekten lásd n\iiépitészck alatt is Adorján János, VIII., Erdélyi u. 14. xÁgoston Géza és Kudelka Ármin, V, Báthory u. 10., V, Dorottya u. 2. Alpár Ignác, II., Bolyai u. 11. Árkay Aladár, I., Alma u. 1. Arnd Rezső, VIII., Óriás u 46. Asztrah Endre, VIII., Losonczi ii. 13 a. Rainer Károly, Vili, Csepreghy u. 1 Bán Dezső, I., Győri ut 2/c. Bartha László, V., Hold u. 6. Baszlucker Vilmos, IX., Bakács tér 1—3. Báthory István és Klenovits Pál, IX., Lónyay u. 55. Bauer Emil, VII., Szt. Domonkos u. 18. "Baumgarten Sándor, VII., Hun­gária körút 184. Baumhorn Lipót, X., Izsó u. 8. Beck Jenő Gyula, VII., Sajó u. 2. Benedek Dezső, VII., Szabó József u. 25. Benedek Miksa, V., Tátra u. 5. Benes József, VI., Teréz körút 21. Berger Dezső, VIII., Hunyadi u. 23—27. Berkes Jenő, VII, Rottenbiller u. 33. Bertha István, V., Sziget u. 2. Biró Ernő, I., Budaörsi ut 31. xBlecha Mátyás, V., Pozonyi ut 1 b. Bobola János, VI., Izabella u. 96. Braun Károly, I., Átlós ut 5. "Cristofoli Ermengildo, VII., Rá­kóczi ut 44. xCséti István. VII., Andrássy ut 88. Csillag József, V., Kádár u. 8. Czakó Sándor, VIII., Baross u. 88. Dénes Dezső, IX., Ráday u. 34. Dévai Nándor, II., Retek u. 4L Dopitz András, VII., Péterfy Sán­dor u. 47. Fábián István, VII, Károly körút 7. Faragó Sándor, II., Fő u. 80. Faragó Sándor, V., Visegrádi u. 9. Farkas Frigyes, VIII., Nagytem­plom u. 12/b. Fekete Gyula, I., Budafoki ut 10/ b. Fenuk Nándor, VII., Elemér u. 31. Fischer József, I., Átlós ut 30—32. I'lamm Miksa, VIII, Rákóczi ut 59. Forgács Ignác, VI, Nagymező u. 19. Földes Artur, VII, Dembinszky u. 48 I'ülöp Károly, VII.. Thököly ut 159. Galambos József, V., Személynők a. 23. xGans Lajos, VII., Akácfa u. 4. Ganz Lajos, VII., Stefánia ut 10. (íergely Jenő, V., Fáik Miksa u. 24. Gergely (Gewölb) Mór, VIII., Kis­faludy u. 28 b. xGerstenberger és Arvé, IX., Lónyay u. 17. Glück Géza, VIII., Baross u. 127. xGót Jenő, IV., Veres Pálné u. 1. xGrosz József, V, Arany János u. 1. "Grünwald Testvérek és Schiffer, V., Rudolf tér 5—6. Gyere Antal, VI., Nagymező u. 45. György Sándor, VII., Aréna ut 66. Haász Samu, VIII., József u. 68. Hahn Gyu’a, Vili., üllői ut 48. Hanacsek Emil, III, Zsigmond u. 43. llaraszty Samu, IX., Ferenc kör­út 21. Hauszner József, Vili, Mosonyi u. 1 Heis’er Ferenc, VII., Dohány u. 57. Herczeg Zsigmond, 11, Küküllö u. 2. Himmler Miksa, VII., Gizella ut 12. Hirschberger Ödön, VII., Wesse­lényi u. 24. Ilofstadter Béla, VII., Ilka u. 42/u. Horváth Antal, VII., Akácfa u. 64. Hüti Dezső, I., Budafoki ut 3. Jäger Tamás, X., Mázsa u. 3. Llaneseh és Schnell, V, Visegrádi u. 12 xJaulusz Gyula, VI, Nagy János u.42 Jónás Zsigmond, V., Arany János u. 27. Kallós Sándor, Vili, Práter u. 59a. Kappéter Géza, IV., Eskü ut 5. Karaszek Károly, VII, István ut 14. Kardó Iván, IV., Kiráyi Pál u. 11. Dr. Kardos Ferenc, VIII., József körút 75. Károly Sándor, L. Horthy Miklós ut 38. Katona Mihály, VL. Podmaniczky u. 75. Kaufráter Károly, VIII, Kőris u. 30. "Kauser Gyula, VIII., Rákóczi tér 2. Kelemen Dénes, VII, Thököly ut 167. "Keller József, VI., Teréz körút 35. Kel.ermann László, VII., Amerikai ut 4. Kende Jenő, VII., Garay tér 16. Kiss László, IX., Lónyay u. 15. Klein Jenő, VII., Stefánia u. 25. Kollár Ernő, VII., Ilka u. 9. Kolozs Lajos, V.. Váci ut 28. Komor Marcel, II., Keleti Károly u. 31. Kopeczky Rasul, VII, Rákóczi ut 40. Kovách Zoltán, VIII., József u. 52. Krumpholc Zoltán, VI, Aréna ut 140. Lack János, VII., Baross tér 20. Lakner Mátyás, L, Sasad 12373/4 hrsz. Laube K. József, VII, Szilágyi u. 5. Lendvay József, VIII., Práter u. 40. Ligeti Pál, V., Arany János u. 32. Dr. Lipták Pál. VII. Thököly u. 68. Lojkovits Szaniszló, L, Budafoki ut 81. Löűler S. Sándor, III., Lajos u. 33. Madary Kálmán, VIII, Baross u. 86. Maján János, VIII., Kenyérmező u. 3/a. Mátl István. VIII., Óriás u. 13. Mayer Mihály, IX., Ferenc tér 4. Medvegy Pál, VII., Aréna ut 19. xMelczer és Wensky,-IX., Bokréta ut 12. Meller Lajos, VII., Ilka u. 32. Messinger Hugó, V, Pozsonyi ut 4d. Mészáros László, VII., Wesselényi u. 13. Miklós Dénes, VIII, Kistemplom u. 4 Mikus Mihály, VIII., Főherceg Sándor u. 36. Moldován Béla Sándor, IV., Veres Pálné u. 27. Moldván Béla, I., Horthy Miklós ut 39. xMolnár és Holtmann. VII., Rá­kóczi ut 78. Molnár István, L, Horthy Miklós ut 36. Molnár János, VIL, Almássy tér 3. "Molnár Sándor, VII, Rákóczi ut 78. Moravetz István, VIL, Péterfy Sán­dor u. 24. Morbitzer Nándor, VIII., Nagy­templom u. 4. Münch Aladár, VII., Erzsébet kör­út 21. Nyúl Mihály, VIII., Kun u. 11. Pál L. Leó, VIII, Rökk Szilárd u. 37. Péter Ernő, VII., Király u. 69. Pfaun József, VIII, József körút 50. Piros Béla, VIII., Rákóczi ut 59. Poch Richárd, VI., Bajnok u. 34. Pregitzer Ferenc, VII, Thököly ut 20 Reich József, V., Hold u. 27. Reisenleitner Lajos, IX., Ferenc tér 12. Reitzner Gyula, VI, Nagy János u. 5 Repold Károly, V., Csáky u. 19. Reshorszky Richard, VI., Király u. 90. Sattler Mihály Vili, Gyulai Pál u. 3 Scheiber Miklós. V.. Csáky u. 8. Schmeller Mór, VIII., József kör­út 46. Schodisch Lajos, VII, Thököly ut 71 xSchomann Antal, IV., Irányi u. 1. Schweigert János, VIII., Szigony u. 9. Sipos József, VIII., József kör­út 46. Stefánovils Béla, VIII., Illés u. 13. Steiner József, L, Gellért tér 3. Stettner Gyula, VIL, Thököly ut 61. Suhi János, VI., Vörösmarty u. 29. Székely Béla, V., Szabadság tér 7. Székely Kálmán, V., Kádár u. I. Szende Andor, V, Nagykorona u. 15 Szerenchy Géza, VIII., Baross u. 88. Szilágyi Lajos. VIL, Bethlen u. 31. Szitás Gábor, L, Enyedi u. 8. Szmogli János, Vili.. Nap u. 8. Szuppinger Ferenc I, Mészáros u. 10 Szvetics József, VIL. Telep u. 8. Tamás TeofiL VIL. Akácfa u. 5. Tomschey József, VIII.. Aggteleki u. 14/a. Vágó József, Vili., Főherceg Sán­dor tér 4. \ Vágó László, L, Attila körút 2. Vargay Gyula, VII., Zugló u. 1. Várhegyi Béla, VIII., Német u. 57. Villányi János, Vili., Baross tér 14. Watyi Béla, VI., Lövölde tér 5. Wachsler Rezső, VIL, Ilka u. 23. Wágenhoűer Ferenc, VL, Gróf Zi­chy Jenő u. 20. Weimess Marian. II., Zárda u. 18. Weinráb Fü.öp, VL, Vilmos csá­szár ut 63. Weisz O. Samu, VI., Lovag u. 22. xWellisch Alfréd V. Országház tér 4 Wensky és ifj Melczer, IX., Bokré­ta u. 12. Wind István, II., Volksmann u. 4. Wuics Sztankó, VIII., Práter ti. 22. Zallel Miksa, VIII., Teleki tér 159. bódé. Zeller Jenő, VI., Dalnok u. 22. Zuppinger Pál, VIL, Ilka u. 19. Építészmérnökök Bauingenieure lásd mérnökök alatt Építkezési felvonók Bauaufzüge Sulkó és Winternitz, szer­szám- és gazdasági gépgyár, VI„ Angyalföld, Jász u. 3. Telefon : 18—96. Építkezési gépek Baumaschinen xNay és Róna, V., Alkot­mány u. 4. Építkezési lakntosáruk Bauschlosse reiwaren xBajor Ignác betéti társaság, V., Váci ut 16. Tel. : 14—37. Építkezési szerszámok Bauwerkzeuge xNay és Róna, V., Alkot­mány u. 1. Építő- és ingatlantársaságok Bau- u. Terraingesellschaften xAedificium építő részvénytársa­ság, VIII., Rákóczi ut 59. "Általános építő részvénytársaság, V. , Csáky u. 49-51. xArehimedcsz építkezési részvény­társaság, VII., Erzsébet körút 42. xArmania házépítő részvénytársa­ság, VI., Eötvös u. 44. xAula karbantartási és építkezési rt., t. bej. nincs. "Baross utca 13. és 15. számú há­zak részvénytársaság, VIII., Ba­ross u. 13. "Batthyány utcai házépítő szövet­kezet, II., Batthyány u. 59. xBéIa utca 3. szánni ház részvény­társaság, V., Béla u. 3. "Belterületi házépítő részvénytár­saság, VI., Vilma királyné ut 18. "Belvárosi áruházépitő részvény- társaság, IV., Türr István u. 9. "Belvárosi házépítő részvénytársa­ság, IV.. Városház u. 10. "Budakeszi ut 47. sz. ingatlan rt., VI. , Gróf Zichy Jenő u. 39. "Budapest belvárosi házépítő rész­vénytársaság. IV., Váci u. 78. "Budapest L, Alkotás u. 11 sz. társasház szövetkezet, I., Alkotás u. 11. Budapest, L, Fadrusz u. 4 sz. tár­sasház szövetkezet I. Fadrusz u. 4 Budapest, VIL, Ilka u. 26. számú lársasház résztulajdonosainak szö­vetkezete, VIL, Ilka u. 26. "Budapest VII. kér. Ilka utca 32. sz. ház résztulajdonosainak szö­vetkezete, VIII., József körül 26. "Budapest Kékgolyó utca 15. szá­nni ház építő szövetkezete, L. Kékgolyó u. 15/a. , "Budapest-kőbányai építőipar rt., X., Mázsa tér 7. "Budapest II. kerület Tölgyfa utca 8. számú ház résztulajdo­nosainak szövetkezete korlátolt felelőséggel, II., Tölgyfa u. 8. Budapest, VIII., Déry-u. 8. sz. társasház résztulajdonosainak szö­vetkezete, VIII., Déry u. 8. "Budapest-szépvölgyi építő és anyagtermelő részvénytársaság, V., Széchenyi u. 7. "Budapest-terézvárosi építő rt., VL, Liszt P'erenc tér 6. "Budapest-virányosdiillői tisztviselő lakásépítő szövetkezet, V., Vil­mos császár ut 26. "Budapesti építési és kereskedelmi részvénytársaság, VIII., Rákóczi ut 55. "Budapesti építő részvénvtársaság, V.. Hold u. 15. A budapesti építő rt. Szalag-u. társasház szövetkezete, V., Zol­tán u. 6. "Budapesti házépítő részvénytár­saság, L, Istenhegyi ut 9/b. "Constructió építkezési és tataro- zási rt., IX., Ráday u. 18. "Cyklop építő és ingatlanforgalmi rt., V., Szabadság tér 7. "Delta építő részvénytársaság. V., Erzsébet tér 3. "Domicilium házértékesitő rt., IL, Városmajor u. 33. "Egyesült építőipari és hajózás: rt.. V., Akadémia u. 7. Építési és kertészeti rt., VI., Nagy­mező u. 50. "Építő és áruforgalmi rt., VII., Vilma királyné ut 3. "Építő és telekértékesitő részvény- társaság, L, Horthy Miklós ut 94. "Építőipar részvénytársaság, VIII., Baross u. 15. "Farkasvölgyi villaépitő részvény- társaság, V., Személynök u.. 61. "Felsőgöd és környékének taka­rék- és házépítő szövetkezete, VL, Podmaniczky u. 27. "Ferencvárosi-üzletház részvény- társaság, V., Vilmos császár ut 7 "Ferry Oszkár utca 21. sz. lakó­ház részvénytársaság, I., Ferry Oszkár u. 21. "Fővárosi házépítő részvénytársa­ság, IV., Városház u. 10. "VI. Délibáb utca 28. sz. családiház 11., VI., Délibáb u. 28. "Hazai építő részvénytársaság, V., Vilmos császár ut 22. "1 lestia házépítő részvénytársaság, Vili., Főherceg Sándor u. 4. "Horizont építkezési részvénytár­saság, V., Hold u. 29. "Kereskedelmi és építő rt., V., Arany János u 25. "Király utcai ház részvénytársa­ság, V„ Fáik Miksa u. 3. "Korall házépítő szövetkezet, V.. Korall u. 21. "Központi építő részvénytársaság. VII., Erzsébet körút 31. "Különleges építési és faipari rt.. VI., Röppentyű u. 62. "Lakásépítő részvénytársaság, VI.. Vilma királyné ut 40. "Lakóház rt., IV, Deák F'erenc u. 17 „Lean“ svéd-magyar építő rész­vénytársaság, V., Dorottya u. 7. "Lenke házépítő részvénytársaság, V. , Visegrádi u. 19. "Dr. Lipták és Társa építési és vasipari részvénytársaság, IV., Apponyi tér 5. "Magánház részvénytársaság, VIL. Nagydiófa u. 30. "Magasépítő részvénytársaság, L, Ráth György u. 34. "Magyar építő részvénytársulat, VI. , Teréz körút 34. "Magyai házépítő és parcellázó bank, Lantos és Társa, V., Bank u. 7. Magyar házépítő részvénytársa­ság, V., Báthory u. 3. Magyar kereskedelmi csarnoa körhelyiségeit építő részvénytár­saság, V., Szabadság tér 12. Magyar-német épitő-részvény tár­saság, V., Kádár u. 8. "Márvány utcai társasházszövetke- zet, L, Márvány u. 35. Meander-fal rt., V., F'alk Miksa u. 5. "Mercur-ház rt., VIL, Király u. 15. "Mester-utcai bérbázépitő rész­vénytársaság, VIII., Rökk Szilárd u. 6. "Mezőgazdasági építő részvénytár­saság, VI., Vilmos császár ut 45. "Moderna építő- és lakásberende­ző rt., L, Naphegy u. 21. "Molnár utcai házépítő szövetke­zet, VIII., Práter u. 45. "Montanit építő rt, VII., Wesse­lényi u. 33. "Miinicipium házforgalmi rész­vénytársaság, VI., Lendvay u. 4. "Murus építőipari és kereskedelmi rt., IV., Városház u. 14. "Mühelyházépitő és értékesítő rt., IX.. Köztelek u. 4. "Művészi építő és lakberendező rt., V., Báthory u. 5. "NAdorház-részvénytársaság, V., Nádor u. 30. xOrczy-ház részvénytársaság, V.. Béla u. 8. "Otthon keresztény termelő lak- épitő szövetkezet, I., Horthy Miklós ut 37. "összetartás házépítő szövetkezet, IX., Ipar u. 13. "Palace házépítő és ingatlanfor­galmi részvénytársaság, V., Tü­kör u. 4. "Palatínus építő- és ingatlanfor­galmi részvénytársaság, V., Ru­dolf tér 6. "Pallas építő és műszaki részvény- társaság, VI., Dessewlíy u. 10. "Pannónia építő- és ingatlanfor­galmi részvénytársaság, VI., Vil­mos császár ut 7. "Parcellázó részvénytársaság, VIII., Rákóczi ut 59. "„Parkház“ házépítő-szövetkezet, VIII.. József körút 87.

Next

/
Oldalképek
Tartalom