Magyarország iparosainak és kereskedőinek cím- és lakjegyzéke (Budapest, 1892)

Az iparosok és kereskedők név- és lakjegyzéke - II. Budapest

Ügynökök közelebbi meghatározás nélkül — Agenti bez pobliže ožnake 1862 (Agenten ohne nähere Angabe — Agents sans autre désignation) Koh Bernât, Teréz-körút 3. Kohn Jakab, István-tér 10. Kohn László, Csengery-u. 25. Kohn Lipót, Erzsébet-körút 38. Kohn Márkus, sip-u. 10. Kohn Mór, nagy-mező-u. 28. Kohn Mór, dob-u. 6. Kohner Adolf és fiai. Kollmann Dávid, Lajos-u. 178. Koós Adolf, kigyó-u. 3. König Albert, Béla-u. 5. König Gyula. König Jakab, Lipót-körút 23. König Lipótr Vörösmarty-u. 15. König Sámuel, Teréz-körút 33. Köpeczy Miklós, verseny-u. 22. Kövessi Adolf, király-u. 34. Kramer A., bálvány-u. 21. Kramer Ignácz, nagykorona-u. 20. Kramer József, Károly-körút 19. Krausz Ádám, Rombach-u. 5. Krausz J. Károly, Dorottya-u. ö. Krausz Mór, Eötvös-u. 26. Krezmarez Hugó, rózsa-u. 52. Krizhaber Leó, sas-u. 20. Kubinyi Manó, gyár-u. 7. Kun Mór, Teréz-körút 20. Kurucz Károly, ujvilág-u. 12. Landau Samu, nagy-diófa-u. 30. Lang Zsigmond, Klauzál-u. 38. Langraf Manó, mérleg-u. 12. Lányi Mór, csömöri-út 89. László Dávid Dezső. Läufer Ignácz, Rákos-u. 6. Lefkovits M. Ján., Vesselényi-u. 46. Leichner Ignácz, kertész-u. 32. Lemberger Ignácz, ujvásar-tér 25. Lészay Kálmán, csömöri-út 75. Leuchter Ignácz, akáczfa-u. 32. Lévai Adolf, ó-u. 3. Lichtenstein Miksa, Gsengery-u.57. Lichtmann Ferencz, Lázár-u. 11. Lillits Stoján, dob-u. 25 Lindenfeld Dávid, szerecsen-u. 1. Link Mór, dob-u. 9. Linksz Ármin, Andrássy-út 11. Lipstein L., külső-dob-u. 51. Liptay L., főberczeg Sándor-u.230. Littmann Józs., Erzsébet-körút 36. Litzmann J. Izidor, bécsi-u. 4, Lobmayer J. Löffler Mór, Rottenbiller-u. 21. Lövinger Fülöp, Andrássy-út 76. Lövenheim L., nagy-korona-u. 15. Löwy Adolf, váczi-körút 62. Löwy Antal, harininczad-u. 6. Löwy Bernât, Podmaniczky-u. 4. Löwy Gábor, bajnok-u. 19. Löwy Jenő, Andrássy-út 47. Lövy Károly és Pipisz, mérleg u. 9. Löwy Zsigmond, Erzsébet-körút 22. Lubelczky Lajos, bálvány-u. 20. Majer Béla, kisfuvaros-u. 7. Mandl Adolf, harminczad-u. 6. Mandl Ignácz, hársfa-u. 31. Mandl Lajos, Eötvös-u. 17. Mann Ármin, Andrássy-út 26. Mannheimer Zsigrn.,Erzsébet-tér4. Markstein Salamon, Teréz-körút 32. Manowill József, Eötvös-u. 11. Mauthner A., Ferencz-József-tér 6. Mauthner P. Ferencz-József-tér 5-6. Mayer Alajos, Klauzál-u. 20. Mayer Sándor. Mayerfi Béla, király-u. 99. Mázzá Mór, szervita-tér 8. Meer Mór, mérleg-u. 4. Meitner Bernât, Almásy-tér. Meitner László, rózsa-u. 1. Mandl Manó és fiai, Dorottya-u. 7. Merle Sámuel. Merks János. Messinger Jakab, dob-u. 11. Mesterházy I., külső-váczi-út 1509. Mestitz A., kerepesi-út 11. Mezey Ignácz, hajó-u. 10. Mezey Sándor, Erzsébet-körút 42. Michelstädter Ármin, Eötvös-u. 23. Miczky Miksa, Gizella-tér 1. Mihálszky Szaniszló, százház-u. 36. Milos István, Tompa-u. 17. Mitzky Ödön Mór, nádor-u. 24. Mosch Béla, király-u. 54. Modley Jakab, váczi-körút 48. Musitzky Ignácz, váczi-körút 48. Müller Gzelesztin, fő-u. 59. Müller Jakab, király-u. 32. Naschitz Adolf, ó-u. 18. Naschitz Jakab, Lipót-körút 21. Neuberger Ármin, vas-u. 18. Neumann Á., Mária-Valéria-u. 4. Neumann Miksa, király-u. 82. Neumann Vilmos, váczi-körút 22. Neuwelt Ármin, dob-u. 11. Neuwohner Manó, dohány-u. 54. Nimmerfehl Vilmos, Kinizsy-u. 3. Nisky János, vadász-u. 25. Obláth Jakab, Izabella-u. 31. Obláth Márkus, hajós-u. 6. Österreicher Józs., Teréz-körút 24. Öszterreicher Lajos, Laudon-u. 5. Österreicher M., Erzsébet-körút 39. Pallas Richárd, gyapju-u. 7. Palay József, vig-u. 37. Palócz Róbert, kis-hid-u. 1. Patzauer Adolf, n.-korona-u. 11. Paulai József, vas-u. 18. Paulini János, Teréz-körút 34. Perelis Károly, Rombach-u. 4. ifj. Pessi Germanó, váczi-körút 16. Pfeifer Jakab, Wesselényi-u. 46. Pichler János, munkás-u. 4. Pick Alfréd, Károly-körút 13. Pick Manó, király-u. 14. Piday Anna, zsibárús-u. 1, Piday Elek, zsibárús-u. 1. Plesch Samu, Vörösmarty-u. 15. Plesz Jakab, király-u. 25. Plesz Lipót, próféta-u. 6. Pokorny Józs., kéményseprő-u. 2. Pokornyi Mihály, nap-u. 26. Politzer Dávid, Károly-körút 11. Pollák Jakab, kecskeméti-u. 4, Pollák Lajos, kis hid-u. 1. Pollák Ödön, sétatér-u. 7. Pollák S. V. n.-korona-u. 18. Pollák Simon, Teréz-körút 23. Pollák és Schiff, vigadó-u. 2. Preyer Henrik, király-u. 54. Preyer József, zöldfa-u. 37. Preyer Mayer, váczi-körút 3. Propper Emil, rákos-u. 8. Rau G. W., Vadász-u. 27. Reich Adolf. Reich Jónás, sziv-u. 28. Reich Samu, király-u. 67. Reichensberger Á., füzér-u. 7391. Reichmann Henr., akadémia-u 14. Reichmánn Izidor, szerecsen-u. 26. Reichmann Jakab, király-u. 15. Reichmann M., Vörösmarty-u. 31. Reichmann Mór, Wurm-u. 3. Reiner Adolf, Teréz-körút 6. Reischl Péter, Márton-u. 36. Reisner Ignácz és társa, Mária- Valeria-u. 10. Reiszmann F., Arany János-u. 16. Reiter M. J. Arany János-u. 22. Reitlinger Ignácz, Eötvös-u. 43. Reitzer Móricz Miksa. Resch Ferencz, örömvölgy-u. 22. Révész Adolf, Andrássy-út 95. Riesz Adolf, váczi-körút 74. Riesz Gusztáv, n.-mező-u. 68. Ringeisen Máté, hold-u. 21. Ripper J. Ignácz, sólyom-u. 18. Rokonstein Kár., szerecsen-u. 18. Román Kálmán, dohány-u. 74. Rovónay Bernât, sziv-u. 33. Rosenbaum Mór, dob-u. 3. Rosenberg Albert, király-u. 16. Rosenberg Gyula, Andrássy-út 45. Rosenberg József, Széchenyi-u. 1. Rosenberg Lajos, király-u. 10. Rosenberg Lipót, kerepesi-út 49. Rosenberg Mór, szerecsen-u. 16. Rosenblüth Lajos, hársfa-u. 23. Rosenfeld Adolf, amazon-u. 6. Rosenfeld Bernât, király-u. 85. Rosenfeld Nándor,k.-korona-u. 14. Rosner Samu, kertész-u. 40. Roth József, sip-u. 4. Roth Lajos, Podmaniczky-u. 1. Roth Mór, síp-u. 5. Roth Mór, váczi-kőrút 62. Roth Vilmos, Erzsébet-tér 13. Rothauser Jakab, Wesselényi-u. 41. Roth Mór, váczi-körút 62. Roth Mór, rózsa-u. 69. Rotter Ármin, sas-u. 4. Rössler Adolf, Csengery-u. 58. Röthi Ferencz, kerepesi-út 32. Rublein Tamás, zöldfa-u. 37. Ruch Miksa, Podmaniczky-u. 21. Ruda Ernő fhg. Sándor-u. 21. Ruda és Blochmann, akad.-u. 16. Saár Mór, Bezerédy-u. 19. Salamon Jakab, József-tér 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom