Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára (Budapest, 1924)

B. Címjegyzék - Magyarország helységnévtára - Vidék - M

Mezőtúr — Mezőzombor Temetkezési vállalkozók Beerdigungsunternehmer Kovács András, Fuvaros u. 2078. Kozák Antalné, Erdődi u. 391 Szarka Imre, Rákóczi u. 174. Szarka' Lajos, Rákóczi u. 174. Tengeri Mais Horváth Imre, Virág u. 517. Molnár Andrásné, Vásárcsarnok. Terménykereskedők Lande sproduktenhändler özv. Csató Jánosné, Borsiköz 2012. C.zinczár Imre, Oprikert 19. Erdős Dániel. Vásárszél u. 481. Heinrich Gézáné, Rákóczi u. 490. Herbály Endre, Százmalom. Juhász Imre, Zrínyi u. 436. “Krausz Mátyás. Miiéin Lajos. ‘'Magyar ált. hitelbank termény bev. kirendeltség, özv. Molnár Gáborné; Kállai u. Ritter Lévi, Rákóczi u. 525. “Schneer Lipót, xSchönfeld János, Sip u. 1784. Simon Lukács, T. v„ tanya 608. “Sutzer József. Varga Károly. Berettyó u. 1559. Tímárok Lohgerber Gyaraki Ferenc, Fóti u. 1351. Ifj. Gvaraki Lajos, Timár u. 711. üzv. Timár Lajosné, Timár u. 711 Kuszta István, Timár u. 711. B. Nagy András Tojáskereskedők Eierhändler özv. Csider Antalné, Petőfi u. 1933 Juhász Terézia, Nyúl u. 1286. Pápai Ferencné, Kórház u. 1306. Szálya Ödönné, Tsztmiklósi u. 2356 Takács Mária, Szalma u. 1194. Tollkereskedők Federnhändler özv. Básti Mihályné, Párizs u. Bodza Lászlóné. Wesselényi u. 413 Bucsi Márton. Fuvaros ti. 2025. Fást Lajos, Lant u. 117. Ifj. Kiss Lajosné, Nemes u. 15. Mohácsi Károly né, Fóti u. 1957. Mohácsi Józsefné; Major u. 2088. Ungvári Arpádné, Fóti u. 1103. Túró T opfen Kohlmann Józsefné, Székeskert. Ügynökök Agenten Bene János, Csokonai u. 1739. Cselleng Jenő, Szabadság u. 1985 üvegkei»eskedők Glashändler Bleier Mihály, Kossuth tér. özv. Bodarik Andrásné, Erdődi u. 293. Bodarik Gyula. Kánya Frigyes. Takács József, Erdődi u. 197. Varrógépkereskedő Nähmaschinenhändler Kalla Sándor, Ujv. XVIII. 578. Varrónők Näherinnen Adorjáni Lajosné, Búza .u. 212. Bállá Rózsika, Csokonai u. 1788. Csatári Zsuzsánna, Csokonai u. 1955 Czakó Lászlóné, Csokonai u. 1872. Fadgyas Gáborné, Ujv. V. 194. Özv. dr. Halász Sándorné, Weso- lényi u. 347. Köröskényi Bertalanné. Petőfi u. Litkei Andrásné, Nagycsapatkert özv. Malonyai Zsigmondné, Kállai u. 1998. özv. Marcsa Imréné, Kossuth u. Máté Regina, Vig u. 245. Nagy Terézia, Sugár u. 26. Nagy Sára, Sugar u. 26. Ottava Dezsőné, Kürt u. Patkó Antalné, Ujv. I. 55. Sajtos Eszter, Könyök u. 838. Simon Sándorné, Sugár u. 455. özv. Török Gáborné, Damjanich u. 1890. Vaskereskedők Eisenhändler ‘'Báthory Sándor, Zsinór u. 204. “Bordács István, Erdődi u. 176. “Bordács Lajos, Piac u. 77. “Bordács Máté. Ifj. Bretz Ferenc, Kossuth u. 1594. K. Kiss István, Petőfi u. 1988. “Müller Ignác, Kossuth u. 1572. M. Nagy Sándor, Rákóczi u. 425. Polgár István. xRosenberg Jenő, Erdődi u. 1959. Buga Antal. “Vaskereskedok rt. Vászon áruk Leinenwaren Molnár Károlyné, Petőfi u. 1910. Üzv. Rimár Kálmánná, Petőfi u. 1919. Vegyeskereskedők Gemischtwarenhändler lásd élelmiszer- és füszerkeresk., valamint szatócsok alatt is Báthory Lajos, Kigyó u. 125. Báthory László. Biró Ferenc, Kigyó u. 66. Bleier Lázár. “Bordács József. “Bordács László. Bordács Lajos. Ifj. Bretz Ferenc. Brüll Hermann. Bucsi Terézia. Csipos István, Újváros 238. Csorna Gábor, Széna it. 1140. özv. Debreczeni Lajosné, Széna u. Deutsch József. Diamant Dezső, Kossuth u. 1376. Egressy Zoltán, Kossuth u. 96. Erdős Gáspár, Rákóczi u. 265. Farkas Imre, Ujv. V. 192. Fekete Mór. Fröhlich Manó. Fröhlich Sándor. Fűzi Elemér, Csokonai u. 1694. Goldberger Náthán. Goldschmied József, Fóti u. 799. Harmat Vilmos. Hemlei I. Sámuel, Rákóczi u. 320. Holländer Ede. Holländer Miklós. Jakab Albert. K. Kiss István. Kiss János, Vasul u. 2312. Kont József. Kovács Alajos, Kossuth u. 1588. “Löwinger Testvérek. Mészáros! Jenő, Fóti u. 723. Moskovitz Sándor. Molnár István. Munnich Ödön, Petőfi u. 192. Sz. Nagy Sándor. “Polgár István. Erdődi u. 392. Puskás Testvérek, Piac u. 392. Rácz Sándorné. Rosenberg Jenő. Silberer Dávid, Kossuth u. J583. Silberer Sándor, Kossuth u. özv. Szabó Ferencné. Tari Károly, Rákóczi u. 425. özv. Tolnay Iíenrikné. Vadász Lajos. Valfisch Lajos, Damjanich u. 1894. Wigner Andrásié. Zilberer Lázár, Fuvaros u. 2056. Zoltán Ferenc, Fóti u. 1292. Vendéglősök Gastwirte Ács István, Szolnoki u. 2210. özv. Ács Bálintné, Holló u. 303. Danielesz Mihály, Vasút u. 2298. Fadgyas József, Petőfi u. 1662. Fazekas Gergelyné, Fóti u. 571. Kálnai József, Kállai u. 2182. Kasza Lajos. Erdődi u. 94. Korponai Jenő, Szabadság u. 1981. Korponai Károly, Erzsébetliget. Lachner Leó, Vasút u. 2295. Lénárt Károlyné, Zrínyi u. 470. Mádi István. Miskolci Dániel, Tsztmiklósi u. 2372 Mundrik László. Nagy József, Földvári u. 689. özv. Ónodi Antalné, Ujv. XIII. u. Simonies János, Fóti u. 726. Takács Zsigmondné, Szolnoki u. özv. Ternvi István, Kossuth .u. Volf Pál, Erdődi u. 486. Volfmann Miksa, Kossuth u. 50. Villanyszerelők Ele ktromont eure Gyenes Antal, Rákóczi u. 149. “Izsák Jakab. Kiss Antal, Erdődi. u. 293. Nandrán Vilmos Ede. Salusz István. Hattyú u. 182. Ifj. Sólyom Lajos. Zöldségkereskedők Grünzeughändler Aszódi Istvánná, Ujv. XII. u. 431. Id. Balia Jánosné, Székes u.' 2240. Bajnok Jánosné, Munkásház 6. üzv. Bella Istvánná, Kürt u. 1793. özv. Bíró Lajosné, Bánomkert u. 687/a. Bogdán Zsigmondné, Ujv. Tem.- köz. 16/b. Bodnár Imre, Arany u. 378. Busi Andrásné, Nagycsapatk. 50. Busi Józsefné, Zsák u. 823. Csala Antalné, Ujv. XII. 359. Csala Bálintné, Ujv. II. 86/a. Ifj. Csatári András, Berettyó u. Csatári Gáborné, Fóti u. 931. özv. Csató Mihályné, Sarló u. 671 Csehó Istvánná, Major u. 2102. Csipes Lajos, Rákóczi u. Csonka Andrásné. Kétgátközi u. Csurgó Lajosné, Széna u. 1447. Csurgó Sándorné, Csalogány u. Dobos Balázsné, Ujv. II. u. 86/a. Drahos Istvánné, Petőfi u. 1916. özv. Erdei Józsefné, Ujv. XIX. u. 562. Fadgyas Jánosné, Pipa u. 753. Fadgyas József, Zenész u. 848. özv. Fazekas Antalné, Zenész u. Fejes Mária, Szalma u. 1186. Földi Józsefné, Fuvaros u. 2231. özv. Gccser Lajosné, Fóti u. 1107. Geczer Mihály, Ujv. XII. u. 371. özv. Gombos Imréné, Ujv. 136. Gulyás Mihályné, Fóti u. 1104. Hártó Istvánné, Ujv. XI. u. 338. Juhász Sándorné, Ujv. XI. u. 335. Kádár Imréné, Tsztmiklósi u. .128 Katona Elekné, Ujv. XXIV. 662. F. Kovács Benjámin, Kétgátközk. Kovács! Kálmánná, Nyúl u. 1286. K. Kovács Sándorné, Ujv. Tem.- köz 19/b. Kozák Imréné, Széna u. 1159. Kozák Lajos, Széna u. 973. Kudlacsek György, Fuvaros u. 2031 Kun Imréné, Széna u. 1159. Kun Jánosné, Korsós u. 1220. Makay Mihályné, Árok u. 2327. Mester Iguácné, Kigyó u. 1077. Mester Lajosné, Ujv. IV. u. 148. Molnár Béniné, Széna u. 1143, özv. Molnár Lajosné., Zsák u. 823. Nádas Aladár, Petőfi u. Nagy Bálintné. Berettyó u, 1501. Cz. Nagy Eszter. Fürészi-vizköz. Nagy Istvánné, Ujv. XVIII. 528. Nagy Lajosné, Fóti u. 1008. Németh Zsigmond, Ujv. IX. 287. Pabár Sándor, Bimbó u. 2339. Papp Mihályné, Nemes u. 43. özv. Polgár Imréné, Ujv. IV. 148. özv. Pólya Mihályné, Tsztmiklósi u. 2357. Sípos Istvánné, Berettyó; u 1474. Stipta Istvánné, Széna u. 977. Stipta Kálmán, Széna u. 977. özv. Szabó Gy. Pálné, Kerekes u. 773. P. Szabó Jánosné. Ujv. V u. 194 Pl Szabó Gáborné, Rákóczi u. özv. Sz. Szabó Sándorné, Ujv. XIII. u. 436. Szegedi Gáborné, Újváros, Sugár u. 338. Székely Albertné, Vizközikert 5. Szilágyi Józsefné, Újváros 526. Szváh Mária, Széles u. 2313. Szokolai János, Csokonai u. 1758 Ifj. Szonda Imre, Görbe u. 9u9. Ifj. Szonda Imréné, Ujv. IX. 273. özv. Szonda Jánosné, Kossuth u. 1576. Tamási Sándorné, Ujv. II.u. 86/a. H. Tóth Imréné, Hajó u. 779. Hj Tóth Mihálvné, Zenész u. 849. H. Tóth Sándorné, Széna u. 996. Török Mária, Kovács u. 1206. Török Sándorné, Cserepes u. 1269 Varga Balázs, Lant u. 167. Varga Szaniszló, Süveges u. 2239 Veres Lajosné, Berettyó u. 1502. Zsákok Säcke Jenei Balázsné, Jázmin u. 1810. Zsibárusok Trödler Bagoly Gáborné, Berettyó u. 1482 Bagoly Sándorné, Berettyó u. I486 özv. Bórus Sámuelné, Piac u 73. özv. Busi Gáborné, Nagycsapat­kert 30. özv. Csató Bálintné, Szalma u. 1185. Csider Lajosné, Földvári u. 684. özv. Dávid Mihálvné, Borsikőz 2011. özv. Drevojávet Józsefné, Rákóczi u. 583. Fadgyas Istvánné, N. 647. Fehérvári Sándorné, 293. Gábor Antalné, Kürt u. 1800. Gomba Andrásné, Arany u. 379. Hamza Kálmánné, Nagycsapatkert Horváth Béláné. Igriczi Imréné, Fóti u. 723. lgriczi Lajosné, Ujv. XIX. 561. Juhász Benjáminné, Fóti u. 1350. Kalfusz Vilmos, Ponty u. 588. Karsai Sándorné, Csokonai 1743. Kére Lajosné, Borsiköz 2011. P. Kiss Imréné, Berettyó u. 1483 Kiss Mihályné, Ujv. XIX. 503. Kohn Sándor, Berettyó u. 1983. Koma Istvánné, Fóti u. 1347. özv. Kovács Tamásné, Kisk. 28. Körmőndi Antalné, Jázmin u. 1806 Lanvencsik Pálné, Fóti u. 720 Lovas Lászlóné, Fóti u. 1108. özv. Mádi Istvánné, Ujv. 295. Máté Lajosné, Újváros 3. Mikes Gáborné. Ujv. XVI. 499. özv. Nagy Mihályné, Vásárszék u. 482. Nagy Sándorné, Szalma u. 1195. Oláh Istvánné, Kutrétilanya. Oláh Teréz, Major u. 2101. Patkói Gáborné, Piac u. 91. Patkós Lajosné, Kerekes u. 769. üzv. Perei Zsigmondné, Dob u. 2352. Peti János, Kacsa u. 1433. Rácz Lajosné, Ujv. X. u. 297. Ráfáel Józsefné, Nagycsapatk. 78. Simon Károlyné, Ujv. III. 108/a. Sólyom Antalné, London u. 36. Szabó Lajos, Párizs u. 16. özv. Szarka Imréné, Arany u. 302 Szőke Mihályné, Ujv. 553. Takács Jánosné, Kétgátközi hegy­köz. Valfisch Béla, Damjanich u. 1878. Varga Antalné. Varga Efrinné, Nemes u. 40. özv. Varga Lajosné, Kapás u. 1454 özv. Várad! Zsigmondné, Vig u. özv. Zöld Balázsné, Nagycsapat­kert. Z&tinberi József, Fürdőház u. 1837 MEZŐZOMBOR Nk., Zem­plén vm„ szerencsi j. Kk.: Mis­kolc. 2300 lak. Közs. jző, akv., rk., gk., ref. te. Trvszék : Sá­toraljaújhely. Járásbir., (tkv.), áll.-pénzt., p. ü. bizt., cs. ö.: Szerencs. -16© (Budapest— szerencsi vonal). Szerencs. El. isk., fogyasztási szövetkezet. MEZŐZOMBOR Gg., Kom. Zemplén, Bez. Szerencs. HK. Miskolc. 2300 Einw. Gemeindeno- tär, Matrikelamt, rk., gk., ref. te, Ger.: Sátoraljaújhely. Be­zirksgericht, (GrundbuchsamJ •. Staatsk., Finanzkommissariat. Gend.: Szerencs. Ü3®© (Str. Budapest—Szerencs. Szerencs. Elementarschule, Konsumgenoss. #í öxs. jeuyxől Gcmeindenotür) • Sárai Béla. Földbirtokosok (Grundbe­sitzer) : gróf Andrássy Gyula 12731) — Bodnár Ferenc (27) — Bodnár János 115) — Borsai Mik­lós (14) — Cziáky Gábor (90) — Demuth Edéné (15) — dr. Deréky Pál (35) — özv. Dobler Jánosné (24) — Farkas Gézáné (16) — Fe­hér József (32) — Gál András (18) — Gál János (20) — Géezi András (18) — özv. Géezi Andrásné (23) — Géezi János (32) — Glaser Miklósné (23) - Gör. kát. lelkész (24) - Ha­lász József (33) — br. Harkányi János (43) — Havrila Mihály (19) — gróf Hoyos Sándor (20) — Ju­hász István (35) — Kenő Géza (15) — Község (73) — özv. Kristóf And­rásné (15) — id. Kubas János (326) — Mádi rk. lekész (41) — Magyar István (21) — Millár Paula (21) — Abinya András örök. (20) — Né­meth Pálné (17) — Pandy Ferenc­né (59) — Patay József (24) — Patay Sámuel (29) — Pintér Nán­dor (2481) — Ref. lekész (24) — Rambeszky Ferenc (25) — Révé: z István (39) — Révész József (24) — Rom. kát. lelkész (40) — Semsev Kálmán (51) — Szent Imre Pál (361) — Szólák András (21) — Sztahimer János (23) — Tóth Jó­zsef (21) — Újhelyi Lászlóné (52) — Ungár Jenő (363) — Venglarcsik István (32) — Vanga Mihály (17) — gróf Zichy-Miskó Jakab (3311 — özv. Zimmermann Adolfné (381) Asztalosok (Tischler) : Bodnár Já­nos — Komma József — Magyar András — id Profáncsik Mihály. Borbély (Barbier) ; Váradi Gábor. Cipészek (Schuhmacher) : Bányai Ferenc — Béres József — Barai Lajos — Broda József — Deák Já­nos — Eperjesi Pál — Homorisz Mátyás — Jurák Ferdinánd — 1079

Next

/
Oldalképek
Tartalom