4. oldal, 436 találat (0,080 másodperc)

Találatok

61. 1989-03-22 / 69. szám
[...] MÁRCIUS 22 SZERDA IREK TÍMÁR SZANISZLÓ SZÁZHARMINC ÉVE született Baján és Budapes­ten hunyt el Tímár Szaniszló 1839 1917 író újságíró a [...] Surá nyi István és Kóezka Sándor cukrászmesterek termékeiből tartanak bemutatót s [...]
62. 1994-09-15 / 216. szám
[...] Varga Attila Bp XXL Szabó Sándor Bp XI dr Körmendy István [...] Zoltánná Brundáné Ju­hász Éva Simonné Sándor Erzsébet Kollár Albinná Kollár Tünde [...] né Szabó Judit Bp X Szaniszló Zsolt Bp Bándi Ke ve [...] Lay Jánosné Pulek Mihályné Czeglédi Sán­dor Baran Attiláné Baran Attila Sápi Sándor Somogyi Já­nos Nagyné Zs Rita [...]
63. 1982-02-23 / 45. szám
[...] ol­csón eladó Érdek­lődni lehet Csákó Sándornál Tápiósző lős Zalka Máté út [...] Barátság Mgtsz Külső Kátai út Sza­niszló Vi zsgázott munkagép eladó Juhász [...] Budai László VIII kerület Karácsonyi Sándor utca 25 1086 Nutriák tenyésztésre [...]
64. 1982-02-23 / 45. szám
[...] ol­csón eladó Érdek­lődni lehet Csákó Sándornál Tápiósző lős Zalka Máté út [...] Barátság Mgtsz Külső Kátai út Sza­niszló Vizsgázott munkagép eladó Juhász István [...] Budai László VIII kerület Karácsonyi Sándor utca 25 1086 Xutriák tenyésztésre [...]
65. 1976-04-30 / 102. szám
[...] Ferenc dr Ábrahám Antalné Kovács Sándor Cservenka Ferencné Friss Antalné Gáspár Sándor Sziics Istvánné Orbán Józsefné XX [...] Nagykőrösi Konzervgyárnak Az ünnepségen Gáspár Sándor inéliatta az üzem kollektívájának sikereit [...] kitüntetések átadá­sára került sor Gáspár Sán­dor átadta a Népköztársaság kiváló brigádja [...] pártbizottság tit­kára Vass Imréné csoportve­zető Szaniszló Istvánné cso­portvezető Gimes Tibor mű­vezető [...]
66. 1993-06-16 / 138. szám
[...] az írásbeli nyilatkozatát ame­lyet Skultéti Sándor köztársasági megbízottnak juttattak el azok [...] Schmidt László Szakács Al­bert Székely Sándor és Tóth János Az 56 [...] a 204 sz szakmun­kásképző iskolának Szaniszló Róbert lett az igazgatója Az [...] Dézsi Zol­tán polgármester és Bíró Sán­dor református lelkipásztor Gyergyószentmiklós e két [...]
67. 1982-11-25 / 277. szám
[...] gól ebből a helyzetből sem Szaniszló eltűnik Persze egy mérkőzés nem [...] a labdával hogy a dunakeszi Szaniszlót a jó kezdés után nagyítóval [...] A fér­fipárosok közül a Kárpáti Sándor Szakács István Ve­resegyházi KSK Nagykőrösi [...]
68. 1974-06-18 / 140. szám
[...] és Tóth Mária Zsanett Pálfi Sándor és Oláh Erzsébet István Horváth [...] és Szűcs Olga Attila Var­ga Sándor és Kiséri Ilona Róbert Ondó [...] és Kanczinger Kata­lin Katalin Fejér Sándor és Szebeni Éva Sándor Ko­vács László és Mat lag [...] és Tibor Hat­vani Béla és Szaniszló Erzsé­bet Tibor Pap György és [...]
69. 1993-06-12 / 135. szám
[...] mérték többszöröse is mérhető Százhalombattán Szaniszló József Se ura se gazdája [...] minden indulat nélkül beszélgetésünkkor Kiss Sán­dor polgármester Azért folytatták a levele­zést [...]
70. 1994-06-17 / 140. szám
[...] 00 Hírek 16 05 Ba­lassa Sándor műveiből 17 00 Operamagazin 18 [...] nagyharsányi fotó­művész Gádorosi faluportré Szerkesztő Sándor Zol­tán Műsorvezető Horváth Gyula Falutévé [...] Főszerkesztő Chrudinák Alajos Szerkesztő műsorvezető Szaniszló Ferenc A Duna Tv kínálata [...] Muravje vé volt de III Sándor cár 1891 ben az akkori [...]
71. 1961-06-28 / 150. szám
[...] Farkas Pál Németh Béla Tamasi Sándor Nagy Ilo­na írén Dékány Ferenc [...] Kiss Mi­hály 47 éves Koncz Sándor 79 éves Danyi Antal János 19 éves Monori Sándor 48 éves Abony Házasságot kötött [...] Tsz A kötözés befejezéséhez érkezett Szaniszló Jutka lányi Julianna Farkas Ilona [...]
72. 1966-02-25 / 47. szám
[...] Érdekes kettősség derült ki Szőke Sándor volt pénzügyőr bűnperének tárgyalásán 1965 [...] kétszáz forintot adott át Szőke Sándornak Ellenőrzései során Szőke megismerkedett P [...] tárgyalta az ügyet és Szőke Sándort kilenc hónapi szabadságvesz­tésre ítélte Kötelezte [...] Sárgarépakocka svéd exportra A konzervgyárban Szaniszló Ferencné brigádja tölti az 5 [...]
73. 1994-05-14 / 112. szám
[...] felvétele Az ünnepélyes kapunyitá­son előbb Szaniszló Róbert igazgató mondott rövid kö­szöntőt [...] kárpótlási árverés­re jelölték ki Elek Sándor pol­gármester sajtótájékoztatót hí­vott össze azért [...]
74. 1994-08-10 / 186. szám
[...] a Demjén anyíig Homo nyi Sándor lemeze és érdekes módon a [...] Milós A Fenyő 3 Homonyik Sándor Életem a zene 4 Horváth [...] Bagi Andrea Nikolász Go dony Sándor és Szabó Ilo­na Sándor Szalai László és Csabai Mária [...] Szilvia Orsolya Szűcs Zoltán és Szaniszló Kata­lin Nikolett nevű gyerme­ke Nagykőrösön [...]
75. 1974-05-26 / 121. szám
[...] egykor itt járt költőre Petőfi Sándorra Ké­pek öreg mordály babér koszorú [...] csikók süt­kéreztek a napfényben Ronkó Sándor telepvezető aki egyben az ottahi [...] Béna Bálik Balázs becézett alakja Szaniszló Ferenc Vi tárius Lázár Gáspár [...] írásbeli vizsgán készült Apáti Tóth Sándor felvétele Kinizsi sporttelep 15 Nk [...]
76. 1991-02-26 / 48. szám
[...] a szövetkezet kereske­delmi főosztályán Gulyás Sándortól megtudtuk újabb módosítások történték Több [...] angol film Anyakönyvi hírek Született Szaniszló Fe­renc és Király Irén Fe­renc [...] 8 Nagy Ildikó Il­dikó Óvádi Sándor és Hupka Eszter Nikolett Derecskéi [...] és Csillag Anikó Adrienn Kovács Sándor és Jenei Eszter Dániel Berki [...]
77. 1965-04-01 / 77. szám
[...] mérkőzését olimpiai labdarúgó csapatunk Kovács Sándor a gödöllői járásból arra nem [...] töltötte be Most is kérdez Szaniszló Jó­zsef öttusázó tokiói élményeire kíváncsi [...] első sorban halról jobbra Kovács Sándor Ungureán László és Lányi Gyula [...] tál a vácszenüászlói labdarú­gó Kovács Sándor hódította el A 4 helyre [...]
78. 1969-05-13 / 107. szám
[...] vi­tel Törnek felvétele 32 Sík Sándor Budapest 1889 j január 20 [...] iparitanuló intézet 15 a Sztáron Sándor Gimná­zium 13 a közgazdasági szak [...] A brigád vezetője Tor da Sán­dor tagja az üzemi pártveze­tőségnek A [...] Kovácsics Dékány Medgyes Juhász Mór Szaniszló Dornói Kettler Sándor Megáll az autó­busz Jól öltözött [...]
79. 1994-07-08 / 158. szám
[...] fia Zsolt Kár­páti László és Szaniszló Ka­talin fia Gergely Radics Jó­zsef [...] sz Váradi Irén Du­nakeszi Tatár Sándor Buda­pest XIIL Fidel János Buda­pest [...] Csemiczky Anna Sződ Mrá zik Sándor Szob Mészáros Tibor Vác Tóth [...] Vác Dudás Mi­hály Nógrád Balázs Sándor Vác Mikó Istvánná sz Zelin [...]
80. 1980-01-06 / 4. szám
[...] két váci gárda a Lőwy Sándor Gép­ipari Szakközépiskola fiú és Közgazdasági [...] budapesti együttes in­dült az Újvári Sándor ve­zette váciaknak nem volt sze­rencséjük [...] Janek Já­nos Csizmadia László Borda Sándor összetételű gárda kö­zülük egy mérkőzésen [...] a ko­rábban bevonult Kiss Józse­fet Szaniszló András is kö­vette így egy [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind