4. oldal, 436 találat (0,147 másodperc)

Találatok

61. 1972-11-14 / 268. szám
[...] dr Zádor Antalné Gyarmati Gyu­láné Sándor Emese dr Áfra Tamás elnök [...] három tagjának Molnár Istvánné nak Szaniszló Lajosnénak és Eckhardt Károlynénak sok [...] érkeztek a váci Lő wy Sándor Gépipari Szakkö­zépiskolába A pozsonyi test­vériskola [...] iskolai ünnepség amelynek keretében Meskó Sándort az iskola nyugdíjba menő gazdasági [...]
62. 1970-03-18 / 65. szám
[...] A leány serdülő kategóriák leg­jobbjai Sándor G Sportiskola Lukács Sarkai Szabó [...] a következő játékosok hivatalosak Koczka Sándor Gavallami Jó­zsef Kovács Tibor Máté [...] Wachler János Mihályi Pál Kaczur Sán­dor Ceglédi Vasutas Szaniszló János Tóth János Fekete István [...]
63. 1976-06-22 / 146. szám
[...] Nép­front városi titkára és Gulyás Sándor a KISZ városi bizott­ságának titkára [...] részt Útközben meglátogatták dr Kulin Sándor orvos kis hobby kertjét A [...] Kálmán Sárai Szabó István és Szaniszló Ilona Attila Zagyi Ferenc és [...] és Galamb Ilona Krisztián Pécsi Sándor és Koroknai Ro­zália Sándor Német István és Arnhold Cornélia [...]
64. 1968-05-21 / 117. szám
[...] és Fekete Mária István Olasz Sándor és Cecon Mária Sándor Go­dó István és Balajti Erzsébet Erika Módra Sándor és Mo ravcsik Mária Sándor Kecs­kés Gyula és Dobos Margit [...] József és Fekete Te­réz Gyulai Sándor és Fe­hér Mária Pá Sándor és Tóth Margit Szaniszló Kál­mán és Kiss Sarolta Meghaltak [...]
65. 1963-06-07 / 131. szám
[...] csütörtök fe­jezte be tájékoztatóját Sulyok Sándor Dehogyis mondom meg hogy hívják [...] takarmá­nyozására saját terméséből A Petőfi Sándor általá nos iskola tanulói borsót [...] közönsége Ennek okáról kér­deztük Sulyok Sándort a mozi vezetőjét Mozink a [...] üzemből Kecs­keméti István Rédai Jó­zsef Szaniszló István Ki­rály László és Antal [...]
66. 1978-02-07 / 32. szám
[...] Országgyűlési képviselőnk városi fogadónapján Kovács Sándor mezőgazda sági és élelmezésügyi minisz­terhelyettes [...] A taggyűlésen részt vett Gu­lyás Sándor a KISZ városi bizottságának titkára [...] Mihály és Oláh Ka­talin Katalin Szaniszló Ba­lázs és Kallik Mária Rita [...] Te­rézia Pipa u 12 Szüle Sán­dor Vákonyi u 17 Poláko vics [...]
67. 1965-12-24 / 303. szám
[...] hogy milyen sokat köszön­hetnek Krausz Sándor mű­vezetőjüknek A vállalat központjában Schwarcz [...] éhezéstől a megél­hetésig fejtegeti Krausz Sándor A másfél évtized igazol­ta nem [...] Cim Raduly Lalos és Lada Sándor Nógrádverőce Árpád út 2 Lakás [...] Házasságot kötött Dora László és Szaniszló Borbála Benke Inire és Mészáros [...]
68. 1965-02-09 / 33. szám
[...] lenni válaszolja a kérdésre Héjjas Sándor nyolcadik osztályos fiú Az építőipari [...] Farkas Irén leánya Erika Vass Sándor és Kis Julianna leánya Andrea [...] és Pantó Kata­lin fia István Szaniszló Ferenc és Rózsavölgyi Katalin fia [...] Bacsó Balázs Szűcs László Csík Sándor
69. 1982-09-30 / 229. szám
[...] nem sürgős Mindig ennyi ármunka Szaniszló József rokkant váci nyugdíjas cipész [...] Csernok Gyula á váci Sztáron Sándor Gimná­zium testnevelő tanára arról nyilatkozott [...] Bujtor István rendezte Szőnyi G Sándor Főszereplők Bujtor István Kern András [...] vasalni ragasztani sarkalni Azt mondja Szaniszló Jó­zsef takarékosság úgy lehet mert [...]
70. 1976-10-01 / 232. szám
[...] és Petrovics Erzsébet Hilda Debreczeni Sándor és Kisgyőri Mária Zoltán Nyíri [...] és Ficsúr Erzsébet Erzsé­bet Sztregovai Sándor és Bo­gár Zsuzsanna Zsuzsanna ne­vű gyermeke Házasságot kötött Hegedűs Sándor és Fehérvári Erzsébet Mile Lajos és Cservenák Te­rézia Szaniszló Csaba és Ma­yer Mária Vácott [...]
71. 1975-11-04 / 259. szám
[...] megkezdik a próbaüzemet Apáti Tóth Sándor felvétele Változatos előadások az egészségnevelési [...] otello volt gyönyö­rű nagyszemű Tóth Sándor árulta a Csikvári dűlőből öt [...] és rizlinget kínált a csemői Szaniszló András Hat forintért adta volna [...] A IV körzetben dr Ku­lin Sándor rendel 8 10 ig és [...]
72. 1963-05-31 / 125. szám
[...] forinttal 13 hónap vagy Gáspár Sándor 520 forinttal 35 hónap A [...] a tartozások felszá­molására A bizottság Szaniszló József Eckhardt Károly és Kozák [...] kor szavalóverseny kezdődik a Sziklai Sándor kulturális szemle keretében a művelő­dési [...] A kapunyitás előestéjén felkerestük File Sándort a Váci Községgazdálkodási Vál­lalat vezetőjét [...]
73. 1971-03-04 / 53. szám
[...] legjobb raja cí­met a Nagy Sándor parancs­noksága alatt működő raj nyerte [...] parancsnok jel­vényt ketten kaptak Kósa Sándor szakaszparancsnok és Nagy Sándor rajparancsnok Kiváló munkásőr címet nyert Szaniszló István és Ha­lasi Sándor Kecskeméti Istvánt és Ku­lik Lászlót [...]
74. 1970-12-08 / 287. szám
[...] tartunk A KISZ vezetőség gondjai­ról Szaniszló László propagan­dista beszélt A KISZ [...] interpellációjára Oláh Miklósné és Balogh Sándor a beteg szemével nézve a [...] csapat közül a váci Sztá­ron Sándor Gimnázium csapa­ta került ki győztesen [...] Judit működik közre Hangversenymester Erdélyi Sándor FIGYELŐ Hírünk az országban A [...]
75. 1971-09-07 / 210. szám
[...] csomagolják s indul az üzletekbe Szaniszló Jánosné Bellér Györgyné és Kovács [...] tesz el Foto Apáti Tóth Sándor ELISMERÉS A BRITISH MUSEUMTÓL Szijj [...] la­kóit hogy a Cegléd Nagy Sándor u 24 sz alatti a Cegléd Nagy Sándor u 26 sz alatti és [...]
76. 1969-01-14 / 10. szám
[...] Danka Erzsébet János Ka szap Sándor és Biczó Ildikó Sándor Gsolik Ferenc és Sza­bó Erzsébet [...] Julianna Ágnes Katona István és Szaniszló Rozália Ilona Gyulai­Balogh Ferenc és [...]
77. 1976-07-06 / 158. szám
[...] Országgyü lesi képviselőnk fogadónapja Kovács Sándor miniszter helyettes Nagykőrös város országgyűlési [...] Névadót tartott Kurgvis Imre és Szaniszló Katalin Ottó Benke Kálmán és [...] új gabonát Ezt hallottuk Jani Sándor telepvezetőtől A raktárak befogadóképes­sége meghaladja [...]
78. 1974-01-12 / 9. szám
[...] az ország boltjaiban Apáti Tóth Sándor felvétele Még a télen Mostanában [...] állattenyésztők is A héttagú Sziklai Sándor nevét viselő esztergályos brigád ta­valy [...] nagykőrösi pártbizott­ság első titkára Kovács Sán­dor országgyűlési képviselő a Nagykőrösi Konzervgyár [...] kapott Balogh Ferenc Bállá Balázs Szaniszló István Szabó István Kiváló munkásőr [...]
79. 1974-03-05 / 53. szám
[...] Julianna Zsolt Katona István és Szaniszló Rozália Zoltán Bakonyi Sándor és Nagy Rozália Ferenc Kósa [...] Julianna Hangács d 58 Borbély Sán­dor Magyar u 3 Kovács La [...] Jázmin u 2 a Burján Sándor Eötvös Károly u 46 1972 [...]
80. 1960-09-15 / 218. szám
[...] Béketanács Katolikus Bizottságának elnöke Kovács Sándor szombathelyi püspök az Opus Pads [...] egri apostoli kormányzó dr Klempa Sándor veszprémi apostoli kormányzó dr Szán­tai [...] Nagy Imre Né­meth Ferenc és Szaniszló Jó­zsef írta alá B alatonszárszó [...]