149. oldal, 3297 találat (0,262 másodperc)

Találatok

2961. 1969-04-04 / 78. szám
[...] Magyar muzsika 8 45 Nyúl Ist­ván kamaraegyüttese játszik Zeke Gyula énekel [...] gyermekkórusa énekel 10 02 Fenyő István könyvszem­léje 10 12 Nemzetközi rádió­játék [...] Ápriiis 4 én dr Rimay István ügyel Lakása Paks Tolnai u [...] déltől 5 én délig dr Bozóky István fo­gadja betegeit Lakása Rákóczi u [...]
2962. 1969-04-26 / 94. szám
[...] Paks Az ügyeletet dr Rimay István tartja Paks Tolnai u 4 [...] u Telefon 6 Dunaföldváron dr Bozóky István fogadja betegeit Duna földvár Rákóczi [...] 19 35 Lírai riport Vas Istvánnal 20 00 Tv híradó 20 [...]
2963. 1969-06-13 / 134. szám
[...] tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr Bozóky István körzeti orvost aki nyugalomba vonulásával [...] tanács amelynek hosszú évekig dr Bozóky István is tagja volt a szó [...] való­ságos idegenvezetőnek számí­tó gépkocsivezetőjének Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának Kis helyen [...]
2964. 1969-10-14 / 238. szám
[...] csikmákszűrő és a többi Bogár István nemcsak a Sár­köz szülötte lakója [...] rá A múzeum tulajdonosa Bo­gár István szívesen kalauzol bennünket helyiségről helyi­ségre [...] Nézegetem az iratokat 1 Dr Bozóky István Böde György kezelőorvosa tanúval­lomásában kijelenti [...] férjem nem volt Bu­dapesten Molnár Istvánt többször is kihallgatta a rendőrség [...]
2965. 1972-11-14 / 268. szám
[...] járási könyvtár lányok asszonyok klubjában Bozóky Éva a Nők Lapja munkatársa [...] 129 21 Felelős vezető Széli István Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető [...]
2966. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jövőért történik Bozóky Éva ÉRSEKUJVÁRY LAJOS AMIÓTA MEQLÁTTALAK [...]
2967. 1973-10-28 / 253. szám
[...] megkapták benne méltó helyüket GÄL ISTVÁN BOZÓKY ÉVA KÁLDI JÁNOS CSOKONAI Holdas [...]
2968. 1973-12-09 / 288. szám
[...] a magyar lírában címmel holnap Bozóky Éva a Nők Lapjának munkatársa [...] A Paksi Járásbíróság dr Molnár István tanácsa előtt Szabó elmondta hogy [...]
2969. 1974-06-09 / 133. szám
[...] annak kötetét is kézbe vesszük Bozoky Éva Uj könyvek Az ünnepi [...] idő szellemi erkö körképe Sőtér István nagv l legzetű regénye Az [...] kötete a Behajtan ti­los Vas István Az ismeretlen isten című vaskos [...]
2970. 1974-10-20 / 246. szám
[...] Nem bír kijönni mu tatott István a húgára E Nem akarja [...] E Csioi fölényesen átnyújtot­E ta Istvánnak a macskát Z Őrizd Nehogy [...] v Kormányozható léggömb Megfigyeltem Lekiáltott Istvánnak Megyek István föllntett a piros téglás udvarról [...] diada­lát a múló évek fölött BOZÓKY ÉVA F
2971. 1975-03-09 / 58. szám
[...] oldalán legnagyobb eHeivt feie Tisza István szobrának he­lyén leleplezték Károlyi Mihály [...] megismerkedésé­nek és barátságának történeté­ről GÁL ISTVÁN Az ötszáz éves Michelangelo r [...] magányának falait áttör­ni képes volt BOZŐKY ÉVA í í MICHELANGELO BUONARBOTb [...]
2972. 1975-05-25 / 121. szám
[...] is az Ima vadevező­sökért Csukás István költemé­nyeivel és a Bárány és [...] drámája a Kaspar melyhez Eörsi István írt utó­szót Az Akadémiai Kiadónál [...] megújulását ban és Európa jövőjében BOZÓKY ÉVA Í Ny ikolaj Molcsanor [...]
2973. 1975-06-15 / 139. szám
[...] erős eltérésnek kell lenniei E BOZÖKY ÉVA v H r i [...] felnevetett hangos bol­dog nevetéssel Antalfy István fordítása 1975 június 15
2974. 1975-09-07 / 210. szám
[...] az idegelekt­romosság titkát Megfejtésével PÁKOUTZ ISTVÁN VERSEI U T A K [...] a teljesebb emberi lét felé BOZÓKY ÉVA 1 1975 szeptember Zj [...]
2975. 1976-04-06 / 82. szám
[...] Mozart operáját jellemzi A rendező Bozóky István előtt nyilván az opera színpadképe [...] többek között Vay Ádám Szirmay István Sándor Gáspár részvételé­vel Jellegében még [...]
2976. 1977-04-10 / 84. szám
[...] ozorai kommu­nista pártszervezet titkára Miklós István így számolt be az 1945 [...] még nem történt Én Miklós Ist­ván tartottam a földosztás­sal kapcsolatos történelmi [...] nincsenek meg a feltételek hozzá BOZÓKY ÉVA Ki gondol a kispapákkal [...]
2977. 1978-06-04 / 130. szám
[...] vihetnek magukkal az életbe GÁL ISTVÁN Avtandil Adeisvili Felvilágosító propaganda Halló [...] he­lye csupán én nem temető­je BOZÓKY ÉVA
2978. 1978-11-26 / 279. szám
[...] november 26 Favágó Id Szabó István szobra Boldvai lelet Az Országos [...] jól­esik polcunkra tekintve tud­nunk jelenlétükről BOZÓKY ÉVA
2979. 1979-04-04 / 79. szám
[...] a szö­vetség főtitkárával dr Bódi Istvánnal Sötét szemüveg szelíd meleg barátságos [...] társadalmi szervek­től egész társadalmunktól GÁTI ISTVÁN Szovjet lapokból SZOVJETUNIÓ Közeledik a [...] az anyaság a béke költőjéről Bozóky Éva Vár­nai Zseni már 1914 [...] beszélgetését az idő­közben elhunyt Friss István­nal Néhány cikk taglalja az irodalom [...]
2980. 1980-02-15 / 38. szám
[...] másnál úgysem válik be Benedek István írja valahol hogy a házassággal [...] legjobban az lehetőleg ne házasodjék Bozóky Éva Migrénnek is nevezik azt [...]