149. oldal, 3043 találat (0,287 másodperc)

Találatok

2961. 1930-11-19 / 87. szám
[...] letekintesz égi palotádból Fetrengve látod István nemzetét S onnan hol szivvirágok [...] karnagy zongorakisérete mellett Az előadó Bozóky Gyula ezredes lesz ki a [...]
2962. 1933-04-12 / 29. szám
[...] hér me útja Hanauer Ä István dr püspök tavaszi kánoni látogatásainak [...] magyarosítsa Előadás a Szentföldről Pilismaróli Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes virágvasárnap [...]
2963. 1933-12-24 / 97. szám
[...] én a tábornok Budapesten az István fogadóban szállásáért egy forintot fizet [...] Treatt Fokvárostól Kairóig 2 80 Bozóky A szentföld lelke 10 Vicki [...]
2964. 1934-05-06 / 35. szám
[...] a Felső­ház egy kitűnőségének Bernát István­nak a plenáris ülésben két alkalommal [...] tartja meg a piaristák templomában Bozóky ezredes a szent fóldről tart [...] va­sárnap a Krédó hitbuzgalmi egyesületnek Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes most [...] veze­tője nevét Petri re Turányik István postaaltiszt nevét Turá­niéra Scüiller Ferenc [...]
2965. 1934-05-09 / 36. szám
[...] kerSieti főigazgató látogatása gimnáziumunkban Acsay István dr nyugdíjba vo­nulása után a [...] A Miatyánk és a csehek Bozóky Gyula ezredes előadása Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes husvétkor [...] ért sérelem kor­rigáltatott Mint említettük Bo­zóky ezredes csak néhány napja tért [...] Névmagpposifások Abelügyminiszter megengedte hogy Gottschling István főmoz­donyvezető nevét Gerdai ra Maiinka [...]
2966. 1937-12-05 / 91. szám
[...] Oltáregylet nevében szólóit s tolmácsolta Bozóky Gynláné üd­vözletét is A re [...] átutalásokat eszközöl II IU Szent István előadás előadója s Paelányi Frank [...] tanilókép ző intézeli igazgató Szent István intelmei Imre herceghez A Szt István előadás sorozat IV elő­adása 4 [...]
2967. 1942-01-17 / 5. szám
[...] 22 év távlatából Hanauer Á István püspöki működését méltatni akarja az [...] eredményeit rideg tár­gyilagossággal Hanauer Ä István a veszprémi püs­pök kancellár kanonokja [...] követte a felsőgödi templom mely Bozóky Gyula ezredes buzgólkodása folytán tisztán [...]
2968. 1928-02-22 / 15. szám
[...] Fejes Ernőné Braxatoris Lászlóné Kovács Ist­vánná Arnodfalvy Rózsi Vadász Irma Bencsik [...] akkori j magyar orvosa dr Bozóky a ke 1 resztnevére nem [...]
2969. 1990-07-13 / 28. szám
[...] Erzsébet Bajcsi Lajos és Holocsy István az Olasz szalmakalapban 2 A [...] józan kedélyesség Tetézi mindezt hogy Bozóky Marianna díszletterve alapján eléggé beszorított [...]
2970. 1993-12-24 / 52. szám
[...] a XVI század végén lllésházy István újjáépíttetett Sokszor meg­pihentek falai között [...] lllésházy család utolsó férfitagja lllésházy István gróf díszes sírem­léke 1838 ból [...] Ábrahám Kiss György László Füssy Bozóky Tamássy Nagy Czine Györgyi és [...]
2971. 1922-10-22 / 118. szám
[...] Klasszikus Regénytár 7 50 BÁRSONY István Titkos veszedelmek 4 CHES FERTŐN [...] Lckomebilok szerkezete és kezelése Irta Bo­zóky István 88 ábrával 6 Mértékek és [...]
2972. 1923-03-29 / 72. (225.) szám
[...] a vá­rosháza kapujára Perszenszicilio vagyis Bozóky János rendelkezéseit amelyekben rövid morális [...] csillagzat jövendölései következ­tek Ilyenformán Szegény Bozóky János csillagzata a Perszenszicilio szerint [...] nyavaja a madarasi úti Dobos Istvánt mer nem tud a fösvénységtül [...]
2973. 1923-09-18 / 211. (364.) szám
[...] közalapítványi igazgatói címet és jel­leget Bozóky Kálmán dr köz alapítványi királyi [...] keleti evangélikus egyházkerület Rozsnyóról Smid István lelkész PóscK Jó­zsef dr egyházfelügyelő [...]
2974. 1928-09-20 / 215. (1842.) szám
[...] kereskedő vagyok déglői szakácsnő Cim Bozóky átalakítását üzem fenntartást h T [...] Lim a Iái is BogAnvt István Vclká kiadóban 465 Rcvuca Kupa [...]
2975. 1928-09-23 / 218. (1845.) szám
[...] 70 Megnősülne dégiői szakácsnő Címj Bozóky v t iCim a kiadóban [...] a kia VenaegIO géria Kammerboffer István IVuulUíuKi emberek ajánlatát kéri Jó [...]
2976. 1928-10-03 / 225. (1852.) szám
[...] miatt azoc nal atado Czabány István lüszer és csemegekercskedö Novó Zámkv [...] re períektven déglöi szakácsnő Cimi Bozóky György Sahv 473 A Pozsonyi [...] úgy a menzán valamint Cottely István dr nál Lőrinckapu utca 1 [...]
2977. 1928-10-07 / 229. (1856.) szám
[...] érsekujvári lakost helyezte vád alá Bozóky Gyula bizositási ügynököt Lehocsky István borbélysegédet Orbán Géza kertészt Tóth [...]
2978. 1928-12-01 / 275. (1902.) szám
[...] bécsi rendőrség megállapította a szélhámosnőt Bozóky Andrea földbirtokosnő 11 néven szerepelt [...] társaiság főtiit i kárának huszonötéves István nerdi fiai aki j súlyos [...] Súlyos vallomás hangzott el Nagy Ist­ván ellen Budapesti szerkeszt őségünk tele­fonálja [...] György könyvszakértő pénzt adott Nagy Istvánnak A tanú éppen benyi­j tott [...]
2979. 1928-12-07 / 280. (1907.) szám
[...] lelkészt szentelt fel Ezután Horthy Ist­ván nyug lovassági tábornok az egyházkerület [...] édes­atyjukat gyászolják Özv Mináji Borne­missza Istvánná szül kiscsallói Ragályi Gi­zella életének [...] egyik előkelő belvárosi szállodájában és Bozóky László földbirtokosnő néven szobát bérelt [...] tóvállalat képviselője tudakozódott a szállo­dában Bozóky bárónő 44 után és ekkor [...]
2980. 1929-02-02 / 28. (1951.) szám
[...] teilefo nálja Az öngyilkos Német István kerekedal rni akadémia haűilisr itót [...] beszédet is fog tartaná Né­met István a német nyelvből és a [...] Ferenc Szarka Gyű a Letootcziky István és Tóth Géza el­len A [...] Dezsőt feifiételesen nyolcnapi fog­házra ítélte Bozókyt és Orbánt bisonyité koik hiányában [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Békés 1869-1937 21Békés Megyei Hírlap 1971-2010 156Békési Élet 1966–1981 2Békésmegyei Közlöny 1877–1938 23Déli Hírlap 26Délmagyarország 1910-2010 427Dombóvári Hírlap 1Dunántúli Napló 1944-2004 161Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 3Eger - hetilap 1863-1914 33Eger - napilap 1915-1944 19Az Egri Dohánygyár kiadványai 1Esztergom 1895–1932 13Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 27Életünk 1963-2014 14Észak-Magyarország 1956-2009 174Félegyházi Közlöny 2Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 203A Hét 1956-1996 2Hídlap 2003-2011 37Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 240Könyvek Esztergomról 11Körösvidék 1920–1927 1Közérdek (Tolna megye) 4Lapok Pápa történetéből 1992-2015 1Magyar Földmívelő 1899-1913 2Magyar Paizs 1900–1917 2Nagybánya és Vidéke 1899-1918 1Nagybányai Hírlap 1908-1919 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nemzeti Népművelés 1906-1908 3Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 109Nyírvidék 1882–1942 44Pápa és Vidéke 1923–1944 24Pápai Hirlap 17Pápai Lapok 1874–1919 3Pápai Újságok 4Pest Megyei Hírlap 1957-1995 99Petőfi Népe 1950-2011 502Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 22Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 26Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 151Szamos 1899-1919 9Szatmár 1899-1911 1Szatmár Vármegye 1905-1913 1Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 3Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Szlovákiai magyar irodalomtörténet 3Szlovákiai magyar szépirodalom 1Szocialista Nevelés 1956-1989 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 131Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 121Tolnamegyei Közlöny 13Tolnamegyei Ujság 13Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 3Történelmi mukák 1Új Ifjúság 1952-1989 2Új Kelet 1994-1998 21Új Szó 1948–2017 43Váci Hirlap 1887-1942 19Váczi Közlöny 1881-1895 3Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 22Zemplén 1