Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1909 (52. évfolyam, 1-52. szám)

PEOTESTÁIS EGYHÁZI k ISKOLAI LAP ® 1 9 O 9 ts ÖTVENKETTEDIK ÉVFOLYAM FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS LAPTULAJD0N0S HAMAR ISTVÁN. FŐMUNKATÁRSAK: DR KOVÁTS ISTVÁN ÉS YERESS JENŐ. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Next

/
Oldalképek
Tartalom