18 találat (0,195 másodperc)

Találatok

1. 1941-05-03 / 100. szám
[...] pengő Wollák János Zalaegerszeg Balogh Sándorné Babosdöbréte erdő 700 pengő Tóth [...] Józséfné Álsónemesapáti erdő 200 pengő Farkas József Babosdöbréte Szele István Babosdöbréte [...] 36 pengő Illés Andor Csömödér vitéz János József Iklódbördőce 1 100 [...] P Turján józséfné Sümegcsehi özv Farkas Gyuláné Sümegasehi 1379 Q öl [...]
2. 1941-05-29 / 121. szám
[...] gazdasági fő­felügyelő szövetségi igazgató Megjelent vitéz gróf Teleki Béla kormánybiztos főispán [...] A vár­megye tiszti főügyészének dr Farkas Szilárd aljegyzőt választották meg Kétszázéves [...] alkalma­zottakat Háromhónapi fogházra ítélték Végh Sándorné dunamócsi asszonyt aki már­cius 15 [...]
3. 1941-05-29 / 121. szám
[...] fellniö k a város díszpolgára Vitéz Botos Gábor dr Borbély András vitéz Farkas Jenő Gavallér Gyula Most készül [...] pengő Varga István Lickóvadamos Egyed Sándorné Bazita erdő 100 pengő Csokány [...] szántó 221 négyszögöl 250 pengő Farkas Imre Nagytétény Németh Ferencné Zalaegerszeg [...]
4. 1941-06-20 / 138. szám
[...] adomá­nyozta Ugyancsak a kormányzó úr vitéz Al­brecht királyi herceg a 38 [...] Gizella Ferenc fia rk Halálozás Farkas Ist­ván rk 2 éves Zalatárnok [...] rk 71 éves özv Gaál Sándorné szül GesZvein Paula rk 60 [...]
5. 1941-06-28 / 145. szám
[...] délelőtt tartotta évi ren­des közgyűlését vitéz gróf Teleki Béla kor ímánybiztos [...] Szerecz Imre keszthelyi apátplébános dr vitéz Tamásy István polgármester és dr [...] tisztikarba az éltávozott dr Hussy Sándorné helyett vitéz Farkas Sándornét alelniöknek vi­téz Márk Ferenc helyébe Énekes Bélát [...]
6. 1941-07-07 / 152. szám
[...] a tagok azonban csak megtizedelve Vitéz Farkas Sándorné elnökasszony meg­nyitó beszédében kitért arra [...] felszólalást tetszéssel hallgatták meg Végül vitéz Farkas Sándorné elnökasszony indítványára táviratilag üdvözöl­ték dr [...]
7. 1941-08-22 / 190. szám
[...] ONNAN IS A kormányzó úr vitéz Béldy Alajos vezér­őrnagyot nevezte ki [...] Kerkakutason Schrettner Istvánná Nagykanizsán Hertelendy Sándorné és Alt mann Mihályné Pacsán [...] Kálmánná Szepetneken Somogyi Ferencné Zalaapátiban Farkas Ernőné és Zalaszentgróton Balatoni Károlyné [...]
8. 1941-09-27 / 220. szám
[...] István Nagy palina 14 szerz Farkas József Mencshely Soponyai István Taliándörögd [...] 600 H öl 420 pengő Vitéz Pál József Raposka Cséplő György [...] 80 pengő Székeskáptalan Veszprém Suska Sándorné Budapest erdő 2 054 pengő [...] szántó 1 200 pengő Borbényi Sándorné Békéscsaba Baranyai Sándorné Tihany szántó 20 pengő Nagy [...]
9. 1941-10-22 / 241. szám
[...] meg­nyitása alkalmából üdvözlő táviratot küldjenek vitéz Bonczos Miklójs államtitkárnak a nép­es [...] 150 sertést ettek meg a farkasok Csíkszereda Város 250 ezer pengő [...] a börtönben sze­rencsétlenség ért Bíró Sándorné szolnoki asszony sógornője csecsemőjét fejszével [...]
10. 1942-02-28 / 48. szám
[...] ellenére abban oroszlán része van vitéz gróf T e 1 e [...] katasztrális hold 40 000 pengő Farkas Ferenc Babosdöbréte Németh Elek Babosdöbréte szántó Gergócs Sándorné Szaknyér Koczor Endre Kerkáskápolna erdő [...] István Nemesapáti erdő 225 pengő Farkas János Nagykutas Bősze József Nagykutas [...]
11. 1942-03-06 / 53. szám
[...] e reske dó 1 0 Vitéz nagybányai Horthy István kormányzó helyettes [...] a szívhemarkoló sza­vakkal köszöntötte levélben vitéz Horthy Ist­vánt Eben a pilanatban [...] pengő Kútfej Pál Molvány Benke Sándorné Lasztonya 105 pengő Bokányi József [...] György Szepetnek szőlő 1940 pengő Farkas János Garabonc Tóth Ferenc Garabonc [...]
12. 1942-03-28 / 70. szám
[...] Imréné Gellénháza erdő 550 P Farkas Antal Zalaboldogfa Laczó Ferenc Zalaboldogfa [...] pengő Sárvári József Kővágóörs Nagy Sándorné Kisapáti szántó 500 pengő Ángyán [...] 253 pengő Marczinkó József Badacsonytomaj vitéz Horváth Istvánná Nemestördemic 330 P [...]
13. 1942-07-27 / 167. szám
[...] eredmények 100 méteres sík­futásban 3 Farkas 12 mp ellenszél 200 mé­teres [...] Mivel nem volt megfelelő rúd Far­kas csak győzelemre ment Pontversenyben 1 [...] december hó i napján Léránt Sándorné sér­tettől 12 dara tojásért mint [...] Zalaegerszeg 1942 március 14 Dr vitéz Horváth Bertalan kir törvény­széki tanácselnök [...]
14. 1942-11-03 / 247. szám
[...] tankerületi kir főigazgató jóváhagyta Pais Sándorné Iglói Margit tanítónőnek a barabásszegi [...] szabóiparos az ellenség előtt tanúsí­tott vitéz magatartásáért a magyar bronz vi [...] Láthatatlan asszony Péntek szombat Tengeri farkasok 5 A SÜMEGI APOLLÖ FILMSZÍNHÁZ [...]
15. 1943-05-10 / 104. szám
[...] évi közgyű­lését amelyen az elnöklő vitéz gróf Teleki Béla főispán bejelentette [...] dr Ta­kács László alelnök dr vitéz Tamásy István női alelnöktárs vitéz Farkas Sándorné ügy­vezető titkár dr Szabó Béla [...] szövetségi alelnök ügybuzgó munkásságáról Dr Farkas Béla főorvos ismertette a szö­vetség [...]
16. 1944-02-28 / 47. szám
[...] Tomcsányi Móric egyetemi tanárnak és vitéz Borbély Maczky Emil borsodi fő­ispánnak [...] a ro­konsága is Tianügyi hír Farkas Sándorné Kontor Erzsébet nyug polgári leányiskolái [...]
17. 1944-07-10 / 153. szám
[...] osztályú tisztet fő i tisztté vitéz Egyedi János zalaszentgróti ál­lampénztári II [...] Repka Erzsébet János fia rk Farkas Ágoston kórházi ápoló és Fehér [...] rk 37 éves özv Kisrómai Sándorné szül Ehrenberger Mária rk 79 [...] belicai honvéd a becsület mezején vi­tézül teljesítette kötelességét bajtársaival együtt az [...]
18. 1944-09-07 / 203. szám
[...] harc során tanú­sított bátor és vitéz magatartásáért a kardok kai és [...] beszállított súlyos se­besültek közül három vitéz magyar a földi tusa után [...] Vers Gáborné Nyirád 9 Gál Sándorné Kisgörbő 9 Papp Jánosné Csab [...] 7 napi elzárásra változtatható 70 Farkas János zalagyömörői lakost pedig nem [...]