Zalai Magyar Élet, 1941. július-szeptember (2. évfolyam, 147-222. szám)

1941-09-27 / 220. szám

4 luäSKtiET 1941 szeptember 27. fra nz Sebükéit <822 % -q SIEMENS RÁDIÓ. 342 vl NAGYSZERŰ TÁVOLSÁGI SZUPERVEVŐ Nagy választékban kapható az „ELEKTRÁNÁL” Vétel! Zalaegerszeg Kossuth |Lajos utca 8. Telefon: 206. Csere! Hallgassa meg GALVANI KFT • nál, azelőtt Polgár Endre KFT. Városháza épület Szeptemberi birtokforsalom Zalában Zala Vármegye közigazgatási bizottságának gazdasági albizottságához szeptember folya­mán a következő ingatlanforgalmi ügydarabok érkeztek be: Az ELIDEGENÍTŐ — A SZERZŐ FÉL AZ INGATLAN TERÜLETE, NEVE ÉS LAKÓHELYE: MŰVELÉSI ÁGA, ÁRA: Kuffler testvérek, Zalalövő — Doszpdt Dezső, Zalaegerszeg, 36.323 0 öl, 15.619 pengő Laki József, Nagypalina — Laki István, Nagy palina, 14 szerz. Farkas József, Mencshely — Soponyai István, Taliándörögd, erdő 1322 pengő Nagy Pál, Szenttamáspuszta — Kovács Teréz, Budapest, erdő, 783 pengő Molnár László, Rákospalota — Molnár Jenő, Rákospalota, erdő, 400 pengő Lukács Péterné, Szilvágy — Némethi István, Zalalövő, erdő, 340 pengő Tfáj Pál, Csácsbozsok — Tráj István, Andráshida, erdő Kokas Antal, Ebergény — özv. Fábián Józsefné, Ebergény, erdő Kovács Ferenc, Nyirádremete — Csiszár Gyula, Zalaszentlőrinc, erdő, 520 pengő Fatér Kámán Lujza, Zalaegerszeg — Németh Lajos, Zalaegerszeg, 1.960 pengő Nagy Antal, Pacsatüttős — Nagy Zsigmond, Pacsa, átadás Vörös Gábor, Bak — Horváth Ferenc, Bak, rét, 910 pengő Kónicz Árpád, Bácshegy — Kertész József, Lesenoenémetfalu, 1.080 pengő Tóth Mihályné, Tapolca — Pintér Lajosaié, Tapolca, szántó, 2.200 pengő Szikora Béla, Budapest — Konkoly Zoltán, Budapest, 1.452 pengő Ifjú Berkes István, Tapolca — Leitgéb Józsefné, Kővágóörs, 4.700 pengő Vizeli Józsefné, Tapolca — ifjú Patkó Józsefné, Tapolca, szántó, 650 pengő ; Kovács Ernő, Nemestördemic — Gersei Gyula, Tapolca, 200 pengő Berkes József, Tapolca — Nyirádi Lajos, Tapolca, 1.225 pengő Cafit István, Péoel — Dörnyei Károlyné, Sümeg, 480 pengő I , Eppinger Salamon, Csesztreg — Horváth István, Csesztreg, 150 pengő Vitái Géza, Zalagyömörő — Györkös Imre, Zalagyömörő, 118 [7] öl, 118.50 pengő Papp Jánosné, Zalagyömörő — Rátosi Nándorné, Zalagyömörő, 600 [H öl, 420 pengő Vitéz Pál József, Raposka — Cséplő György, Sümeg, 450 pengő j Kardos Istvánná, Sümeg — Németh Gsombó József, Sümegprága, 1616.70 pengő Özv. Tóth Györgyné, Sümeg — Jankó Sándomé, Sümeg, 1200 □ öl, 1.200 pengő Eszli Bálint, Gyepükaján — Bujior Ferenc, Kajánfölde, 979.20 pengő í Özv. Pujcsek Józsefné, Csabrendek — Molnár József, Csabrendek, erdő, 1130 peWgo Szente János, Kozmadombja — Peczeli Dezső, Szilvágy, 988 [7] öl, 741 pengő Simon Sándor, Lendvaújfalu — Tóth Teréz, Pince, 450 [7] öl, 450 pengő Magdics Józsefné, Kispalina — Magdics József, Lendvaszentjózsef 400 pengő Schwarcz Mór, Kozmadombja — Lávái János, Kozmadombja, 450 pengő László Frigyes, Miskolc — Véninger József, Veszprém, erdő, ^3275.80 pengő , Székeskáptalan, Veszprém — Suska Sándorné, Budapest, erdő, 2.054 pengő Özv. Kenyér Istvánná, Rákospalota — Szekeres Vilmos, Nemesvámos, rét, 5.000 petigő Özv. Dines Tiborné, Pápa — Rosenbach Jenő, Pápa, rét, szántó, 1.200 pengő Borbényi Sándorné, Békéscsaba — Baranyai Sándorné, Tihany, szántó, 20 pengő Nagy Kálmánná, Lesencetomaj — Egyed Istvánná, Felsőzsid, 1.000 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Kenyeres K. Lajos, Budapest, erdő, 2.054 pengő Takács Péterné, Zalaegerszeg — Dömök János, Kávás, erdő, 2.000 pengő Sándor Zsigmond, Pusztaszentlászló — Sándor István, Pusztaszentlászló, erdő, 636 P Csizmadia István, Nagykutas — Frigy Pál, Nagykutas, erdő, 180 pengő Fazekas István, Bocfölde — Fazekas Vendelné, Dobronhegy, szántó, 250 pengő Özv. Kálóczi Jánosné, Dobronhegy — Kálóczi János, Dobronhegy, szántó, 100 pengő Kámán Zsigmond, Nemeshetés — Molnár Zsigmond, Alsónemesapáti, szántó, 785 □ öl, 628 P (Folytatjuk.) Próbaidős tanoncok szerződtetése A próbaidős tanoncok szerződtetése körül eddig az egész vonalon jogbizonytalanságba« voltak a kisiparosok. Az iparügyi miniszter most kiadott elvi je­lentőségű döntésével teljesen tisztázta ezt a kérdést. A miniszternek az IPOK-hoz küldött leirata szerint, ha a próbaidő leteltével a ta- nonoot a munkaadó nem szerződteti és az alkalmaztatási viszony tényleg megszűnt, az így eltöltött idő a második, vagy későbbi munkaadóval kötendő tanoncszerzódésnél fi­gyelembe nem vehető. Az ilyen tanonc tehát későbbi munkaadójánál annak kívánsága ese­tén a tanoncszerződés megkötése előtt próba­idő letöltésére, kötelezhető. Ha a tanoncszerzo- dés felbontása után kerül a tanonc az ,új mun­kaadóhoz, nincs szükség próbaidő kitöltésére, de ha a munkaadó ilyen esetben a ,tanonc- szerződést azonnal nem kötné meg, az új munkaadónál eltöltött időt a későbbi tanone- sZerződésben megállapítandó időbe szakba- vágó gyakorlatként be kell számítani. Az olyan ritka esetben, ha a második, vagy későbbi munkaadó a próbaidő eltöltése után nem ta­lálja alkalmasnak a tanonoot, az újabb eltöltött gyakorlatot — amely négy hétnél nem lehet hosszabb — a tanidőbe be kell számítani. Halikra mint takarmány Ismeretes, hogy a halból készült liszt már évek óta mint takarmány fontos szerepet ját­szik. Egyik norvég jelentés szerint legújabban sikerült a halak ikráját, mivel ezek nagyrész­ben zsírt, fehérjét és foszfort tartalmaznak, emberi tápláléknak és állati takarmányként fel­használni. A takarmány előállításánál eddig csak az a nehézség merült fel, hogy a víz eltávolítása céljából az ikrát sem szárítani, sem préselni nem lehet, hanem bizonyos anya­gok hozzáadásával a foszfort és a nitrogént el kell távolítani. Az eddig elért eredmények szerint Zz üj takarmányféle takarmánynyeresé- get jelent, amelynek kihasználását különösen a halban gazdag vidékeken a jövőben még nagyobb mértékben fejleszteni fogják. Itt levágandó! Megrendelek ____daiab nyolcad á P 3’50_____ ne gyed á P 7 — osztálysorsjegyet az oki. 18 án kezdődő húzásokra. Kérem díjmentesen Szeren­csés Emberek Elbeszélései c. könyvet. Név: -.................................................................. La káscím: .......................................................... — Bővérű, kövér egyéneknek, köszvényeé betegeknek és aranyérben szenvedőknek reg­gelenként éhgyomorra egy-egy pohár termé­szetes »Ferenc József« keserűvíz biztos, alapos és mégis kíméletes hashajtó Íratása következ­tében gyakran igen jó szolgálatot tesz. Kér­dezze meg orvosát!

Next

/
Oldalképek
Tartalom