Zalai Magyar Élet, 1942. február-március (3. évfolyam, 36-71. szám)

1942-03-28 / 70. szám

MaíwmiÍxet 4 1942 március 28. aitözködiünk Tóth Gyula Kész nöikabát és ruhaosztály Urldivat és szöveteladás úri és női szabóságából Márciusi ingatlanforgalom Zalában Zala vármegye közigazgatási bizottságának gazdasági albizottságához március folyamán a következő ingatlanforgalmi ügydarabok érkeztek: Az ELIDEGENÍTŐ — A SZERZŐ FÉL AZ INGATLAN TERÜLETE, NEVE ÉS LAKÓHELYE: MŰVELÉSI ÁGA, ÁRA: Cseke Károlyné, Szentgyörgyvölgy — Gseke Sándor, Szentgyörgyvölgy, erdő, ajándék, 1220 P Horváth István, Baglad — Dómján Gyula, M ároktőid, erdő, 300 P Belléncs István, Zalaboldogfa — Koller Kálmán, Vöckönd, erdő, 26.000 P Mittelmayer Józsefné, Csillaghegy — Simon Lajos, Börönd, erdő, 750 P Horváth Pál, Sárhida — Palkovics Imréné, Gellénháza, erdő, 550 P Farkas Antal, Zalaboldogfa — Laczó Ferenc, Zalaboldogfa, erdő, 100 P Fehér Sándor, Győr — Virágh Ferenc, Ödalmad, erdő, 8.000 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Ley József, Veszprém, erdő, 2.860 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Polgár Károlyné, Budapest, erdő, 2.336 pengő Székeskáptalan, Veszprém - dr. Pálfi Géza, Budapest, erdő, 1.950 pengő Beer Ferenc, Hosszúpereszteg — Horváth Dezső, Magyaróvár, erdő, 1.100 pengő Nagy Ágoston, Tapolca — dr. Nagy Jenő, Veszprém, szőlő, 2.000 pengő Pimper Józsefné, Káptalantóti — Egyed Dezsőné, Sáska, szántó, 300 pengő Futó Jenő, Tapolca — Sárdy József, Tapolca, szőlő, 4.000 pengő Ifjú Presznyák Rafael, Díszei — Mészáros József, Hegy esd, szántó, 600 pengő Szöllösy Géza, Szentantalfa — ifjú Szöllösy Károly, Balatonszepezd, 300 pengő Kalamár Lajos, Lesenceistvánd — ifjú Kovács József, Nemesvita, rét, 250 pengő Sárvári József, Kővágóörs — Nagy Sándorné, Kisapáti, szántó, 500 pengő Ángyán Ágnes, Tapolca — Szabadics István, Hegyesd, szántó, 500 pengő Özv. Kamin Istvánná, Marcali — Barabás Jenő, Badacsonytomaj, rét, 600 pengő Barka Imréné, Lesencenémetfalu — Gárdonyi Józsefné, Lesencenémetfalu, szántó, 350 P Anda Lajos, Tapolca — Kovács József, Tapolca, szőlő, 2.900 pengő Keszler Kálmán, Vászoly — dr. Petrikovszky Lajos, Nemespécsely, szántó, 11.000 pengő Bognár József, Lovas — Bognár János, Felsőörs, kert, 300 pengő, átruházás Csizmadia Pálné, Nagypécsely — Kiss Gyula, Mór, szőlő, 3.000 pengő OKH, Balatonfüred t— Szijjártó János, Ózd, szőlő, 1700 pengő Gáspár Ferencné, Bak — Gáspár István, Bak, szántó, 500 pengő Pollik Vilmos, Zalaegerszeg — Palkovics József, Zalaegerszeg, rét, 998.64 pengő Horváth Károly, Börönd Körösi Gyula, C sonkahegyhát, 450 pengő Takács István, Zalaistvánd — Chapó Albert, Szepetk, kéri,-1545.60 pengő Bödör István, Zalaegerszeg — 'Czenner József, Babosdöbréte, ház, 1.000 pengő Szalai Istvánné, Búcsúszentlászló — Mazzag János, Őrdöghenye, rét, 420 pengő Turkovics József, Zalaszentmihály — Nagy István, Pölöske, szántó, 530 pengő Kustán jánosné, Kustánszeg — Takó Emilia, Kislengyel, kert 578.40 pengő Hosszú János, Popovácsa — Zömbik Imre, Csabrendek, 700 pengő Hertelendy Gáborné, Babospuszta herceg Esterházy Pál, Budapest, szőlő, 22.187 pengő Rúzs Edéné, Zalagyömörő, — Vitai Ferencné,, Zalagyömörő, 980 pengő Lampert Imre, Zalagyömörő — Vitai Ferencné, Zalagyömörő, 450 pengő Józsa Kálmán, Sümegcsehi — Józsa Gyula, Sümegcsehi, 1.800 pengő Szakmári Ferenc, Sümeg — Varga Lajosné, Sümeg, 434 pengő Kasza János, Mihályfa — Baticz Mihály, Budapest, 805 pengő Rozmán István, Bezeréd — Balogh József, Gyűrűs, szántó, rét, 190 pengő Beled! Józsefné, Budapest - Pintér Kálmán, Zalaszentgrót, szőlő, 753 Q öl, 1.606 pengő Ács Imre, Zalaszentgrót — Mihályi Jánosné, Zalaszentgrót, házhely, 300 pengő Ferencz Kálmánná, Bókaháza — Ráth Antalné, Bókaháza, szántó, 1.118 pengő Nagy József, Szentpéterúr — Beke József, Zalacsány, rét, 350 pengő Ötvös Kálmán, Nagykanizsa — Fenyves József, Nagykanizsa, szőlő, 3.600 pengő Dervalics Ferenc, Nagykanizsa — Mikó László, Nagykanizsa, szőlő, 1.600 pengő Győré Jánosné, Nagykanizsa — Borbély József, Nagykanizsa, rét, 1.500 pengő Verebes Mihály, Pölöske — Egyed Dénes, Dióskál, 2 kataisztrális hold 400 R öl, 8.500 P Földesi Lajos, Egeraracsa — Pál Gergely, Vörrü, 900 pengő Fullér István, Amerika — Biczó Károly, Amerika, 1.000 pengő Özv. Andris Istvánné, Nagykanizsa — Németh Gyuláné, Nagykanizsa, szőlő, 4.000 pengő Illés Kálmán, Kisapáti — dr. Lodner Nándor, Tapolca, szőlő, 3.000 pengő Vigh Gábor, Felsőrajk Lőcz István, Felsőrajk, rét, 1857 R öl, 2321.25 pengő Pék János, Egeraracsa — Molnár Józsefné, Egeraracsa, 481 [~ öl, 300 pengő Kupó György, Letenye — Gyergvák János, Letenye, 850 pengő Tompos Rozália, Gsömödér — Szabó Jánosné, Csömödér, 600 pengő Szabó Ilona, Szepezd — (ióczán István, Nemestördemic, 1.253 pengő Marczinkó József, Badacsonytomaj — vitéz Horváth Istvánná, Nemestördemic, 330 P Horváth Márton, Muraszentkereszt — Trsztenyák András, Muraszentkereszt, 335 pengő Freller Pál, Sümeg — dr. Hermán István, Sümeg, szőlő, 1.300 pengő Báli Kálmán Lengyeltóti — Tarlukács Ferenc, Zalaszentliszló, erdő, 1.150 pengő Nagy Sándor, Felsózsitva — Nagy Dénes, Szentpéterúr, erdő, 150 pengő Herceg Esterházy Pál, Budapest — Szokoli Ferenc, Kerkateskánd, erdő, 500 pengő Papp Géziné, Szombathely — Ágh Józsefné, Zalaboldogfa, erdő, 500 pengő Tóth Józsefné, Budapest — Gerencsér Károly, Mikekarácsonyfa, erdő, 1.000 pengő Máté István, Ebergény — Máté Mária, Ebergény, erdő, 600 pengő Friss Mihályné, Tófej — Horváth István, Tófej, erdő, 1.600 pengő Gotthárd Jánosné, Győrvár — Bús Antal, Alibánfa, erdő, 2.082 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Vinkler Ernőné, Budapest, erdő, 1.742 pengő Kalotai Jánosné, Rákospalota — dr. Székely Vladimir, Budapest, erdő, 200 öl, 3.500 P (Folytatjuk.) JT m és minden lakberenc DÚtOr Szälay és WKtF WU m ■ Bútorcsarnok: Zal és minden lakberendezési tárgy nagy választékban talay és Dankovitsnál Bútorcsarnok: Zalaegerszeg, Batthyány-utca 4. Uj keresetforrás: a csalánsyüjtés A közellátási miniszter a közelmúltban a sajtó képviselői előtt nagy beszédben ismertette közellátásunk helyzetét és többek között rész­letesen szólt azokról az intézkedésekről, amelye­ket a lakosságnak olcsó ruházati cikkekkel való ellátása terén tervez. Szóvá tette, hogy a jövő nyersanyaga a csalán lesz, amelyet uj eljárással — a kotonizálással, másnéven : pamu- tositással — alkalmassá tesznek arra, hogy pótolja a kieső külfö'di szőttesnyersanyagokat. A múlt világháborúban is használták a csalánt, akkor azonban a gyapjú pótlására és elég kellemetlen emlékek fűződnek a szúrós csalán­szövetekhez. Most nem erről van szó: nem a gyapjút lesz hivatott helyettesíteni, hanem a pamutot, melyre az említett kotonizálás alkal­massá teszi a csalánt. A kérdés tulajdonképpen a gyűjtésen múlik. Ezt kell megszervezni, ami azért rendkívül nehéz, mivel a csalánt nem lehet egy helyen, egy parcellában termeszteni, hanem a vadon található növényt kell összegyűjteni. A közellátási miniszter felkérte a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamarái, tegyen javaslatot a csalán gyűjtésére vonatkozólag. A tervek szerint valószinüleg körzetekre osztják az or­szágot, kijelölik azokat a vidékeket, ahol nagyobb mennyiségben lehet csalánra számítani és itt keresetnélküüekkel kezdik meg a gyűjtést. Hir szerint évente 2000 vagon csalán gyűjtésére számítanak, ami nedves állapotban értendő és amely szárítás után körülbelül 1000 vagonnak felel meg. Másik nagy feladat a szárítás. A gyűjtést meg lehet szervezni valahogy, de nagyobb kérdés a szárítás megoldása. Ehhez tekintélyes számú és befogadóképességű górékra, vagy más, szellős és mégis fedett raktárra van szük­ség a gyűjtési helyeken. Erre vonatkozólag még nem alakult ki döntés. Csak az bizonyos, hogy a csalánt feltétlenül száraz állapotban kell szállítani, mert különben rothadásnak van ki­téve és emellett többszörös fuvarköltség is merül fel. Úgy tudjuk, hogy a szőttesipar, amely a feldolgozásban fog részlvenni, a gyűjtés mun­kájába nem kíván bekapcsolódni, de hajlandó minden szárított csalánmennyiséget átvenni. A FEILI-SZALON tavaszi kalapujdomásai megérkeztek. A postának jósában áll a telefoneiőfizetést fel­mondani A súlyos anyagbeszerzési nehézségek az utóbbi időben több fontos telefonállomás beve­zetését lehetetlenné tették. Viszont nagy érdekek fűződtek ahhoz, hogy különböző állami szerve­zetek új telefonállomásokat létesítsenek. Ezeknek lehetővé tételére a posfa már hónapokkal az­előtt több olyan magántelefonállomás előfizeté­sét felmondta, amelyeknek a posta felfogása szerint nem volt létjogosultságuk. Ilyen telefon- állomások felmondását azonban szükségessé tette az a tény is, hogy legutóbb egyre nagyobb számban kérték telefonállomás felszerelését olyan keresztények, akik az üzleti és kereskedelmi életben helyezkedtek el és akiknek létérdeke követelte a telefonállomás felszerelését. Ezek az okok késztették a posta igazgatósá­gát arra, hogy magántelefonállomásokat felül­vizsgálja és előfizetésüket felmondja, ha úgy találja, hogy azokat semmi nagyobb érdek nem teszi megokolttá. A felmondási idő két hét. A felmondott állomás előfizetője felebbez- het a posta vezérigazgatóságához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom