Zalai Magyar Élet, 1941. április-június (2. évfolyam, 77-146. szám)

1941-05-03 / 100. szám

1 4 IlAtAARÍlLT 1941 május 3. A múlt hónap ingatlanforgalma Zalában (A lapunk előző számában megjelent közlemény folytatása.) A közigazgatási bizottság gazdasági árbizottságához április folyamán a következő ingatlanforgalmi ügydarabok érkeztek: Az ELIDEGENÍTŐ — A SZERZŐ FÉL AZ INGATLAN TERÜLETE, NEVE ÉS LAKÓHELYE: MŰVELÉSI ÁGA, ÁRA: Leki István, Csáford — Kovács János, Csáford, erdő, 800 pengő Geiszbüh.l Antalné, Csepel — Sohár István Zalabaksa, erdő, 840 pengő Wollák János, Zalaegerszeg — Balogh Sándorné, Babosdöbréte, erdő, 700 pengő Tóth Józseíné, RózsássZeg — Tóth József, Rózsásszeg, ajándék Takács Istvánné, Vasboldogasszonyfa — Böle Józséfné, Álsónemesapáti, erdő, 200 pengő Farkas József, Babosdöbréte — Szele István, Babosdöbréte, erdő, 12.671 pengő Mester Lajos, Babosdöbréte — Mester János, Babosdöbréte, erdő, ajándék Simon Jánosné, Gsácsbozsok — Kovács Lajos, Zalacséb, erdő, 1 hold 143 Q pl, 500 pengő Németh Jánosné, Gellénháza — Nacsona János, Lickóvadamos, erdő, 300 pengő Ge'hiér Jánosné, Nemesbelés — Lukács József, Nagykutas, erdő, 301.60 pengő Dajcs Jánosné, Vaspör — Major Milhály, Vaspör, erdő, 230 píengő Tóth Józséfné, Tűrje, — Tóth Ferenc, Tűrje, erdő Nagy Jánosné, Zalacsány — Nagy Gyula, Zaíaszentlászló, erdő, 500 pengő Özv. Vörös Jánosné, Tatiándörögd — Mészáros Károlyné, TaUjándÖrögdi, érdő, 150 pengő Boronyák Pál, Szenterzsébethegy — Ifjú Tóth István, Bazita, erdő, 247 pengő Kamondi Ágoston, Fetsőzsid — Vissy Brigitta, Alsózsid, 3046 pengő Batatonkövesd község — Angol Kisasszonyok, Veszprém, kiért, szántó, 341 | 1 öt, 4310 P Tollár József, Paqsa — Dénes Géza László, Pacsa, szántó, 250 pengő Palágyi Tibor, Révfülöp — dr. Udvardy Jenőné, Zalaegerszeg, szőlő, pince, 14.000 pengő Végit Jánosné, Kútfej — ifjú Kaszás Pál, Iklódbördőce, 36 pengő Illés Andor, Csömödér — vitéz János József, Iklódbördőce, 1.100 pengő Balogh Istvánné, Bezeréd — Balogh József, Álsónemesapáti, 100 pengő Gézárt Margit, Alsónemesapiáti — özv. Halmai Gyuláné, Zalaegerszeg, 1090 pengő Kiss József, Budapest — Molnár Zigmond, Zalaszentiván, rét, 882 pengő Ruzsioska Mihályné, — Prok István, Csácsbozsök, iszántó, 619 [G Öl, 619 pengő Gombos László, Gombosszeg — Gombos József, Gombosszeg, 558 Q öl, 300 pengő Simon Vendelné, Hernyók — Szili László, Hernyók, 207 pengő Rózsás Menyhért, Ormánál aik — Adrovicz Károly, Gellénháza, szántó, 950 pengő Belső Julianna, Bárhielly — Belső Károly, Csömödér, 150 pengő Tibola Istvánné, Zalaistvánd — Kottái György, Pusztaederics, 250 pengő Bekk Sándor, Álsónemesapáti — Krápicz József, Nemesapáti, kert, szőlő, 450 pengő Dervalics Istvánné, Nagykutas — Jákab Kálmánné, Kispáli, erdő, 1300 pengő Adorján Miczi Teréz, Rábamolnári — Milejii Lajosné, Barabásszeg, erdő, 600 pengő Takács Rozália, Komló — Takács István, Alsónemiesapáti, 1275 pengő Özv. Boronyák Pálné, Babosdöbréte — Boronyák Péter, Babosdöbréte, erdő, 3620 pengő Salamon Lászlóné, Pálfiszeg — Róka István, Kávás, erdő Soós Istvánné, Barabásszeg — Keresztes Gáborné, Szilvágy, erdő, 125 pengő Pörcz Ferencné, Kilimán — Lévai Imre, Zalatárnok, erdő, 200 pengő Pusztai Jánosné, Nagykanizsa — Kovács Sándor, Lovászi, erdő, 800 pengő Molnár Gyuláné, Szentbékkálla — Busznyák Imre, Csabrendek, erdő, 600 pengő Tóth József, Csáford — Vajda Imre, Budapest, erdő, 300 pengő Tóth Ernő, Szolnok — Kovács Ferenc, Kővágóörs, erdő, 1.100 pengő Lovász Jánosné, Kővágóörs — Meilinger János, Kővágóörs, erdő, 450 pengő Horváth Jánosné, Gyulakeszi — ifjú Komoróczi Gábor, Gyulakeszi, rét, 300 pengő Dolgos György, Sümegcsehi — Ferenczi Ernő, Zalaudvarnok, szántó, 700 pengő Lukács Gábor, Szolnok — Németh János, Zalaszentgrót, 7.000 pengő Békefi Józséfné, Budapest — Csányi Jiánios, Beszterce, szőlő, pince, 520 ptengő Kovács József, Nagykanizsa — Varga György, Nagykanizsa, 800 pengő Özv. Szabó Lajosné, Balatonszentgyörgy — Keszthely község, 15.600 pengő Kovács László, Surd — Dénes Pál, Pacsía, 2.000 pengő Miszori János, Zalalövő — Lutter József, Budafa, 384 C] öl, 180 pengő Büki Sándorné, Salomvár — Gaál Kálmán, Zalaháshiágy, rét, 965 Q] öl, 1000 pengő Németh József, Káptalanfa — Nagy József, Sümegcsehi, 200 pengő Szíjártó József, Csabrendek —- Kustos Boldizsár, Csabrendek, 1 hold 544 | |öl, 1286 P Turján józséfné, Sümegcsehi — özv. Farkas Gyuláné, Sümegasehi, 1379 Q öl, 193.60 P Szabó István, Káptalanfa — Bakos Ferenc, Csabrendek, 320 pengő Kardos Elekné, Sümegcsehi — özv. Farkas G yúláné, Sümegcsehi, 1021 Q öl, 1531.50 P Heidinger Györgyné, Sümeg — Tóth István, Sümiegprága, szőlő, 1 h. 1143 Q öl 1097.20 P Özv. Molnár Sándorné, Sümeg — Reicz Gyula, Somlószőllős, szántó, rét, 1537.20 pengő Szántó Magda, Öhíd — Csikós Ferenc, Döbrőce, szőlő, rét, 983 Q öl, 983 pengő Erős Józseíné, Sümegcsehi — Kovács józséfné, Sümegcsehi, 100 pengő Schindler Milán, Sümeg — Reicz János, Sümeg, 510 pengő Özv. Horváth Istvánné, KőVágóörs — Székely István, Kővágóörs, 2.000 pengő Fischer Mórné, Keszthely — Dani Sándor, Sümeg, házhely, 1100 pengő Szalai István, Hagyáros — Miszori Pál, Bőrönd, erdő, 125 pengő Salamon Gáborné, Pálfiszeg — Salamon Mártonná, Pálfiszeg, erdő, 1000 pengői Toplak János, Nemeshetés — Tausz János, Búcsúszentlászló, 120 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Böjté Vladimir, Rákosliget, 2.860 pengő Székeskáptalan, Veszprém — Jóbaházi Nagy Kornél, Budapest, 2.964 pengő Özv. Kerkapoly Istvánné, Monosztó — Szász Antala, Budapest, 6.000 pengő Poór Imre, Vigánt — Futó Józséfné, Zalapetend, erdő, 500 pengő Czigány Sándorné, Barlahida — Mórocz Imre, Kővágóörs, erdő, 900 pengő Hegyi Károlyné, Sáska — 'Csombó Józséfné, Nyirespuszta, erdő, 700 pengő Zámbó Jenőné, Csabrendek — Tömör István, Csabrendek, erdő 500 pengő Tábor Antalné, Kispest — Kovács Gyuláné, Csabrendek, erdő, 500 pengő Bódis Kálmánné, ''Sümeg — Lenner Vilmos, Sümegcsehi, rét, 400 pengő Szabó Erzsébet, Tapolca — Szigeti Miklós, Sümeg, 739.20 pengő Özv. Bunczom Józséfné, Nagykanizsa — Tóth Sándor, Kiskanizsa, 3.016 pengő BukVich Árpád, Pacsa — Dani László József, Budapest, 600 pengő Özv. Kohn Lajosné, Budapest — Tápler Gergely, Váralja, 28.000 pengő Varga Lajos, Pakod — Övári Endréné, Pakod, szántó, 987 pengő Madzag Orbánné, Teskánd — Mónok György, Gellénháza, 255 Q öl, 204 pengő (Folytatjuk.) kabát Ballon gumiáru szaküzlet V I D O N I Budapest, V., Szent István körút 23. Telefon: 126-037. Választékos nagy raktár. KÖNYVEK ELLESETT PÁRBESZÉDEK Herczeg Ferenc könyve, Hincz Gyula rajzaival 1899 januárjában jelent meg először az Uj Idők-ben Horkayné. Rendkívüli érdeklődés fo­gadta, hiszen őt mindenki ismerte széles e hazában, ismerte már leánykorában, már akkor, amikor még Gyurkovics Micinek hivták. Horkayné, a Horkay Feri felesége, oly;n kér­déseket tett szóvá „amelyekről mindenki beszélt, de soha senki se mondta meg a teljes igazsá­got : legalább a nyilvánosság előtt nem.“ Volt olyan tulajdonsága, amely ma már a közéletből szinte teljesen kiveszett: meg merte mondani amit gondolt. Horkayné népszerűsége csakhamar messze túlszárnyalta a Gyurkovics Miciét. Világszemlé­lete úri volt, magyar és európai. Horkayné fiatal asszonyka volt, amikor elő­ször jelent meg a Fark Klubban és majdnem nagymama, amikor — huszonöt esztendővel később — egyik régi gavallérjának a shimmy- ről mondta el véleményét egy bálon. Da huszonöt esztendő alatt egy nappal sem lett öregebb. És, csodálatosképpen, nem öregedtek a mondanivalói sem. Könnyed és elmés sza­vakkal nem csak mély igazságokat mondott egy emberöltőn át, hanem amit mondott, azt utolérhetetlen művészi elegánciával fogalmazta meg. Újságírói nemzedékek nőttek fel ezeken a párbeszédeken. Szerették volna megtanulni belőlük a stilus francia erényeit: a tisztaságot, az egyszerűséget, a nagy szavakkal szemben való gyanakvást; szerették volna megtanulni belőlük, hogyan kell kevés szóval sokat mon­dani, kevés szóval kifejezni a lényeget. Di az ellesett párbeszédek szinarany-magvat rejtenek magukban. Nem lehet még utánozni sem őket. A szép alakú könyv Singer és Wolfaer kiadásában jelent meg, ára fűzve 680 pengő. . ^ ÜNNEPNAPOK MUNKÁJA A kiváló debreceni egyetemi tan'ár rádió­előadásait foglalja magában ez a könyv. Hankiss János jól tudja, hogy a magyar tudós a tudomány legtöbb ágában nem elégedhetik meg a kutatás munkájával, a szaktudomány fejlesztésével. Ha Isten megadta neki a hozzá­való tehetséget, kötelessége, hogy a tudományt „népszerűsítse“. Nem könnyű feladat ez és nem akárkinek való. Aki százezrekkel akarja a maga tudását közölni, annak igen kom olyan kell vennie a mondanivalóját s azokat is, akik meghallgatják. Hankiss komolyan veszi a tudo­mányt és komolyan a hallgatóit. írókról, költők­ről tudósokról, egyes kőitől alkotásokról szóló előadásait megértnette legegyszerűbb hallgatója is s legműveltebb olvasója is talál bennük uj és eredeti szempontokat. Az ízléses kiállítású könyvet a Singer és Wolfner Irodalmi Intézet adta ki, ára fűzve 3 pengő. Zalaegerszegi Köíegönkön$¥tár Lord Rothermere-u. 4. sz ÚJDONSÁGAI: Prokosh: Valahol a világban Berde Mária: Keresztjáró szerelem Dénes Gizella: Asszony, aki vétkezett Wright: Meghajszolt vad Dine: A végzetes tét

Next

/
Oldalképek
Tartalom