28 találat

Találatok

1. 1943-08-14 / 57. szám
[...] Stieber Lotti hőlgycsoportvezető Fehér J István vid biz elnök és sok [...] 10 drb széket Werthei pénztárszekiényt kerese 244 l P Mornai tele [...]
2. 1925-10-03 / 39. szám
[...] lünk ott künn nagyon szép kerese tűk van például Bátaszékre ezideig [...] község határában a Sióból Csapó István janyai lakos egy férfibullát emelt [...]
3. 1920-02-07 / 6. szám
[...] Forster Kottán Gödé Lajos Hock István Jakab László Kovács Károly dr [...] Fischer Miklós kisgazdapárti Sásé dr Kerese György kisgazdapárti Szalánta Nyuszti János [...]
4. 1922-02-18 / 8. szám
1922 február 18 Egy hadirokkant kérésé Zómann József szekszárd újvárosi János [...] Tenk Mik lós 60 Borsányi István Schlesinger Jenő Borsányi János Fusz [...] koronával Felül fizettek I Schmidek István ifj Kapitány Fe j rend [...] Horváth József Ferencz József Kőfáber Ist­ván Csere 8 nye Pál Sohmideg Ist­ván Stokker Gyula Varga József Sapszky [...]
5. 1943-01-06 / 1. szám
[...] Tolna megye nagy szülöttéről Oál István Babltt és oz angol Irodolom [...] Babay Sándor Uj dombóvár Fejes István és Dányi Frigyes Bátaszék Vasadi Lajos Pincehely Fehérvári István Kesző hidegkut Győnk Bánlaki István Terestényi József Simon Károly La­jos [...] József Máza Szászvár Tóth Sándor Ist­ván Fehér István Pincehely és Csapó János Simontornya [...]
6. 1941-07-09 / 50. szám
[...] gyönki Rehák Já­nos szekszárdi Horváth István ta­mási Boros Emil szekszárdi Orbán [...] szekszárdi Takács János bonyhádi Holéczi István paksi p ü szemlészeket a [...] fizetési osz­tályba pénzügyőri biztosokká Hári István szekszárdi p ü irodatisztet a [...] saját kérésére is Az a kérése hogy amennyiben a hadsereg részére [...]
7. 1941-05-10 / 35. szám
[...] vezérigazgatója és neje dr Remenyik István ny főis­pán Purgly János földbirtokos [...] Zoltán közigazgatási biró dr Weiser István egyetemi tanár és neje drOravetz [...] 9 5 mm Az újságíró kérése az Ol­vasóhoz Az újságíró lelkének [...] ta­nítói állásra Néhai id Buzási Ist­ván igazgató ezen sorszámon volt tanító [...]
8. 1926-12-18 / 52. szám
[...] órai teára honnan ő Szemző Istvánnal Knef ly Ödönnel és Gaál [...] zaj iecsiilapult val felkérte Vend Ist­ván po gármestert Szeghy Sándor gyógyszerészt [...] 04 szekszárdi birtokost és André István kormánytanácsos ipartestületi elnököt bogy az [...] neki hogy kerületé­nek oly sok kérése megvaiósu hasson Büszkévé teszi a [...]
9. 1935-08-24 / 69. szám
[...] mint most az uj életforma kérésé sében És éppen mi tétlenkedjünk [...] is Előadók lesz­nek dr Treer István kórházi igasg főorvos dr Novák [...] tengerivel üzérkednének vagy azt eladaák István OTBA orvos A tanfolyam a [...] községi orvos és dr Szokolay István gyakorló orvos A tanfolyam a [...]
10. 1921-12-03 / 50. szám
[...] K Halász 10 K Végh István Gutt mann Menyhért Schwartz Miksa 20 20 K Ledwecki István Wach tel M Beck Ignác [...] K özv Bulyáki Jánosné Szabó István Bó zső Ferencné 1 1 [...] Anya és csecsemővédő szak Osztály kérése A Pedlow féle szere­tet adományok [...]
11. 1925-11-07 / 44. szám
[...] Eri Márton alispán és Vendi István pol­gármester is Az ünnepélyt a [...] Károly földmive lésügyi államtitkár Rabinek István dr Erdélyi Aladár dr és [...] Sápszky Andor férfiszabónál Szekszárd Szent István tér 1 3 készülnek a [...] mely munkálatok költségeinek fedezetére államsegély kérése iránt intézkedés történt Operahangverseny Szekszárdon [...]
12. 1922-01-18 / 3. szám
[...] Kun Lajos Neiner József Takács István Steiner József Preimayer Tóth Gyula [...] Mihály Gziráky Ferenc Cvenk Tokai István Steiner József Mahvárt Vass József [...] iparos tanonciskolát létesítettek Egy hadirokkant kérése Zémann József szekszárd ujvárosi János [...] T J 2 K MocsáVi István 5 K Lend vai István 5 K N N 5 [...]
13. 1927-10-15 / 42. szám
[...] polg isk tanár 8 Havas István A halhatatlan tizenhárom Szavalta Csonka [...] Titte Kálmánné édes­atyját gyászolja Nyéki István gazdálkodó folyó hó 7 én [...] A tisztviselők nevében vitéz Vendel István polgármester kérte a képvi­selőt hogy [...] régebben létesül­tek az itteni tisztviselőtársadalom kérése a lehető legméltányosabb és halasztást [...]
14. 1930-10-08 / 79. szám
[...] a Magyar Hét Sándor Pál kérése az hogy Szekszárd is vegyen [...] beszédének elhangzása után felkérte Birner István árvaszéki ülnököt a szekszárdi testület [...] A kitüntettek a következők Birner István főparancsnok éves szolgála­táért bronzérmet Mautner [...] évért bronz Végh Lajos Takler István és Körmöcz József tűzoltók 5 [...]
15. 1932-01-01 / 1. szám
[...] filmvig játék amelyre az igazgató kérése vonatkozik a szekszárdi Világ mo [...] szerepeltek Horváth Katalin Páli Anna István Erasébet Vincze Kata­lin Víg Erzsébet [...] I ona Tóth Erzsébet Málinger István Doszpod János Málinger Mihály Tornoczki István ÜOÖllßr GyÖrgy Saeleczki Mihály Vasa [...]
16. 1928-11-10 / 46. szám
[...] Hódossy Mária 2 éves Lenárd István 85 éves napszámos Pacsik János [...] Erzsébet 21 éves cseléd Gaí István 21 éves földműves Baksai János [...] Láezió 3 éves Por teleki István 44 éves napszámos Böröcz Józsefné [...] le majd mikor látta hogy kérése hasztalan erőszakosan akart fellépni Mikor [...]
17. 1932-06-04 / 43. szám
[...] hogy a műkedvelői előadások engedélyének kérése alkalmával iga­zolni kell a szerzői [...] gimnázium és as állami Beserédj István fiú felső kereskedelmi iskola junius [...] óvódé bezáratta Szerencsétlen esés Tokaji Ist­vánná 25 éves szekszárdi lakos májas [...]
18. 1941-05-07 / 34. szám
[...] 50 százalék felár Az ulsáfilrő kérése az olvasóhoz Az ujságbetük legtöbbször [...] a kocsisor megállott vitéz Vendel István polgármester a vá­ros és a [...] Béla alezredessel és dr Szakdts István szkv főhadnagy szekszárdi kir közjegyzővel [...]
19. 1931-02-21 / 15. szám
[...] és faszén legolcsóbban beszerezhető Steiger István tűzifa és szénkereskedőnél Telefon 46 [...] nem a kákán is csomót ké­résé mindennel elégedetlen örök ellenséki De [...] napon lett boldog felesége Haller István gróf erdélyi földbirtokosnak Vagyis még [...]
20. 1927-11-19 / 47. szám
[...] HalálOZá 8 Óra ve ez István az Appónyi uradalom bátaapátii intézője [...] állampénztár tisztvi­selői A megboldogultban Nagy Ist­ván nyug főszolgabíró bátyját gyá­szolja A [...] vármegye és Szekszárd lakosságának több kérése nyert kedvező megoldást Lelkész beiktatás [...]

 

  • 1
  • 2