36 találat (0,231 másodperc)

Találatok

1. 1913-09-13 / 37. szám
[...] Rédői József adóhivali főnök azon kérése körül hogy a VIII fizetési [...] pénztárnok ellenőr s tisztek azon kérése körül hogy családi pótlékot kapjanak [...] s még soká tündököljön Szent István koronája Efemer e hát az [...] általános vita utolsó szónoka Barthalos István volt aki azt mondja hogy [...]
2. 1938-04-23 / 17. szám
[...] feladatairól Felszólalnak vitéz szentjánosi Szűcs István főispán Ujváry Ede szombathelyi polgármester [...] utakkal kapcsolatban panasza vagy kíván­sága kérése Egész Nyiigatmagyarország te­hát nagy érdeklődéssel [...] a régi kiváin­ sága és kérése hogy az állam és a [...]
3. 1932-02-20 / 8. szám
[...] hely bérét mérsékelték A munkások kérése A helybeli szakszervezetek a Munkás­Otthonnak [...] támogató szavai után vitéz Draskóczy István a maga részéről ki­jelentette hogy [...] tették át A városi kocsisok kérése A vármegye törölte a v [...]
4. 1926-02-27 / 9. szám
[...] Harter Mátvás Hochschorner Jenő Horváth István sertéshizlaló 100 100 000 K [...] Mihály fia Karlovitz Adolf Siposs István György Ádám Blum iífWbr Derzsó [...] Pfeifer Ignác N N Böröcz István Pulmann János Ruip Jenő Molnár István dr Niszler Teodoz bteiner Árpád [...] kérdés a nemzetk munkaügyi hivatal kérése a döntőbíráskodás leszerelés és bizton­ság [...]
5. 1922-04-29 / 17. szám
[...] város közönsége nevé­ben dr Tóth István főkapitány üdvözölte választékos szavakban Tormay [...] énekel Tánczos Béla szaval Bartha István Csótról Beethoven Op Ai hegedü [...] után felsőbbsége nem térhetett ki kérése teljesítése elől Kristóffy főfelügyelő azonban [...] 60 60 K ifj Keresztes István Czukros N N Bartli István Kiss János Nádasdyné Berta Testvérek [...]
6. 1909-07-24 / 30. szám
[...] igazgató tanító Gubicza Lajos Szanyi István és Sörédy József mint biz [...] lezárják A posta köréből Mayer István posta­távirdai felügyelő postafőnök folyó hó [...] reményt zárt be örökre Mikszáth kérése Mikszáth Kálmán 40 éves irói [...] mi lesz télen Szerencsétlenség Horváth István marcaltői lakos cipészmesternek István nevű 5 éves fiacs­kája a [...]
7. 1940-07-06 / 27. szám
[...] véget ért A Stefánia Szövetség kérése a társadalomhoz Adjatok hogy adhassunk [...] kar megjelent tagjait mire Rab István tanár válaszolt az intézel nevében [...] József Máv üzlet­gyakornok Ajka Hubert István s lelkész Cell­dömölk Iván Zoltán [...] kir járásb díjnok Zirc Locskai István főhadnagy Érsekújvár dr Lajos Kálmán [...]
8. 1914-10-17 / 42. szám
[...] elintézi ami csak pár nap kér­ése akkor nálunk is végre életbe [...] Ferenc Horváth ániel cs Szabó István Kulcsitzky János soknyay Károly Rédei [...] amperth Ferenc Buráth József Kis István ömböl Ferenc Gyimóti Ferenc Kőszegi [...] Mórocz József Németh János Molnár István yenese János Gyenese Károly id [...]
9. 1939-05-24 / Rendkívüli kiadás
[...] kötelességét ezt bizton Ígérheti Egy kérése van ha mandátummal megtisztelik benne [...] hanem az egyént dr Antal Istvánt mert a politikai áramlatok változhatnak [...] oszlott szét hogy dr Antal István a Szentlélek kitöltetésének második ünnepén [...] A pápai kerületben dr Antal István MÉP Molnár Benjámin nyilas párti [...]
10. 1924-08-23 / 34. szám
[...] Marton János dr Kovács J István Kiss Ferenc d u ifj [...] ma esti vonattal érkeznek városunkba István király napja A soha nem [...] a kerület elhunyt püspö­kének Németh Istvánnak egyéniségéről és érde­meiről A kerület [...] sportpálya építése tár­gyában beadott együttes kérése körül Az ügy­ben végleges javaslattételre [...]
11. 1906-04-28 / 17. szám
[...] Hoffner Sándor Horváth Pál Karcsay István Kar­dos István Karner Rezső dr Kapossy Lucián [...] Kende Ádám Kia Tivadar Kiss István Kis Ernő Kiss Lajos Kluge [...] Saád Lajos Sarudy Ottó Sipos István Sipos József SchloBszer István Szalisznyó Sándor Tar Gyula Tauber [...] el mint egyes em­berek hasonló kérése Itt a kulturális célt kell [...]
12. 1932-01-02 / 1. szám
[...] aranyérmet és díszoklevelet valamint Horváth István főoktatónaka bronz érmet és díszoklevelet [...] dr Konkoly Thege Sándor Horváth István nevében is hálás köszönetet mondott [...] nem zárkózott el az egyesület kérése elől hanem segítségére volt abban [...] néhai Heller Lajos dr Márton István utca 3 szám alatti fogorvosi [...]
13. 1940-11-02 / 44. szám
[...] a zászlót és dolgozunk Szent István országáért Ezt a munkát a [...] lesznek az egyháznak aminő Szent István Szent László és Szent Imre [...] Anna Székely nép­ballada Előadja Édes István VIII osztályú kol­légiumi tanuló 6 [...] áll tanítóképzőnek Ma­gyaros érzését tanúsító kérése erős visszhan­got keltett az ifjúság [...]
14. 1938-02-05 / 6. szám
[...] és vele lesz fia Horthy István min tanácsos is A határon [...] első útja Pilsudszky és Bátory István király sírjához vezet ahol koszorúkat [...] hogy a garanciát kérő fél kérése elől kitért a másik fél [...]
15. 1932-04-23 / 17. szám
[...] a következőket emel­jük ki Függőkölcsön kérése a kormánytól a város kiadásainak [...] követke­zők Karlovitz Adolf dr Tóth István 7 60 7 60 P [...] adta ki Pápalak találkozóhelye az István király szálloda Budapest VI Podrnaniczky [...]
16. 1909-07-17 / 29. szám
[...] Sümeg Csabrendek Devecseri vasút Barthalos István városi képviselő az utolsóelőtti közgyűlésen [...] annak a mozgalomnak melyre Barthalos István a város figyelmét felhívja akkor [...] hogy a főispán úr megújított kérése még sokkal go­rombább sértés miut [...]
17. 1916-07-01 / 27. szám
[...] volna a bájos hölgy gyüjtők kérése elől A gyűj­tés noha a [...] elnöklete alatt Az ülésen Németh István püspök is jelen volt A [...] a városi hatósággal hogy Németh István 1878 évi születésű népfelkelő tizedes [...] nyert hogy az eltűnt Németh István orosz hadifogságban van Halotti értesítés [...]
18. 1904-02-27 / 9. szám
[...] tavaszi szezon elnyerésére irá yuló kérése teljesíttes­sék A bizottság átengedte Me [...] Gáty Zoltán Rácz Dezső Gáty István 3 Képek a művészettörténetből Irta [...] ráadást a fülbe­mászó operettrészlethez Horváth István kath tanító­LŐképezdei igazgató felolvasása következett [...] Jenő 9 szavazatával szemben Horváth István kath tanítónőképezdei igazgató 82 szavazattal [...]
19. 1929-10-19 / 42. szám
[...] akarnak t i kamatnélküli kölcsön kérése az államtól hogy a kölcsönösszegből [...] bástyafal helyére épült 2 Kiss István A pápai plébánia története 24 [...]
20. 1927-07-02 / 27. szám
[...] Engenia lesz Egy esti sétáló kérése Vettük s köz­rdekből készséggel megjelentetjük [...] négyszoba konyhás lakás építésére Lengyel István Vasut utca 21 sz alatt [...]
21. 1910-01-15 / 3. szám
[...] János a város­malom bérlőjének azon kérése körül hogy a malom vizszerkezete [...] tagjai közé ujabban beléptek Bogár István és neje Fehér Sándor Németh [...] Resch Irén Resch Jenő Zala István A leányegyt SÜlet vasárnap délután [...]
22. 1938-03-19 / 12. szám
[...] és Szűcs Dezső által pártolt kérése alapján kivételesen havi 30 P [...] el a képzői énekkarnak Ritoók István tökéletes betanításában előadott Kodály­száma A [...]
23. 1921-04-02 / 14. szám
[...] KLAP 1921 ápri is 2 István ügyvédet a nemesség Horváth Ferencet [...] befolyása sintsen ha kivált azoknak kérése az illendőségesen fundálódik Nohát ilyenfor­mán [...] Teleki Pál miniszterelnök gróf Bethlen István és gróf Andrássy Gyula és [...]
24. 1911-02-18 / 7. szám
[...] nem ellen keresztül ment Dijnokok kérése A városi dijnokok kérelme folytán [...] Magyar rapszódia Előadják gordonkán Gáty István zongorán Gáty Lenke 6 A [...] Wohlmuth Lajos Gerald Villiams Süvegh István Ethel Horace felesége Jerffy Józsefné [...]
25. 1913-06-07 / 23. szám
[...] deputációban jártak a polgár­mesternél közbenjárásának kérése végett a hétfői közgyűlésen pedig [...] Billitz Ferencet Koréin Vilmost Keresztes Istvánt és Szeleczky Ferencet kéri fel [...]
26. 1941-05-10 / 19. szám
[...] kiadóhivatalban Főiskolai nyomda AZ ÚJSÁGÍRÓ KÉRÉSE AZ OLVASÓHOZ Az ujságiró az [...] ügyeletes szolgálatot Névmagyarosítás Vértess Vilmos Ist­ván miniszteri tanácsos a szombathelyi Máv [...]
27. 1909-03-27 / 13. szám
[...] Jancsó Benedek Sebestyén Gyula Bernát István Az elméleti előadásokkal kapcsolatosan a [...] tisztelgett Mészáros Károly polgármesternél pártfogásának kérése mellett felkérvén őt arra hogy [...] Kenessey Anna 1 K Pipók István 20 f özv Horváth Déuesué [...]
28. 1943-08-21 / 34. szám
[...] szavakkal emlékezett meg v Horthy István kormányzóhelyettesről aki úttörője volt a [...] Nevezési díj számonként 50 fillér kerese k Cím a kiadóhivatalban Kuni [...]
29. 1937-05-01 / 18. szám
[...] EGY CIM GYOR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 SZÁM VÁROSHÁZZAL SZEMBEN [...] teríték 1 P A köztisztviselők kérése A Köz­szolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége [...]
30. 1910-10-01 / 40. szám
[...] hát a szerencsétlen szomszéd­beli lakosság kérése hogy a város tisztíttassa el [...] két rakon­cátlan fiu pajkosságából Pölöskei István szalma­kazla kigyulladt Az erős szélben [...]
31. 1941-05-17 / 20. szám
AZ ÚJSÁGÍRÓ KÉRÉSE AZ OLVASÓHOZ Az újságíró az [...] támasza volt az előadásnak Fodor István Sass Imre Várady Lajos és [...]
32. 1906-01-06 / 1. szám
[...] tárgyaltak A szigorú tanács Árvái István Zimmer­mann János utcai házának építése [...] szabály­rendelet 2 a villamos telep kérése szénszállítás céljaira lófogat beszerzése iránt [...]
33. 1916-04-01 / 14. szám
[...] eszmecserét vál­tott ki Wittmann Mihály kérése hogy a tej árát literenként [...] javára A jegyzőkönyv hitelesítésére Bodai István Kocsis Pál és Keszei Ferenc [...]
34. 1904-11-26 / 48. szám
[...] egyhangúlag a jelenlegi bérlőnek Varga Istvánnak adták 1905 jan 1 től [...] tartja mert hátha a bérlő kérése elutasíttatván még magasabb igényekkel áll [...]
35. 1908-10-31 / 44. szám
[...] tisztikar megalakítása alkalmá­val elnöknek Szentpály István miskolczi polgár­mestert az igazgató tanács [...] kérte az engedély megadását Ebbeli kérése indokául a színház nehéz füthető­ségét [...]
36. 1921-02-26 / 9. szám
[...] tagja Mórocz Antal és Stefanics István emlékezetét minden évben megüli gyász­misét [...] ker szoc szakszervezet felterjesztése és kérése alap­ján a dohánygyári munkásoknak 25 [...]