3. oldal, 73 találat (0,334 másodperc)

Találatok

41. 1932-05-19 / 40.szám
[...] és előkelő rokonság gyá­szolja Fenyvesi Sándorné szül Vörös Emma f hó [...] Széchenyi téren A Széchenyi téri Farkas féle házat lebontották hogy újat [...] Károlyi Gyuláné gróf Bethlen Istvánné vitéz Gömbös Gyuláné dr Hevesi Simon főrabbi neje és Fleiszig Sándorné a Tőzsde elnökének neje kapott [...]
42. 2001-10-04 / 39. szám
[...] diplomaosztó ünnep­ség volt városunkban a Vitéz János Ró­mai Katolikus Tanítóképző Főiskola [...] Géza Bene Lász­lóné Csík Istvánné Farkas István Fe­ith János Ferkó Lajos [...] Bartal Béláné Hauser László Peti Sándorné Pozsgay Ernőné Vincze Józsefné Egészen [...] Mária Jolandis Rózsár Dánielné Sárközy Sándorné Takács Anna M Laura A [...]
43. 2001-12-20 / 50-52. szám
[...] diplomaosztó ünnep­ség volt városunkban a Vitéz János Ró­mai Katolikus Tanítóképző Főiskola [...] Géza Bene Lász­lóné Csík Istvánné Farkas István Fe­ith János Ferkó Lajos [...] Bartal Béláné Hauser László Peti Sándorné Pozsgay Ernőné Vincze Józsefné Egészen [...] Mária Jolandis Rózsár Dánielné Sárközy Sándorné Takács Anna M Laura A [...]
44. 2002-11-14 / 46. szám
[...] volt november 6 án a Vitéz János Római Katoli­kus Tanítóképző Főiskolán [...] tanítóképzés fejlődé­sében címmel folytatta Fazekas Sándorné tanszékvezető a Vág­Duna Ipoly Euró [...] Lajos Csiffáry Tamás Kluka Adrienne Farkas Éva Tölgyessy Zsuzsanna Tóth Sándor [...]
45. 1926-02-21 / 15.szám
[...] né Marosi Ferenc Reusz Ferenc vitéz Szívós­Waldvogel József Fehér Sándor Kemény [...] Takarék­pénztár Herczegh G L né vitéz Benke Ferenc Vörös József cég [...] K Szekcsik Elek Marosi Ferencné Farkas Károly N N Dr Antóny [...] N N Krach János Juhász Sándorné Knisch Sándor Fritz J Pázmány [...]
46. 1937-04-15 / 30.szám
[...] Elemér szap­panok és krémek Szlávik Sándorné 2 virágváza Stühmercég 4 fonott [...] Tarcsay N né 4 hamutálca vitéz báró Ungár Károlyné 1 drb [...] Edéné 1 üvegtál Bazárasztalhoz adakoztak vitéz Borókay Rudolfné játékok Buzárovits Gusztáv [...] selyempapír Babát öltöztettek Darvas Erzsike Farkas Buci Jezierszky Baba Szatz­lauer Kató [...]
47. 1935-02-02 / 10.szám
[...] özv Bakay Istvánné 150 Frank Sándorné 1 P Összesen 107 P [...] Krammer György 3 kgr dió Vitéz Matus Gyula 8 méter ruhakelme [...] Istvánné dió és lekvár Özv Farkas Józsefné dió Gottmann Istvánné 1 [...] Antal 6 P Glatz Gyula vitéz Szivós Waldvogel dr Popper Dezső [...]
48. 1943 / 55. szám
[...] 59 60 P özv Kovács Sándorné 50 P Bencés gimn IV [...] Zimonyi Imre 29 50 P vitéz Kövess Gyula 27 35 P [...] füstölőre 20 P özv Babura Sándorné Homor Kálmán könytartóra Komondy Sándor [...] özv Gyarmathy Dénesné 15 P Farkas Lajos Kiss Lajos és Zsombok [...]
49. 1994-06-23 / 25. szám
[...] Június 18 án szombaton a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán [...] után a ta­gozatvezetők dr Fazekas Sándor­né Pálos Imréné és Zoltán Erika [...] Kony­ha hetilap főszerkesztője a társel­nök Farkas Sobri József örökös hal­főző bajnok [...]
50. 1936-03-08 / 20.szám
[...] Etter Ödön 6 Özv Magos Sándorné Nádler István Reviczky Elemér dr [...] Alajosné özv Eggenhofer Ernőné özv Farkas Elekné özv dr Gönczy Béláné [...] Etter Ödönné 30 drb hasé Farkas Jenőné 1 T rum özv [...] Krasznay Gáborné 1 tál sonka vitéz Leidenfrost Pálné 1 tál sonka [...]
51. 1915-02-14 / 13.szám
[...] oda álljanak az eddig oly vitézül harcolt magyar katonák mellé A [...] tün­tette ki az ellenség előtti vitéz ma­gatartásáért Wiblinger Jakab és Kurth [...] folytak be hozzám dr Ka­tona Sándornétól 6 ing 6 alsó nad­rág 4 pár szokni Farkas Adolftól 3 drb kalap Garay [...]
52. 1933-05-21 / 40.szám
[...] sza vakban az elhunytat Mészáros Sándorné ny Máv főkalauz neje f [...] A tárgysorozat kiemel­kedő pontjai néhai Farkas Elek el­nök és a dalárda zászlóanyjának Farkas Elekné arcképének leleple zése valamint [...] órakor lesz Az ün­nepi beszédet vitéz Zsiga János dr vármegyéi tb [...]
53. 1998-10-15 / 41. szám
[...] és zene riadal között a vitéz sor előtt gyalog indulna kísére­testül [...] Tűzoltóság Teké­ben a férfiaknál 1 Farkas Csaba 2 Faikas János 3 [...] 1 Ko­lompár Lajosné 2 Sárközi Sándorné 3 Kolompár Andrasné Pálos
54. 1941-05-25 / 42.szám
[...] dalárdája 4 Ünnepi beszéd Mondja vitéz Ron­kay Antal protonotáríus kanonok 5 [...] a Duna dűlőben 1500 Bednárik Sándorné és társaitól ifj Gé­mesi Sándor 16 4556 od erdőílletőség 300 Farkas József és nejétől Hraskó Károlyné [...] a Barti kúti dűlőben 50 Farkas József és nejétől Méri Imréné [...]
55. 1929-02-10 / 12.szám
[...] Meszes Istvánné kolbász parizer Hübschl Sándorné 3 férfiing 1 szoknya 6 [...] részére Vörös József Esztergom Viktor vitéz Szivós Waldvogel Jó­zsef Marosi Ferenc [...] Einczin­ger Sándor 10 20 P Farkas Jenő 8 P Henning János [...]
56. 1941-04-16 / 31.szám
[...] szántó és szőlő 1750 P Far­kas József és nejétől Dómján István [...] a Du­na dülőben 450 P Farkas Jánostól ifj Csernyánszky Ferenc és [...] 150 P özv Szen­czi Józsefnétól vitéz Szenczi Ferenc és és tsa [...] VisnyoVszki Kálmán és nejétől Sziklay Sándorné kolozsútontúli őrhegyaljai le­gelő 146 P [...]
57. 1932-05-05 / 36.szám
[...] P Hrab­lik Rezső és neje Farkas Julitól Hrablik Járos és neje [...] Rozália cigánykuti szántó 30 P Vitéz Dudás László Ödön Róza és [...] kolozsuton­túli szántó 3000 P Ipolyi Sándorné szül Romanek Ilonától Erős Gergely [...]
58. 1933-07-06 / 53.szám
[...] Béláné Jáki Aladárné dr Katona Sándorné Laping Miklósné gr Sternberg Jó­zsefné [...] özv Marosi Ferencné Roszival Rudolfné vitéz Zsámbéky Pálné II sz persely [...] Kálmánné özv Véber N né Farkas Buci Laping Elli Szatzlauer Kató [...]
59. 1934-10-28 / 84.szám
[...] Krizosztom főapát Schermann Egyed vikárius vitéz Szabó István esztergomi kir tanfel­ügyelő [...] és Schöner Fe­renc cikkét Novellát Farkas István és Tartaüy Ilona verset [...] 25 özv Kelemen Ferencné Makó Sándorné Hagara Béla Hagara Mária SCHRIKKER [...]
60. 1921 / 106. szám
[...] a levegő és a Horeruki vitézek nem sze­retik a puskapor szagát [...] Gyula Márkus László Szenes Béla Farkas Imre és Gaál Gyula a [...] ízléses női kalapokat készít Frank Sándorné Széchenyi tér 7 földszint Hordók [...] nevében is kö­szönetét mondok Bakoss Sándorné szül Tölgyessy Etel E rovatban [...]