Esztergom és Vidéke, 1994

1994-01-06 / 1. szám

1994. január 6. 1. szám C Ára: 23 Ft ESZTERGOM és VIDÉKE POLGÁRI LAP Alapíttatott 1879-ben Alapftó főszerkesztő: DR. KŐRÖSY LÁSZLÓ Újraindult 1986-ban SZILVESZTER '93 December 30-án, csütörtökön az Esztergomi Helyi Televíziós Egye­sület szokásos adásnapján több mint négyórás szilveszteri műsorral kedveskedett nézőinek. Tudjuk, hogy külön programmal készültek az óév búcsúztatására, hi­szen másokat is - főleg iskolákat ­kértek arra, hogy érdekesnek ítélt produkciójukkal lépjenek a nyilvá­nosság elé. Széher Mihály főszerkesztő, Né­meth Árpád stúdióvezető és Sinkó Gyula szerkesztőmunkatárs már hónapokkal ezelőtt elkezdték az előkészületeket. Mivel a felkérő le­velekre „külsősök" nem jelentkez­tek, csupán a maguk ötleteire ha­gyatkozhattak. Karácsony másnap­jától az adás végéig talpon voltak. Láttam munkájukat, láttam adásu­kat: kitettek magukért. A korábbi anyagok feldolgozásá­ra számos órát áldoztak. A külső helyszínekre többször kimentek, előkészítették és kiválasztották a legjobb részleteket. Turi Béla tech­nikus a második emeletről vitte le a technikát a földszinti csillagterem­be. Mácsányné Slezák Aliz saját tervei alapján rendezte be a stúdiót, amihez a kellékeket is maga készí­tette. A főpróbán, szerdán este min­dent „végigjátszottak", kivéve az élő számokat. Az adás napján este hatkor Széher Mihály még egy utolsó „eligazítást" tartott és hétkor indult a helyi TV-s produkció. Az év közben is sikeresnek tartott telefonos- és variajátékot most há­romszor ismételték meg, más-más kérdésekkel. Nagy sikere volt, több mint kétszáz résztvevővel. Széher Krisztina és Széher Orsolya telefo­nos kisasszonyok alig győzték a je­len tkezők ostrom át. Hibátlanul dol­goztak. Hatszor jelentkezett a vidi­dili, amit Oláh Gábor válogatott és ajánlott adásba. A nyáresti csevegé­sekből Sinkó Gyula válogatott ki részleteket. A további műsor két részre osz­lott. Vidám, könnyed, laza hangula­tot keltett a dzsesszbalett, az egész­ségügyi paródia, az italkészítés, az aerobik, a sminkkészítés, az erotik show, a szavalat, a Monteverdi kó­rus humoros éneklése, a képviseleti ülések zenés parodizálása, a képvi­selők zenekari játéka, a TV-kórus Obladi-oblada, Beatles zenére írott énekszáma, melyet Piatrik István kísért. Érdekes és a nagyközönség fi­gyelmét elnyerő műsorszám volt Táboritáné Jó-Dobronya Beatrix interjúja a Hungária Biztosító esz­tergomi vezetőjével, dr. Hundzsa Máriával; Szeder Balázs beszélge­tése Földes Vilmos karikaturistával esztergomi kötődésű fiatal művé­szek profi színvonalú műsorát: Vincze G. Péter (színművész), Vincze Zsuzsa (hegedűművész), Vincze Katalin (ének tanszakos ze­neakadémiai hallgató), Vélsz Péter (bécsi zeneakadémiai hallgató), Reményi József (zeneakadémista), Kuti Balázs (zenetanár). Műsoruk országos tévéadásban is megállná helyét. A pártok vetélkedőjét Sinkó Gyula vezette, melyben még a tánc­tudásról is képet kaphattunk: Paál KATI FOTO Fuji Labor Esztergom és dr.Etter Ödön társalgása Nemere Anikó-Kiss György (SZDSZ), István íróval. Csernusné Láposi Elza-dr. Törös Közel fél órán át élvezhettük az Péter (MSZP), dr. Antalics Mihály­FIZESSEN ELO AZ ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 1994-ES ÉVFOLYAMÁRA! Megrendelhető a szerkesztőségben: GRAN TOURS Utazási Iroda, Széchenyi tér 25. ESZTERGOMRÓL AZ ESZTERGOMIAKNAK! A városi polgárság hetilapja! * AZ ESZTERGOM ÉS VIDÉKE 1994-ES FALINAPTÁRA a Gran Tours Utazási Irodában kapható! Ára: 25 Ft dr. Sarkantyú Lajos (MDF) össze­tételű csapatból. Kár, hogy a Né­meth József-Szóda Ferenc (KDNP) páros „vis major" miatt kimaradt a műsorszámból. Dr. Könözsy László polgármes­ter és dr. Etter Ödön beszélgetésé­vel zárult az esztergomi „előszil­veszter", melyet Táboritáné Jó­Dobronya Beatrix és Sárik Andrea konferált jókedvvel és bájosan. Az adást 28 cég és vállalkozás támogatta. ASzilvesztergom '93 című mű­sor közreműködői: Ámon Péter, Bihari Antal, dr. Etter Ödön, Erős Miklós, Magyar József, Mácsány­né Slezák Aliz, Oláh Gábor, Paulo­vits József, Piatrik István, Pohorny Aurélia, Sárik Andrea, Sinkó Gyu­la, Szabóné Láng Éva, Szeder Ba­lázs, Szedemé Pereszlényi Márta, Széher Krisztina, Széher Orsolya, Táboritáné Jó-Dobronya Beatrix, Turi Béla, dr. Varga Győző, Vavro­vics Károly, Németh Árpád adásve­zető és Széher Mihály főszerkesztő voltak. Miként élték meg a nem minden­napi vállalkozást? Dr. Etter Ödön: - Büszke va­gyok, hogy a tévés stáb sikeresen mutatkozott be. Nagyobb lenne az örömöm, ha a városban működő iskolák, egyesületek, kulturális csoportok is bekapcsolódtak volna. Jövőre talán sikerül, hogy a város jobban mutassa be önmagát. Köszönöm minden közreműkö­dőnek és saját stábunknak is az éves munkát! Széher Mihály: - Az utcán meg­állítanak, véleményt mondanak. Érdekel bennünket, hogy miként fogadta a közönség. Körülménye­ink, lehetőségeink alapján ennyire futotta. Úgy érezzük, hogy nem vallottunk szégyent. Más műsorok­kal, profi színészekkel, zenészek­kel összehasonlítani nem szabad. Nekünk esztergomiakat kell szere­peltetni. Legfontosabb, hogy a né­zők miként fogadták az adást. Vár­juk a véleményeket a 315-666 -os telefonon, melyhez üzenetrögzítőt is kapcsoltunk! (Pálos)

Next

/
Oldalképek
Tartalom