Esztergom és Vidéke, 1994

1994-06-23 / 25. szám

10 ESZTERGOM ÉS VIDÉKE MEGBIZOLEVEL­ÁTADÁS Június 15-én, szerdán 15 órakor a Városháza dísztermében vette át képviselői megbízólevelét dr. Haller Zoltán, körzetünk új országgyűlési képviselője. Tanévzáró a tanítóképzőben Június 18-án, szombaton a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskolán ünnepi, diplomaosztó ta­nácsülésre került sor. A zsúfolásig megtelt díszterem­ben a megjelenteket a Himnusz hangjai után Homor Lajos főigazga­tó-helyettes köszöntötte, köztük dr. Kálmán Attila államtitkárt, az iskola egykori diákját, dr. Gyaraki F. Fri­gyes mb. főigazgató-helyettest, s az elnökségben helyet foglaló dr. Faze­kas Sándomét, a szlovák, Pálos Im­rénét, a német és Zoltán Erikát, az angol tagozat vezetőjét. Az ez évi államvizsgákról Homor Lajos számolt be. Az idén 93 nappali tagozatos és 6 levelező tagozatos tett eredményes záróvizsgát. Dará­nyiné Csonka Valéria (angol szakos) kitüntetéssel végzett, Dóka Mónika (óvodapedagógus), Gerlei Éva és Neukunft Judit (német nemzetiségi tanítók) pedig jeles diplomát kap­tak. A végzetteket dr. Kálmán Attila államtitkár is köszöntötte, majd Gárdái Zoltán főigazgató foglalta össze az elmúlt év eredményeit, tör­ténéseit. Ez az első tanév, melyet római katolikus tanítóképzőként zárt a főiskola. Az intézmény nem­zetközi kapcsolatai is kibővültek. A diákok több külhoni egyetem illetve főiskola vendéghallgatói lehettek, s több nyelvi lektor is érkezett. Ki­épült a város kulturális intézményeit összekapcsoló számítógépes háló­zat, melynek központja a főiskola. A főigazgatói értékelés után a ta­gozatvezetők, dr. Fazekas Sándor­né, Pálos Imréné és Zoltán Erika köszöntek el hallgatóiktól. A végzettek diplomáit Gárdái Zoltán főigazgató adta át. Általános iskolai tanító szakon 18-an, óvoda­pedagógus szakon 20-an, idegen­nyelv-oktató (angol) szakon 7-en, német nemzetiségi tanító szakon 13­an, szlovák nemzetiségi tanító sza­kon 4-en, tanító-szociálpedagógus szakon 15-en, tanító-művelődés­szervező szakon 17-en, levelező ta­gozaton 6-an végeztek. Az ünnepi tanácsülés a Szózat kö­zös eléneklésével ért véget. s.j. A kéményt ősszel lebontják Megnyílt a strand A Szent István Városi Fürdő nyitott medencéjét három hét késéssel nyitották meg. A késés oka az volt, hogy az elmúlt évben elkezdett csatornázási, vízelveze­tési munkálatok elhúzódtak. A későbbi nyitás ellenére a Fürdő szálló felőli olda­lon a térburkolat még nincs kész A be­tonfelületet felszedték és helyét dicsére­tes módon természetes anyaggal, gránit­kockával borították be. Terveit Mujdri­cza Ferenc építész készítette. Heer Lajos, a fürdő vezetője elmond­ta, hogy a bérletesek már reggel nyolctól kilencig bemehetnek. A napi jegyesek s/ámára reggel küenctől este hétig van nyitva az uszoda. Természetesen rossz idő esetén, amikor már vendég nincs, korábban bezárnak. A belépők ára változatlan. Felnőttek részére a napijegy 40 forint, diákoknak és nyugdíjasoknak 30 forint. A bérlet felnőtteknek 900 forint, diákoknak 600 forint. A fürdőben a nyári szünetben szerve­zett úszásoktatás is van. Egy-egy tanfo­lyam ideje három hét. Ezek kezdése: jú­nius 13, július 4, július 25. A csoportos oktatás délelőttönként és délutánonként egyaránt három csoportban történik. A tanfolyam díja is kedvező: 1.200 forint Július 3-án, vasárnap délelőtt 10 óra­kor rendezik meg a hagyományos Uni­ker TE úszókupát. Ez évben is várják a jónevű fővárosi egyesületeket: Ferenc­város, Újpest, Spartacus, Vasutas és a vidéki úszókat. A verseny ideje alatt a medencében nem lehet fürdeni. 13 órától már várhatóan szabad lesz a medence. Megnyitutták a fürdő melletti Malom utcát is. Ugyan még nem sétálóutca, mert törmelékek, lerakott hulladékok csúfít­ják, de a Bajcsy-Zsüinszky utcáról már ki lehet jutni a Kis-Duna sétányra. A Polgármesteri Hivatal a Fürdő szál­ló volt kazánkéményének lebontására pályázatot hirdetett. A lebontás ténye ör­vendetes és megnyugtatja a városvédő­ket, de a fürdőző vendégek érdekében lebontására csak a fürdési szezon után kerülhet sor. Október végére már nem láthatjuk ezt az ipari „csúfságot", mely évtizedeken át ontotta magából a füstöt és a kormot. (Pálos) Országos Halfőző Verseny 1. Bartal Flórián, 2. Brilla István! Június 19-én, szombaton Pakson rendezték meg az országos halfőző versenyt. A városi önkormányzat egész napos programot szervezett. A halfőző versenyre délelőtt tízkor ke­rült sor, délutántól pedig rockkon­cert szerepelt a programban. Egy­órás műsort adott az esztergomi Tűzkerék Rhytm and Blues, továbbá fellépett még a Deák Bili Blues, a Bergendi szalonzenekar, a Blues Company (Németország) és több hazai együttes. A paksi program fő attrakciója a halfőzés volt. Esztergom, Paks, Bu­dapest, Baja, Szeged, Dusnok, Du­napataj, Dunaújváros, Mohács és más helységekből 40 versenyző ne­vezését fogadták el. A 13 tagú zsűri elnöke Bor Imre polgármester, vala­mint Pákozdi Judit, a Magyar Kony­ha hetilap főszerkesztője, a társel­nök Farkas Sobri József örökös hal­főző bajnok volt. Két kategóriában hirdettek ered­ményt, a halászléfőzésben és az egyéb halételekben. Az esztergomi­ak kitettek magukért. „Egyéb halé­telek" kategóriában 1. Bartal Flórián (filézett halpaprikás, Flóri-féle juh­túrós, tejfölös petrezselymes galus­kával), 2. Brilla István (halpapri­kás). Bartal Flórián kétszeres győztes, tavaly ugyanott a halészléfőzésben nyert. Receptjeit a Magyar Konyha szakmai lap is rövidesen közli. Esz­tergomi érdeklődőknek készséggel a gyakorlatban is bemutatja tudo­mányát. - Amatőr „konyhaművész" va­gyok, villanyszerelő a tanult szak­mám. Apám hentes-mészáros, anyám házvezető volt. Tőlük örö­költem az „ízeket". A paksi verseny­re Budapesten a Rákóczi téri csar­nokban szereztem be a halakat: 3 kiló pontyot és 3 kiló harcsát, csu­kát, süllőt, vegyesen- Pontyból a ha­lászlét, a többiből a halpaprikást ké­szítettem. Ez szerepelt a versenyki­írásban. Nem volt olcsó mulatság. A nevezési díj, a halak, a leutazás, a főzés költsége kilencezer forintba került. Még szerencsém, hogy győz­tem, mert tízezer forintot és egy gyönyörű serleget hoztam haza ma­gammal. Brilla Istvánnal állandó verseny­ben állunk. Legutóbb az esztergomi pünkösdi halászléfőző versenyen megelőzött, most én nyertem. Baráti körünk büszke mindkettőnkre. Kér­dezzék meg Szeidl József vállalko­zót, valamint Tégen Zoltánt és Lo­bog Csabát. Ők pártatlanok ebben az ügyben... (Pálos) Tanévzáró a Városi Zenedében Június 14-én a Városi Zenede előtt, a Kis-Duna sétány árnyas fái alatt gyűlt össze a város zeneiskolás ifjúsága és a szülők népes serege, hogy átvegyék a bizonyítványokat, illetve meghallgassák Reményi Károly igazgató tanévzáró be­szédét. Az idén 470 növendék végzett az is­kolában (tavaly 380). Az elmúlt tanév­ben hegedű tanszakon 37-en, zongora tanszakon 105-en, furulya tanszakon 20­an, trombita tanszakon 22-en, gitár tan­szakon 25-en, gordonka tanszakon 19­en, ének tanszakon 4-en, fuvola tansza­kon 39-en, klarinét tanszakon 16-an, ütő­hangszer tanszakon 10-en, kürt tansza­kon 2-en, továbbá oboa-fagott-tuba és harsona tanszakon l-l növendék vég­zett. Zeneóvodába 57-en jártak, 114 nö­vendék pedig előképzős volt Kitüntetést jutalmat kaptak: Zongora: Mogyórosi Lilla, Schupp Gabriella, Karácsony Zita, Berta Veroni­ka, Piatrik Zsuzsa, Petróczy Csaba, Nyit­rai Ágnes, Rosta Katalin, Reiss Tibor, Balázs Lili, Szerencsés Eszter, Táborita Adél, Varga Katalin Cselló: Reményi János, Ganzer Erzsé­bet, Willinger Ágnes Klarinét: Huszár Zsuzsanna Fuvola: Gajdán Renáta, Laduver Ildi­kó, Csápai Krisztina Gitár. Kicsák Katalin, Tóth Cecília Furulya: Hekk Andrea Rézfúvó: Huszár Péter, Viszolai Ist­ván, Jancsurák Richárd Ütő: Hornicsár Tivadar A tanszerhasználati díj az ősztől vár­hatóan nem változik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom