106 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. 1931-06-21 / 25. szám
[...] Lenk Zsófia Sopron Cse ke Sándorné Szekszárd özv Kevaló Já nosné [...] Szombat­hely özv Dudás Jánosné Rákospalota vitéz Nagy Lajos Szombathely 22 22 [...] Lajos Meszlen 1 1 P Farkas Sándorné Balatonalmádi ifj Mester házy József [...] Aszód 3 20 P Dr Far­kas Béláné Győr 5 P Özv [...]
2. 1918-05-19 / 16. szám
[...] Németh József 54 K özv Farkas Sándorné özv Farkas Istvánné és özv Susa Mihályné [...] ifj László József özv Kálmán Sán­dorné Markbreiter Jakab izr Kórodi Anna [...] ref 40 dós emlékére özv Farkas Sándorné egy szép keresztelő készletet ajándékozott [...] egyik koszorú fölirata ez volt Vitéz és méltó ellenfelünknek A bolgár [...]
3. 1935-07-21 / 30. szám
[...] Budapest Hemii Zsigmond Zalaist vánd Farkas Sándorné Balatonalmádi Györkös Sándor Celldömölk Búza János Szentendre özv Kiss Sándorné Sopron németi Janurek György Nagyberény [...] di Sándor Celldömölk özv Vadócz Sán­dorné Celldömölk Fodor Mihály Keme nessömjén [...] özv Rothfuchs Jánosné Tokaj dr vitéz Vida Elemérné R Nemes Ist­vánné [...]
4. Jubileumi áldozat (72. oldal)
[...] P Ács József özv Baracskay Sándorné özv Csiszár Lajosné Egy beteg testvérünk Egy szegényasszony Farkas Te­réz Gondán János Horváth György [...] Tóth József és Szabó Erzsébet vitéz Urdombi Iván Tria­nontelepi gyűjtés Varga [...] ki Konventudvar feltöltéséhez kavicsot fuvaroztak Vitéz Bolla István Éger Károly Farkas Antal Farkas Szabó Jenő Gyarmathy Kálmán Gyarmathy [...]
5. 1942-05-10 / 19. szám
[...] János Lázi puszta özv Kiss Sándorné Sopronnémeti Béres József Szombat­hely Wölfel [...] né Jolsva Dadó Erzsébet Pécs vitéz Baráth Károly Rimaszombat dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Nika Józjefné Szombathely [...] Obendorf Henrik Váralja özv Böröczky Sándorné Adásztevel 1 20 1 20 [...] fiúknak lányoknak egyaránt alkalmas ajándék FARKAS Z FOGLYOK ANGYALA A mentő [...]
6. 1915-04-25 / 24. szám
[...] alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen Hogy igazán vitézül küz­dött annak bizonysága az hogy [...] Bodics G Mária Németh Ida Far­kas Szidónia Gubics Ida Szabó Eszter [...] Mórocz Sámuel h tanító Boros Sándorné Varga Dénesné Tompos József Mórocz [...]
7. 1915-12-12 / 22. szám
[...] névtelen asszony Sajógömör 2 Mészáros Sándorné Pápa 2 Két sárvári iskolás [...] a Letenyei Pál Koch István Farkas István Varga Péter K Varga [...] Sándor 2 K ifj Lukácsy Sándorné Guóth Lajos id Lukácsy Sándorné Németh Béláné ifj Sárosy Józsefné [...] vala A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia Dúló harcok után nyugosznak [...]
8. 1926-08-22 / 33-34. szám
[...] Feltűnést keltő látványossága Petőfi János vitéz költeményét illusztráló 12 falfestmény Mérsékelt [...] Sopronból Hetvényi Lajos 15 Varjú Sándorné 10 Ágoston József Amerika 27 [...] Ittzés Zsigmond Kaposvár 20 dr Farkas Elemér Sárkeresztúr 32 özv Reider [...] 4 Kaluzsa Etel Aszód 4 Farkas János Sátoraljaújhely 15 Főgim­názium Szarvas [...]
9. 1934-04-22 / 17. szám
[...] György Lajoskomá­rom Póczy János Győr Farkas Sándor né Balatonalmádi 20 20 [...] Vönöck Ments Lajos Mesterháza Kovács Sándorné Külsővat Szabados György Tapolca özv [...] Károly Jánosháza Kiss István Pápa vi­téz Szijj Gyula Bakonyszentlászló Sár­kány Tibor [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó és Uzsaly könyvnyomdavállalata Győr [...]
10. 1926-12-19 / 51. szám
[...] 30 30 ezer korona Kocsis Sándorné Veszprém 7 Hlavács Sándor Herend [...] Vilm Zalaszentgrót Király Elek Nagyköcsk Farkas Béla Remetevároskert özv Rózsa Lajosné [...] Sándor Alsószakony Gftmöry Árpád Mis­kolc vitéz Kálmán Béla Rákospalota Ta­más Károly [...] 20 Schreiner Teréz Körmend 34 Farkas Józsefné Va dasd Balázs Sámuel [...]
11. 1934-01-21 / 4. szám
[...] Jánosháza Für János Csorna Kelemen Sándorné Celldömölk Szabó János Celldömölk Varga Endre Sárvár dr Farkas Elemér Sárkeresztúr Király Péterné Szombathely [...] Szombathely 22 22 filler Özv Farkas Jánosné Bezi 30 fillér Gúlyás [...] R Nemes Istvánná Pápa dr vitéz Vida nlemérné Pápa Grosz Lajos [...]
12. 1936-11-29 / 49. szám
[...] Batiz Dénes dr Draskóczy Ist­ván vitéz Farkas Ferenc Hilschef Zol­tán dr Ittzés [...] vegyeskar által előadott szerzeménye Hőgye Sándorné és Tóth István ref lelkész [...] estélyt rendezett Elő­adást tartott Dr Farkas Elemér gyüle­kezeti felügyelő Jézus a [...] Másnap a gyülekezet lelkésze Dr Farkas Elemér felügyelő és Dr Szabó [...]
13. 1916-03-19 / 1. szám
[...] Ivány Péter Vida Jánosné Vida Sándorné Németh Jánosné 2 2 K [...] Pápai Sámuelné ifj özv Erős Sándorné id özv Erős Sándorné Horváth Erős Józsefné Pocza Jánosné [...] Hasza Lajos 40 40 f Farkas Sándor r k 30 f [...] munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a [...]
14. 1936-11-01 / 45. szám
[...] Szkalos Kornél Újpest özv Nagy Sándorné Farád Dr Nagy Benő Buda [...] Zoltán Imola Coriári István Debrecen Farkas Zsófia Csepel Csűri József Sikátor [...] 20 20 fül özv Haán Sándorné Bgyarmat Pie ler Kornélia Sopron [...] Sándor Mesterháza Lendvai Györgyné Celldömölk vitéz Né­meth Sándorné Sopron Púrt Gyula Szombathely Mesterházy [...]
15. 1941-09-28 / 39. szám
[...] körben ezüst­lakodalmát Halálozás özv Kovácsics Sándorné szül felsőeőri Farkas Lidia a Harang­szó hűséges olvasója [...] István Bárso­nyos Novák Elek Kővágóőrs vitéz Sza­bó Zoltánná Nemeskosút Alexa Mária [...] Marcalgergelyi Kecskés Béláné Bu­dapest özv Farkas Antalné Körmend Janurek György Nagyberény [...] István Bethlen puszta özv Benkovits Sándorné Fót Gyurátz Sándor Gyömrő Szilvás [...]
16. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
17. 1928-04-29 / 18. szám
[...] Balatonszentgyörgy Tóth LajoB Győr Susik Sándorné Erdőváros Faith Pálné Kőszeg Kalbátech [...] lős Felde Imre Kölese Mórotz Sándorné Jánosháza Szalay Sándor Beled Sümegi [...] 3 itke Szabó János Izmény vitéz Kovács Istvánná Adony Farkas Ilona Be­led Ferenczy Dénes Rigács [...] Nagy acsád Thomay József Szeged Farkas An talné Dombóvár László János [...]
18. 1934-08-05 / 32. szám
HARANG SZÓ lak Bejczy Sándorné Körmend Fodor Ida Bpest özv [...] Puskás Jenő Beled özvi Edvy Sándorné Edve Kovács Ernő Celldömölk Kovács [...] Békéscsaba Kiss Kálmán Szentgotthárd özv Farkas Jánosné Bezi 10 10 fillér [...] ERNŐ Kéziratokat nem adunk vissza Vitéz Szabó é Uzsaly könyvnyomdavállaJata üjör [...]
19. 1932-05-01 / 18. szám
[...] Ambrus Lajosné Páli Jánosné Páli Sándorné ifj Nagy Józsefné Erdélyi József [...] Horváth Gyuláné 40 fill Péczel vitéz Bátor Elemér 5 P Aszód [...] Kocsis Károly 1 özv Erős Sándorné 50 Molnár József 1 Kiss [...] Mihály Győr Kobialka György Dunapentele Farkas Ferenc Sajtoskai özv Kalmár Lászlóné [...]
20. Jubileumi áldozat (71. oldal)
[...] özv Schöpf Károlyné özv Szűcs Sándorné Szalay Sándor Sziklai Jenő Szász [...] Bertalanné Trattner Hugó Újvárosi hívő vitéz Urdombi István Ungerhoffer Tamás Újvárosi [...] Finta Mihály ifj Fias István Farkas Sz András Galambos Irénke hagyatéka [...] ból Németh Gyula özv Péter Sándorné Pintér Sándorné özv Presits Istvánné Pető István [...]